Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 11. märts 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühised eeskirjad ***I
 Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Montenegroga ***I
 ELi tariifikvoodid kvaliteetse veiseliha, sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide jaoks ***I
 Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimine ***I
 Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimisel tehtavate teatavate soodustuste peatamine ***I
 Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamine ***
 Parlamendiliikme Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotlus
 Parlamendiliikme Sergei Stanishevi puutumatuse äravõtmise taotlus
 2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu
 Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne
 Montenegro 2014. aasta eduaruanne
 Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne
 Serbia 2014. aasta eduaruanne
 Kosovo integreerumine Euroopaga
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüs
 Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
 Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames
 Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis
Tekstid
Lõplik väljaanne (405 kb)
Õigusalane teave