Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων
 Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών
 Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών
 Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία
 Ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα
 Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού
 28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ
 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα

Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων
PDF 467kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από τo ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων (2015/2599(RSP))
P8_TA(2015)0071RC-B8-0240/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) του 1950,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1992, για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο και ιδίως εκείνα της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(2), καθώς και αυτό της 12ης Φεβρουαρίου 2015 για την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο αυτό του Ισλαμικού Κράτους(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με τη βία και τις διώξεις κατά των Χριστιανών και άλλων κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, ιδίως αυτή της 16ης Φεβρουαρίου 2015 για τον αποκεφαλισμό 21 Αιγυπτίων Κοπτών Χριστιανών στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα στοιχεία για την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και την απειλή του Ισλαμικού Κράτους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Φεβρουαρίου του 2015 που καταδικάζει την απαγωγή περισσοτέρων των 100 Ασσυρίων από το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προς τον ΟΗΕ της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας με τίτλο «Κράτος τρόμου: Ζώντας υπό το ISIS στη Συρία», της 14ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστούν κοινό τόπο για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για αλλαγή της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ενός ατόμου, και η ελευθερία, είτε ατομικά είτε σε κοινωνία με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τις θρησκευτικές του ή άλλες πεποιθήσεις με τη λατρεία, την τήρηση, την πρακτική και τη διδασκαλία, ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων προστατεύει όλες τις πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεϊστικών, μη θεϊστικών και αθεϊστικών πεποιθήσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή της στην ελευθερία της σκέψης, της ελευθερίας της συνείδησης και της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες σε όλο τον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναφέρει εκτεταμένες σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) και συνεργαζόμενες ομάδες στη Συρία και το Ιράκ, ιδίως σε βάρος μειονοτικών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, μεταξύ άλλων, και μέσω στοχευμένων δολοφονιών, εξαναγκασμού σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγών, πώλησης γυναικών, δουλείας γυναικών και παιδιών, στρατολόγησης παιδιών για βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης και βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία όσων εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε περιοχές που ελέγχονται από δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους, καθώς σχεδόν καμία διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στις περιοχές αυτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει ξεκινήσει εκστρατεία για να εξαλείψει όλα τα ίχνη των θρησκευτικών κοινοτήτων και των κοινοτήτων πίστης, εκτός εκείνων που εκπροσωπούν τη δική της ερμηνεία για το Ισλάμ, θανατώνοντας ή αποβάλλοντας τους οπαδούς τους και καταστρέφοντας τους ιερούς τόπους, τα ιστορικά μνημεία και αντικείμενά τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και μοναδικά και αναντικατάστατα δείγματα της κληρονομιάς που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περιγράφονται από την οργάνωση αυτή ως «πολιτιστική κάθαρση»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του, το Ισλαμικό Κράτος καταστρέφει απαράδεκτη και ανεπανόρθωτη αξία από υπερχιλιετείς πολιτισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία αλλά και σε άλλα μέρη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες είναι τέτοια που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους, και εάν εξαφανίζονταν, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού μέρους της θρησκευτικής κληρονομιάς των εν λόγω χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Ισλαμικού Κράτους είναι Χριστιανοί, Γιαζίντι, Τουρκμένοι, Σιίτες, Σαμπάκ, Σαβαίοι, Kaka'e, Σουνίτες που δεν συμφωνούν με την ερμηνεία που δίδουν αυτοί στο Ισλάμ, καθώς και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, αλλά ότι ορισμένες από αυτές τις κοινότητες είχαν ήδη αποτελέσει στόχο εξτρεμιστών πολύ πριν από την άφιξη του Ισλαμικού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικότερα οι χριστιανοί είχαν στοχοποιηθεί εσκεμμένα από διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες ή ομάδες τζιχαντιστών για πολλά χρόνια, αναγκάζοντας πάνω από το 70% των ιρακινών χριστιανών και πάνω από 700.000 Χριστιανούς της Συρίας να εγκαταλείψουν τις χώρες τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ιράκ οι 250 000 Χαλδαίοι/Ασσύριοι /Συροχριστιανοί αποτελούν ξεχωριστή εθνοθρησκευτική ομάδα και εκτιμάται ότι έως και 40 000 Ασσύριοι ζούσαν στη Συρία πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα το 2011·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2015 το Ισλαμικό Κράτος κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον αποκεφαλισμό 21 Αιγυπτίων Κοπτών Χριστιανών στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κόπτες, οι οποίοι ήταν διακινούμενοι εργαζόμενοι από μια φτωχή περιοχή της Αιγύπτου, είχαν απαχθεί στη Σύρτη της Λιβύης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2015 υπολογίζεται ότι περίπου 220 Ασσύριοι απήχθησαν από το Ισλαμικό Κράτος κοντά στο Τελ Ταμέρ στη νότια όχθη του ποταμού Καμπούρ στη βορειοανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια εκστρατεία, οι εξτρεμιστές κατέστρεψαν επίσης ιδιοκτησίες και ιερούς τόπους των Χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες Ασσύριοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να εξέδωσε ανακοίνωση τον Φεβρουάριο του 2015 ζητώντας από τα ασσυριακά χωριά της συριακής επαρχίας Χασάκα να πληρώσουν το jizya, που είναι ένας φόρος που επιβάλλεται σε μη-μουσουλμάνους και ο οποίος ανάγεται σε παλαιό ισλαμικό νόμο και καταργήθηκε το 1856 σε ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία, να ασπαστούν το Ισλάμ ή αλλιώς θα θανατωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί μεγάλες επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους κατά ασσυριακών χριστιανικών πόλεων στην περιοχή του ποταμού Καμπούρ στις 9 Μαρτίου 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Μαρτίου 2015 το Ισλαμικό Κράτος ελευθέρωσε πολλές δεκάδες Ασσυρίους, κυρίως βρέφη και ηλικιωμένους, μετά από διαπραγματεύσεις με φύλαρχους, αλλά και ότι οι περισσότεροι Ασσύριοι εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι και οι τρομοκράτες έχουν απειλήσει να τους σκοτώσουν αν η συμμαχία δεν σταματήσει τους βομβαρδισμούς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια εσκεμμένης πολιτικής των πολιτιστικών και θρησκευτικών εκκαθαρίσεων, το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να έχει καταστρέψει περισσότερες από 100 εκκλησίες στο Ιράκ και τουλάχιστον 6 εκκλησίες στη Συρία, καθώς και αρκετά σιιτικά τζαμιά στο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2015, οι μαχητές του ΙΚ έδωσαν σκόπιμα στη δημοσιότητα την καταστροφή αγαλμάτων και άλλων έργων τέχνης στο Μουσείο της Μοσούλης που χρονολογούνταν από την αρχαία ασσυριακή και ακκαδική αυτοκρατορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, ισοπεδώθηκαν η αρχαία ασσυριακή πόλη Νιμρούντ και, πιο πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατεστράφη το μνημείο της Χάτρα που κατατάσσεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς φέρεται να έχει βομβαρδίσει εκκλησίες σε γειτονιές της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στην πόλη Χομς το 2012 και το 2013·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος συνεχίζει να καταδιώκει, να ακρωτηριάζει και να δολοφονεί, μερικές φορές με εξαιρετική σκληρότητα και απερίγραπτους τρόπους, μέλη των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, δημοσιογράφους, αιχμαλώτους πολέμου, ακτιβιστές και άλλα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα πολέμου και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να διαπράττονται σε καθημερινή βάση και σε μαζική κλίμακα και από άλλους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, όπως, ιδίως, από το καθεστώς Άσαντ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις ρίζες της βίας του Ισλαμικού Κράτους είναι ο σαλαφισμός, ιδίως η ακραία ουαχαμπική ερμηνεία του Ισλάμ·

1.  είναι συγκλονισμένο και βαθύτατα θλιμμένο για τις βαρβαρότητες που διέπραξαν οι εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους κατά των Ασσυρίων στη Συρία και των Κοπτών στη Λιβύη, και τις καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και προς την ασσυριακή χριστιανική κοινότητα της Συρίας και την κοπτική χριστιανική κοινότητα της Αιγύπτου, καθώς και προς όλες τις άλλες ομάδες και τα άτομα που έχουν πληγεί από τη βία του Ισλαμικού Κράτους·

2.  καταδικάζει απερίφραστα το Ισλαμικό Κράτος και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), και οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν γενοκτονία· ανησυχεί πολύ διότι αυτή η τρομοκρατική ομάδα έχει στο στόχαστρο συνειδητά τους Χριστιανούς, τους Γιαζίντι, τους Τουρκμένους, τους Σιίτες, τους Σαμπάκ, τους Κάκα και τους Σαβαίους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη δική της ερμηνεία του Ισλάμ, και τούτο ως μέρος των προσπαθειών της να εξαλείψει οιεσδήποτε θρησκευτικές μειονότητες από τις περιοχές υπό τον έλεγχό της· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για τους δράστες αυτών των πράξεων και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να παραπεμφθούν στο ΔΠΔ· υπενθυμίζει εν προκειμένω την απαγωγή των Επισκόπων Γιοχάνα (Ιωάννης) Ιμπραήμ και Παύλου Γιαζίγκι από ένοπλους επαναστάτες στην Επαρχία του Χαλεπίου, στη Συρία στις 22 Απριλίου 2013, απαγωγή που δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί·

3.  καταδικάζει, περαιτέρω, τις απόπειρες του Ισλαμικού Κράτους να εξαγάγει την εξτρεμιστική απολυταρχική του ιδεολογία και βία σε άλλες χώρες της περιοχή και πέρα από αυτές·

4.  υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες κατά του Ισλαμικού Κράτους περιλαμβανομένων των στρατιωτικών ενεργειών της διεθνούς συμμαχίας, που συντονίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν ήδη πράξει, να εξετάσουν τρόπους συμβολής στις προσπάθειες αυτές, μεταξύ άλλων την ανίχνευση και την απαγόρευση των μυστικών κονδυλίων που διατηρεί το Ισλαμικό Κράτος στο εξωτερικό·

5.  καλεί τη διεθνή συμμαχία να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αποτρέψει τις απαγωγές μειονοτήτων, όπως η απαγωγή εκατοντάδων Ασσυρίων χριστιανών στη βόρεια Συρία· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ασφαλές καταφύγιο για τους Χαλδαίους/ Ασσύριους/Συροχριστιανούς/Γιαζίντι και για άλλες κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο στις Πεδιάδες της Νινευή, στο Ιράκ, περιοχή στην οποία πολλές εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες είχαν ιστορικά ισχυρή παρουσία και ζούσαν ειρηνικά η μία δίπλα στην άλλη·

6.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υιοθετήσουν προορατική και προληπτική προσέγγιση για την απειλή εξάπλωσης του Ισλαμικού Κράτους σε χώρες και περιοχές πέραν του Ιράκ και της Συρίας· λόγω αυτού, ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Λιβύη, εάν μη τι άλλο εξαιτίας της γεωγραφικής της γειτνίασης με την ΕΕ και τις περιοχές συγκρούσεων στην Αφρική·

7.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της καθώς επίσης και τους εταίρους του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ζήτημα του αμφιλεγόμενου ρόλου ορισμένων χωρών στη σύγκρουση, συγκεκριμένα όπου συνέβαλλαν ή εξακολουθούν να συμβάλλουν, ενεργητικά ή παθητικά, στην άνοδο του Ισλαμικού Κράτους και άλλων εξτρεμιστικών ομάδων· ανησυχεί, στο πλαίσιο αυτό, για τη χρηματοδότηση της διάδοσης της ουαχαμπιστικής ερμηνείας του Ισλάμ από δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες χωρών της περιοχής του Κόλπου και καλεί τις χώρες αυτές να σταματήσουν αυτή τη χρηματοδότηση· πέραν αυτού, προτρέπει αυτές τις χώρες να σταματήσουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από την επικράτειά τους· καλεί την Τουρκία να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και χωρίς καθυστέρηση να επιτρέψει στις χριστιανικές μειονότητες και άλλους διωκόμενους που φεύγουν από τη Συρία να εισέλθουν στην Τουρκία και να αναζητήσουν ασφάλεια·

8.  ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις νεοεμφανισθείσες περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, όπως η Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση στο Ιράκ, κουρδικές ομάδες σε άλλα μέρη, όπως ο ρόλος του YPG στην ελευθέρωση του Κομπάνι και το Συριακό Στρατιωτικό Συμβούλιο, καθώς και με τις τοπικές αυτοδιοικούμενες οντότητες στην περιοχή οι οποίες έχουν δείξει μεγαλύτερη προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία από ό,τι οι κυβερνήτες των χωρών τους· χαιρετίζει, ιδιαίτερα, το θάρρος των κουρδικών δυνάμεων Πεσμεργκά που έπραξαν πολλά για να προστατεύσουν τις απειλούμενες μειονότητες·

9.  ανησυχεί για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι χριστιανικές μειονότητες δεν έχουν πρόσβαση στα στρατόπεδα προσφύγων στην περιοχή διότι θα ήταν πολύ επικίνδυνα για αυτούς· ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι αναπτυξιακή της βοήθεια απευθύνεται σε όλες τις μειονοτικές ομάδες που έχουν εκτοπισθεί λόγω των συγκρούσεων· ενθαρρύνει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πείρα και τα καλοστημένα δίκτυα τοπικών και περιφερειακών εκκλησιών, καθώς και διεθνείς οργανώσεις εκκλησιών για την παροχή βοήθειας, με σκοπό να προσφέρουν οικονομική και άλλου είδους αρωγή, για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μειονοτικές ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από την προστασία και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βοήθειας·

10.  θεωρεί επιτακτική ανάγκη το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να αρχίσουν να εργάζονται από κοινού με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους για ένα σενάριο σχετικά με την μετά το Ισλαμικό Κράτος εποχή, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη για πολιτιστικό και θρησκευτικό διάλογο και συμφιλίωση·

11.  καταγγέλλει την καταστροφή πολιτιστικών χώρων και αντικειμένων από το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, η οποία αποτελεί επίθεση κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κατοίκων των χωρών αυτών και της ανθρωπότητας γενικότερα·

12.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με διεθνείς και τοπικούς εταίρους με σκοπό να διαφυλάξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Ασσυρίων και άλλων κοινοτήτων από τα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισλαμικό Κράτος· προτρέπει ακόμη το Συμβούλιο να λάβει μέτρα κατά του παράνομου εμπορίου αρχαίων αντικειμένων που προέρχονται από τα εδάφη αυτά·

13.  επιβεβαιώνει και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να εκτελούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα· προτρέπει στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων· πιστεύει ότι προκειμένου να αναχαιτιστούν τα δεινά και η μαζική έξοδος των Χριστιανών και άλλων γηγενών πληθυσμών της περιοχής, είναι απαραίτητη μια σαφής και αδιαμφισβήτητη δήλωση από πλευράς περιφερειακών, πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, υπέρ της συνεχούς παρουσίας τους και των πλήρων και ίσων δικαιωμάτων τους ως πολιτών των χωρών τους·

14.  απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας του Ισλαμικού Κράτους για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του· τονίζει ότι η δημιουργία και η επέκταση του «ισλαμικού χαλιφάτου», καθώς και οι δραστηριότητες άλλων εξτρεμιστικών ομάδων στη Μέση Ανατολή, συνιστούν άμεση απειλή κατά της ασφάλειας της περιοχής καθώς και των ευρωπαϊκών κρατών·

15.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τις διεθνείς νομικές πράξεις στις οποίες οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν δεσμευτεί και οι οποίες αναγνωρίζονται ως έχουσες οικουμενική αξία·

16.  στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες, και στην ΕΕ, που αποσκοπούν στην προαγωγή του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους και του βίαιου και εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·

17.  προτρέπει την ΕΕ να ερευνήσει περαιτέρω αντιτρομοκρατικές πολιτικές, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονται ήδη, και να συνεχίσει τις προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών που καταπολεμούν τον ριζοσπαστισμό στο έδαφος της ΕΕ, τη διάδοση της ρητορικής του μίσους και την διαδικτυακή υποκίνηση σε βία· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν τις προσπάθειες από κοινού με το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσει η εξάπλωση της εξτρεμιστικής και τζιχαντιστικής ιδεολογίας ανά τον κόσμο·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον Συριακό Εθνικό Συνασπισμό, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ιράκ, στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ, στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στο Συμβούλιο των Βουλευτών στο Τομπρούκ, στη Λιβύη, και στην κυβέρνηση της Λιβύης, στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0422.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.


Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων απαγωγών παιδιών
PDF 469kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απαγωγών παιδιών (2015/2603(RSP))
P8_TA(2015)0072RC-B8-0241/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Νότιο Σουδάν, ιδίως τα ψηφίσματα της 16ης Ιανουαρίου 2014(1) και της 13ης Νοεμβρίου 2014(2) σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τον καταμερισμό της εξουσίας της 2ας Φεβρουαρίου 2015 μεταξύ του Προέδρου Salva Kiir και του πρώην Αντιπροέδρου Riek Machar, που υπεγράφη στην Αντίς Αμπέμπα υπό την αιγίδα της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon της 3ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της 10ης Φεβρουαρίου 2015 της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου IGAD - Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Ειδικών Εκπροσώπων του Γενικού Γραμματέα της 25ης Φεβρουαρίου 2015 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν και του ΟΗΕ του Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2155 (2014) και 2206 (2015), που θέτουν τις βάσεις για στοχευμένες κυρώσεις έναντι όσων παρεμποδίζουν την ειρήνη στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Federica Mogherini, της 6ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την αποτυχία των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη την ανανέωση του σχεδίου δράσης του Νοτίου Σουδάν του 2012 για τον τερματισμό της στρατολόγησης και της χρησιμοποίησης παιδιών από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις και άλλων σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος παιδιών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με τις ειδικές πτυχές των προβλημάτων των προσφύγων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2010 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, που εγκρίθηκε το 1999, η οποία μεταξύ των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας αναφέρει την «καταναγκαστική στρατολόγηση παιδιών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ένοπλες συγκρούσεις»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (CPA) για το Σουδάν του 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2015, υπολογίζεται ότι 89 παιδιά, και ενδεχομένως εκατοντάδες άλλα, απήχθησαν στην κοινότητα Wau Shilluk της πολιτείας του Άνω Νείλου από ομάδα πολιτοφυλακής με επικεφαλής, κατά τους ισχυρισμούς, τον Johnson Oloni, διοικητή ο οποίος έχει προσχωρήσει στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Σουδάν (SPLA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένοπλοι στρατιώτες περικύκλωσαν τον οικισμό και έκαναν έρευνα στα σπίτια ένα προς ένα, απάγοντας διά της βίας ως επί το πλείστον αγόρια ηλικίας άνω των 12 ετών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2013, μια πολιτική διαμάχη στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος του Νοτίου Σουδάν, του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος του Σουδάν (SPLM), κατέληξε σε ένοπλη αντιπαράθεση στη Juba μεταξύ των δυνάμεων που ήταν πιστές στο Πρόεδρο Kiir και αυτών που υποστήριζαν τον πρώην Αντιπρόεδρο Riek Machar·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εσωτερική ένοπλη σύγκρουση που ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2013, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, 500 000 έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες και περίπου 12 000 παιδιά έχουν στρατολογηθεί για να υπηρετήσουν σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χιλιάδες είναι τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί, βιαστεί, εκτοπισθεί και ορφανέψει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4 εκατομμύρια άτομα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας και ανεπάρκειας, ενώ ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και του λιμού σε περίπτωση που συνεχιστεί η σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνδυασμό με την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και υποδομής, η μόνη εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει είναι η επιδείνωση της κατάστασης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν (UNMISS) παρέχει πλέον η ίδια ασφαλές καταφύγιο σε περισσότερα από 100 000 άτομα που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας στην προσπάθειά τους να γλυτώσουν από τη βία, ενώ έχει ήδη δεχθεί και η ίδια επιθέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού που βρίσκεται σε στρατόπεδα προσφύγων είναι παιδιά, των οποίων η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η καλή διαβίωση απειλούνται σοβαρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες παιδικής θνησιμότητας παγκοσμίως και ότι τα ποσοστά εκπαίδευσης είναι τα χαμηλότερα στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 400 000 παιδιά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο λόγω της σημερινής σύγκρουσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση επιτέθηκαν σε αμάχους με βάση την εθνοτική προέλευση και την εικαζόμενη πολιτική συγγένεια, διέπραξαν σεξουαλικές βιαιοπραγίες και εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες περιουσιών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα μέρη της σύγκρουσης στο Νότιο Σουδάν άρχισαν διαπραγματεύσεις στις 7 Ιανουαρίου 2014 στην Αντίς Αμπέμπα, υπό την αιγίδα της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προηγούμενες συμφωνίες για παύση των εχθροπραξιών, με πιο πρόσφατη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα, και τις συνεχείς προσπάθειες της IGAD να διαπραγματευθεί πολιτική λύση της σύγκρουσης, ο πόλεμος συνεχίζεται με κύριο χαρακτηριστικό την πλήρη περιφρόνηση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, χωρίς να υπάρχει λογοδοσία για τις κακοποιήσεις που διαπράττονται στο πλαίσιο της σύγκρουσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και οι αντάρτες δεν τήρησαν την προθεσμία της 5ης Μαρτίου 2015 που είχε ορίσει η IGAD για την επίτευξη συμφωνίας για τον καταμερισμό της εξουσίας και ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν παραταθεί επ' αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος διαμεσολαβητής της IGAD ανακοίνωσε ότι ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση μπορούν πλέον να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο στις διαπραγματεύσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014 η Αφρικανική Ένωση προχώρησε στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, της οποίας ωστόσο η τελική έκθεση δεν έχει προς το παρόν δημοσιοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2014·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αναβολής της δημοσίευσης προκάλεσε εκτεταμένη δυσαρέσκεια και θεωρήθηκε ευρέως ως πλήγμα κατά της λογοδοσίας και του τερματισμού της ατιμωρησίας, ενώ προσωπικότητες όπως ο αναπληρωτής Γραμματέας των ΗΕ Ivan Simonovic, η πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Navi Pillay και εξέχοντα μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών του Νοτίου Σουδάν εξέφρασαν την απογοήτευσή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Μαρτίου 2015, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα σύστημα επιβολής κυρώσεων σε όσους είναι υπεύθυνοι, ή συνένοχοι, για τη συνέχιση της σύγκρουσης ή την παρεμπόδιση της ειρήνης στο Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις εφαρμόζονται επίσης σε όσους έχουν ως στόχο αμάχους ή πραγματοποιούν επιθέσεις σε νοσοκομεία, θρησκευτικούς χώρους, σχολεία ή μέρη στα οποία οι άμαχοι αναζητούν καταφύγιο, ή στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το κοινοβούλιό του ψήφισε υπέρ της κύρωσης, το Νότιο Σουδάν εξακολουθεί να μην αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε βασικές διεθνείς ή περιφερειακές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων του αφρικανικού χάρτη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της Σύμβασης της ΑΕ που διέπει τις ειδικές πτυχές των προσφυγικών προβλημάτων στην Αφρική, της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και της Σύμβασης του ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανάγει σε έγκλημα πολέμου την επιστράτευση, τη στρατολόγηση ή τη χρησιμοποίηση παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών σε εχθροπραξίες από τις ένοπλες δυνάμεις ή από ένοπλες ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό εξέταση στο κοινοβούλιο του Σουδάν βρισκόταν νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, καθιστώντας υποχρεωτική την καταχώριση και απαγορεύοντας τη λειτουργία ΜΚΟ που δεν είναι καταχωρισμένες και ποινικοποιώντας τις εθελοντικές δραστηριότητες που διεξάγονται χωρίς πιστοποιητικό καταχώρισης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σχολεία που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για στρατιωτικούς σκοπούς ή ως χώροι στρατολόγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με αναφορές, 30 σχολεία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν εξαιρεθεί η βοήθεια που παρέχεται από δωρητές και η ανθρωπιστική βοήθεια, η οικονομία του Νοτίου Σουδάν εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τομέα του πετρελαίου, με τις εξαγωγές πετρελαίου να αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του ΑΕγχΠ και περίπου στο 90% των κρατικών εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα που παράγονται από τη βιομηχανία πετρελαίου έχουν πυροδοτήσει βίαιες συγκρούσεις·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες βιαιοπραγίες στο Νότιο Σουδάν έχουν αβάστακτο ανθρωπιστικό κόστος και ότι ο ΟΗΕ υπολογίζει την ανθρωπιστική βοήθεια που θα χρειαστεί εντός του 2015 σε 1,81 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει για το Νότιο Σουδάν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, το χειρότερο επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διέθεσαν περίπου 300 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια το 2014 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των προσφύγων από το Νότιο Σουδάν που βρίσκονται στην περιοχή·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νότιο Σουδάν, η οποία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής· καλεί επειγόντως όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις βιαιοπραγίες και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προχωρήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και να εξασφαλίσουν πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις σε εκπαιδευτήρια και δημόσια κτίρια και να πάψουν να χρησιμοποιούν τα σχολεία για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως, μεταξύ άλλων, για τη στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι υποστηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

2.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι, μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της IGAD δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να καταλήξουν σε συμφωνία για τον καταμερισμό της εξουσίας και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, απευθύνοντας έκκληση για άνευ όρων, πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός και τερματισμό όλων των εχθροπραξιών και για άμεση παύση της στρατολόγησης και της επιστράτευσης αμάχων· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα· καλεί την κυβέρνηση και τους αντάρτες να προσέλθουν καλή τη πίστει σε άνευ όρων και άνευ αποκλεισμών πολιτικές συνομιλίες και να εργαστούν για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης και της IGAD υπέρ ενός διαλόγου και μιας διαμεσολάβησης χωρίς αποκλεισμούς·

3.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή όλων των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί από ένοπλες δυνάμεις από την αρχή της σύρραξης, τον Δεκέμβριο του 2013· υπενθυμίζει μετ' επιτάσεως σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ότι η στρατολόγηση και η χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες δυνάμεις και ομάδες συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

4.  καλεί τον SPLA και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να ελέγξουν με προσοχή και διαφάνεια ότι δεν παραμένουν παιδιά στις τάξεις τους και να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πάραυτα ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών·

5.  υπενθυμίζει τη δέσμευση την οποία ανέλαβαν οι αρχές του Νοτίου Σουδάν το 2009, και ανανέωσαν το 2012, να τερματίσουν τη στρατολόγηση και τη χρησιμοποίηση παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, να απελευθερώσουν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας, να παράσχουν υπηρεσίες για την οικογενειακή επανένωση και την επανένταξη και να διερευνήσουν σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των παιδιών· καταδικάζει το γεγονός ότι η δέσμευση αυτή δεν έχει τηρηθεί απολύτως· καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης·

6.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στην κινητοποίηση πόρων για να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επανένταξη των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί στις ένοπλες δυνάμεις και αυτών που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, σε συντονισμό με το Γραφείο του Ειδικού Εκπροσώπου των ΗΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, τη UNICEF και άλλους οργανισμούς·

7.  εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ παρέμβασης για την ανθρωπιστική κρίση και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής συνεργασίας· εκτιμά, ειδικότερα, ότι ο μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός για τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στα συστήματα προστασίας των παιδιών, στην εκπαίδευση και στα προγράμματα για την απασχόληση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής στήριξης και να παράσχουν στους τοπικούς αγρότες και παραγωγούς πρόσβαση στους πόρους·

8.  καλεί το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ να δημοσιεύσει την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης για το Νότιο Σουδάν σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματά της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η δημοσίευση της έκθεσης αποτελεί βήμα καίριας σημασίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση· αναγνωρίζει ότι όλοι οι πολίτες του Νοτίου Σουδάν έχουν δικαίωμα στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη και ότι εκατοντάδες θύματα και μάρτυρες φρικαλέων πράξεων καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες σε προσωπικό επίπεδο για να βοηθήσουν την εξεταστική επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης για το Νότιο Σουδάν, συχνά αναλαμβάνοντας σημαντικό προσωπικό κίνδυνο όταν διηγούνται οδυνηρές εμπειρίες προκειμένου να συμβάλουν σε μια πληρέστερη καταγραφή της σύγκρουσης·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ενδεχόμενη συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστηρίου που θα ασχοληθεί με τις βιαιοπραγίες, όπως προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών·

11.  χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα επιβάλει στοχοθετημένες κυρώσεις που θα επηρεάσουν άμεσα αυτούς που πυροδότησαν τη σύγκρουση, και ζητεί την άμεση εφαρμογή της· τονίζει την ανάγκη για την έγκριση γενικού εμπάργκο όπλων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ώστε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων σε άτομα και ομάδες που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και να προστατευθούν οι πολίτες που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο·

12.  καλεί την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να διεξαγάγει ταχείες, ενδελεχείς, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις και να αποδοθούν ευθύνες σε άτομα που είναι ύποπτα για εγκλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο και για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για την απαγωγή και τη στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και για σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των παιδιών·

13.  υπενθυμίζει το πρωτόκολλο της IGAD της 25ης Αυγούστου 2014 το οποίο αναφέρει ρητά ότι τα άτομα που ταυτοποιούνται από την εξεταστική επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης για το Νότιο Σουδάν ως υπεύθυνα για σοβαρά εγκλήματα δεν θα είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στη μεταβατική κυβέρνηση·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να ολοκληρώσει επειγόντως τις νομοθετικές τροποποιήσεις που ποινικοποιούν τη στρατολόγηση και τη χρησιμοποίηση παιδιών, να κάνει χρήση της νομοθεσίας αυτής για τη δίωξη των δραστών και να ολοκληρώσει την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, μεταξύ των οποίων και του προαιρετικού πρωτοκόλλου του 2002 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, και να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

15.  καλεί την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να απορρίψει τυχόν νομοθετήματα που θα περιορίζουν τους τομείς στους οποίους οι ΜΚΟ και οι ενώσεις μπορούν να επιτελούν το έργο τους, πράγμα που θα δυσχέραινε σημαντικά την ανάπτυξη της κοινωνίας και τις προσπάθειες για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης·

16.  καλεί την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για την εξασφάλιση φροντίδας στους πολίτες της και να ενθαρρύνει τους διεθνείς δωρητές να αυξήσουν την υποστήριξη της προσπάθειας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και, λόγω της κλίμακας και του επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών, ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει νέα διεθνή διάσκεψη δωρητών για το Νότιο Σουδάν, όταν θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για ειρήνη και θα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός για την ορθή κατανομή των εσόδων·

17.  ζητεί υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων του Νοτίου Σουδάν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο δεν τροφοδοτούν τη σύγκρουση· ζητεί από τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σε ενδεχόμενη τελική συμφωνία το ζήτημα της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου στον τομέα του πετρελαίου, με τρόπο που θα επιτρέπει την αξιοποίηση των εσόδων από αυτόν τον πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νοτίου Σουδάν, στην Εθνική Νομοθετική Συνέλευση του Νοτίου Σουδάν, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0042.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0053.


Τανζανία, κυρίως το ζήτημα της αρπαγής γαιών
PDF 465kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 για την Τανζανία, και ειδικότερα για το πρόβλημα της υφαρπαγής γαιών (2015/2604(RSP))
P8_TA(2015)0073RC-B8-0242/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της G8 Land Transparency Initiative (Πρωτοβουλία διαφάνειας για τη γη), του 2013,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αφρικανικής Ένωσης για την πολιτική σε σχέση με την ύπαιθρο στην Αφρική, το πλαίσιο πολιτικής της Αφρικανικής Ένωσης για τη νομαδική κτηνοτροφία στην Αφρική: Διασφάλιση, προστασία και βελτίωση της ζωής, της περιουσίας και των δικαιωμάτων των νομαδικών κοινοτήτων, που ενέκρινε η Διάσκεψη Αφρικανών Υπουργών Γεωργίας τον Οκτώβριο του 2010 και επικύρωσε το Εκτελεστικό Συμβούλιο στη 18η τακτική σύνοδο του, στην Αντίς Αμπέμπα, τον Ιανουάριο του 2011, καθώς και τη Διακήρυξη της Αφρικανικής Ένωσης για τα προβλήματα γαιοκτησίας στην Αφρική, του 2009·

–  λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Επισιτιστική Ασφάλεια, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 2010, τις Αρχές για υπεύθυνες γεωργικές επενδύσεις με σεβασμό στα δικαιώματα, τα μέσα διαβίωσης και τους πόρους (PRAI), και τις Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), για υπεύθυνη διακυβέρνηση της γαιοκτησίας, της αλιείας και των δασών, στο Πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας (VGGT),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές της Αφρικανικής Ένωσης, της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης και της Οικονομικής Επιτροπής για την Αφρική, για τις γεωργικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην Αφρική (LSLBI),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 11ης Ιουνίου 2009 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή, Olivier De Schutter, με τίτλο «Large-scale land acquisitions and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge» (Αγορές και μισθώσεις μεγάλης κλίμακας: ένα σύνολο βασικών αρχών και μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, που καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδίως δε τους στόχους 1, 3 και 7,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (2014),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN-Habitat), του 2008, με τίτλο «Secure Land Rights for All» (Κατοχύρωση δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για όλους), καθώς και τον Οδηγό του Προγράμματος με τίτλο «How to Develop a Pro-Poor Land Policy: Process, Guide and Lessons» (Πως θα διαμορφώσουμε μια πολιτική γης υπέρ των φτωχών: Διαδικασία, οδηγός και μαθήματα»,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP) και τη σύμβαση για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς (αριθ. 169) του 1989, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO),

–  έχοντας υπόψη τον νόμο αρ. 5 του 1999, για την έγγειο ιδιοκτησία στην ύπαιθρο, και τον νόμο του 1982 για την τοπική αυτοδιοίκηση, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του 2004, για την πολιτική γης, σχετικά με την παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πολιτικής εγγείου ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2014, σχετικά με την καθιέρωση ενός νέου προγράμματος ύψους 33 000 000 EUR, που αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της εγγείου ιδιοκτησίας, και της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλεια των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των κοινοτήτων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση στην υποσαχάρια Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, του 2011, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της μικτής κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της νομαδικής γεωργίας στις χώρες ΑΚΕ, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2013 (ΑΚΕ-ΕΕ/526/13/τελ.),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2015 για την «Εξέταση του αντικτύπου της υφαρπαγής γαιών στα ανθρώπινα δικαιώματα», που ανέθεσε η υποεπιτροπή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες προκλήσεις του 21ου αιώνα –η επισιτιστική ασφάλεια, η ανεπάρκεια ενεργειακών πόρων, η λειψυδρία, η αστική ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσμού, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κλιματική μεταβολή, οι φυσικές καταστροφές και τα ασταθή κράτη– μπορούν όλες να έχουν συσχέτιση με ζητήματα διαχείρισης της γης, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας και στην προάσπιση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Τανζανίας ανακοίνωσαν σχέδιο για την πώληση 1 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων γης των Μασάι στο Δυτικό Σερεγκέτι, σε ιδιωτική επιχείρηση που διοργανώνει κυνηγητικές εκδρομές και σαφάρι, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει την εκτόπιση 40 000 νομάδων καλλιεργητών Μασάι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από διεθνή πίεση, ο Πρόεδρος της Τανζανίας, Jakaya Kikwete, δήλωσε τον Νοέμβριο του 2014 ότι εγκατέλειψε το σχέδιο, και υποσχέθηκε να μην υποχρεώσει ποτέ τη φυλή των Μασάι να εγκαταλείψει τα πατρογονικά της εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υπόσχεση αυτή, χιλιάδες Μασάι εκδιώχθηκαν παράνομα από τη γη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι αρχές της Τανζανίας έχουν καταστρέψει πάνω από 200 σπίτια και έχουν κατασχέσει τα κοπάδια, με αποτέλεσμα πάνω από 3 000 άνθρωποι να μείνουν άστεγοι και χωρίς κατάλυμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Μασάι της Τανζανίας έχουν μακρά ιστορία αγώνων στο πλαίσιο κλιμακούμενων αντιδικιών με τις αρχές της Τανζανίας για θέματα εγγείου ιδιοκτησίας από το 1992, όταν εκχωρήθηκαν στην ξένης ιδιοκτησίας επιχείρηση Ortello Business Corporation (OBC) δικαιώματα κυνηγιού στο καταφύγιο θηραμάτων Loliondo, το οποίο κατοικούν και κατέχουν νόμιμα νομάδες καλλιεργητές Μασάι·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφορά της κοινότητας Μασάι της περιοχής του Ngorongoro στη διαδικτυακή πλατφόρμα AVAAZ έχει υπογραφεί από πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιώτες επενδυτές και κυβερνήσεις δείχνουν διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά ή τη μακροπρόθεσμη μίσθωση μεγάλων εκτάσεων γης με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ενέργειας, ή για την εξόρυξη μεταλλευμάτων, ως επί το πλείστον σε αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, και ιδίως στην Τανζανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ 2005 και 2008 παρατηρήθηκε στην Τανζανία αυξημένο ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων παραγόντων για τη δημιουργία φυτειών βιοκαυσίμων σε μεγάλη κλίμακα και διατέθηκαν στους επενδυτές 640.000 εκτάρια γης, με αποτέλεσμα οι χωρικοί και οι κάτοικοι της υπαίθρου να αποστερηθούν από τη γη και τα μέσα διαβίωσής τους, και κατά συνέπεια να αυξηθεί η επισιτιστική ανασφάλειά τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια εκτάρια σε ολόκληρο το κόσμο διέπονται από εθιμικούς κανόνες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η πρόσβαση των αυτοχθόνων πληθυσμών σε γη έχει παγιωθεί σε ειδικές μορφές προστασίας δυνάμει της Σύμβασης αρ. 169 της ΔΟΕ και της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, ενώ το άρθρο 10 της τελευταίας εγγυάται το δικαίωμα προστασίας τους από την εκδίωξη από τη γη ή τα εδάφη τους, και ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταγκατάσταση χωρίς την προηγούμενη ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση των αυτοχθόνων πληθυσμών και αν δεν υπάρξει συμφωνία για δίκαιη και θεμιτή αποζημίωση και, όπου είναι δυνατόν, δυνατότητα επιστροφής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εκτάσεων σε μεγάλη κλίμακα μπορεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη των Τιράνων, του 2011, να χαρακτηριστεί ως «υφαρπαγή γαιών», αν ισχύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: όταν υπάρχει σαφής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· όταν τη μετεγκατάσταση των τοπικών κοινοτήτων γίνεται χωρίς την ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεσή τους· όταν δεν βασίζεται σε διαφανείς συμβάσεις· και όταν κρίνεται ότι θα έχει αρνητικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το 75% του πληθυσμού της Τανζανίας έχει γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των νομάδων καλλιεργητών διαβιώνουν καλά και σε αρμονία με την προστατευόμενη πανίδα, αντιπροσωπεύουν δε περίπου το 10% του πληθυσμού της Τανζανίας, συμπεριλαμβανομένων των Μασάι, εξακολουθούν ωστόσο να αντιμετωπίζουν τη μαζική απώλεια της γης τους, λόγω της πώλησης γαιών χωρίς επαρκή γνώση των νομικών και πρακτικών συνεπειών, της διαφθοράς και της παράνομης χορήγησης γαιών σε ξένους, όπως επίσης του χαρακτηρισμού γαιών από τις αρχές ως κρατικής περιουσίας, καταφυγίων ή εθνικών πάρκων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και κανένας δεν μπορεί να αποστερηθεί αυθαίρετα από την ιδιοκτησία του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αγορές γης σε μεγάλη κλίμακα στην Τανζανία, και ότι διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν συμμετάσχει στη χρηματοδότηση συμφωνιών αγορών γης σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την έγγειο ιδιοκτησία στην Αφρική απαιτούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των εθιμικών δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας και εγγείων πόρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2014 η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της έγγειας διακυβέρνησης και τη βελτίωση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας των γεωργών που έχουν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και των κοινοτήτων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση στις αφρικανικές χώρες·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τον παράνομο εκτοπισμό των τοπικών αγροτικών κοινοτήτων, με την καταστροφή των χωριών και του παραδοσιακού τρόπου ζωής τους, και την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος για επαρκή τροφή, του δικαιώματος στο νερό, και του δικαιώματος για αξιοπρεπή κατοικία·

2.  καταδικάζει, ειδικότερα, τις ενέργειες που δεν αναγνωρίζουν τη νομιμότητα των εθιμικών ρυθμίσεων εγγείου ιδιοκτησίας, οι οποίες θεσμοθετούν τα δικαιώματα των ιδιωτών και των κοινοτήτων και εμποδίζουν την αφαίρεση και τις καταχρήσεις των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στις αφρικανικές κοινότητες·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Τανζανίας να εφαρμόσει αμέσως το VGGT και να προσδώσει αγώγιμο χαρακτήρα στα δικαιώματα που παγιώνονται με αυτό· να σεβαστεί την πρώτη θεμελιώδη αρχή των κατευθυντήριων αρχών LSLBI, που περιλαμβάνει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοινοτήτων και των εθιμικών δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας και συμβάλει στην υπεύθυνη διακυβέρνηση των γαιών και των εγγείων πόρων σύμφωνα με το κράτος δικαίου· και να βελτιώσουν τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας για τις γυναίκες, οι οποίες αναλογούν τουλάχιστον στο μισό της εργατικής δύναμης στη γεωργία και το εμπόριο, αλλά εξακολουθούν να έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης σε ιδιοκτησία και στις υπηρεσίες που συνοδεύουν τα δικαιώματα αυτά (για παράδειγμα πρόσβαση σε τράπεζες και συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς), καθώς και τα δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας των κοινοτήτων και των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως οι αγροτικές ή οι ποιμενικές κοινότητες·

4.  ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις αντιδικίες για την έγγειο ιδιοκτησία στο Loliondo·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Τανζανίας να προωθήσει πολιτικές γεωργικών επενδύσεων επωφελείς για τον τοπικό πληθυσμό στις αντίστοιχες περιοχές, να εφαρμόσει και να επιβάλει τις πολιτικές της σε σχέση με τις εκτιμήσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων αντίκτυπου στην τοπική παραγωγή τροφίμων, πριν από την έναρξη του οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου, και να σεβαστεί πλήρως τις διατάξεις για τη διαβούλευση και την αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης γης·

6.  υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι έχουν θεσπιστεί ειδικές μορφές προστασίας των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών σχετικά με την έγγειο ιδιοκτησία βάσει του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης γης μπορεί να γίνει μόνο με την προηγούμενη ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων· εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη και την επανόρθωση οποιασδήποτε ενέργειας γίνεται με σκοπό ή αποτέλεσμα την αποστέρηση αυτοχθόνων πληθυσμών από τη γη, τα εδάφη ή τους πόρους τους·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ακριβούς πληροφόρησης και τη μυστικότητα που περιβάλλει ορισμένες επενδύσεις στην Τανζανία· καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι αγοραπωλησίες γης διεξάγονται δημόσια και με διαφάνεια, σύμφωνα με τις ανάγκες των νομάδων κτηνοτρόφων ή των ποιμένων·

8.  καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με τις αρχές της Τανζανίας, προκειμένου να τους ασκήσει πίεση για να προωθήσουν την νομικά δεσμευτική και κωδικοποιημένη αναγνώριση των δικαιωμάτων των Μασάι, με ιδιαίτερη αναφορά στην πατρογονική τους γη, ώστε να τους προσφέρουν την αναγκαία νομική προστασία για την πρόληψη μελλοντικών αντιδικιών·

9.  υπογραμμίζει ότι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας του αγροτικού πληθυσμού είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανότητας στον τομέα της δικαιοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να εφαρμόζεται αποτελεσματικά ο νόμος περί ιδιοκτησίας με σκοπό την επίλυση κτηματικών διαφορών, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης με στόχο την εδραίωση των δικαστικών συστημάτων και του κράτους δικαίου·

10.  υπογραμμίζει ότι τα έργα μεγάλης κλίμακας συχνά προκαλούν σοβαρή βλάβη στο φυσικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων αποδάσωση, απώλεια βιοποικιλότητα και ρύπανση των υδάτων·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της για την έγγειο ιδιοκτησία με το VGGT, και να το λαμβάνει περισσότερο υπόψη στην κατάρτιση των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της, στην εμπορική και επενδυτική πολιτική της, και στη συμμετοχή της σε πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

12.  επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κανόνες που απαγορεύουν την υφαρπαγή γαιών θα πρέπει να ενταχθούν στις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων·

13.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία η δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης στις αγροβιομηχανικές επενδύσεις και τις αγορές γαιών σε μεγάλη κλίμακα στην Τανζανία, και ζητεί να συσταθεί ισχυρός και αποτελεσματικός μηχανισμός της Ένωσης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δαπάνες στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων και του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη διακυβέρνηση στο θέμα της εγγείου ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αυτά προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε σχέση με την υφαρπαγή γαιών·

15.  τονίζει ότι η πολιτική για την έγγειο ιδιοκτησία πρέπει να αναγνωρίζει ουσιαστικά το ρόλο των τοπικών και κοινοτικών θεσμών διοίκησης και διαχείρισης εγγείου ιδιοκτησίας, παράλληλα με αυτόν του κράτους·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αφρικανική Ένωση, και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Τανζανίας.


Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία
PDF 475kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (2015/2592(RSP))
P8_TA(2015)0074RC-B8-0239/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και ψηφίσματα σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 για την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(1), της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία(2), της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα της πλατείας Μπολότναγια(3), της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία(4) και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα την περίπτωση του Alexei Navalny(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 28ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Boris Nemtsov,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη συνεχιζόμενη κράτηση της Nadiya Savchenko,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑE/ΥΕ της 3ης Mαρτίου 2015 σχετικά με το γεγονός ότι δεν επιτράπηκε στην βουλευτή του ΕK Sandra Kalniete να εισέλθει στην επικράτεια της Ρωσικής Oμοσπονδίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Διαμεσολαβητή της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Βλαντιμίρ Λούκιν, της 4ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες διαδηλώσεις στη Μόσχα και τα μέτρα που έλαβαν οι φορείς επιβολής του νόμου,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις ανασταλείσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsov, πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρώην κυβερνήτης του Nizhny Novgorod, εξέχων μεταρρυθμιστής της μετασοβιετικής ρωσικής κοινωνίας και οικονομίας και ένας από τους ηγέτες της φιλελεύθερης και δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας, δολοφονήθηκε κοντά στο Κρεμλίνο δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή διαδήλωσης, που είχε προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου 2015 και της οποίας ήταν διοργανωτής, κατά των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της σύγκρουσης στην Ουκρανία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του, ο Boris Nemtsov ερευνούσε τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύγκρουση του Donbas και είχε την πρόθεση να δημοσιεύσει έκθεση για το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία του Boris Nemtsov, αλλά δεν είναι σαφές αν οι μοιραίοι πυροβολισμοί προέρχονται από κάποιον εκ των κρατουμένων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές δεν επέτρεψαν σε ορισμένους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ορισμένες εθνικές αντιπροσωπείες να εισέλθουν στη Ρωσική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του Boris Nemtsov·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Boris Nemtsovήταν σθεναρός υπέρμαχος μιας σύγχρονης, ευημερούσας και δημοκρατικής Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανοικτής στον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις οικουμενικές αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, και ότι οι ρωσικές αρχές ενέκριναν σειρά νόμων με αμφίσημες διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στους παράγοντες της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και για την παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χρησιμοποιήσει τις νέες εξουσίες για να χαρακτηρίσει 42 οργανώσεις ως «ξένους πράκτορες», συμπεριλαμβανομένων των πλέον εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχει χρησιμοποιήσει προφάσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα για να ανασταλεί η λειτουργία πολλών άλλων οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2015, η Δούμα έκανε το πρώτο βήμα προς την έγκριση ενός νέου νόμου που θα απαγορεύει τις δραστηριότητες των «ανεπιθύμητων» ξένων οργανώσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένως την ανησυχία του για την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία και τη συστηματική παράλειψη τήρησης του κράτους δικαίου και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, τα πρότυπα περί δίκαιης δίκης, οι δέουσες διαδικασίες και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι στοιχεία που δεν γίνονται σεβαστά στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες προεδρικές εκλογές και οι εκλογές για την Κρατική Δούμα δεν ανταποκρίθηκαν στα πρότυπα του ΟΑΣΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές δίκες και δικαστικές διαδικασίες κατά τα τελευταία έτη, όπως οι υποθέσεις Navalny, Magnitsky, Khodorkovsky και Politkovskaya, έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαστικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβεβλημένες αυτές υποθέσεις είναι απλώς και μόνον οι πλέον γνωστές περιπτώσεις εκτός Ρωσίας σε ό,τι αφορά στη συστηματική παράλειψη του ρωσικού κράτους να τηρεί το κράτος δικαίου και να αποδίδει δικαιοσύνη στους πολίτες του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη για μια ενιαία, σθεναρή, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, υποστηριζόμενη από όλα τα κράτη μέλη, με δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσης που συνοδεύονται από την άσκηση συνεπούς και δίκαιης κριτικής με βάση τις οικουμενικές αξίες που τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία έχουν συμφωνήσει να τηρούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως προσφέρει αρωγή και εμπειρογνωμοσύνη στη Ρωσία, μέσω της Εταιρικής Σχέσης για τον Εκσυγχρονισμό, για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, την τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων και την ανάπτυξη του πλήρους οικονομικού της δυναμικού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Alexey Navalny καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ημερών για τη διανομή φυλλαδίων που διαφήμιζαν επικείμενη διαδήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2014 δικαστήριο επέβαλε σε αυτόν ποινή 3,5 ετών με αναστολή και ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον αδελφό του Oleg Navalny·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2015, δικαστήριο της Μόσχας απέρριψε νέα έφεση της Nadiya Savchenko κατά της παράνομης κράτησής της από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία υπεβλήθη με αναφορά στην ασυλία της οποίας απολαύει ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 4 Μαρτίου 2015, η κ. Savchenko είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας για 82 ημέρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από μία τόσο εκτεταμένη περίοδο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης της υγείας της ή θανάτου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει έξι μήνες από την απαγωγή του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας επί εσθονικού εδάφους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να κρατείται παρανόμως στη φυλακή Lefortovo στη Μόσχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λαμβάνει τη δέουσα νομική αρωγή, στερείται του δικαιώματος δίκαιης δίκης και διετάχθη να υποστεί μια αδικαιολόγητη ψυχιατρική εξέταση, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία περιλαμβάνει στους στόχους του το ζήτημα της πολυφωνίας των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, από κοινού με τους εταίρους του, καλείται να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τα μέσα ενημέρωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συντρίμμια και τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της πολωνικής κυβέρνησης TU- 154 το οποίο συνετρίβη κοντά στο Smolensk τον Απρίλιο του 2010 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Πρόεδρος της Πολωνίας και σημαίνοντα μέλη των πολιτικών, στρατιωτικών και πολιτιστικών κύκλων, εξακολουθούν να είναι σε ρωσικά χέρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές αρνούνται να τα αποδώσουν στην Πολωνία, παρά τις πολυάριθμες σχετικές εκκλήσεις·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Boris Nemtsov, την πλέον σοβαρή πολιτική δολοφονία στην πρόσφατη ρωσική ιστορία, κατά την οποία έπεσε νεκρός από σφαίρες κοντά στο Κρεμλίνο, σε μια περιοχή με βιντεοκάμερες, αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας·

2.  αποτίει φόρο τιμής στον Boris Nemtsov, εξέχοντα ηγέτη της αντιπολίτευσης, ιδρυτή και ηγέτη του πολιτικού κινήματος Solidarnost, μεγάλο επικριτή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε μια πιο δημοκρατική, ευημερούσα, ανοικτή Ρωσία και στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων και εταίρων της· εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Boris Nemtsov, στα μέλη της αντιπολίτευσης και στον ρωσικό λαό· καταδικάζει την απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να εμποδίσει ορισμένους διπλωμάτες της ΕΕ και κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες να παραστούν στην κηδεία του, παρακωλύοντας έτσι την προσπάθεια της ΕΕ να αποτίσει φόρο τιμής στους γενναίους ρώσους πολίτες που υπερασπίζονται τις οικουμενικές αξίες·

3.  επισημαίνει ότι η δολοφονία του εντάσσεται στον αυξανόμενο αριθμό δολοφονιών με πολιτικά κίνητρα, που δεν έχουν διαλευκανθεί, και ύποπτων θανάτων που διαπράχθηκαν στη Ρωσία από το 1998, στον οποίο εντάσσονται και αυτές της ερευνήτριας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya, του Alexander Litvinenko, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, του δικηγόρου Stanislav Markelov, της δημοσιογράφου Anastasia Baburova, της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Natalya Estemirova, του δικηγόρου Sergei Magnitsky, και τώρα του πολιτικού Boris Nemtsov·

4.  λαμβάνει γνώση της σύλληψης τεσσάρων υπόπτων τσετσενικής καταγωγής που ανακοινώθηκε από τις ρωσικές αρχές·

5.  ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τη δολοφονία· θεωρεί ότι τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών θα βοηθούσαν στο να διασφαλισθεί μια αμερόληπτη και δίκαιη διερεύνηση·

6.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, διαμορφώνοντας τη μελλοντική τους πολιτική για τη Ρωσία, να λάβουν υπόψη ότι η πολιτική ατμόσφαιρα την οποία έχουν δημιουργήσει οι ρωσικές αρχές έχει προλειάνει το έδαφος για τέτοιου είδους δολοφονίες, βιαιότητες και πιέσεις· εκφράζει την ανησυχία του για την ατμόσφαιρα μίσους η οποία στρέφεται κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονοτήτων και γειτονικών εθνών, και η οποία έχει αυξηθεί στη Ρωσία κατά τα τελευταία χρόνια, υποκινούμενη από την κρατική προπαγάνδα και από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο μιας πολιτικής νοοτροπίας που αποστασιοποιείται από τις δημοκρατικές αρχές·

7.  καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να σταματήσουν τον επαίσχυντο πόλεμο προπαγάνδας και πληροφοριών κατά των γειτόνων τους, του δυτικού κόσμου και του ίδιου του λαού τους, ο οποίος μετατρέπει τη Ρωσία σε ένα κράτος χαρακτηριζόμενο καταστολή, ρητορική μίσους και φόβο, όπου η εθνικιστική ευφορία βασίζεται στην προσάρτηση της Κριμαίας και στην κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, όπου τα δικαιώματα των Τατάρων της Κριμαίας παραβιάζονται και όπου το Κρεμλίνο, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, καλλιεργεί και προκαλεί το μίσος και την αντιπαλότητα· καταδικάζει τον νέο πόλεμο προπαγάνδας κατά των δημοκρατικών και θεμελιωδών αξιών, οι οποίες παρουσιάζονται ως ξένες προς τη ρωσική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο πολλών διεθνών δηλώσεων και συνθηκών, να προστατεύουν τις οικουμενικές δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ένας διαρκής διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στην πολιτική και στις νομοθετικές διαδικασίες στη Ρωσία·

8.  καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν κάθε πίεση, δράση καταστολής και πράξη εκφοβισμού - τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο - εις βάρος ηγετών της αντιπολίτευσης, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να τους επιτρέψουν να ενεργούν ελεύθερα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ρωσικού Συντάγματος·

9.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις διεθνείς της νομικές υποχρεώσεις ως μέλους των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, ούτε και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει υπογράψει· εκφράζει τη λύπη του διότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Ρωσία πορεύεται σε έναν δρόμο που είναι αντίθετος προς μια λειτουργούσα δημοκρατία η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό της αντιπολίτευσης, του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στη χώρα·

10.  αποδοκιμάζει έντονα το ότι οι ρωσικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στην επίκριση που διατυπώθηκε τόσο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και στη διεθνή σκηνή κατά του νόμου περί ξένων πρακτόρων, αλλά ενέκριναν μάλιστα τροπολογίες που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες δράσης για μη εμπορικές οργανώσεις και από τη φύση τους συνιστούν διακρίσεις· απευθύνει έντονη έκκληση στη Ρωσία να επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία με σκοπό να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών·

11.  εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 28ης Ιανουαρίου 2015 να απορρίψει την καταγγελία που υπέβαλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ζήτησε την παύση λειτουργίας της MKO «Russian Memorial Society» και διατύπωσε κατηγορίες για παραβάσεις στην εσωτερική δομή της, και ζητεί να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» οι λοιπές MKO που περιλαμβάνονται σε αυτόν·

12.  καλεί τις ρωσικές αρχές να ελευθερώσουν άμεσα όλους τους αναγνωρισμένους πολιτικούς κρατουμένους·

13.  καλεί τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν επειγόντως τη Nadiya Savchenko και να σεβασθούν την ασυλία της ως μέλους του Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) της Ουκρανίας και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία απήχθη στο έδαφος της Ουκρανίας και κρατείται παρανόμως σε ρωσική φυλακή· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την πολύ εύθραυστη κατάσταση της υγείας της· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της και παροτρύνει τις ρωσικές δικαστικές αρχές να εφαρμόσουν το ανθρωπιστικό δίκαιο·

14.  καταδικάζει την απαγωγή του Εσθονού αστυνομικού Eston Kohver από το εσθονικό έδαφος προς τη Ρωσία· ζητεί την άμεση ελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

15.  πιστεύει ότι η Ρωσία παραμένει ένας σημαντικός παγκόσμιος παίκτης και ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να αποκλιμακώσουν ταχέως την ένταση και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους μέσω της διπλωματίας και της διαμεσολάβησης, υπό τον όρο ότι αυτό θα γίνει με τον δέοντα σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

16.  εκφράζει τη στήριξή του προς τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Ρωσία, οι οποίες είναι προσηλωμένες σε μια ανοικτή κοινωνία και μια μεταρρυθμιστική ατζέντα·

17.  προτρέπει το Συμβούλιο να αναπτύξει μια ενιαία πολιτική έναντι της Ρωσίας, η οποία θα δεσμεύει τα 28 κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό κοινό μήνυμα όσον αφορά το ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και την ανάγκη να τεθεί τέλος στα μέτρα καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στη Ρωσία· θεωρεί ότι μια στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στο να οδηγηθεί η Ρωσία στον πλήρη σεβασμό των αρχών του ΟΑΣΕ και στο να δοθούν κίνητρα στην ηγεσία της Ρωσίας ώστε να απομακρυνθεί από την πολιτική και οικονομική της αυτο-απομόνωση·

18.  ζητεί από την ΑΕ/ΥΕ, με τη στήριξη της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να αναπτύξει ένα ισχυρότερο πρόγραμμα στήριξης προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κριμαία και να αναζητήσει και αναπτύξει νέες ευκαιρίες συμπαράστασης προς αυτήν, με στόχο την προώθηση των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει, στο πλαίσιο της τρέχουσας φάσης του προγραμματισμού των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, την οικονομική συνδρομή προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και μέσω της χρηματοδότησης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές, καθώς και να συμπεριλάβουν το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ρωσίας στον Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιώσιμη και αξιόπιστη στήριξη·

19.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του, όπως εκφράζεται στα προηγούμενα ψηφίσματά του, όσον αφορά το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν συνεργάζονται με τις ανεξάρτητες και διεθνείς έρευνες για την κατάρριψη της πτήσης MH17· υπογραμμίζει με έμφαση το γεγονός ότι η περί αμνηστίας ρύθμιση που έγινε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Μινσκ δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε όσους διέπραξαν το έγκλημα αυτό, κάτι που σημαίνει ότι δεν δικαιούνται οιασδήποτε αμνηστίας·

20.  καλεί τις ρωσικές αρχές να αποδώσουν αμέσως στην Πολωνία τα συντρίμμια του αεροσκάφους Tu-154 της Πολωνικής Κυβέρνησης και όλα τα μαύρα κουτιά· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο εξάρτησης της ρωσικής δικαστικής εξουσίας από τις αρχές υπονομεύει κάθε αμερόληπτη και έντιμη διερεύνηση·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 13.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0284.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0253.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0039.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0006.


Ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 600kWORD 158k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2219(INI))
P8_TA(2015)0075A8-0039/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (12094/14),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) για την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini κατά την ακρόασή της στις 6 Οκτωβρίου 2014 ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0039/2015),

Αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας

1.  τονίζει τη δραματική επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας γύρω από την ΕΕ, και ιδίως στις άμεσα γειτονικές της χώρες, όπου η τάξη, η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις άνευ προηγουμένου από τότε που ξεκίνησε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· επισημαίνει τη συνεχή μεταλλαγή της παγκόσμιας πολιτικής τάξης·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ, λόγω της εσωτερικής της κρίσης, δεν έχει μπορέσει ως τώρα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει για να διαμορφώσει το διεθνές περιβάλλον πολιτικής και ασφάλειας, ενώ η έλλειψη πολιτικού συντονισμού και συνοχής μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και η δημοσιονομική στενότητα περιορίζουν περαιτέρω την επιρροή της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και την ικανότητά της να καταστεί περιφερειακός και παγκόσμιος πάροχος ασφάλειας με συμβολή στην πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων·

3.  θεωρεί ότι κύριοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ είναι:

   η προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων και η ενίσχυση της πολιτικής και νομικής τάξης στην Ευρώπη, ώστε να αποκατασταθούν και να διαφυλαχτούν η ειρήνη και η σταθερότητα·
   η βελτίωση της συμβολής της ΕΕ στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών της και την ασφάλεια των πολιτών της, με την ενίσχυση της ικανότητάς της να αμύνεται κατά των απειλών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας και της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων·
   η υποστήριξη της ασφάλειας, του εκδημοκρατισμού, του κράτους δικαίου και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις περιοχές γειτονίας της ΕΕ·
   η ανάληψη ηγετικού ρόλου στη διευθέτηση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με την ειρηνευτική δράση και την επιβολή της ειρήνης στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·
   η ενίσχυση, από κοινού με τους εταίρους της, της βασιζόμενης σε κανόνες, πλουραλιστικής παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής και οικονομικής τάξης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· και
   η βελτίωση των εσωτερικών δομών και των μεθόδων εργασίας της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της και να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ως παγκόσμιου παράγοντα·

Η ΕΕ ως αξιόπιστος παράγοντας

4.  πιστεύει ότι μια φιλόδοξη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται να βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τα βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα, τις αξίες και τους στόχους στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και σε μια κοινή αντίληψη των απειλών που επηρεάζουν την ΕΕ στο σύνολό της· επικροτεί τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ, στο πλαίσιο της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, να ξεκινήσει, ως θέμα προτεραιότητας, μια διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης· επιμένει ότι ο προβληματισμός αυτός θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες γεωπολιτικές μεταβολές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες απειλές και προκλήσεις·

5.  υπογραμμίζει την υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη κατά την επικύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

6.  εμμένει στην άποψη ότι οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και αμυντικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να ενισχυθούν και να συνδυαστούν ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια επιρροή της ΕΕ, να δημιουργηθούν συνέργειες και να διασφαλιστούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση πόρων με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας·

7.  τονίζει ότι η εξωτερική οικονομική βοήθεια που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χρειάζεται να αναπροσανατολιστεί και να χρησιμοποιηθεί με πιο αποδοτικό τρόπο σύμφωνα με τις από κοινού συμφωνηθείσες στρατηγικές προτεραιότητες· ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα από την ΕΕ για την αύξηση της προβολής, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής βοήθειας· θεωρεί ότι η ενωσιακή βοήθεια θα πρέπει να είναι σε όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια, είτε για έκτακτη και ανθρωπιστική βοήθεια, συντονισμένη και συνεκτική· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εποπτεία της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων· παραπέμπει στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν καταδείξει προβλήματα στο παρελθόν· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια για την επιτόπου υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ· ζητεί ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση των έργων·

8.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως την εργαλειοθήκη της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να μεταβούν, από μια προσέγγιση βασιζόμενη κυρίως στην αντίδραση, σε μια προορατική και συνεκτική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, βασιζόμενη σε κοινές αξίες, που θα ασκείται με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον·

9.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, με την ενεργό συνεργασία των κρατών μελών, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ:

   των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών που προωθεί η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και των πολιτικών σε σχέση με τη γειτονία, το εμπόριο, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον, τη μετανάστευση κ.λπ.·
   των πολιτικών που ακολουθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

10.  επικροτεί, εν προκειμένω, την οργάνωση της νέας Επιτροπής σε ομάδες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΥΕ/ΑΠ να συντονίζει όλες τις συναφείς πολιτικές της Επιτροπής που διαθέτουν εξωτερική διάσταση· υποστηρίζει την ΥΕ/ΑΠ στις προσπάθειές της να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής· παροτρύνει παράλληλα την ΥΕ/ΑΠ να αξιοποιήσει τον ρόλο της ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, για να προωθήσει στο Συμβούλιο πρωτοβουλίες που προωθούν κοινές προορατικές πολιτικές πέραν του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, χρησιμοποιώντας το σύνολο της εργαλειοθήκης της ΚΕΠΠΑ και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι εσωτερικές δομές της ΕΥΕΔ πρέπει να αναδιαμορφωθούν με τρόπο που να της επιτρέπουν να επικουρεί την ΥΕ/ΑΠ σε όλους τους ρόλους της για να είναι σε θέση να προωθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό πολιτικών διαδικασιών στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξορθολογιστεί η διάρθρωση της ανώτερης διοίκησης της ΕΥΕΔ και να επιταχυνθούν και να απλουστευτούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στην ΕΥΕΔ, μεταξύ άλλων με τη μεταφορά του προϋπολογισμού τους από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ· ζητεί, εν προκειμένω, πολιτική και οικονομικά αποδοτική αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εν λόγω ειδικοί εντεταλμένοι·

12.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των διαφόρων φορέων παρακολούθησης και αντιμετώπισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, τον εξορθολογισμό των υφισταμένων δομών προκειμένου να μειωθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις, μεταξύ άλλων με τη συγχώνευση των αλληλεπικαλυπτόμενων φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στα κέντρα παρακολούθησης και να ευθυγραμμιστούν οι γλωσσικές ικανότητες των υπαλλήλων τους με το γλωσσικό καθεστώς στις σημαντικότερες περιοχές κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ρωσικά και τα αραβικά· ζητεί να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κέντρων παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ και των αντίστοιχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη·

13.  ζητεί τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αντιπροσωπειών της ΕΕ, ώστε να αντανακλά τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον 21ο αιώνα, μεταξύ άλλων μέσω της προσαρμογής του αριθμού των υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων· θεωρεί, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει σε όλες τις αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει αποστολή της ΚΠAΑ, να υπάρχει ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει την εξουσία των επικεφαλής των αντιπροσωπειών έναντι του συνόλου του προσωπικού, ανεξάρτητα από το θεσμικό όργανο στο οποίο ανήκουν, και να απλουστεύσει τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των αντιπροσωπειών προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας πηγής χρηματοδότησης· ζητεί να αποσαφηνιστούν οι δομές ιεραρχίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι δυνατότητες για συνέργειες και οικονομίες κλίμακας που προσφέρει η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πρεσβειών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα η δίκαιη κατανομή μεταξύ προσωπικού αποσπασμένου από τα κράτη μέλη και μόνιμων υπαλλήλων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τη θέσπιση της ΕΥΕΔ και σημειώνει ότι, ιδίως σε υψηλότερες θέσεις, όπως η θέση του επικεφαλής αντιπροσωπείας, αυτή η ισορροπία δεν διατηρείται επί του παρόντος·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ευελιξίας στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις στην επιχειρησιακή εκταμίευση κονδυλίων της ΕΕ και θέτει πρόσθετα εμπόδια στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί σε κρίσεις· τονίζει την ανάγκη για ταχύτερη εκταμίευση των χρηματοδοτικών μέσων, και υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο προκειμένου να αποφεύγονται η απάτη και οι καταχρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, το 2015, πρόταση αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα, η ταχεία διαδικασία (fast-track), η οποία είναι σήμερα διαθέσιμη για την ανθρωπιστική βοήθεια, να χρησιμοποιείται και στη διαχείριση κρίσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δαπάνες για την αντιμετώπιση κρίσεων συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη στενότητα πληρωμών σε σχέση με τις δύο κύριες πηγές πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, δηλαδή τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ και τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· είναι πεπεισμένο ότι το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική και στη νότια Ευρώπη επιβάλλει μέσα συνέργειας και πρόσθετους πόρους, και όχι σημαντικές περικοπές·

15.  υπενθυμίζει ότι η προβολή της δράσης της ΕΕ χρειάζεται να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και πολυμερών φορέων διαλόγου όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσω αποστολών της ΚΠAΑ ή οποιωνδήποτε άλλων αποστολών με εξωτερική διάσταση·

16.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξασφαλίζει ότι η δράση της στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου, και ότι τούτο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 21 και να διερευνήσει μέσα γα τη βελτίωση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η παρακολούθηση των εξωτερικών πολιτικών σε σχέση με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 21 πρέπει να γίνεται με τρόπο περισσότερο εναρμονισμένο και αυστηρότερο· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών τους με την ΕΕ, και τονίζει ότι απαιτείται να εφαρμόζονται όπου είναι απαραίτητο οι ρήτρες αιρεσιμότητας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες·

17.  επισημαίνει την αύξηση των αιτημάτων διεθνούς βοήθειας για τη στήριξη της δημοκρατίας και την παρακολούθηση εκλογών· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεπή παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα και των αιτημάτων στήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα πολιτικά κόμματα·

18.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της συλλογικής άμυνας που εγγυάται το ΝΑΤΟ στα μέλη του· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν επειγόντως την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, να διαθέσουν περισσότερους πόρους και να πάρουν στα σοβαρά τη μεθοδολογία συγκέντρωσης και κοινοχρησίας, συνεργαζόμενα στενότερα για τη δημιουργία συνεργειών· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ· τονίζει ότι μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζεται με κατάλληλη αμυντική ικανότητα στα κράτη μέλη και σε μια ουσιαστική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· είναι της άποψης ότι η ΚΠΑΑ συνιστά σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, και συμβάλλει σε αυτόν τον τομέα με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων με την προώθηση της δημιουργίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (BITDE), την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ανάπτυξης αμυντικής ικανότητας, και την άμεση επέμβαση σε περιοχές κρίσεων μέσω μη στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων· τονίζει, συνεπώς, ότι η KΠΑΑ θα πρέπει να εμβαθυνθεί περαιτέρω σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι εταίρος του ΝΑΤΟ και ότι οι στρατηγικές των δύο οργανισμών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία της ΕΕ με εταίρους όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση και ο ΟΑΣΕ, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· επικροτεί τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ να συμμετέχει ενεργά σε θέματα άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της άσκησης της προεδρίας σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη σύνθεση Υπουργών Άμυνας·

19.  υποστηρίζει την εν εξελίξει αναθεώρηση των δομών διαχείρισης κρίσεων η οποία διενεργείται στους κόλπους της ΕΥΕΔ· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται με πιο κατάλληλο τρόπο στις κρίσεις που εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του αριθμού των παράλληλων δομών· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να διατηρήσει και να ενισχύσει τον διακριτό χαρακτήρα των μη στρατιωτικών προσεγγίσεων στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαχείριση κρίσεων·

20.  υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν διάφορες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως το άρθρο 44 ΣΕΕ (για την ανάθεση αποστολών ΚΠΑΑ σε μια μικρή ομάδα κρατών μελών), το άρθρο 41 ΣΕΕ (για το Ταμείο Εκκίνησης), το άρθρο 46 ΣΕΕ (για τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία), το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ (για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής), και το άρθρο 222 ΣΛΕΕ (για τη ρήτρα αλληλεγγύης) δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει ενεργά τα μέσα αυτά και την εφαρμογή τους, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιούν·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας τον Δεκέμβριο του 2013, και ζητεί να εφαρμοστούν οι ληφθείσες αποφάσεις· αναμένει την επικείμενη συζήτηση τον Ιούνιο του 2015· ζητεί να ληφθούν φιλόδοξες αποφάσεις στην εν λόγω σύνοδο κορυφής, ειδικότερα δε:

   η δρομολόγηση – με βάση την αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ – διαδικασίας στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, για τον καθορισμό των απαιτούμενων ικανοτήτων και επιλογών εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ·
   η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας με την παροχή των αναγκαίων πόρων και της πολιτικής ώθησης, ώστε να μπορεί να επιτελέσει πλήρως τον ρόλο του όσον αφορά τον συντονισμό και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών·
   η αναθεώρηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ», με στόχο την περαιτέρω αύξηση της κοινής χρηματοδότησης στον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση, λόγω οικονομικών προβληματισμών, της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σύντομα δυνάμεις που θα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, και να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή των βαρών·
   η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας μέσω, μεταξύ άλλων, του συντονισμού των προϋπολογισμών άμυνας, της εναρμόνισης των προϋποθέσεων, του περιορισμού των ανεπαρκειών, και της δημιουργίας συνεργειών·
   η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων στους τομείς του σχεδιασμού και της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της ίδρυσης μόνιμου στρατιωτικού κέντρου επιχειρήσεων σε στενή συνεργασία με την ήδη υπάρχουσα μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC)·
   η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της χρηστικότητας των συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση μιας δομημένης προσέγγισης που θα επεκτείνει την κοινή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ», και θα προβλέπει την ανάπτυξη των συγκροτημάτων μάχης στα μελλοντικά σενάρια διαχείρισης κρίσεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο·

22.  θεωρεί ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρες της ΕΕ δείχνουν πως ο διαχωρισμός της εσωτερικής ασφάλειας από την εξωτερική καθίσταται διαρκώς δυσκολότερος, και ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον συντονισμό των προσπαθειών τους σε αυτούς τους τομείς· ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις σχέσεις της ΕΕ με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, την κοινοχρησία πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να αναλάβει ο ΟΗΕ στην προσπάθεια αυτή·

23.  ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η κυβερνοάμυνα στην εξωτερική δράση και την ΚΕΠΠΑ, και ζητεί στενότερο συντονισμό της κυβερνοάμυνας με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να καθιερωθεί μια κυβερνοαποτροπή η οποία θα επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιθέσεων που εξαπολύονται από τον κυβερνοχώρο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εστιάσουν στους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συναφών υποδομών· επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει την ανάγκη για σημαντική αύξηση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας· καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να ενισχύσει τον συντονισμό της κυβερνοάμυνας μεταξύ των κρατών μελών, και τα κράτη μέλη να διαθέσουν στον ΕΟΑ τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον κανονισμό για τα προϊόντα διπλής χρήσης, προκειμένου να αποφεύγεται η εξαγωγή συστημάτων σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την κρίσιμη υποδομή της ΕΕ και να προλαμβάνεται η εξαγωγή τεχνολογίας μαζικής παρακολούθησης σε απολυταρχικά καθεστώτα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ της προάσπισης των ψηφιακών ελευθεριών, αφενός, και της ασφάλειας, αφετέρου·

24.  ζητεί την κατάρτιση μιας ανανεωμένης και συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων με τη χρήση όλων των μέσων πολιτικής και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής και της εμπορικής πολιτικής, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της πρόληψης των συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ενίσχυση των οδών νόμιμης μετανάστευσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του για αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής υποστήριξης σε χώρες που δέχονται πρόσφυγες, και την ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας που εκτελούνται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες κοντά στις περιφέρειες προέλευσης· τονίζει ότι τα ζητήματα διαχείρισης της μετανάστευσης θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εξωτερική δράση της ΕΕ και να αποτελέσουν υψηλή προτεραιότητα της συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες στα ανατολικά και στον Νότο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η απώλεια ανθρώπινων ζωών στα σύνορα της ΕΕ·

25.  επισημαίνει ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται διαρκώς περισσότερο ως μέσο εξωτερικής πολιτικής, και υπενθυμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνιστά θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης με στόχο την αύξηση της συνοχής και του συντονισμού μεταξύ εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής· τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να συνιστά τμήμα της σφαιρικής προσέγγισης στην εξωτερική δράση της ΕΕ, και πιστεύει ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συμφωνεί με τις άλλες πολιτικές προτεραιότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της για την ασφάλεια, τις εξωτερικές σχέσεις και τη γειτονία, το εμπόριο και την ανάπτυξη, καθώς και με τις πολιτικές της στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ουσιαστική μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία και εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να παρακολουθούν και να εξετάζουν τον έλεγχο υποδομών από οντότητες εκτός της ΕΕ ― ιδίως από κρατικές εταιρείες, εθνικές τράπεζες ή κρατικά επενδυτικά ταμεία τρίτων χωρών ― οι οποίες διεισδύουν στην αγορά ενέργειας της ΕΕ ή παρακωλύουν τη διαφοροποίηση, μεταξύ άλλων και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· τονίζει ότι οι εξωενωσιακές ενεργειακές επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται κι αυτές στους κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στην αγορά ενέργειας της ΕΕ·

26.  επικροτεί την καθιέρωση θέσης Αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών που προβλέπονται στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και άλλων πολιτικών με εξωτερική διάσταση, όπως η ενεργειακή πολιτική, και αναμένει η νέα διάρθρωση της Επιτροπής σε ομάδες να αποδώσει εν προκειμένω αποτελέσματα· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ευθυγράμμιση των στόχων ενεργειακής ασφάλειας με άλλους στόχους που επιδιώκει η ΕΕ· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να αναπτύξει στρατηγικές προτεραιότητες για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική, ενσωματωμένες στους γενικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής, και να χρησιμοποιεί εντατικότερα τα μέσα εξωτερικής πολιτικής στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας·

27.  θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια διασυνδεδεμένη ενεργειακή υποδομή και όλα τα τμήματα της επικράτειας της ΕΕ να ενταχθούν σε ένα πανενωσιακό ενεργειακό δίκτυο· τονίζει ότι οι προσπάθειες για διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ θα πρέπει να ενταθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ· θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης θα ωφεληθεί πολύ από την αξιοπιστία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι ουσιαστική, και ότι είναι προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ να εξασφαλίσει τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση των αγορών ενέργειας στους διεθνείς κανόνες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πόρους άλλους από τους ενεργειακούς·

28.  επικροτεί τη στάση συνεργασίας της ΥΕ/ΑΠ, Federica Mogherini, έναντι του Κοινοβουλίου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της λογοδοσίας της προς το θεσμικό όργανο· επαναλαμβάνει την ανάγκη για συστηματική και προορατική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πριν από την έγκριση των στρατηγικών εξωτερικής πολιτικής και των εντολών ΚΠΑΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με την αντικατάσταση της διοργανικής συμφωνίας του 2002 για την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας· δεσμεύεται να εντείνει τη συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ και με την COSAC, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένο να ελέγχει τους αντίστοιχους πόρους·

Διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής και έννομης τάξης

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παγιωθεί η ΕΕ και να ενισχυθεί η ικανότητα ενσωμάτωσής της, που συνιστά ένα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· επαναλαμβάνει την προοπτική διεύρυνσης για όλες τις υποψήφιες χώρες και άλλους δυνητικούς υποψήφιους σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, του 2003, με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και υποστηρίζει τη συνέχιση των διευρυνσιακών διαπραγματεύσεων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συνίσταται στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής διακυβέρνησης ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης· επαναλαμβάνει ότι κάθε χώρα θα κρίνεται με βάση τα επιτεύγματά της, και πιστεύει ότι στις περιπτώσεις όπου η ΕΕ κρίνει ικανοποιητικό το επίπεδο ευθυγράμμισης μιας χώρας με το ενωσιακό κεκτημένο, θα πρέπει να αρχίζουν ή να συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι αυτό είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΕ στο σύνολό της· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις υποψήφιες χώρες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και τονίζει τη σπουδαιότητα της ευθυγράμμισής τους με την ΚΕΠΠΑ·

30.  θεωρεί ότι χρειάζεται μια γενική πολιτική στρατηγική για την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως προβλέπεται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, η οποία δεσμεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· επιμένει ότι η εν λόγω τάξη βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, καθώς και στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τη Ρωσία και με άλλα γειτονικά κράτη της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία για την ενίσχυση της τάξης αυτής συνιστά βάση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσής της από την Κριμαία·

31.  θεωρεί ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονές της προς ανατολάς, με βάση τα επιτεύγματα, τη διαφοροποίηση και την αρχή της αναλογικότητας του οφέλους· πιστεύει ότι η υποστήριξη των χωρών που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ΕΕ πρέπει να συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μια σημαντική απάντηση στις φιλοδοξίες της Ρωσίας στη γειτονία της είναι η επένδυση στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την οικονομική ανάπτυξη και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών· δεσμεύεται στην ευρωπαϊκή προοπτική για τους ανατολικοευρωπαίους γείτονες της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ οι χώρες αυτές -όπως και κάθε άλλη χώρα- μπορούν να υποβάλουν αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και της προσήλωσης στις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων, και της εξασφάλισης κράτους δικαίου·

32.  χαιρετίζει την υπογραφή, την κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των ενδιαφερόμενων χωρών, και την προσωρινή υλοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, που αποτελούν βασικό βήμα στην κατεύθυνση της σύγκλισής τους με την ΕΕ· θεωρεί ότι η διαδικασία σύνδεσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις ενδιαφερόμενες χώρες για τον εκσυγχρονισμό της δημοκρατικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την πραγματοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ως βασικό βήμα στην κατεύθυνση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σύγκλισής τους με την ΕΕ· ζητεί τη σημαντική αύξηση της πολιτικής, οικονομικής και τεχνικής βοήθειας που προσφέρει η ΕΕ για την υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων· επιμένει, ωστόσο, στην αυστηρή αιρεσιμότητα και την ανάγκη να εξασφαλίζεται λογοδοσία για τους πόρους που δαπανώνται, όπως επίσης να επιτευχθεί σημαντική επιτυχία στην περιστολή της διαφθοράς· χαιρετίζει τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα·

33.  ζητεί τη στενή συνεργασία με τους ανατολικοευρωπαίους γείτονες που δεν έχουν συνάψει ακόμα συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ ή επιθυμούν να βαθύνουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις σε διάφορα πλαίσια, μεταξύ άλλων με την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ενωσιακή βοήθεια μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν υπάρχει επαρκής ενστερνισμός και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών εκ μέρους των χωρών εταίρων, που πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους με βάση το διεθνές δίκαιο·

34.  καλεί τη Ρωσία να τιμήσει τις δεσμεύσεις και τις νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που παγιώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στον Χάρτη του Παρισιού, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του ΟΑΣΕ, στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης και στη Συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας· καταδικάζει έντονα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία, με την άμεση στρατιωτική επιθετική της ενέργεια και τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα τόσο μεταξύ των ενόπλων όσο και μεταξύ των αμάχων, καθώς και με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και με παρόμοιες ενέργειες κατά της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, εδαφών της Γεωργίας· υπογραμμίζει την ανησυχητική επιδείνωση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Κριμαία· καλεί τη Ρωσία να προβεί σε αποκλιμάκωση και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το ουκρανικό έδαφος, και να αποκαταστήσει το καθεστώς που ίσχυε πριν από την προσάρτηση· επικροτεί τις προσπάθειες για εξεύρεση συνολικής συμφωνίας στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015, και ζητεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας· απορρίπτει ως παράνομες τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Ντονέτσκ και στο Λουχάνσκ στις 2 Νοεμβρίου 2014·

35.  υποστηρίζει τις κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ ως αντίδραση στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, και τονίζει ότι πρόκειται για κλιμακωτές και αναστρέψιμες κυρώσεις, εξαρτώμενες ιδίως από την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων στο Μινσκ, οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν και να ενισχυθούν, αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αθετεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της· καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει την ενιαία εφαρμογή τους·

36.  τονίζει την ανάγκη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν αλληλεγγύη και να τηρήσουν ομόφωνη στάση απέναντι στη Ρωσία· καλεί τις υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμίσουν την εξωτερική πολιτική τους έναντι της Ρωσίας με αυτήν της ΕΕ· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να αναπτύξει, κατά προτεραιότητα, μια κοινή στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία, με στόχο την εξασφάλιση δέσμευσης εκ μέρους της Ρωσίας για ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ανεπιφύλακτου σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτονικών χωρών της· πιστεύει ότι μια καλή σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, θα ήταν προς το κοινό συμφέρον, και ελπίζει ότι η Ρωσία θα δείξει προθυμία για μια τέτοια εξέλιξη, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο·

37.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις προπαγανδιστικές ενέργειες της Ρωσίας τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποβάλουν σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προπαγάνδας· ζητεί να υπάρξει για τον σκοπό αυτό συνεργασία με το κέντρο αριστείας στρατηγικών επικοινωνιών του NATO·

38.  προτρέπει την ηγεσία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελευθερία των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν εντεινόμενες διακρίσεις και διώξεις, βρίσκονται δε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές διμερείς συμφωνίες περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων και την αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προαγωγή και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

Υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθεροποίησης στις περιοχές της νότιας γειτονίας

39.  εμμένει στην ανάγκη να αναθεωρηθεί ουσιαστικά η πολιτική της ΕΕ έναντι των γειτόνων της προς Νότο, με κύρια στοιχεία τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων και την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής επικεντρωμένης που θα επικεντρώνει τα μέσα και τους πόρους της ΕΕ στην υποστήριξη της δημιουργίας λειτουργικών και ανοιχτών κρατών, ικανών να προσφέρουν ασφάλεια στους πολίτες τους, να προάγουν τη δημοκρατία, να αντιμετωπίζουν τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουν τις θρησκευτικές και τις εθνοτικές μειονότητες και να προάγουν το κράτος δικαίου, ως βασική προϋπόθεση για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει το αναξιοποίητο δυναμικό του διασυνοριακού εμπορίου στην περιοχή· επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων, στο πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου·

40.  τονίζει ότι κατά την παροχή βοήθειας και στήριξης, η ΕΕ πρέπει να επιβάλλει όρους, δεδομένου ότι τα προγράμματα βοήθειας και στήριξης της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν τίθενται σαφείς όροι στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο·

41.  επιμένει ότι η αναθεωρημένη προσέγγιση της ΕΕ έναντι των γειτόνων της προς Νότο θα πρέπει να βασίζεται στη διαφοροποίηση και στην αρχή της αναλογικότητας του οφέλους, με βάση την οποία η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει πρόσθετη στήριξη σε κυβερνήσεις εταίρους πραγματικά αφοσιωμένες στην επίτευξη προόδου, οι οποίες παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα ως προς τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει στην Τυνησία, την Ιορδανία και το Μαρόκο·

42.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, και ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης, για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας και στον ανθρωπιστικό τομέα στη νότια Μεσόγειο· καλεί ακόμα την Τουρκία να επεξεργαστεί μεταρρυθμίσεις πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ελευθεροτυπίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, και του κράτους δικαίου·

43.  καλεί την ηγεσία της ΕΕ να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων (π.χ. Ρωσία και Κίνα), μια στρατηγική που θα ενθαρρύνει τους περιφερειακούς παράγοντες (μεταξύ άλλων, την Τουρκία, το Ιράκ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τις κυβερνήσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, το Ιράν, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τις κουρδικές δυνάμεις) να ενωθούν προκειμένου να τερματίσουν τους «πολέμους δι’ αντιπροσώπων» και να διακόψουν την οικονομική στήριξη σε φονταμενταλιστές, καθώς επίσης να αναπτύξουν μια λύση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, ιδίως για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία· υπογραμμίζει την ανάγκη διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Λιβύης και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει την ενεργότερη συμμετοχή των περιφερειακών παραγόντων στη διαμεσολάβηση και την επίλυση συγκρούσεων, σε στενό συντονισμό με τις τρέχουσες προσπάθειες του ΟΗΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις της Ε3+3 με το Ιράν, και ελπίζει ότι θα οδηγήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, διασφαλίζοντας τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και προσφέροντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική πλήρους επανένταξης του Ιράν στη διεθνή κοινότητα· υποστηρίζει τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ και όλων των μερών που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής για την ανεύρεση συνολικής, εποικοδομητικής και βιώσιμης λύσης για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή· τονίζει ότι η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967 οδηγεί σε ακόμη περισσότερη βία και αιματοχυσία·

44.  επικροτεί τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ σχετικά με την ίδρυση γραφείου στο Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, και ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να ανοίξουν αυτό το γραφείο το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι τούτο θα επέτρεπε στην ΕΕ να συλλέγει πληροφορίες επιτόπου, να βελτιώσει τη συνεργασία της με τους τοπικούς παράγοντες, να αξιολογεί και να συντονίζει καλύτερα τις ανθρωπιστικές και στρατιωτικές της επιχειρήσεις, και να βελτιώσει την προβολή της ΕΕ στην περιοχή·

45.  ζητεί τον διορισμό ειδικού συμβούλου για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας μόνιμης διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν·

46.  θεωρεί ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και η βαρβαρότητα των τρομοκρατικών τζιχαντιστικών ομάδων που ανήκουν ή πρόσκεινται στο αποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» (ΙΚ), συνιστά μείζονα απειλή για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής (MENA), για την Ευρώπη, και πιθανόν για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα· υποστηρίζει την παγκόσμια συμμαχία κατά του ΙΚ και τις προσπάθειές της για καταπολέμηση του ΙΚ με στρατιωτικά μέσα· επικροτεί τις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό και ζητεί στενότερη και αποδοτική συνεργασία και διάλογο για την κοινή αξιολόγηση της απειλής· ζητεί να ενταθεί η αποφασιστική παγκόσμια κανονιστική πίεση για να διακοπεί η πρόσβαση των τζιχαντιστών σε έσοδα από το πετρέλαιο και να εφαρμοστούν αυστηρές παγκόσμιες κυρώσεις για οικονομικές συναλλαγές προς όφελός τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι τζιχαντιστικές ομάδες λαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση από ορισμένες αραβικές χώρες, και ότι η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις χώρες αυτές να επιδείξουν μεγαλύτερη συνέπεια· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να εμποδιστεί η χρήση του Διαδικτύου από τους τζιχαντιστές για στρατολόγηση και προπαγάνδα· εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης τόσο της διεθνούς συνεργασίας όσο και της συνεργασίας μέσα στην ΕΕ, για την αποτροπή της μετάβασης εξτρεμιστών στη Συρία και το Ιράκ προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό των τζιχαντιστών, μεταξύ άλλων με επενδύσεις σε εθνικά προγράμματα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και για την αποριζοσπαστικοποίηση στα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου οι ευρωπαίοι μαχητές που επιστρέφουν να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας των εθνικών ποινικών συστημάτων τους· υπενθυμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ·

47.  καλεί τις χώρες της περιοχής να παραμείνουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να απέχουν από ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις, τριβές και κρίσεις μεταξύ τους, ή να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στον αγώνα της διεθνούς κοινότητας εναντίον του ΙΚ·

48.  καταδικάζει την ωμή βία που ασκεί το καθεστώς Άσαντ κατά των σύριων πολιτών και ζητεί να ενισχυθεί η πίεση για μια ουσιαστική πολιτική μετάβαση στη Συρία, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη υποστήριξη της μετριοπαθούς συριακής αντιπολίτευσης·

49.  υπογραμμίζει ότι σε πολλούς τομείς η εξωτερική πολιτική της Ένωσης έναντι των γειτόνων της προς Νότο πρέπει να δημιουργεί γέφυρα με την Αφρική· θεωρεί ότι η Αφρική, ιδιαίτερα δε η περιοχή της Σαχάρας και του Σαχέλ, βρίσκεται υπό στρατιωτική απειλή, και καλεί την ΕΕ να αποκριθεί στην απειλή αυτή, μεταξύ άλλων με μέτρα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της παιδείας και της ασφάλειας· επισημαίνει ότι εντείνονται συνεχώς οι εγκληματικές δραστηριότητες των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ (AQIM), της Αλ Μουραμπιτούν που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του κινήματος για την Ενότητα και την Τζιχάντ στη Δυτική Αφρική (Mujao) και της Ταξιαρχίας Μασκοφόρων Ανδρών του Μοχτάρ Μπελμοχτάρ ή της Μπόκο Χαράμ· τονίζει την ανάγκη για την εφαρμογή των συστάσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και καλεί την Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής·

50.  τονίζει τη σημασία της Ιορδανίας και του Λιβάνου ως σταθερών εταίρων στη Μέση Ανατολή· υπενθυμίζει ότι αυτές οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κύμα προσφύγων που δημιουργεί τεράστιες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις· συγχαίρει τις γειτονικές χώρες για τη συνεχή βοήθεια τους προς τους πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία· καλεί την ηγεσία της ΕΕ να ξεκινήσει μια παγκόσμια προσπάθεια, με τη συμμετοχή και των περιφερειακών δυνάμεων, για τη μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολίτες που πλήττονται από τη σύγκρουση στη Συρία και από τη βία του ΙΚ, ιδίως με στόχο την υποστήριξη των προσφύγων και την παροχή άμεσης οικονομικής στήριξης σε όλες τις χώρες της περιοχής που φιλοξενούν πρόσφυγες, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη και να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση·

51.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες κατά της τρομοκρατίας συνδυάζεται με σεβασμό του κράτους δικαίου και των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ενίσχυση μιας συνεργατικής παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης σε κανόνες

52.  πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι ο βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ενθαρρύνει τον στενότερο συντονισμό, σε βάση ισοτιμίας, με τις ΗΠΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, προς υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και με την επιδίωξη κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις τόσο στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει τη στρατηγική φύση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων, η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους διατλαντικούς εταίρους να ορίσουν παγκόσμια πρότυπα για την εργασία, την υγεία, το περιβάλλον και τη διανοητική ιδιοκτησία, και να ενισχύσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση· ζητεί, εν προκειμένω, να επιδειχθεί πιο ανοικτό πνεύμα και να επικρατήσει περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις καθώς και να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· πιστεύει ότι η Λατινική Αμερική είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ, και ότι πρέπει να αναπτυχθούν διάφοροι τρόποι τριμερούς διατλαντικής συνεργασίας·

53.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στρατηγική συνεργασία και να συναφθούν εταιρικές σχέσεις με διάφορες χώρες, με σαφές θεματολόγιο, και να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις υπό το φως του αντικτύπου των πολιτικών τους·

54.  επικροτεί τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Ουαλία, και ζητεί την υλοποίησή τους· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί, και ότι πρέπει να υπάρχει στενότερος σχεδιασμός και συντονισμός μεταξύ της ευφυούς άμυνας του ΝΑΤΟ και της «συγκέντρωσης και κοινοχρησίας» της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων· επαναλαμβάνει την ανάγκη σεβασμού των πολιτικών ασφαλείας των κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ενωσιακή στρατηγική, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, για τον επιμερισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις, της ευθύνης για την ειρήνη και τη σταθερότητα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής τάξης· επισημαίνει τη σημασία της βελτίωσης των σχέσεων με κράτη που έχουν κεντρικό ρόλο στην Ασία, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς όπως ο ASEAN, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής·

56.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ασίας, ειδικά σε σχέση με την Κίνα και την Ινδία· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να εξασφαλίσει ότι οι διμερείς σύνοδοι κορυφής με την Κίνα και την Ινδία θα διεξάγονται σε ετήσια βάση και θα έχουν απτά αποτελέσματα·

57.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, ειδικότερα στη θάλασσα της Ανατολικής και Νότιας Κίνας, είναι ουσιώδους σημασίας για την ΕΕ· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και να συνεργαστούν μεταξύ τους στην εκμετάλλευση φυσικών και θαλάσσιων πόρων· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της προώθησης ευρωπαϊκών πολιτικών στη βάση της υποστήριξης της ενεργού πρόληψης συγκρούσεων και στρατηγικών ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ουσιαστικό συμφέρον να συνεχιστεί η ανάπτυξη και ευημερία της Ανατολικής Ασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις χώρες Ασίας-Ειρηνικού χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διατηρηθεί βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενθαρρυντική βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν τα τελευταία έξι χρόνια, και ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί η ειρηνική τους εξέλιξη·

58.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν νέα και ισχυρή ώθηση στη διαπραγμάτευση για τον πυρηνικό αφοπλισμό και στην πολιτική ελέγχου των εξοπλισμών· χαιρετίζει την επικείμενη αναθεώρηση, εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων ως μείζον βήμα στην κατεύθυνση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συντονισμένη και προορατική θέση στις διαπραγματεύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων και ζητεί την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή της· ζητεί να συσταθεί μια ευρωπαϊκή αρχή για το εμπόριο όπλων, η οποία θα επικουρεί τα κράτη μέλη στην ερμηνεία των κανόνων και θα εξασφαλίζει τη συνεπή και αυστηρή συμμόρφωση προς τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· τονίζει την ανάγκη για διεξαγωγή καλύτερων εκ των υστέρων ελέγχων στη χρήση των εξαγόμενων όπλων·

59.  δηλώνει ότι η ΕΕ, που έχει σημειώσει στο παρελθόν επιτυχίες στην προσπάθεια για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθήσει αποφασιστικότερη στάση· ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την προσήλωσή τους στον σκοπό αυτό και την πολιτική τους βούληση, με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο·

60.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), προκειμένου να αντανακλά καλύτερα τη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και να ξεκινήσει πανευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΣΑΗΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταστεί πλήρες μέλος του ΟΗΕ·

61.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς υπογραφής και επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης, και ότι απαιτείται να ενισχυθεί και να στηριχθεί περαιτέρω το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

62.  υπενθυμίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ υπέρ της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και της προαγωγής του καθολικού χαρακτήρα του καταστατικού της Ρώμης για την ίδρυση του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου (ΔΠΔ)· εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη κύρωση του καταστατικού της Ρώμης από την Παλαιστίνη·

63.  ζητεί την ανάπτυξη συνεκτικής στρατηγικής για την ασφάλεια του κλίματος, σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αντιμετωπίζει τις στρατηγικές και πολιτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη να αποκριθεί σε γεωπολιτική αστάθεια από κλιματικά αίτια, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον αντίκτυπο της κλιματικής μεταβολής· αναγνωρίζει τη σημασία της επικείμενης συνόδου κορυφής του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· ζητεί από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία σχετικά με τους στόχους στον τομέα της κλιματικής μεταβολής, προκειμένου να οικοδομηθεί στήριξη για μια ισχυρή και διεξοδική συμφωνία· ζητεί να διεξαχθεί συζήτηση για μια μελλοντοστραφή στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της μετανάστευσης η οποία προκαλείται από την κλιματική μεταβολή·

64.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν θετικά και συντονισμένα στην κατάρτιση του θεματολογίου της ανάπτυξης μετά το 2015, και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της ΥΕ/ΑΠ για τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας, της ανισότητας και της βίας, ενισχύοντας αποτελεσματικούς και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικούς θεσμούς, χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στον Προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα
PDF 761kWORD 362k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (2014/2216(INI))
P8_TA(2015)0076A8-0023/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού, και το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της εν λόγω σύμβασης (1),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000(2), το αναπτυξιακό θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015 καθώς και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία(3) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ το 2013, που προσυπογράφηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2014 της Επιτροπής σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εξωτερική βοήθεια και την εφαρμογή τους το 2013 (COM(2014)0501), που εγκρίθηκε στις 13 Αυγούστου 2014, και τα συνοδευτικά έγγραφα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τη δέκατη επέτειο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το έγκλημα επίθεσης(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο(11),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη Δημοκρατία και την Κοινή Ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για ένα μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(14),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325, 1820, 1888, 1889 και 1960 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση», που προσυπογράφηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμά του 17/4 της 16ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον τομεακό οδηγό ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών) σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2014 με το οποίο ζητείται η δημιουργία ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για την πολιτική διεθνούς εμπορίου στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά τις διακρίσεις με βάση την κάστα(20),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 5ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (JOIN(2014)0008),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(21),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» των Ηνωμένων Εθνών («R2P»)(22),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0023/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευση της ΕΕ για την ανάπτυξη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και την αρχή της προώθησης του διεθνούς δικαίου και της δικαιοσύνης, με σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ «η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στις αρχές και στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύεται σοβαρά από μια σειρά απολυταρχικών καθεστώτων, συγκεκριμένα στα πολυμερή φόρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του ημίσεος του παγκοσμίου πληθυσμού εξακολουθεί να ζει υπό μη δημοκρατικά καθεστώτα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ελευθερία έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα ορίζονται όχι μόνο από τη διεξαγωγή εκλογών, αλλά και από τον σεβασμό για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του λόγου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μία ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αμερόληπτη διοίκηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στις εξωτερικές της σχέσεις και στο διεθνές σκηνικό θα ενισχυθεί μέσω της μεγαλύτερης συνέπειας μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών της πολιτικών σε σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση νέα Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) έχει δηλώσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελέσουν μια από τις πρωταρχικές της προτεραιότητες και ότι σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως πυξίδα για όλες τις σχέσεις με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης επαναλάβει τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς των εξωτερικών σχέσεων «χωρίς εξαίρεση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία καθώς και η ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα συμπεριληφθούν στην ατζέντα της ΕΕ στις αρχές του 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013, η οποία κάλυψε το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ήταν επίσης το πρώτο πλήρες έτος της νέας εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάτοχος της εν λόγω θέσης θα πρέπει να συμβάλλει στον συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ένωσης ώστε να καταστεί σαφέστερο και να προβληθεί περισσότερο το έργο της ΕΕ, όσον αφορά την προώθηση της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ και τα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς της αποτελούν θλιβερή υπενθύμιση του βαρέος ανθρώπινου κόστους που έχει η μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες έχει δυσμενή αντίκτυπο στην ΕΕ, όταν ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έλλειψη νόμιμης δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε αστάθεια, αποσαθρωμένα κράτη, ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις, φαινόμενα στα οποία η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ στην ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση, με τα Ηνωμένα Έθνη στον πυρήνα της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της υπήρξαν πιστοί σύμμαχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ήδη από την ίδρυσή του, παρέχοντας σε αυτό οικονομική, πολιτική, διπλωματική και υλικοτεχνική υποστήριξη, προωθώντας παράλληλα την οικουμενικότητα του καταστατικού της Ρώμης και προασπίζοντας την ακεραιότητά του με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 το Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι στηρίζει αμέριστα την έγκριση των τροπολογιών της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας για το έγκλημα της επίθεσης, και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τις επικυρώσουν και να τις ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροπολογία για το έγκλημα της επίθεσης θα συμβάλει στην επικράτηση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο και στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αποτρέποντας την παράνομη χρήση βίας και συμβάλλοντας ούτως προορατικά στην πρόληψη αυτών των εγκλημάτων και στην εδραίωση της διαρκούς ειρήνης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 59η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη από 9 έως 20 Μαρτίου 2015, θα εστιάζεται στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, συμπεριλαμβάνοντας τις τρέχουσες προκλήσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους και, κατά συνέπεια, την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες για επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών στην ατζέντα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για την περίοδο μετά το 2015·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των παιδιών και των ενηλίκων συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και της παιδικής θνησιμότητας καθώς και στην προώθηση των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους συνδέεται άρρηκτα με τον ΑΣΧ για την ισότητα των φύλων, ειδικότερα όσον αφορά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη αυτού του στόχου σαφώς και δεν επίκειται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε καιρούς ένοπλων συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα παιδιά, περιλαμβανομένων των γυναικών και παιδιών που καθίστανται πρόσφυγες, ζητούν άσυλο και καθίστανται απάτριδες, είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για τα νεαρά κορίτσια που έχουν εκδιωχθεί από τις εστίες τους κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων είναι σημαντικά αυξημένοι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία μορφή διακρίσεων και άσκησης βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένων της σεξουαλικής κακοποίησης, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των αναγκαστικών γάμων, των αποκαλούμενων εγκλημάτων τιμής, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών για εμπορικούς σκοπούς και της ενδοοικογενειακής βίας, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί παραπέμποντας σε πολιτικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς λόγους ή σε λαϊκές παραδόσεις ή παραδόσεις της φυλής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διαιωνίζει και επιδεινώνει την ανισότητα και τις διακρίσεις, και κατά συνέπεια εμποδίζει τη επί ίσης βάσεως άσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι πράξεις διαφθοράς συνδέονται συχνά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάχρηση εξουσίας και έλλειψη λογοδοσίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα υφίστανται σοβαρή επίθεση σε όλο τον κόσμο, ενώ οι τρόποι λειτουργίας των εταιρειών έχουν βαθύ αντίκτυπο στα δικαιώματα των εργαζομένων, των κοινοτήτων και των καταναλωτών εντός και εκτός Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβάλλει στα κράτη το καθήκον να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικές μορφές αποκατάστασης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της επιχειρηματικής κοινότητας στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω προσπάθειες είναι ιδιαιτέρως επιθυμητές και θα πρέπει να υποστηρίζονται από δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να θεωρείται ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελτιωμένο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για τις τρίτες χώρες απαιτεί να υπάρχει ρήτρα για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) δηλώνει ότι οι ενήλικοι άνδρες και γυναίκες, χωρίς κανέναν περιορισμό λόγω φυλής, ιθαγένειας ή θρησκείας, έχουν δικαίωμα να συνάπτουν γάμο και να δημιουργούν οικογένεια και έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά τον γάμο, τόσο στη διάρκεια του γάμου όσο και κατά τη διάλυσή του, και ότι ο γάμος πρέπει να συνάπτεται μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα εκάστου να ζητεί άσυλο λόγω δίωξής του σε άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων δηλώνει σαφώς ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα σε ειδική προστασία και ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να απελαύνει ή να επιστρέφει πρόσφυγα σε επικράτεια στην οποία αυτός αντιμετωπίζει διώξεις ή απειλές για τη ζωή ή την ελευθερία του·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των περιστατικών που αφορούν την ελευθερία θρησκείας ή πίστεως έχει αυξηθεί απότομα, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με θρησκευτική διάσταση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25 της ΟΔΔΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα εκάστου ‘σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία’, επίπεδο στο οποίο η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης, το οποίο και περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η 25η επέτειος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία αποτελεί την ευρύτερα επικυρωμένη συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 26/28 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητεί από το προσεχές Κοινωνικό Φόρουμ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επικεντρωθεί στην πρόσβαση σε φάρμακα στο πλαίσιο του δικαιώματος που έχει κάθε άνθρωπος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δηλώνει ότι η απόκτηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, θα εντείνουν τις προκλήσεις της παγκόσμιας αστάθειας και, συνεπώς, την απειλή για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε υγιεινή αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο προκύπτει από το δικαίωμα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο και συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως και με το δικαίωμα στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι –το ήμισυ του αναπτυσσόμενου κόσμου– δεν διαθέτουν ούτε ένα απλό «αναβαθμισμένο» αποχωρητήριο, ενώ 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε κανενός είδους πόσιμο νερό·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση, ενώ συντάχθηκε ως απάντηση στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, αποτελεί μια προσανατολισμένη στο μέλλον ανάλυση των δραστηριοτήτων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις και με την επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει τονίσει την ανάγκη για συνεχή προβληματισμό σχετικά με τις πρακτικές του που αφορούν την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητές του, τη συνέχεια που δίδεται στα επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις ρήτρες για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

Κεντρική θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ

1.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΕ «τοποθετεί τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καρδιά της δράσης της»·

2.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των στρατηγικών της εταίρων, και σε όλες τις υψηλού επιπέδου δηλώσεις και συνεδριάσεις· δίδει έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής, συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με τις σαφείς υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαινεί τη νέα ΑΕ / ΥΕ, διότι δήλωσε δημόσια την ειλικρινή της δέσμευση στην εφαρμογή αυτών των αρχών·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό το να ομιλούν τα κράτη μέλη με μία φωνή υπέρ του αδιαίρετου, του απαραβίαστου και του οικουμενικού χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα υπέρ της επικύρωσης όλων των διεθνών μέσων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν θεσπισθεί από τον ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ να τηρήσει το αδιαίρετο και το απαραβίαστο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων αυτών που κατοχυρώνονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ· καλεί την ΕΕ να προωθήσει περαιτέρω τα οικουμενικά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βάση της συνεργασίας της με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, στο πλαίσιο πολιτικών συνομιλιών αλλά και συνομιλιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις·

4.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διεργασίας διεύρυνσης· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διατάξεων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες καθ' όλη τη διάρκεια της διεργασίας διεύρυνσης·

5.  προειδοποιεί, ωστόσο, για τις ακούσιες συνέπειες της συνεχούς διεύρυνσης του καταλόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εγγραφής σε αυτόν ιδεολογικά ή πολιτικά αμφιλεγόμενων ζητημάτων, καθόσον τούτο θα μπορούσε τελικά να περιορίσει τη γενική στήριξη στην ίδια την ιδέα της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  επισημαίνει ότι, πέραν του ανθρώπινου πόνου, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη όλες τις συνέπειες της μη τήρησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπου ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έλλειψη νόμιμης δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε αστάθεια, διαφθορά, αποσαθρωμένα κράτη, ανθρωπιστικές κρίσεις ή ένοπλες συγκρούσεις, φαινόμενα που υπονομεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ στην αναπτυξιακή της πολιτική, και στα οποία η ΕΕ ή τα κράτη μέλη της υποχρεούνται να αντιδράσουν στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας· χαιρετίζει επ' αυτού τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συμπεριλάβει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που συνδέεται με την πρόληψη κρίσεων· ζητεί, ωστόσο, την ανάληψη ισχυρότερων προληπτικών πρωτοβουλιών και παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα στοιχείο πρόληψης κρίσεων με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στην περιεκτική προσέγγιση της ΕΕ για τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις και να συμπεριληφθεί στην επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας·

7.  είναι της γνώμης ότι η ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, θα πρέπει να εντοπίζει σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης, όπως είναι η καταπίεση των μειονοτήτων και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να υποδηλώνουν δυνητικές συγκρούσεις και ανθρωπιστικές καταστροφές· ζητεί από την ΕΕ να εκπονήσει βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις ύστερα από καταστροφές και συγκρούσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρία, στις γυναίκες και στα παιδιά, καθώς και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, μέσω της παροχής δεδομένων και της λήψης σχετικών μέτρων με συγκεκριμένες αναφορές στα άτομα με αναπηρία, τη διαθεσιμότητα σχεδίων για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφών που να περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, την κατάρτιση του προσωπικού όλων των σχετικών υπηρεσιών και το ποσοστό προσπελάσιμων καταφυγίων έκτακτης ανάγκης και κέντρων ανακούφισης από τις καταστροφές, επικεντρώνοντας την προσοχή στην ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις προσπάθειες ανακούφισης, ανάκαμψης και ανασυγκρότησης, παράλληλα με τον σεβασμό των ανθρωπιστικών αρχών της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας, καθώς και μιας προσέγγισης της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα βασίζεται στις ανάγκες·

8.  ενθαρρύνει την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συνέργια μεταξύ των δυνατοτήτων στήριξης τις οποίες προσφέρουν ο Μηχανισμός Σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ)·

9.  εκφράζει έντονη ανησυχία λόγω του αυξανόμενου αριθμού σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προέρχονται από την τρομοκρατία ανά τον κόσμο· παραπέμπει σε έκθεση του 2014, όπου αναφέρεται αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας σε ποσοστό 62 % μεταξύ 2012 και 2013 και αύξηση του αριθμού των χωρών που βίωσαν τρομοκρατικές επιθέσεις με περισσότερους από 50 θανάτους από 15 σε 24· παροτρύνει, παραπέμποντας στην αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας, την ΑΕ / ΥΕ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεργάζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα με τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση πάσης μορφής τρομοκρατίας·

10.  υποστηρίζει ότι η άρνηση γενοκτονιών και άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς επίσης οι πράξεις ρατσισμού, ξενοφοβίας ή θρησκευτικού μίσους, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ως τέτοιες θα πρέπει να καταδικάζονται·

11.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini και τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να θέτουν τακτικά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) τη συζήτηση των προσπαθειών της ΕΕ για την ελευθέρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και άλλων οι οποίοι ασκούν με ειρηνικό τρόπο τα δικαιώματά τους·

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία ανά τον Κόσμο ως το εργαλείο αναφοράς για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας της ΕΕ

12.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013· καλεί τη νέα ΑΕ/ΥΕ να αναλάβει δέσμευση ότι στο μέλλον θα συμμετέχει σε δύο ετήσιες συζητήσεις συνόδων της ολομέλειας του Κοινοβουλίου για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας της ΕΕ, ότι θα παρουσιάζει την έκθεση της ΕΕ και θα απαντά στην έκθεση του Κοινοβουλίου·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απάντησε γραπτώς στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 του οποίου μνεία γίνεται ανωτέρω και θεωρεί ότι αυτές οι γραπτές απαντήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διοργανική συνεργασία επί του θέματος και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η οποία προβλέπει λιγότερο χρόνο για εξέταση και συστηματική απάντηση σε όλα τα σημεία που έχουν τεθεί από το Κοινοβούλιο·

14.  συγχαίρει την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή για την περιεκτική και σαφή έκθεση που υπέβαλαν σχετικά με τη δράση που ανέπτυξε η ΕΕ κατά την περίοδο αναφοράς· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την άποψή του ότι ειδικότερα οι ανά χώρα εκθέσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την επισκόπηση βασικών θετικών και αρνητικών τάσεων και να αξιολογούν την αποδοτικότητα των δράσεων της ΕΕ· σημειώνει ότι η υποβολή πιο ενδελεχών δημόσιων εκθέσεων, οι οποίες να βασίζονται ειδικότερα στις προτεραιότητες και τους δείκτες που προσδιορίζονται στις μέχρι τώρα εμπιστευτικές ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ενθάρρυναν συνεπέστερη εφαρμογή των προϋποθέσεων που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την αξιολόγηση του αντικτύπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ·

15.  εμμένει στην άποψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να καταβάλουν από κοινού προσπάθεια για να βελτιωθεί η μορφή της έκθεσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, με σκοπό να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό διατηρώντας συγχρόνως την περιεκτικότητά της ως έκθεσης εφαρμογής με θέμα το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· επαναλαμβάνει την προθυμία του να συμμετάσχει σε μια ενεργή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την εκπόνηση μελλοντικών εκθέσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του να περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση τμήμα σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης από τα κράτη μέλη·

Υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου και Σχεδίου Δράσης της ΕΕ

16.  επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για το στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2012, χαρακτηρίζοντάς το μείζον ορόσημο που ανοίγει νέους ορίζοντες στη χάραξη πολιτικών και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ ως προς την υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ «χωρίς εξαιρέσεις»·

17.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πλέον απαραίτητη συνιστώσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και ουσιαστικό στοιχείο της ταυτότητάς της στο πεδίο των διμερών, πολυμερών και θεσμικών της σχέσεων·

18.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής να λογοδοτήσουν στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του πρώτου Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εμπλέξουν τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, την κοινωνία των πολιτών και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς στην επανεξέταση και τις διαβουλεύσεις που θα οδηγήσουν στην έγκριση νέου σχεδίου δράσης, με ισχύ από τις αρχές του έτους 2015· χαιρετίζει τις συζητήσεις που αποσκοπούν σε καλύτερη ιεράρχηση των στόχων στο νέο σχέδιο δράσης και σε βελτίωση της σαφήνειας, της αποτελεσματικότητας και της εσωτερικής συνοχής αυτού του εργαλείου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά προειδοποιεί να μην επέλθει συρρίκνωση του πεδίου του σχεδίου δράσης ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δράσης ούτε να ισχύσει χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξιών όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

19.  ενθαρρύνει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην εξωτερική δράση της ΕΕ να ενστερνισθούν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ποικίλα μέσα που συνδέονται με αυτή και να εξασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη διατομεακά, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης τακτικής κατάρτισης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που να απευθύνεται στους σχετικούς υπαλλήλους·

20.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την υλοποίηση της δέσμευσης που εξαγγέλλεται στο στρατηγικό πλαίσιο να «τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών της εταίρων»· ζητεί, επομένως, την απερίσπαστη προσοχή της ΑΕ/ΥΕ και της ΕΥΕΔ στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης και τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις σχέσεις της ΕΕ με τους στρατηγικούς εταίρους της σε κεντρικά πλαίσια, όπως είναι οι σύνοδοι κορυφής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου· συνιστά επίσης, οποτεδήποτε σημειώνεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από χώρα εταίρο με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία, να λαμβάνει η ΕΕ πιο αποτελεσματικά μέτρα για την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων που ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συμφωνίας, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας (προσωρινής) αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας·

21.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ, σε συντονισμό με όλους τους λοιπούς Επιτρόπους, να καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της μετανάστευσης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της προστασίας των δεδομένων στο διαδίκτυο, του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων·

22.  επικροτεί τη δημόσια δήλωση της ΑΕ/ΥΕ ότι είναι ανάγκη να επανεξεταστεί η στρατηγική της ΕΕ προς όλους τους στρατηγικούς της εταίρους, περιλαμβανομένων της Κίνας και της Ρωσίας, και την καλεί να δώσει στη διάρκεια της θητείας της προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα στις εν λόγω χώρες, καθιστώντας σαφές ότι οι κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν απειλή για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των στρατηγικών της εταίρων·

Εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

23.  αναγνωρίζει τη σημασία της εντολής που δόθηκε στον πρώτο Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συγχαίρει τον επιφορτισμένο με τα συγκεκριμένα καθήκοντα για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα· ενθαρρύνει τον ΕΕΕΕ να συνεχίσει να ενισχύει την προβολή της ΕΕ και τη συμμετοχή της σε πολυμερείς οργανισμούς και περιφερειακούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα (τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, την Αφρικανική Ένωση και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας), να προωθεί βασικές θεματικές προτεραιότητες της ΕΕ που αντικατοπτρίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εργάζεται για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο και να συμβάλλει στην ενσωμάτωση, τη συνοχή, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ καθώς και στην επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ σιωπηρής και δημόσιας διπλωματίας· αναγνωρίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη προβολή του ρόλου του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος λαμβάνει μεν στήριξη από τις διάφορες υπηρεσίες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό τον άρτιο συντονισμό πρέπει δε να διαθέτει αρμοδιότητα πρωτοβουλίας και δικαίωμα δημόσιου λόγου·

24.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ως γενική αρχή την πρακτική να περιλαμβάνεται η συνεργασία με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εντολή των μελλοντικών γεωγραφικών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ·

25.  ζητεί η θέση του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεχισθεί με σκοπό να μετατραπεί σε μόνιμη λειτουργία με επάρκεια μέσων προς πλήρη επιτέλεση του ρόλου, περιλαμβανομένης της χρήσης δημόσιας διπλωματίας·

Εσωτερική/εξωτερική συνοχή στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας της ΕΕ

26.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, να εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και να αποφεύγει τα διπλά μέτρα και σταθμά· ζητεί, επομένως, την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τους στρατηγικούς εταίρους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση κοινών κατώτατων ορίων για τα κράτη μέλη και τους αξιωματούχους της ΕΕ όσον αφορά τα μελήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να θέτουν τουλάχιστον ως θέμα στους ομολόγους τους των στρατηγικών εταίρων, έχοντας παράλληλα κατά νου τις συνθήκες της κατάστασης κάθε χώρας·

27.  τονίζει ότι η συνέπεια της δράσης της Ένωσης σε σχέση με τις τρίτες χώρες αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία της και κατ' επέκταση για την αποτελεσματικότητά της, και ότι οι αποκλίσεις και οι ασυνέπειες θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της δράσης της και ορισμένες φορές οδηγούν στο να μην εισακούονται οι απόψεις της Ένωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι, παρά τις πολλές δυσκολίες που προκύπτουν, η συνέπεια παραμένει στόχος προτεραιότητας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της θητείας όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην εν λόγω πολιτική·

28.  θεωρεί πέραν τούτων ουσιαστικής σημασίας το να εφαρμόζονται και στα κράτη μέλη οι απαιτήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζει η ΕΕ στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες· υπενθυμίζει εν προκειμένω αυτό ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία εκπονεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

29.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ενισχύσει τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη λογοδοσία των ταμείων της ΕΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  επισημαίνει τις σημαντικότατες προκλήσεις που θέτει η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και η συνεχιζόμενη στρατιωτική εμπλοκή στην Ανατολική Ουκρανία· τονίζει ότι αυτή η πολιτική επιθετικότητας αποτελεί συνέχεια της πορείας που ακολουθεί η Ρωσία προς τον απολυταρχισμό, με επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας· τονίζει ότι η Ρωσία αποτελεί τώρα «στρατηγική πρόκληση» για την ΕΕ και δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης·

31.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εσωτερικές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η κατάσταση των Ρομά, η μεταχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, οι συνθήκες κράτησης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια στην εξωτερική πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί λυπηρό το ότι η μειονότητα των Ρομά εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις, ρατσισμό και κοινωνικό αποκλεισμό, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία· σημειώνει επ' αυτού ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων συνιστά μία από τις βασικές προκλήσεις που εντοπίσθηκαν στη στρατηγική της Επιτροπής για τη διεύρυνση για το διάστημα 2014-2015·

Μέσα πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ

Στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ

32.  συγχαίρει την ΕΥΕΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καταρτίστηκαν δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ενστερνισμό τους στο επίπεδο των αντιπροσωπειών ΕΕ· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρή τη συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το περιεχόμενο των ανά χώρα στρατηγικών, ειδικότερα το ότι δεν υπάρχει η αρμόζουσα πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και ζητεί, για μια ακόμα φορά, τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον των βασικών προτεραιοτήτων της στρατηγικής για κάθε χώρα καθώς και την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις στρατηγικές εντός ενός αρμόζοντος πλαισίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή κατάλληλου ελέγχου· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εγκρίνει δείκτες με τους οποίους να αξιολογεί το πόσο αποτελεσματικά παρεμβαίνει και να προσεγγίζει τις ανά χώρα ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία ως εάν αποτελούσαν εκθέσεις εφαρμογής σχετικά με τις ανά χώρα στρατηγικές· υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ να εξασφαλίζει ότι οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα της χάραξης πολιτικής με τις τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των πολιτικών διαλόγων·

33.  τονίζει την ανάγκη να συντάσσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

34.  επικροτεί το σχεδόν ολοκληρωμένο δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιωματούχων συνδέσμων για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον ρόλο τους στις αντιπροσωπείες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, να δημιουργούν αξιόπιστα πρότυπα και να αποφεύγουν τις ασυνέπειες μεταξύ αντιπροσωπειών της ΕΕ·

35.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διπλωματικών δικτύων των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ ανά τον κόσμο, για να συμβάλλουν στις συζητήσεις από ομάδες εργασίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες·

36.  καλεί την ΕΥΕΔ να εξασφαλίζει ότι οι περιπτώσεις των φυλακισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται ως θέμα σε όλες τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των συναντήσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας/Συμβουλίου Σύνδεσης· εμμένει στο να περιλαμβάνουν όλες οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών μια ενότητα για τους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

37.  υπενθυμίζει τη δέσμευση να ενσωματωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις αποτιμήσεις αντικτύπου από την ΕΕ· εμμένει στη σημασία που έχει αυτή η δέσμευση για να εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ σέβεται, προστατεύει και υλοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι οι εξωτερικές πολιτικές και δραστηριότητές της σχεδιάζονται και εκτελούνται με τρόπο ώστε να εδραιώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εξωτερικό· ζητεί από την ΕΕ καλύτερη διαβούλευση και συντονισμό με την κοινωνία των πολιτών και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να βελτιωθεί η ποιότητα και η συστηματοποίηση των εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Συνομιλίες και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

38.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τις ειδικές συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέσο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο διασφάλισης συγκεκριμένων δεσμεύσεων και επιτευγμάτων από τον συνομιλητή της· αναγνωρίζει την αξία της συμμετοχής σε ειδικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα διάλογο, ειδικότερα με χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να αντλεί σαφή πολιτικά συμπεράσματα όταν ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει θετική έκβαση λόγω της απροθυμίας του συνομιλητή της να συνεργαστεί με καλή πίστη ή της έλλειψης πραγματικής δέσμευσης για μεταρρυθμίσεις και να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια διπλωματία, με σκοπό να περιφρουρήσει τη δημόσια αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· προειδοποιεί, περαιτέρω, οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην απομακρύνονται από τις πολιτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου· εμμένει στο να τίθενται οι προσωπικές περιπτώσεις των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο ή βρίσκονται στη φυλακή καθώς και οι περιπτώσεις των πολιτικών κρατουμένων ως θέμα από την ΕΕ σωστά, με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο· όσον αφορά τις κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητεί το ζήτημα αυτό να τίθεται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα·

39.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ να αναπτύξει περιεκτικό μηχανισμό επανεξέτασης για να συμβάλλει στην αξιολόγηση των διαλόγων υπό το φως της μη επίτευξης σημαντικών και απτών αποτελεσμάτων παροτρύνει περαιτέρω την ΕΕ να ενισχύσει του δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιεί με σκοπό να βοηθηθεί η μέτρηση της επιτυχίας και να καταστούν οι διάλογοι αποτελεσματικότεροι, στοιχείο που θα συμβάλει στο να οδηγηθούν οι χώρες με σοβαρά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλησιέστερα στα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΕ, υπό το φως επί παραδείγματι της μη επίτευξης σημαντικών και απτών αποτελεσμάτων στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας και των προσφάτων εξελίξεων στο Χονγκ Κονγκ, να σκεφθεί εκ νέου τη στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακολουθεί και να εγκρίνει περισσότερο συνεκτική, ενιαία και στρατηγική προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.  θεωρεί λυπηρό το ότι, επειδή οι δομές, οι μορφές, η συχνότητα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ποικίλλουν και οι ανταλλαγές αυτές είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, δεν υφίσταται πραγματικός μηχανισμός παρακολούθησης και επανεξέτασης αυτών των διαλόγων, ούτε υπάρχουν δείκτες προόδου· συνιστά την αποσαφήνιση των στόχων εκάστου διαλόγου και την επανεξέταση των αποτελεσμάτων σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

41.  προτρέπει την ΕΥΕΔ σε περαιτέρω συνεργασία με όλες τις χώρες με τις οποίες διεξάγει επί του παρόντος διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητώντας από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δίδοντας σε τακτική βάση συνέχεια στις απαιτήσεις που εγείρονται στη διάρκεια των διαβουλεύσεων·

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

42.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα και των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων το έτος αναφοράς 2013, καθώς και των κατευθυντηρίων γραμμών για την ελευθερία έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, το 2014·

43.  επαναλαμβάνει ότι η έγκριση κατευθυντήριων γραμμών δεν πρέπει να οδηγήσει σε επιλεκτικότητα στο σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι οι αρχές της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να παραμείνουν ουσιώδεις· καλεί την Επιτροπή να ορίσει από κοινού με το Κοινοβούλιο και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών τα κριτήρια για την επιλογή των θεμάτων που καλύπτονται από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να αποσαφηνίσει τη διαδικασία επιλογής·

44.  καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να ορίζουν τους στόχους, τα κριτήρια τα μέσα τα χρονοδιαγράμματα και τους δείκτες και να περιλαμβάνουν τακτική επανεξέταση, τυποποιώντας το περιεχόμενο και τη μορφή των κατευθυντηρίων γραμμών και καθιστώντας τις σαφέστερες· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το Κοινοβούλιο συνέστησε πρόσφατα την «αποτελεσματική και με άξονα τα αποτελέσματα» εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα βασανιστήρια·

45.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών·

46.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σε επίπεδο χώρας· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη επίσης να επιδίδονται σε συνεχή κατάρτιση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και των διπλωματών των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα στη διαμόρφωση πραγματικών πολιτικών επιτόπου·

Πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού και των εκλογών

47.  τονίζει ότι τα δημοκρατικά καθεστώτα χαρακτηρίζονται όχι μόνο από τη διεξαγωγή εκλογών, αλλά και από τον σεβασμό για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του λόγου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και αμερόληπτη διοίκηση· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να στηρίξουν εν εξελίξει δημοκρατικές διεργασίες σε τρίτες χώρες· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να δίνεται συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των αποστολών παρατήρησης εκλογών, χρησιμοποιώντας τις ως μέρος της δέσμευσης της ΕΕ προς στήριξη της δημοκρατίας στην αντίστοιχη χώρα και αναθέτοντας στον επικεφαλής παρατηρητή ειδικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων, ως συνεκτικό μέρος της περιεκτικής προσέγγισης στήριξης της δημοκρατίας από το Κοινοβούλιο και με την υποστήριξη των μόνιμων οργάνων του Κοινοβουλίου· σημειώνει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι αποστολές παρατήρησης εκλογών από την ΕΕ εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία της ΕΕ ως εταίρου·

48.  ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ να εργάζεται για τον ορισμό των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, για να υποστηρίξει και να εδραιώσει τις διεργασίες εκδημοκρατισμού· ενθαρρύνει την ανάπτυξη εργαλείων πολιτικής και επιχειρησιακών μέσων για να εφαρμοστούν σε χώρες προτεραιότητας με σκοπό την ένταξη μέτρων στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, στην προσέγγιση της ΕΕ με συνεκτικό, ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο·

49.  τονίζει ότι η πολιτική μετάβαση και ο εκδημοκρατισμός χρειάζεται να συνδυάζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση, το κράτος δικαίου και την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών· ζητεί την παροχή συστηματικής στήριξης από την ΕΕ στα κοινοβούλια που αναδεικνύονται με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ κυβερνώντων και αντιπολιτευόμενων κομμάτων·

50.  υπενθυμίζει ότι μετά την Αραβική Άνοιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναπροσδιόρισε την πολιτική γειτονίας της έναντι των χωρών της Νότιας Μεσογείου τονίζοντας τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την αρχή των «αναλογικών κερδών» με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές της χώρες και την καθοδήγηση των μεταρρυθμίσεων και των διαδικασιών μετάβασης στη δημοκρατία·

51.  θεωρεί ότι οι σχέσεις της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες θα πρέπει να διέπονται από την προσέγγιση «αναλογικών κερδών» με γνώμονα τις επιδόσεις, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκχωρεί προηγμένο καθεστώς στις χώρες εταίρους μόνο εφόσον τηρούνται σαφώς οι προϋποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και ότι δεν θα πρέπει να διστάζει να «παγώνει» το καθεστώς αυτό εάν δεν πληρούνται πλέον οι εν λόγω προϋποθέσεις·

52.  ζητεί αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών και του παγκόσμιου ιστού, για να καταστούν οι πληροφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία καθώς και τα προγράμματα της ΕΕ όσο το δυνατό ευρύτερα προσβάσιμες στους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο·

53.  επικροτεί το πιλοτικό έργο ανά χώρα που έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί από εννέα αντιπροσωπείες της ΕΕ με σκοπό την αύξηση της συνοχής για τη στήριξη της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, όπως δρομολογήθηκε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 και του 2010 και όπως ενσωματώθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2012·

54.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν τον συντονισμό τους με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη δεύτερη γενιά πιλοτικών χωρών, ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συνδυάσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και θα συμμετάσχουν στην αποτελεσματική στήριξη της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες·

55.  συγχαίρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία για το αποτελεσματικό του έργο στην αφορά την προώθηση της δημοκρατίας στην περιοχή μας και υποστηρίζει μια προσεκτική επέκταση της εντολής του σε άλλες κοινωνίες που αγωνίζονται να εκδημοκρατιστούν· καλεί τα κράτη μέλη, σε πνεύμα αλληλεγγύης και ανάληψης δέσμευσης, να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του Ταμείου, για να εξασφαλιστεί η πλέον ευέλικτη και αποτελεσματική στήριξη προς τους τοπικούς φορείς της δημοκρατικής αλλαγής·

56.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, στην υποστήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων και στην εδραίωση της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης· επίσης σημειώνει επ' αυτού ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στις εκθέσεις των αποστολών της ΕΕ για την παρατήρηση εκλογών σχετικά με την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διεργασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αναλαμβάνεται δράση σχετικά με αυτές·

57.  υπενθυμίζει ότι η διεύρυνση αποτελεί την πλέον επιτυχημένη προσπάθεια εκδημοκρατισμού από την ΕΕ και τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό μέσο παροχής βοήθειας για να θεσπίσουν οι χώρες αυτές ολοκληρωμένες δημοκρατικές κοινωνίες·

Στήριξη της ΕΕ για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

58.  επικροτεί τα ειδικά συμπεράσματα του Συμβουλίου για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δέκατη επέτειο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ)· συγχαίρει, επιπλέον, την Επιτροπή επειδή χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης EIDHR για να παράσχει έκτακτες επιχορηγήσεις σε υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν επικείμενη απειλή και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω νέους τρόπους υποστήριξης των ΥΑΔ· υπενθυμίζει επ' αυτού τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) ως μέσου προώθησης και προστασίας των υπέρμαχων της δημοκρατίας, των μπλόγκερ και των δημοσιογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο·

59.  αποδοκιμάζει το ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως διαδεδομένη τάση σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως σε χώρες που δεν αποδέχονται την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

60.  καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των φυλακισμένων υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς και στην ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη δράση της σε συλλογικό επίπεδο για να διασφαλιστεί η ελευθέρωση των εν λόγω ατόμων, θεσπίζοντας, ανάμεσα σε άλλες στρατηγικές, μια εσωτερική ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία θα ενημερώνεται, μέσα από στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, για τις περιπτώσεις των φυλακισμένων ακτιβιστών παγκοσμίως·

61.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΥΕΔ να συνεχίσει να προστατεύει τις ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των συνομιλιών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθώντας τις θεματικές προτεραιότητες της ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη διοργάνωση εκστρατειών που να φθάνουν σε υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές τρίτων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ·

62.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη διάθεση επιχορηγήσεων και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ όχι μόνο για τις μεγάλες ΜΚΟ αλλά και για την ανάπτυξη των σε τοπική κλίμακα ικανοτήτων· συνεπώς προτρέπει μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου, διατηρώντας παράλληλα τη λογοδοσία σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις λογιστικές διαδικασίες και ενθαρρύνει τη συνεκτίμηση της αυξανόμενης πίεσης που ασκούν τα καταπιεστικά καθεστώτα στην κοινωνία των πολιτών· ζητεί την υιοθέτηση μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης των κοινωνιών που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης προς τη δημοκρατία, με σκοπό να εξασφαλιστεί η παροχή στήριξης στις κατάλληλες οργανώσεις και άτομα·

63.  ζητεί από την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αρχίσουν αυθεντικό και ρεαλιστικό πολιτικό διάλογο με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ΜΚΟ με στόχο την ανεύρεση των βέλτιστων τρόπων παροχής στήριξης σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το έργο τους· ζητεί από την ΕΕ να τονώσει την ενεργή διπλωματία της σε τρίτες χώρες και να ενδυναμώσει τη θέση των σημείων επικέντρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο καθημερινό πολιτικό έργο της σχετικής αντιπροσωπείας της ΕΕ, συγκεντρώνοντας συστηματικά τα ονόματα των πολιτικών κρατουμένων, παρακολουθώντας τις δίκες, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε φυλακές και δίδοντας συνέχεια στις εν λόγω περιπτώσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να χρησιμοποιήσει δημόσια διπλωματία για να υποστηρίξει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ζητήσει την απελευθέρωση των φυλακισμένων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εμμένει στο να προβαίνουν οι ανώτεροι εκπρόσωποι της ΕΕ, μεταξύ άλλων η ΑΕ/ΥΕ, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, οι Επίτροποι, οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των κρατών μελών, σε συστηματικές συναντήσεις με τους υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν επισκέπτονται χώρες στις οποίες η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται υπό πίεση·

64.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να διεξάγουν ετήσιο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΕ) αφιερωμένο στη συζήτηση των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ για την ελευθέρωση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και όσων ασκούν με ειρηνικό τρόπο τα δικαιώματά τους, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις υποθέσεις που θίγονται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχετίζονται με συζητήσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Στήριξη της ΕΕ στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τους πολυμερείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

65.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του να στηρίξουν ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, που θα περιλαμβάνει την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το έργο συναφών εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, καθώς και τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών·

66.  υπενθυμίζει τη σημασία των αποφάσεων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της υλοποίησής τους από τη σχετική χώρα, όσον αφορά τον σεβασμό και την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικών αξιών και αρχών·

67.  υπενθυμίζει την κατηγορηματική του θέση που θεσμοθετεί την παρουσία του στις συνόδους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράζεται στο ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 για τις προτεραιότητες της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρεί απαραίτητο το να συνεχιστεί η πρακτική της αποστολής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συναφείς συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θεωρεί λυπηρό το ότι η εν λόγω πρακτική διεκόπη το 2014·

68.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC)· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς υποστηρίζοντας από κοινού με άλλους και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και διαδραστικούς διαλόγους και εκδίδοντας δηλώσεις· υποστηρίζει θερμά την αναπτυσσόμενη πρακτική των διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών στην ΕΕ·

69.  τονίζει και πάλι τη σημασία που έχει ο ουσιαστικός συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, κυρίως μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ με έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, για να παρουσιάζεται η θέση της ΕΕ με μία φωνή·

70.  υπενθυμίζει τη σημασία της δράσης της ΕΕ εντός του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ενώ ο εν λόγω οργανισμός ετοιμάζεται να προβεί στον απολογισμό των 40 ετών λειτουργίας του· ενθαρρύνει την ενίσχυση των δεσμών της ΕΕ με τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

71.  υπενθυμίζει περαιτέρω τη σημασία του έργου που επιτελεί το Συμβούλιο της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα και την ανάγκη να προσχωρήσει ταχύτατα η ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τις Συνθήκες·

72.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της ενσωμάτωσης του έργου που επιτελείται στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, της Τρίτης Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις συναφείς εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής·

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

73.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του όσον αφορά την αμφίδρομη διαδικασία της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική και πολιτική στήριξη σε διμερείς σχέσεις και σε όλα τα φόρα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει την ανησυχία του, διότι πλείονα εντάλματα σύλληψης δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί· ζητεί από την ΕΕ, α κράτη μέλη της και τους Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ να προωθούν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης· θεωρεί ότι ο αυξανόμενος αριθμός των κρατών συμβαλλόμενων μερών συνιστά σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση της οικουμενικότητας του Δικαστηρίου· χαιρετίζει την επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης από την Ακτή του Ελεφαντοστού τον Φεβρουάριο 2013, θεωρεί όμως λυπηρό το ότι το Καταστατικό δεν επικυρώθηκε από κανένα κράτος το 2014· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την προώθηση της επικύρωσης και της εφαρμογής του Καταστατικού της Ρώμης, για να διευρυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα σοβαρών εγκλημάτων δυνάμει του διεθνούς δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, να παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση της εντολής του κατά τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει την παροχή βοήθειας στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και στο ΔΠΔ, μεταξύ άλλων στηρίζοντας τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ)·

74.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για θέσπιση ενός Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τη Διεθνή Δικαιοσύνη και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο για να δώσει στα θέματα αυτά την εξέχουσα θέση και την προβολή που τους αξίζει, να προωθήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ατζέντα της ΕΕ και να ενσωματώσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ·

75.  θεωρεί λυπηρό το ότι το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί στον νέο κατάλογο του κανονισμού ΣΓΠ με τις συμβάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση καθεστώτος ΣΓΠ+· σημειώνει ότι αρκετοί αιτούντες για ένταξη στο ΣΓΠ+ (π.χ. Αρμενία και Πακιστάν) δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό ή δεν το έχουν επικυρώσει· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης σε μελλοντικό κατάλογο των συμβάσεων·

76.  επαναλαμβάνει ότι ζητεί από την ΕΕ να εγκρίνει μια κοινή θέση για το έγκλημα της επίθεσης και τις τροπολογίες της Καμπάλα, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εναρμονίσουν ταχύτατα την εθνική τους νομοθεσία προς τους ορισμούς των τροπολογιών της Καμπάλα, καθώς και με άλλες υποχρεώσεις δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης, επιτρέποντας έτσι τις εθνικές έρευνες και την κίνηση διώξεων από τα κράτη μέλη και τονώνοντας τη συνεργασία με το Δικαστήριο·

77.  ενόψει της 100ης επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων, καλεί όλα τα κράτη μέλη να την αναγνωρίσουν, ενθαρρύνει δε τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμβάλουν περαιτέρω στην αναγνώρισή της·

78.  προτρέπει την ΕΥΕΔ να διαδώσει ορθές πρακτικές σχετικά με τα δικαιώματα, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων της εγκληματικότητας και της βίας σε τρίτες χώρες και να προχωρήσει στην ανταλλαγή πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς με τις τρίτες χώρες, διότι η διαφθορά συχνά αποτελεί δίοδο για ατιμωρησία και αιτία αδικίας για τα θύματα·

Δράση της ΕΕ κατά της θανατικής ποινής

79.  επαναλαμβάνει την ομόφωνη αντίθεσή του στη θανατική ποινή και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν έντονη πολιτική παρουσία με σκοπό την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να επαγρυπνεί όσον αφορά τις εξελίξεις σε κάθε χώρα του κόσμου και να χρησιμοποιεί κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

80.  υποστηρίζει αμέριστα το ψήφισμα του Δεκεμβρίου 2014 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το «Μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής»(23)·

81.  ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία σε όλα τα δυνατά φόρα παγκοσμίως αποβλέποντας στην κατάργηση της θανατικής ποινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, και να εξασφαλίζει ότι τηρείται πλήρως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει εκτέλεση, χωρίς τη χρήση βασανιστηρίων και άλλες μορφές κακομεταχείρισης που χρησιμεύουν για την απόσπαση ομολογίας·

82.  εκφράζει την ανησυχία του για την καταγγελθείσα αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων παγκοσμίως από το 2012 στο 2013, παρά το ότι οι εκτελέσεις περιορίζονται σε διαρκώς μικρότερη μειονότητα χωρών· ζητεί από την ΕΕ να κινητοποιηθεί δεόντως όσον αφορά το διατηρούμενο σε υψηλά επίπεδα ποσοστό εκτελέσεων στην Κίνα και το Ιράν, την επαναφορά των εκτελέσεων το 2013 στην Ινδονησία, το Κουβέιτ, τη Νιγηρία και το Βιετνάμ, την εκτέλεση ανηλίκων στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη το 2013, καθώς και τις καταγγελίες για αξιοσημείωτη αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία·

83.  χαιρετίζει την αναζωπύρωση της συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αυθαιρεσίες και τα λάθη που σημειώνονται συχνά σε αποφάσεις θανατικής ποινής, την εκστρατεία για τη διακοπή της μεταφοράς των ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάργηση της θανατικής ποινής το 2013 στην Πολιτεία του Maryland· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ, τον ΕΕΕΕ και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις πολιτειακές κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για να επισπεύσουν την κατάργηση της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την κατά τρόπο αξιόπιστο προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς δικαιοσύνης και της δημοκρατίας·

84.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη νέα ευελιξία που παρέχει το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να διερευνήσει νέες μεθόδους εκστρατείας υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής και να υποστηρίξει δράσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή θανατικών ποινών ή εκτελέσεων·

85.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται εκτελέσεις σε εκείνες τις χώρες που διατηρούν ακόμη τη θανατική ποινή, και να στηρίζει νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση·

86.  υπενθυμίζει την αταλάντευτη πεποίθησή του ότι η θανατική ποινή, ως παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, είναι ασύμβατη με την απαγόρευση της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επισήμως την εν λόγω ασυμβατότητα και να προσαρμόσουν αναλόγως την πολιτική της ΕΕ προς τη θανατική ποινή· υπογραμμίζει την ανάγκη να ερμηνευθούν ως διατομεακές οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια·

Δράση της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

87.  παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων καταγγελιών για διάδοση της πρακτικής των βασανιστηρίων και της κακοποίησης ανά τον κόσμο, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· επαναλαμβάνει την ανησυχία του διότι η δράση της ΕΕ στον εν λόγω τομέα παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ανεπαρκής και αδυνατεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα βασανιστήρια· συγκεκριμένα, ζητεί μεγαλύτερη στήριξη από την ΕΕ για τη θέσπιση και την ενίσχυση εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών πρόληψης των βασανιστηρίων· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό, της 14ης Ιανουαρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.°1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001), πρόταση με την οποία ανταποκρίνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010·

88.  επισημαίνει ότι, όπως δηλώνεται με τα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τα βασανιστήρια που διαπράττονται σε συστηματική βάση ή σε μεγάλη κλίμακα μπορούν να συνιστούν έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· τονίζει ότι η αρχή της ευθύνης για προστασία αναθέτει στη διεθνή κοινότητα μια ιδιαίτερη ευθύνη για την οποία πρέπει να αναλάβει δράση·

89.  προτρέπει την ΕΥΕΔ να δώσει λεπτομερή προσοχή στα συμπεράσματα ανά χώρα της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και της Υποεπιτροπής που συστάθηκε στα πλαίσια του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων, καθώς και της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και να θέτει συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στις πολιτικές συνομιλίες που διεξάγει με τις σχετικές χώρες καθώς και σε δημόσιες δηλώσεις· καλεί την ΕΥΕΔ, ιδίως τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, και τα κράτη μέλη, ιδίως τις κατά τόπους πρεσβείες τους, να εντείνουν επίσης την υλοποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Βασανιστήρια και άλλες Μορφές Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν την παρακολούθηση του εμπορίου αγαθών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη βασανιστηρίων ή την άσκηση απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης καθώς και την παρακολούθηση των εξαγωγών τεχνολογιών και εμπορευμάτων διττής χρήσης·

90.  τονίζει ότι τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως είναι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, εκτίθενται συχνότερα σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση κατά την κράτηση και, ως εκ τούτου, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή·

91.  καταδικάζει τις από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων και όπλων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βασανιστήρια ή άλλη τιμωρία ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, μεταξύ άλλων και για την καταστολή διαδηλώσεων· υποστηρίζει εν προκειμένω τη διεργασία αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005·

92.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών για ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτελέσεις, καθώς και για εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα κενά που παραμένουν στον κανονισμό, με την πρόβλεψη γενικής ρήτρας που θα αφορά την τελική χρήση των εμπορευμάτων και θα απαγορεύει την εξαγωγή οιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή εκτελέσεις·

93.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την επικύρωση, από όλες τις τρίτες χώρες, της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση της 20ής Δεκεμβρίου 2006·

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες

94.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται με τρίτες χώρες ευνοούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών και εξασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων τους, και δη της γης και των υδάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για συστηματική εγγραφή δεσμευτικών, εκτελεστών και μη διαπραγματεύσιμων ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών επενδύσεων που συνάπτονται ή πρόκειται να συναφθούν με τρίτες χώρες, ζητεί δε βελτίωση των διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρώτα στάδια της διαπραγμάτευσης εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις πτυχές των συμφωνιών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

95.  επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ και ότι δυνάμει του άρθρου 207 της ΣΛΕΕ η εμπορική πολιτική «ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης»· επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 3 της ΣΕΕ η Ένωση πρέπει να συμβάλλει μεταξύ άλλων «στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»·

96.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, κατά τη χάραξη της μελλοντικής εμπορικής στρατηγικής της, τον σημαντικό ρόλο του εμπορίου και των διεθνών συμφωνιών στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διεθνές σκηνικό·

97.  τονίζει την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας και του διαλόγου σε πολυμερές επίπεδο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη θέσπιση ενός πολυμερούς εμπορικού πλαισίου που θα συμβάλλει στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

98.  επισημαίνει ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων σχεδιάσθηκε ώστε να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχες χώρες σέβονται τις αρχές των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών προτύπων εργασίας και περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς πρόσθετων δασμολογικών προτιμήσεων για να δοθεί ώθηση στην επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση· επαναλαμβάνει ότι η μη τήρηση αυτών των όρων μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή του εμπορικού καθεστώτος· τονίζει τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων από τις χώρες που επωφελούνται από το ΣΓΠ+·

99.  επικροτεί την έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2014 του αναθεωρημένου ΣΓΠ· επισημαίνει ότι το ΣΓΠ+ διατηρήθηκε στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και απαιτεί από τις χώρες που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτό να δεσμευθούν για την πλήρη και άνευ όρων συνεργασία τους με τους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

100.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται προς τα πρότυπα των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε ορισμένα κράτη και σε ορισμένες εταιρείες να τα παρακάμπτουν· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να εγκριθούν κανόνες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη· υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών των ΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ειδικότερα καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αποτελεσματικά μέτρα για να καταστεί λειτουργικό το πλαίσιο του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση», το οποίο εισηγήθηκε ο John Ruggie, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), μεταξύ άλλων και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, και η εξασφάλιση της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά το παράνομο εμπόριο ξυλείας, την παράνομη εμπορία άγριων ειδών και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· είναι πεπεισμένο ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι θυγατρικές τους και οι υπεργολάβοι θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση και διάδοση διεθνών προτύπων όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως·

101.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν τις ανά τον κόσμο αντιπροσωπείες της ΕΕ να συνεργαστούν με επιχειρήσεις της ΕΕ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να φροντίσουν να συμπεριληφθεί το θέμα «επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα» στα κεντρικά θέματα των τοπικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων δυνάμει του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ)· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους τους να μην αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλεται να τηρούν κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε τρίτες χώρες·

102.  εφιστά την προσοχή στη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη για την περίοδο 2011-2014, η οποία καλούσε τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτά διαστήματα αναφορά σχετικά με την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των εθνικών τους σχεδίων δράσης· θεωρεί λυπηρή την έλλειψη προόδου από την Επιτροπή όσον αφορά τη συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου να προτείνει νομοθεσία η οποία θα απαιτεί από τις εταιρείες της ΕΕ να εξασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές τους δεν στηρίζουν υπεύθυνους συγκρούσεων ή σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

103.  επιβεβαιώνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να προβούν σε επαρκείς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου και αν διεξάγονται· τονίζει τη σημασία της υποβολής ουσιαστικών εκθέσεων σχετικά με τον αντίκτυπο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές έργων που λαμβάνουν υποστήριξη από ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· εμμένει στην ανάγκη οι εν λόγω οργανισμοί να εξασφαλίζουν συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους προς το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

104.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την προσέγγιση αυτή όχι ως πρόκληση αλλά ως ευκαιρία για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δυνατοτήτων σε περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη τις βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις, καθώς και ως μέσο συμβολής στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

105.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε υπηκόους τρίτων χωρών ή σε τρίτες χώρες και έχουν έδρα σε κράτη μέλη δεν στηρίζουν δράστες συγκρούσεων ή σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων μορφών δουλείας, όπως είναι η εμπορία ανθρώπων και η απασχόλησή τους κάτω από απεχθείς συνθήκες·

106.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη για θέσπιση αποτελεσματικών μέσων προσφυγής με σκοπό την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που κρίνονται ένοχες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για παροχή ένδικων μέσων στα θύματα των εν λόγω παραβιάσεων·

107.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετέχει στην αναδυόμενη συζήτηση σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

108.  υπενθυμίζει τα τέσσερα βασικά και οικουμενικά εργασιακά πρότυπα που εγγράφονται στα μέσα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ήτοι: την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις· την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, εκμετάλλευσης και δουλείας· την κατάργηση της παιδικής εργασίας· και την εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης·

109.  επισημαίνει ειδικότερα την επιτακτική ανάγκη σεβασμού της συνδικαλιστικής ελευθερίας και καταπολέμησης όλων των μορφών καταπίεσης στον εν λόγω τομέα η οποία εκφράζεται μεταξύ άλλων και μέσω των δολοφονιών συνδικαλιστών·

110.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), περίπου 21 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανά τον κόσμο ζουν σε καθεστώς δουλείας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο ολιστικό και αδιαίρετο, δίδοντας έμφαση και αναλαμβάνοντας δεσμευτική και σθεναρή δέσμευση τόσο στα αστικά και πολιτικά δικαιώματα όσο και στα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα, καθόσον χωρίς αυτά τα δικαιώματα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας· τονίζει την υποχρέωση σεβασμού των διεθνών εργασιακών προτύπων, παράλληλα και με την υλοποίηση της Ατζέντας της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία· είναι της γνώμης ότι τα κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να έχουν πιο κεντρική θέση στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ· θεωρεί εν προκειμένω λυπηρό το ότι η ΕΕ δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο «κοινωνικής ρήτρας» που θα ενσωματώνεται σε όλες τις εξωτερικές εμπορικές συμφωνίες της· παροτρύνει κατά συνέπεια την ΕΕ να συμπεριλάβει σε όλες τις εξωτερικές εμπορικές συμφωνίες της ένα κεφάλαιο για την ανάπτυξη και μια κοινωνική ρήτρα στην οποία να αποτυπώνονται τα βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ·

111.  σημειώνει ότι η επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας παγκοσμίως καθώς και της χρηματοπιστωτικής κρίσης μετά την κατάρρευση του 2008 έχει οδηγήσει σε αύξηση της παιδικής εργασίας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου και θα μπορούσε να έχει νομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στη φήμη των εταιρειών που προμηθεύονται αγαθά από τον αναπτυσσόμενο κόσμο· παροτρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν περαιτέρω το Διεθνές Πρόγραμμα για την Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου υπερβολικά μεγάλος αριθμός παιδιών εξαναγκάζονται να εργάζονται για να συμπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα·

Δράση της ΕΕ για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των τεχνολογιών παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα

112.  αναγνωρίζει ότι η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών έχει μεταβάλει τις συνθήκες άσκησης της ελευθερίας έκφρασης και της πρόσβασης στις πληροφορίες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργώντας και σοβαρές ανησυχίες· επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο την έγκριση από το Συμβούλιο τον Μάιο 2014 των ειδικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Ελευθερία Έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου·

113.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία, ανεξαρτησία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας βιώσιμης δημοκρατίας, καθόσον μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ενδυναμώνουν τους πολίτες και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητα στοιχεία για την εξασφάλιση διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας στη δημόσια ζωή·

114.  ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και διαχειριστών ιστολογίων (μπλόγκερς), του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, και της χωρίς λογοκρισία πρόσβασης στο διαδίκτυο (ψηφιακή ελευθερία)·

115.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν στενότερα και να καταδικάζουν ρητά και άμεσα κάθε περιορισμό στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής χρήσης των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης και άλλων περιοριστικών νόμων, περιοριστικών κριτηρίων ή επαχθών διαδικασιών για την πρόσβαση στην καταχώριση ως δημοσιογράφος ή την άσκηση οιουδήποτε άλλου από τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης, να ιδρύσουν κέντρο μέσων μαζικής ενημέρωσης και να αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες προς στήριξη της καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι δημοσίου συμφέροντος·

116.  καταδικάζει κάθε περιορισμό στην ψηφιακή επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της παύσης λειτουργίας ιστοσελίδων και του κλειδώματος προσωπικών λογαριασμών, ιδίως όταν έχουν στόχο την κοινωνία των πολιτών, ακτιβιστές ατομικών ελευθεριών και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης·

117.  εκφράζει την ανησυχία του για την εξάπλωση και τη διάδοση των τεχνολογιών παρακολούθησης, επιτήρησης, λογοκρισίας και φιλτραρίσματος, που αντιπροσωπεύουν διογκούμενη απειλή για τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε αυταρχικά κράτη και επίσης θέτουν ενοχλητικές ερωτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις δημοκρατικές χώρες, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται για θεμιτούς σκοπούς, όπως είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ασφάλεια του κράτους και η επιβολή του νόμου·

118.  αναγνωρίζει ότι σημαντικοί παραγωγοί τεχνολογιών παραβίασης και επιτήρησης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πραγματοποίηση επίθεσης κατά της ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής ευρίσκονται στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου εξαγωγών για να μην πέσει η επικίνδυνη τεχνολογία σε λάθος χέρια·

119.  συγχαίρει την Επιτροπή για τη δημοσίευση τον Ιούνιο 2013 του Τομεακού Οδηγού ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών) σχετικά με την Εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· συνεχίζει ωστόσο να ανησυχεί για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που εμποδίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθιστούν δυνατή τη μαζική επιτήρηση και παρακολούθηση των κινήσεων στο διαδίκτυο και των κινητών επικοινωνιών, φιλτράρουν τα αποτελέσματα αναζήτησης ή τέλος διεισδύουν στις ιδιωτικές συνομιλίες· υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2014 με τίτλο «Η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM(2014)0244), στην οποία αναγνωρίζονται μεταξύ άλλων τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις εξαγωγές ορισμένων ΤΠΕ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να μελετήσει πώς θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση με σκοπό την έγκριση επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των εξαγωγών·

120.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών ψηφιακής ασφάλειας, με σκοπό να βοηθήσει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας ασφαλείς μηχανισμούς συλλογής, κρυπτογράφησης και αποθήκευσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγουν την παρακολούθηση από καταπιεστικές κυβερνήσεις·

Στήριξη της ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

121.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συρρίκνωση των περιθωρίων νόμιμης δράσης της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο· θεωρεί ότι η ελεύθερη κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα από τα θεμέλια για την προστασία και υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών σε κάθε κοινωνία· χαιρετίζει εν προκειμένω όλα τα προγράμματα της ΕΕ που αποσκοπούν στην κατάρτιση νέων επαγγελματιών από τρίτες χώρες και στην απλούστευση των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθόσον προάγουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών·

122.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν στενότερα και να καταδικάζουν ρητά και άμεσα κάθε περιορισμό στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων την απαγόρευση λειτουργίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης και άλλων περιοριστικών νόμων, τις υπερβολικές απαιτήσεις καταχώρισης και υποβολής αναφοράς, τους υπέρμετρα περιοριστικούς κανόνες για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό ή τις απαγορεύσεις ανάπτυξης πολιτικών δραστηριοτήτων ή επαφών με αλλοδαπούς σε βάρος των ΜΚΟ·

123.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν τις παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι σε κάθε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου επιπέδου, όταν άλλες μορφές διαλόγου, όπως ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουν φέρει οιαδήποτε συγκεκριμένη βελτίωση επί τόπου· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χρησιμοποιούν αυτούς τους διαλόγους για να θέτουν ως θέμα μεμονωμένες περιπτώσεις που προκαλούν ανησυχία, ιδίως τις περιπτώσεις όλων όσοι έχουν φυλακιστεί γιατί απλώς άσκησαν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ειρηνικά·

124.  ενθαρρύνει τους εκπροσώπους των αντιπροσωπειών της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν δίκες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων όσοι κρατούνται απλώς διότι άσκησαν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ειρηνικά, και όταν αρμόζει, να καταδικάζουν δημόσια την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη·

125.  καλεί την ΕΕ να θέσει τον σεβασμό και την προώθηση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ως βασική προτεραιότητα στο μελλοντικό Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, και να ορίσει συγκεκριμένες δράσεις στο εν λόγω πεδίο, διότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι συνιστούν ζωτικά στοιχεία για τη δημοκρατία και μια ανοικτή κοινωνία·

126.  επαναλαμβάνει ότι επιδοκιμάζει τη διάθεση του μεγαλύτερου μέρους της χρηματοδότησης EIDHR για την υποστήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζει την ανάπτυξη ταμείων νομικής υπεράσπισης για την παροχή βοήθειας σε διωκόμενους δημοσιογράφους και ακτιβιστές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικηγόρο και δίκαιη δίκη·

127.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι εθνικοί θεσμοί για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (NHRI) σε εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και για την εξασφάλιση ένδικων μέσων στα θύματα παραβιάσεων· ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια πολιτική για τη στήριξη των NHRI, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων και να την αναγάγει σε προτεραιότητα στην εξωτερική βοήθεια, κυρίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας·

Ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων

128.  καταδικάζει κάθε πράξη βίας και δυσμενούς διάκρισης λόγω ιδεολογίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως ορίζεται από το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις συνεχείς καταγγελίες για άσκηση βίας και δυσμενούς διακρίσεως σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Μέσης Ανατολής· τονίζει ότι η ελευθερία της σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλληλένδετο με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα κάποιου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, το δικαίωμα να ασκεί ή να μην ασκεί οποιαδήποτε θρησκεία ή πεποιθήσεις, καθώς και το δικαίωμα του να ασπάζεται, να μεταβάλλει, να εγκαταλείπει ή να επιστρέφει σε πεποίθηση της δικής του επιλογής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

129.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στη Μέση Ανατολή όπου χριστιανοί, μεταξύ των οποίων καθολικοί, αρμένιοι αποστολικοί, κόπτες και γεζίντι, καθώς και μουσουλμανικές μειονότητες διώκονται από το ISIS και άλλες τρομοκρατικές ομάδες·

130.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις κατά χριστιανών σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό επεισοδίων καταπίεσης, διακρίσεων, μισαλλοδοξίας και βίαιων επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων, ιδίως στην Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή· καλεί περαιτέρω τις κυβερνήσεις να φέρουν όλους τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα κατάσταση των χριστιανών στη Βόρεια Κορέα, τη Σομαλία, τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Υεμένη, τη Νιγηρία και πολλές άλλες χώρες, όπου οι χριστιανοί ζουν υπό τον φόβο του θανάτου, των βασανιστηρίων, του βιασμού και της απαγωγής και βλέπουν τις εκκλησίες τους να υφίστανται ζημιές ή να καταστρέφονται·

131.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των ατόμων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα Ροχίνγκια (Rohingya) στη Βιρμανία / Μιανμάρ, οι οποίοι στερούνται τη βιρμανική υπηκοότητα και υφίστανται συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διώξεις· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya (24)·

132.  επικροτεί την έγκριση κατά το έτος αναφοράς 2013 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, τόσο στα διεθνή και περιφερειακά φόρα όσο και στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες, ιδίως στην ευάλωτη κατάσταση των αποστατών· επιδοκιμάζει τη δήλωση της νέας ΑΕ/ΎΕ της ΕΕ ότι η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων είναι μία από τις προτεραιότητες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διεξάγουν μόνιμο διάλογο με ΜΚΟ, θρησκευτικές ομάδες ή ομάδες πεποιθήσεων και θρησκευτικούς ηγέτες·

133.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την προαγωγή του δικαιώματος της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων σε διεθνή και περιφερειακά φόρα μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι περιφερειακοί μηχανισμοί· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να υποβάλει σε ετήσια βάση ψήφισμα για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να υποστηρίζει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων·

Δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών

134.  επικροτεί την υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για θέματα φύλου, ιδίως για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, τις διακρίσεις κατά των γυναικών, τον ρόλο της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης στη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και όσον αφορά τις δηλώσεις του ΟΗΕ για τον πρόωρο και καταναγκαστικό γάμο και για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

135.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 59η σύνοδο της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών και να συνεχίσει να αντιμάχεται κάθε απόπειρα υπονόμευσης της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου των ΗΕ, που αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

136.  θεωρεί λυπηρό το ότι το σώμα των γυναικών και κοριτσιών, και συγκεκριμένα η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τους και τα σχετικά τους δικαιώματα, εξακολουθούν να αποτελούν ιδεολογικό πεδίο μάχης μέχρι σήμερα και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών για σωματική ακεραιότητα και αυτόνομη λήψη αποφάσεων για ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης σε εθελούσιο οικογενειακό προγραμματισμό, ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις και αποκλεισμό της βίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο γάμος παιδιών καθώς και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο συζυγικός βιασμός·

137.  καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές κακοποίησης και βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών, ειδικότερα τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου και την ενδοοικογενειακή βία· καλεί, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί από την ΕΕ να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσχωρήσει στη Σύμβαση, για να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

138.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις εθελοτυφλούν μπροστά σε απάνθρωπες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών όταν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως θα υποστεί βία κατά τη διάρκεια της ζωής της· παροτρύνει περαιτέρω την ΕΥΕΔ να θεσπίσει ορθές πρακτικές για την καταπολέμηση του βιασμού και της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών σε τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίες στη ρίζα του προβλήματος αυτού·

139.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβουν οι αρχές δράσεις για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εκστρατειών με τη συμμετοχή ανδρών, και ιδιαίτερα από τις νεότερες γενεές, με σκοπό την πρόληψη και τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ειδών βίας λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η κατάλληλη εκπαίδευση επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, για να μπορούν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη σε θύματα βίας·

140.  τονίζει ότι η βία που συνδέεται με το φύλο, η οποία καλύπτει και τις επιβλαβείς εθιμικές ή παραδοσιακές πρακτικές, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ακεραιότητα του ατόμου·

141.  επισημαίνει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό διεθνές εργαλείο και, ως εκ τούτου, η προσχώρηση όλο και περισσότερων χωρών σε αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία και την ενδυνάμωση των θυμάτων και για την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα·

142.  καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το ζήτημα της άμβλωσης με βάση το φύλο στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και δείκτες για το συγκεκριμένο φαινόμενο, ενθαρρύνει δε την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει το θέμα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

143.  τονίζει τη σημασία των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου εφαρμόζονται πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, σεξουαλική κακοποίηση νέων κοριτσιών, πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, δολοφονίες γυναικών και λοιπές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου, καθώς και της συμμετοχής υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για να θέσουν τέρμα σε αυτές τις πρακτικές, στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση τέτοιων εκστρατειών· υπενθυμίζει ότι οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και η μη εφαρμογή μιας νόμιμης ελάχιστης ηλικίας γάμου συνιστούν όχι μόνο παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και ανασταλτικούς παράγοντες για τη χειραφέτηση των γυναικών·

144.  καταδικάζει έντονα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής τακτικής, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως είναι οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, ο εξαναγκασμός σε πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, ο σεξουαλικός τουρισμός, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας· συνεχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα εν προκειμένω για την κατάσταση, για παράδειγμα, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική και στη Συρία· εκφράζει τη στήριξή του στο έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών, τα αίτια και τις επιπτώσεις της, και του Ειδικού Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις· χαιρετίζει την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ το 2014 στον Δρ Denis Mukwege για τον εξαιρετικό αγώνα του για την προστασία κοριτσιών και γυναικών που έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας στη διάρκεια ενόπλων συρράξεων·

145.  επισημαίνει την ανάγκη να ταξινομηθούν τα σεξιστικά εγκλήματα και τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας στο Καταστατικό της Ρώμης ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή ως πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· επικροτεί εν προκειμένω το ψήφισμα 2106 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής βίας κατά τις συγκρούσεις που εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2013 και που επιβεβαιώνει ότι το ΔΠΔ έχει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για σεξουαλικά εγκλήματα και εγκλήματα λόγω φύλου· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αρχών·

146.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πτυχών που αφορούν το φύλο στις αποστολές της ΚΠΑΑ, κατά τρόπο σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη διεργασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διεργασιών και να αναγνωρίσουν την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διεργασία μετάβασης στη δημοκρατία·

147.  θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων συνιστά ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας, που πρέπει να υπογραμμίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να αφιερώνουν προσοχή όσο πληρέστερα γίνεται στις διεργασίες οικοδόμησης και διατήρησης της δημοκρατίας· επικροτεί τα θεσμοθετημένα συστήματα ίσης εκπροσώπησης και τις ποσοστώσεις για τα δύο φύλα και ζητεί να δρομολογηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν·

148.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε διεργασίες οικοδόμησης της ειρήνης, μετάβασης στη δημοκρατία και επίλυσης συγκρούσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επικεντρωθούν στην οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, προωθώντας τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις καθώς και στην εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών έργων·

149.  τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης του δικαιώματος των γυναικών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο να ασκούν ελεύθερα τις επιλογές τους, σε βάση ισότητας με τους άνδρες, και να μη δέχονται άνωθεν επιβολές ιδεολογικών, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και διαφθορά

150.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η ΕΕ έχει ζητήσει αρμοδιότητα για την υπογραφή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς (UNCAC)·

151.  κρίνει λυπηρό το ότι δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου προς την ΑΕ/ΥΕ για την υποβολή σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της διαφθοράς, για να παρακολουθηθούν στην πράξη οι συστάσεις της UNCAC, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης των συμβαλλόμενων κρατών να δημοσιεύουν και να διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με τη διαφθορά, να δημιουργήσουν διαύλους για την αναφορά παραβιάσεων και να θεσπίσουν ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την προστασία των μαρτύρων και για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα αυτόν·

152.  παροτρύνει την Ευρωπόλ να αναπτύξει περισσότερες στρατηγικές και επιχειρησιακές συνεργασίες με τις τρίτες χώρες με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

153.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει καινοτόμους δημοσιονομικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή φορολογικών μεταρρυθμίσεων και να ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς, των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής· ενθαρρύνει επ' αυτού τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, και την παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες για να κινητοποιήσουν καλύτερα τους εγχώριους πόρους τους· σημειώνει ότι υπάρχει αίτημα για να θεσπιστεί ένας διεθνής φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν ήδη συμφωνήσει στη θέσπιση εσωτερικού φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αναλάβει τη δέσμευση να αφιερώνουν ένα μέρος των πόρων που θα συγκεντρωθούν με τον τρόπο αυτό στη χρηματοδότηση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης·

154.  επισημαίνει ότι οι τρίτες χώρες με αδύναμη διακυβέρνηση και μεγάλες ροές βοήθειας παρουσιάζουν επίσης αυξημένα ποσοστά διαφθοράς, με αποτέλεσμα η αναπτυξιακή βοήθεια να μην χρησιμοποιείται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται και η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποδυναμώνεται· καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίζει τα αναπτυξιακά προγράμματα στα οποία η ανθρωπιστική βοήθεια και η διαφάνεια συμβαδίζουν, και τούτο για να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες·

155.  επαναλαμβάνει ότι ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τη θέσπιση του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Εμπορία ανθρώπων

156.  καταδικάζει την παράνομη δραστηριότητα της εμπορίας ανθρώπων, της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα εκμετάλλευσης που σχετίζεται με την παραβίαση του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και με την πρόκληση βίας· τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, τα περισσότερα θύματα της οποίας είναι γυναίκες που αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

157.  ζητεί από την ΕΕ να θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της, εστιάζοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των θυμάτων· ζητεί να καταβάλλονται εντατικότερες προσπάθειες οι οποίες και να επανεξετάζονται τακτικά· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν ακόμα και το διαδίκτυο για να εξεύρουν νέα θύματα· επαναλαμβάνει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν την οδηγία 2011/36/ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016·

Διακρίσεις λόγω κάστας

158.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων που θίγονται από ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι μεταξύ άλλων η άρνηση ισότητας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια πολιτική για την ανάληψη δράσης για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, και να συμπεριλάβει στόχους πολιτικής σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στο νέο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

159.  επισημαίνει ότι σε 78 χώρες η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να θεωρείται ποινικό αδίκημα, περιλαμβανομένων και 10 όπου προβλέπεται η επιβολή θανατικής ποινής (Σαουδική Αραβία, Νιγηρία, Μαυριτανία, Σουδάν, Σιέρα Λεόνε, Υεμένη, Αφγανιστάν, Ιράν, Μαλδίβες και Μπρουνέι) και ότι σε 20 χώρες εξακολουθεί να θεωρείται αδίκημα η διεμφυλική ταυτότητα· καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αύξηση των νόμων που εισάγουν διακρίσεις και πιστεύει ότι οι πρακτικές και οι πράξεις βίας σε βάρος ατόμων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους και της ταυτότητας φύλου τους δεν θα πρέπει να παραμένουν ατιμώρητες· συνιστά τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης στη Νιγηρία, την Ουγκάντα, την Ινδία και τη Ρωσία, όπου νέοι νόμοι ή πρόσφατες νομικές εξελίξεις απειλούν σοβαρά την ελευθερία των σεξουαλικών μειονοτήτων· επιβεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την καταπολέμηση αυτών των νόμων και πρακτικών που συνιστούν διάκριση, καθώς και στο έργο του ΟΗΕ γενικότερα για το θέμα αυτό·

160.  υποστηρίζει την ιδέα ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις της στον τομέα αυτό και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε καταστάσεις όπου επιβάλλεται θανατική ποινή και/ή όπου οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ) υφίστανται βασανιστήρια και κακομεταχείριση, καταδικάζοντας αυτές τις πρακτικές σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα Βασανιστήρια και άλλες Μορφές Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας·

161.  χαιρετίζει την έγκριση το 2013 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ)· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν το ζήτημα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στις πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ να θέτουν το ζήτημα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στις πολιτικές συνομιλίες και στις συνομιλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρησιμοποιούν το EIDHR για τη στήριξη οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, βοηθώντας τις να αμφισβητήσουν τους ομοφοβικούς και τρανσφοβικούς νόμους και τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ, ευαισθητοποιώντας το γενικό κοινό όσον αφορά τις διακρίσεις και τη βία που υφίστανται τα άτομα με διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, και εξασφαλίζοντας την παροχή επείγουσας βοήθειας (περιλαμβανομένων της ψυχοκοινωνικής και ιατρικής βοήθειας, βοήθειας διαμεσολάβησης και επανένταξης) σε όσους έχουν ανάγκη τέτοιας υποστήριξης·

162.  σημειώνει τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή της αστικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χωρών – δεκαεπτά έως σήμερα – ανά τον κόσμο· ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν περαιτέρω στην εξέταση της αναγνώρισης του γάμου ή της αστικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ως πολιτικού και κοινωνικού ζητήματος που είναι και ζήτημα ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων·

163.  καλεί την Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο διανοητικών και συμπεριφορικών διαταραχών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύει στις προσπάθειές της για να τεθεί τέρμα στην παθολογικοποίηση της διεμφυλικής ταυτότητας· ενθαρρύνει τα κράτη να εξασφαλίζουν ταχείες, προσβάσιμες και διαφανείς διαδικασίες αναγνώρισης του φύλου που σέβονται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό·

164.  επικροτεί την αυξανόμενη πολιτική στήριξη για να τεθεί εκτός νόμου η στείρωση ως απαίτηση για τη νομική αναγνώριση του φύλου, όπως εκφράζεται από τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Βασανιστήρια, και υποστηρίζει την άποψη ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να θεωρούνται και να διώκονται ως παραβίαση του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

165.  εκφράζει ικανοποίηση για την ακύρωση τον Οκτώβριο 2013 του μολδαβικού νόμου που απαγόρευε τη «διάδοση οιωνδήποτε άλλων σχέσεων πλην εκείνων που σχετίζονται με το γάμο ή την οικογένεια», και καλεί τις λοιπές χώρες στην περιοχή να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μολδαβίας·

Δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες

166.  επισημαίνει ότι οι κοινότητες εθνικών μειονοτήτων έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να προάγεται η πλήρης και αποτελεσματική ισότητα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε εθνική μειονότητα και αυτών που ανήκουν στην πλειοψηφία σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

167.  χαιρετίζει τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη όσο και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, περιλαμβανομένου του τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, και υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ενεργεί η ΕΕ σε συνεργασία με τις σχετικές διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, για να εξασφαλίζεται ότι τα διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία για δυνατότητα πρόσβασης·

168.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από τις χώρες που δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει ή εφαρμόσει·

169.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να δώσει λεπτομερή προσοχή στις παρατηρήσεις ανά χώρα και τις συστάσεις που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στις εκθέσεις κρατών, και να θέτει συστηματικά αυτές τις ανησυχίες στις πολιτικές συνομιλίες με τις σχετικές χώρες και σε δημόσιες δηλώσεις· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να συντάξει κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άτομα με αναπηρίες, ώστε να εξασφαλιστεί συστηματική και συνεκτική πολιτική στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων και στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις της με τρίτες χώρες·

170.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο να συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών για την προαγωγή της αποτελεσματικής άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άτομα με αναπηρίες·

Δικαιώματα των παιδιών

171.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη και περιεκτική στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και σχέδιο δράσης για τα προσεχή πέντε έτη, όπως ζητείται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

172.  χαιρετίζει τη συνεργασία της ΕΕ με τη UNICEF και άλλες οργανώσεις και ΜΚΟ που έχουν αναλάβει δέσμευση στα δικαιώματα των παιδιών, αποτέλεσμα της οποίας είναι μία δέσμη εργαλείων για την εγγραφή των δικαιωμάτων των παιδιών στην αναπτυξιακή συνεργασία και τη στήριξη βασικών ΑΣΧ και προγραμμάτων προστασίας του παιδιού με σκοπό την υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικότερα σε ευάλωτα περιβάλλοντα· χαιρετίζει ειδικότερα το Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ενθαρρύνει περισσότερους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων να υπογράψουν το Μανιφέστο και να γίνουν «Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του Παιδιού»· επικροτεί τη διάθεση των χρημάτων του βραβείου Νόμπελ που απονεμήθηκε στην ΕΕ για τη συνδρομή παιδιών τα οποία βιώνουν καταστάσεις συγκρούσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά που έχουν βιώσει βίαια γεγονότα ή είναι θύματα πολέμου· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης στην εκπαίδευση για παιδιά που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις· χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ τον Οκτώβριο 2013 στην Τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Παιδική Εργασία που πραγματοποιήθηκε στη Μπραζίλια και τη συμμετοχή της στη διαπραγμάτευση της τριμερούς δήλωσης σχετικά με την παιδική εργασία·

173.  τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης όλων των μορφών καταναγκαστικής παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης παιδιών· ζητεί την καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας που προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κακοποίηση των παιδιών στην αγορά εργασίας·

174.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, εστιάζοντας ιδιαίτερα την προσοχή στη βία κατά των παιδιών, περιλαμβανομένων των βασανιστηρίων, καθόσον πρόσφατα καταγγέλθηκαν περιπτώσεις βασανισμών και κράτησης παιδιών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας, της παιδικής φτώχειας και του υποσιτισμού των παιδιών και, σε σχέση με αυτό, στους στόχους για καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για μείωση της παιδικής θνησιμότητας, στο ζήτημα των γάμων παιδιών και επιβλαβών πρακτικών, στον αφοπλισμό, την αποκατάσταση και την επανένταξη των παιδιών που προέρχονται από ένοπλες ομάδες και ζητεί επίσης να περιληφθεί το θέμα της εμπλοκής παιδιών σε πρακτικές μαγείας στην ατζέντα των συνομιλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις σχετικές χώρες· τονίζει τη σημασία να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και να ενισχυθεί το επίπεδο προστασίας για παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να προβαίνει σε αναφορά κατ' έτος στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά την επικεντρωμένη στο παιδί εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο σε εργασία που δεν επηρεάζει την υγεία και την προσωπική τους ανάπτυξη ή δεν παρεμβαίνει στη σχολική τους εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

175.  σημειώνει ότι η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ζητεί τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων σχετικά με την παιδική εργασία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πολυδιάστατη προσέγγιση· τονίζει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή είναι αναγκαίο να συνοδεύονται οι νόμοι από παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν εναλλακτικές δυνατότητες υπό τη μορφή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, από κοινού με μέτρα κοινωνικής προστασίας από τα οποία επωφελούνται παιδιά και οικογένειες·

176.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να προάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αποτροπή και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, έναν κοινωνικό διάλογο και μια συντονισμένη δράση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εκρίζωση της παιδικής εργασίας· τονίζει την ανάγκη για παροχή στήριξης και ανάπτυξη ικανοτήτων προς καταπολέμηση της παιδικής εργασίας σε χώρες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρούσεις και σε χώρες που εξέρχονται από συρράξεις·

177.  επαναλαμβάνει την ανάγκη καταβολής εντατικότερων προσπαθειών για την υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής για την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις· ζητεί επ' αυτού την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανήλικων στρατιωτών· ενθαρρύνει την ΕΕ να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για τα Παιδιά που πλήττονται από Ένοπλες Συγκρούσεις, υποστηρίζοντας τα σχετικά σχέδια δράσης και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων (MRM)· ζητεί την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού από όλους, ειδικότερα του τρίτου προαιρετικού πρωτοκόλλου της που θα επιτρέψει στα παιδιά να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσουν τρόπους για να προσχωρήσει η ΕΕ μονομερώς στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

178.  επισημαίνει ότι ο υποσιτισμός και η κακή διατροφή των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες προκαλούν σοβαρές ανησυχίες· χαιρετίζει εν προκειμένω το πλαίσιο δράσης που εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διατροφή, το οποίο ορίζει ως παγκόσμιο στόχο τη μείωση κατά 40 % του αριθμού των ηλικίας κάτω των πέντε ετών παιδιών στον κόσμο τα οποία είναι καχεκτικά·

179.  επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· τονίζει την ανάγκη όλα τα μέτρα που λαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της να βελτιώνουν την πρόσβαση των παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης·

180.  αποδοκιμάζει το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παγκοσμίως χώρες απρόθυμες να υπογράψουν τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) και τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), οι οποίες προβλέπουν λεπτομερείς οδηγίες για την ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για την προστασία των παιδιών με αναπηρίες·

181.  ζητεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να υλοποιούν τις πολιτικές ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης κατά τρόπο συνεκτικό σε μία προσπάθεια να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός των παιδιών·

Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

182.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές και διαταραχές· σημειώνει ότι οι περισσότεροι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα συστήματα εκπροσώπησης, λήψης πολιτικών αποφάσεων ή δικαιοσύνης· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις καταγγελίες για ευρέως διαδεδομένη αρπαγή γαιών, εκτοπίσεις πληθυσμού και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν απότοκο ένοπλων συγκρούσεων·

Δράση της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

183.  καταδικάζει έντονα τον δραματικό αριθμό των θανάτων στη θάλασσα στη Μεσόγειο, που κατά τις εκτιμήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στην έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα περιοχή στον κόσμο για την παράνομη μετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία για τις αναφορές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθ’ οδόν για την ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, τους περιφερειακούς μηχανισμούς, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών· τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης ισχυρότερων, περισσότερο ολοκληρωμένων πολιτικών που να εδράζονται σαφέστερα στην αρχή της αλληλεγγύης στο επίπεδο της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει με τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θεμελιώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καλεί την ΕΕ να εγγυάται αποτελεσματικά κοινά πρότυπα για τις διαδικασίες υποδοχής σε όλη την Ένωση για να προστατεύονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι πλέον ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία και την σε ισότιμη βάση κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων για τη φιλοξενία και την επανεγκατάσταση των προσφύγων και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης με σκοπό την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα επιχειρώντας να φτάσουν στις ακτές της ΕΕ· υπενθυμίζει επ’ αυτού την ανάγκη σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει κατάλληλους διαύλους για τη νόμιμη μετανάστευση· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόσφατα εγκριθέν πακέτο μέτρων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση και ζητεί προς τούτο την υλοποίηση του μηχανισμού κρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος θα περιλαμβάνει σαφώς ορισμένο ελάχιστο ποσοστό ανά κράτος μέλος, με σκοπό την ταχεία επίτευξη λειτουργικού μηχανισμού κρίσεων για την ανακατανομή προς άμβλυνση της πίεσης επί των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο και όπου υπάρχει σαφής υπέρβαση της ελάχιστης ποσόστωσης· καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε προγράμματα επανεγκατάστασης και να επιταχύνουν την ανάπτυξη Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας στις πλέον πληγείσες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της παράνομης μετανάστευσης· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δίδουν λεπτομερέστερη προσοχή στις χώρες από όπου πηγάζει η εμπορία ή η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, σε χώρες διέλευσης και χώρες προορισμού καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω την εξωτερική διάσταση της Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης, περιλαμβανομένων των χωρών εταίρων της ΕΕ, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, και με συστηματική μνεία αυτών των ανησυχιών στους πολιτικούς διαλόγους με τις σχετικές χώρες και στις δημόσιες δηλώσεις και δίδοντας ώθηση στη συνεργασία με αυτές τις χώρες στον ύψιστο δυνατό βαθμό με στόχο τόσο την εξάρθρωση των παρανόμων δικτύων που τίθενται σε χρήση για την εμπορία μεταναστών όσο και την καταπολέμηση των παρανόμων μαφιών που αποκομίζουν κέρδη από την εμπορία και τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων·

184.  θεωρεί ότι τα παιδιά μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως όταν είναι ασυνόδευτα· υπενθυμίζει ότι τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πάνω απ' όλα παιδιά και ότι οι πολιτικές για την προστασία του παιδιού και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές πρέπει να συνιστούν την κατευθυντήρια αρχή κατά τον χειρισμό τους, επιτυγχάνοντας ούτως τον σεβασμό της βασικής αρχής για επιδίωξη των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού·

185.  ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη διεργασία επικύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, του Πρωτοκόλλου της για την Πρόληψη, Καταστολή και Δίωξη της Εμπορίας Προσώπων, ιδίως των Γυναικών και Παιδιών, του Πρωτοκόλλου κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών διά Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος και του Πρωτοκόλλου σχετικά με την Παράνομη Κατασκευή και Διακίνηση Πυροβόλων Όπλων, Μερών και Εξαρτημάτων τους και Πυρομαχικών·

186.  καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η διαπραγμάτευση και η εφαρμογή όλων των συμφωνιών συνεργασίας για τη μετανάστευση και συμφωνιών επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ τηρούν τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο περί προσφύγων και το διεθνές ναυτικό δίκαιο και ζητεί να πραγματοποιείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν από τη σύναψή τους· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών και την ενσωμάτωση μηχανισμών παρακολούθησης για να αποτιμάται ο αντίκτυπος ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα της συνεργασίας για τη μετανάστευση με κράτη εκτός ΕΕ και των μέτρων συνοριακού ελέγχου, περιλαμβανομένων του Frontex και του Eurosur· εμμένει στο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου· ως εκ τούτου, καλεί τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον Frontex και τους ειδικούς για θέματα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν τις αναγκαίες δραστηριότητες αξιολόγησης και ελέγχου και να προτείνουν βέλτιστες πρακτικές·

187.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μόνιμη αξιολόγηση των προγραμμάτων της για τη μετανάστευση και τον συνοριακό έλεγχο σε κράτη μέλη της ΕΕ και κράτη εκτός ΕΕ με σκοπό να προτείνει βελτιωμένα μέτρα προς πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές·

188.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο να αναπτύξει συνεργασίες με τρίτες χώρες με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο·

189.  επικροτεί την προσθήκη του κριτηρίου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον κατάλογο των βασικών κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες σχετικά με τις συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης(25)· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο κριτήριο ως μοχλό εμβάθυνσης του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρες εντός του στρατηγικά και οικονομικά σημαντικού πλαισίου το οποίο αποτελούν οι διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις εισόδου·

190.  καταδικάζει την αυξανόμενη ποινικοποίηση της παράνομης μετανάστευσης εντός της ΕΕ εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων αυτών· παροτρύνει να προβλεφθεί χωρίς χρονοτριβή η θέσπιση των απαραίτητων διασφαλίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μηχανισμών λογοδοσίας και μηχανισμών επιβολής του νόμου·

191.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», μεταξύ άλλων για τον πιθανό νομικό ορισμό του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

192.  αναγνωρίζει ότι η κατάσταση των απατρίδων (ανιθαγένεια) συνιστά σημαντική πρόκληση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταπολεμήσουν την ανιθαγένεια σε πάσης μορφής εξωτερική δράση της ΕΕ, ειδικότερα επιλαμβανόμενες των διακρίσεων στις νομοθεσίες περί ιθαγενείας λόγω φύλου, θρησκεύματος ή καθεστώτος μειονότητας, προάγοντας το δικαίωμα των παιδιών σε ιθαγένεια και παρέχοντας στήριξη στην εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που αποσκοπεί στο να τεθεί τέρμα στην ανιθαγένεια έως το έτος 2024·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

193.  τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της πρόσβασης στην τροφή, της χρηστής διακυβέρνησης, των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της πρόσβασης σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας και για την επίτευξη των ΑΣΧ· θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνονται με οριζόντιο τρόπο σε όλους τους στόχους, σκοπούς και δείκτες της ατζέντας για την περίοδο μετά το 2015· τονίζει επίσης ότι η εφαρμογή της εν λόγω ατζέντας πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρούς μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι μετρήσιμες και μπορούν να παρακολουθούνται·

194.  υπενθυμίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως οι αναπτυξιακοί στόχοι χωρίς την εφαρμογή αναπτυξιακής προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να επαγρυπνεί εξασφαλίζοντας ότι το ζήτημα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χώρου της κοινωνίας των πολιτών ενσωματώνεται ρητώς στις συνομιλίες για την πορεία μετά τους ΑΣΧ·

195.  υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην ακραία φτώχεια και την έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός συνόλου αρχών για την εφαρμογή προτύπων και κριτηρίων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας·

196.  επισημαίνει τη σημασία της Συνοχής της Πολιτικής για την Ανάπτυξη (PCD) για την επίτευξη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει προς τον σκοπό αυτό την ανάγκη να εγκριθούν στην πράξη κατευθυντήριες γραμμές, εκτιμήσεις αντικτύπου και μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, για να καταστεί η PCD πραγματικότητα στις πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών της, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό πολιτικό της ρόλο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΕ να εργασθεί από κοινού με χώρες εταίρους που έχουν δεσμευθεί προς τούτο, για να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο (στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, της G20, κ.λπ.), ώστε να μετατραπεί η PCD σε οικουμενική ατζέντα·

197.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ατζέντες τους σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, θέτοντας την αναπτυξιακή πολιτική στο επίκεντρο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, έτσι ώστε οι εθνικές προτεραιότητες και οι ευρωπαϊκές ατζέντες για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συντονίζονται καλύτερα μέσω της ανάπτυξης, έχοντας κατά νου τις πολυπλοκότητες που ενυπάρχουν στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

198.  καλεί την ΕΥΕΔ, υπό τον συντονισμό της ΑΕ/ΥΕ, να συνδέσει καλύτερα την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας με την αναπτυξιακή πολιτική για να δημιουργήσει συνεργίες και να εξασφαλίσει μια συνεκτική προσέγγιση με στόχο την καθολική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· καλεί περαιτέρω την ΕΕ να προβεί σε καλύτερο εξωτερικό συντονισμό με τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως είναι τα κράτη BRICS, στα πολυμερή φόρα με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων παγκόσμιας διακυβέρνησης και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του συντονισμού των διαφορετικών αναπτυξιακών ατζεντών τους·

199.  καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην αναπτυξιακή συνεργασία και να εξασφαλίσει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ συμβάλλουν στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων των χωρών εταίρων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

200.  τονίζει τη σημασία που έχει η σύνδεση της αναπτυξιακής βοήθειας με αξιόπιστες προσπάθειες για εκδημοκρατισμό·

201.  καλεί το συμβούλιο αξιολόγησης αντίκτυπου (Impact Assessment Board - IAB), υπό την εποπτεία του Προέδρου της Επιτροπής, να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη όταν συζητούνται έργα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και το αντίστροφο·

202.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ενεργός συμμετοχή των ΜΚΟ στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικών, καθώς και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

203.  επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία EU Aid Volunteers (Εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ) που θα δημιουργήσει από το 2014 έως το 2020 ευκαιρίες τόσο συμμετοχής για περίπου 18 000 άτομα από την ΕΕ και τρίτες χώρες σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου η παροχή βοήθειας αποτελεί επείγουσα ανάγκη όσο και επίδειξης αλληλεγγύης βοηθώντας κοινότητες που πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές·

204.  ζητεί να υπάρξει συντονισμένη δράση της ΕΕ κατά της αρπαγής γαιών μέσω της προώθησης των κατάλληλων διασφαλίσεων για την αποφυγή της στις χώρες όπου παρατηρείται καθώς και συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες· σημειώνει ότι η άρνηση πρόσβασης σε γη και φυσικούς πόρους για τους φτωχούς των αγροτικών και αστικών περιοχών αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πείνας και φτώχειας στον κόσμο, η οποία έχει αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις τοπικές κοινότητες, συγκεκριμένα του δικαιώματός τους σε επαρκή τροφή· ζητεί να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής εμπορίου της ΕΕ στην αρπαγή γαιών· χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ στην εκπόνηση των παγκοσμίων προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, οι οποίες εγκρίθηκαν υπό την αιγίδα των ΗΕ, και ζητεί την εφαρμογή τους καθώς και την έγκριση δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών για την αποτροπή της αρπαγής γαιών· δίνει έμφαση, ωστόσο, στην επείγουσα ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μείωσης της φτώχειας στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την απόκτηση ή τη μακροχρόνια μίσθωση μεγάλων εκτάσεων γης από επενδυτές· θεωρεί την ανταπόκριση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα ως σημαντική δοκιμασία για τη δέσμευσή της να προωθήσει μια βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση στην πολιτική της για την αναπτυξιακή συνεργασία, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, προσέγγιση μέσω της οποίας η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα συνέβαλε περαιτέρω στη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με πρωταρχικό στόχο την εκρίζωση της φτώχειας στον κόσμο· ζητεί από την ΕΕ να δεσμευτεί, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα στη Διατροφή, για μια θεμελιώδη στροφή προς την αγρο-οικολογία, ως μέσο διασφάλισης του δικαιώματος στη διατροφή·

205.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί πλήττονται ιδιαίτερα από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εξόρυξη πόρων· καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τα αυστηρά νομικά πλαίσια και τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση στον εξορυκτικό τομέα και σε άλλους τομείς πόρων, που σέβονται την ελεύθερη, εκ των προτέρων και συνειδητή συναίνεση των τοπικών πληθυσμών καθώς και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών·

206.  σημειώνει με έντονη ανησυχία ότι οι ευάλωτες ομάδες πλήττονται ιδιαίτερα από τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθόσον η αύξηση των μονοκαλλιεργειών, της υλοτομίας, των υποδομών και στήριξης της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου, των βιοκαυσίμων, της εξόρυξης και της υδροηλεκτρικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας συμβάλλουν στο σύνολό τους στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, την κοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

207.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υγείας συμβάλλει όχι μόνον στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας· ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω στρατηγικές κατά το πρότυπο της στρατηγικής της ΕΥΕΔ «για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ·

208.  τονίζει ότι παρά την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και συστήματα αποχέτευσης, περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να μην έχουν αποχωρητήριο και 1,1 δισεκατομμύρια άτομα να μην έχουν πρόσβαση σε οιουδήποτε τύπου πόσιμο νερό· προβάλλει το επιχείρημα ότι αυτό οφείλεται όχι μόνο στην έλλειψη πόρων αλλά και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης· καλεί, ως εκ τούτου, τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και συστήματα αποχέτευσης, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά·

209.  ζητεί μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη πολιτική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία, την καινοτομία και πρόσβαση σε φάρμακα το οποίο, μεταξύ άλλων, διερευνά νέα συστήματα παροχής κινήτρων για την έρευνα και την ανάπτυξη, όπως σκιαγραφείται στην έκθεση που εκπόνησε το 2012 η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ σχετικά με την Έρευνα και την Ανάπτυξη: Χρηματοδότηση και Συντονισμός, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικής πεποίθησης, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του HIV και είναι εκείνοι που ασχολούνται περισσότερο με τη φροντίδα ασθενών στις κοινότητές τους·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

210.  καταγγέλλει την αυξανόμενη πρακτική απολυταρχικών κρατών να διοργανώνουν μεγάλης κλίμακας αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ενισχύσουν τη διεθνή νομιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν περαιτέρω τις εγχώριες αντιδράσεις· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, επιχειρηματικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους σε τέτοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διοργάνωση των πρώτων Ευρωπαϊκών Αγώνων στο Μπακού το 2015 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στη Ρωσία το 2018· ζητεί να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενσωματωθούν σχετικές δεσμεύσεις στο προσεχές σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

211.  επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάσει των συμβάσεων της UNESCO, η πολιτιστική πολυμορφία και η πολιτιστική κληρονομιά είναι παγκόσμια κληρονομιά και ότι η διεθνής κοινότητα έχει το καθήκον να συνεργαστεί για την προστασία και την αξιοποίησή τους· θεωρεί ότι οι μορφές σκόπιμης καταστροφής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στο Ιράκ και στη Συρία, θα πρέπει να διώκονται ως εγκλήματα πολέμου και ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ενίσχυση της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

212.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, διεργασιών και δομών του ίδιου του Κοινοβουλίου, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων και των πολιτικών του· υπενθυμίζει την από μακρού δέσμευση του Κοινοβουλίου για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως μαρτυρεί και η απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία του πνεύματος· θεωρεί, επιπλέον, ότι η αποτελεσματική κοινοβουλευτική συνεργασία και η ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, για να εξασφαλίζεται η «συνοχή μεταξύ του συνόλου των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης και της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

213.  ζητεί καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ενθαρρύνει δε την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά εν προκειμένω να θίγονται περισσότερο συστηματικά και με διαφάνεια τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στις μεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες παραπέμπουν τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και τις περιπτώσεις των κατόχων του βραβείου Ζαχάρωφ και των υποψηφίων για το βραβείο οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, κατά τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, καθώς και να υποβάλλονται στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γραπτές εκθέσεις για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται και, εφόσον κρίνεται πολιτικά απαραίτητο, μέσω ειδικής ενημερωτικής συνεδρίασης·

214.  δίδει έμφαση στην ανάγκη συνεχούς μελέτης των πλέον κατάλληλων τρόπων μεγιστοποίησης της αξιοπιστίας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και στην ανάγκη για κατάλληλο συγχρονισμό και παρακολούθηση από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για θεσμική παρακολούθηση των ζητημάτων που τίθενται από τα επείγοντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

215.  ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την εγγραφή των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο για τη στήριξη και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής, το οποίο θα εγκριθεί σε σύνοδο της ολομέλειας από το Κοινοβούλιο· ζητεί τη δημιουργία ενός ιστότοπου που θα επικαιροποιείται τακτικά και στον οποίο θα καταγράφονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους οποίους γίνεται λόγος σε επείγοντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, καθώς και τη δημιουργία μιας εσωτερικής ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί τις περιπτώσεις αυτών των καταγραμμένων υπερασπιστών σε παγκόσμια κλίμακα, ενθαρρύνοντας τις αντιπροσωπείες να ταξιδεύουν στις τρίτες χώρες για να τους συναντήσουν·

o
o   o

216.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) A/RES/55/2.
(3) Έγγραφο του Συμβουλίου 11855/2012.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.
(5) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 69.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0252.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(8) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 115.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0013.
(10) ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 165.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
(12) A/RES/67/176.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0206.
(14) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 107.
(15) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(16) ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107.
(17) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(18) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0420.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0394.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0180.
(23) A/RES/69/186.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0286.
(25) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 67).


Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
PDF 454kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2015/2573(RSP))
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (απόφαση 2178 (2014)),

–  έχοντας υπόψη την της κοινή δήλωση της Ρίγα στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στη Ρίγα στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες του γραφείου συνδέσμου της ΕΕ- ΣΑΚ στη Μάλτα, με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και του Αραβικού Συνδέσμου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε κατά την Τρίτη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, στις 10 και 11 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 19 Ιανουαρίου 2015 μεταξύ της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini και του Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών Nabil El Araby, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ιδίως τα συμπεράσματα της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με χώρες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini, της 19ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι μείζονες απειλές για την ασφάλεια και τις ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι βασικό στοιχείο των αντιτρομοκρατικών πολιτικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένη προσπάθεια των εθνικών κυβερνήσεων και των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών· ότι μόνο μια παγκόσμια συμμαχία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή αποτελεσματικά, με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις αξίες και τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2015, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ), κ. Nabil El Araby, υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Γενικής Γραμματείας του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο του μνημονίου συνεννόησης του 2015 μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Γενικής Γραμματείας του ΣΑΚ δεν έχει δημοσιοποιηθεί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΣΑΚ έχουν κοινό συμφέρον στην εξεύρεση μακρόπνοων λύσεων για τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν μνημόνιο συνεννόησης έχει ως σκοπό να στηρίξει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου, ώστε να ενισχύσει τις δομές εργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών και το διάλογο και να βοηθήσει στην επίτευξη κοινών σκοπών και στόχων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των μαχητών που φεύγουν από την Ευρώπη για να συμμετάσχουν στον ιερό πόλεμο (τζιχάντ) σε διάφορα μέρη του κόσμου και η απειλή που μπορούν να αποτελέσουν τα άτομα αυτά για την ασφάλεια στο εσωτερικό της ΕΕ μετά την επιστροφή τους, αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, με το ξέσπασμα του πολέμου και των βιαιοτήτων στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες έφυγαν από τις πατρίδες τους για να πολεμήσουν ως ξένοι μαχητές, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα επιπλέον πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπεγχάγη διαπράχθηκαν από πολίτες της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας διευκολύνεται από τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές ομάδες να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς χωρίς το φυσικό εμπόδιο των συνόρων, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη να διατηρούν βάσεις ή καταφύγια σε διάφορες χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις που η ΕΕ θεωρεί ότι ασκούν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, χαρακτηρίζονται συχνά ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις κυβερνήσεις κρατών μελών του Αραβικού Συνδέσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η εθνική ασφάλεια προβάλλονται ως λόγοι για την νομιμοποίηση κατασταλτικών επιχειρήσεων σε βάρος προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσιογράφων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής, που κλιμακώνεται σε ορισμένα μέρη της γειτονίας της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε μια πλουραλιστική προσέγγιση με σκοπό την άμεση αντίκρουση της προπαρασκευής επιθέσεων στο έδαφος της Ένωσης, αλλά και την συνεκτίμηση της ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει την εφαρμογή της θανατικής ποινής και την επιβολή σκληρής και απάνθρωπης τιμωρίας οπουδήποτε στον πλανήτη, ακόμη και σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το πρωτοφανές επίπεδο ανθρώπινης οδύνης και την απώλεια ζωών λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες όλων των αθώων θυμάτων·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τρομοκρατία συνιστά άμεση απειλή για όλα τα κράτη και όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις·

3.  ζητεί να δημοσιοποιηθεί το μνημόνιο συνεννόησης ώστε το περιεχόμενό του να αποτελέσει αντικείμενο δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας·

4.  καλεί το Συμβούλιο να εργασθεί με όλα τα κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου για έναν εναρμονισμένο και ξεκάθαρο ορισμό της τρομοκρατίας·

5.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καταστάσεις κρίσης· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, αξιολογήσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η συνεργασία στον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των απειλών, όπου περιλαμβάνονται και αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, της στρατολόγησης και των μετακινήσεων τρομοκρατών και αλλοδαπών μαχητών, καθώς και για την αντιμετώπιση των μαχητών που επιστρέφουν στον τόπο αναχώρησής τους·

6.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι συνέπειες, αλλά και οι υποκείμενοι παράγοντες της ριζοσπαστικοποίησης, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση με εμπλοκή όλων των σχετικών πολιτικών, όπως είναι σημαντική και η προώθηση μιας αντίληψης βασισμένης στην κοινωνική ένταξη και την ανεκτικότητα, για παράδειγμα μέσω της εκπαίδευσης και των κοινωνικών και περιφερειακών πολιτικών·

7.  σημειώνει ότι η παρούσα τρομοκρατική απειλή στην ΕΕ και στα αραβικά κράτη έχει μεταξύ των βασικών αιτίων της τον εξτρεμιστικό τζιχαντισμό· συμφωνεί με την άποψη ότι μια πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής·

8.  καλεί τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου να τηρούν την απαγόρευση των βασανιστηρίων, όπως αυτή κυρίως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, την οποία τα περισσότερα εξ αυτών έχουν υπογράψει και κυρώσει· επαναλαμβάνει ότι η απόσπαση ομολογίας με βασανιστήρια δεν είναι έγκυρη·

9.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας κατά την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, και όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν να εξεταστούν από την άποψη της συμβατότητάς τους με το κράτος δικαίου και τις απαιτήσεις σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

10.  επικροτεί σε γενικές γραμμές τη συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών για την πάταξη της τρομοκρατίας· χαιρετίζει τη θέσπιση του στρατηγικού διαλόγου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας, των τακτικών συναντήσεων της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ με τους Άραβες Μόνιμους Αντιπροσώπους, και επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντιμετώπισης κρίσεων, ιδίως την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης κρίσεων·

11.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την καταστολή θεμιτών διαφορετικών απόψεων, ή για την παραβίαση οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να καθορίσει σαφείς εγγυήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τρίτες χώρες, ώστε αυτή να μην υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα ή να μην νομιμοποιεί την καταστολή νόμιμων οργανώσεων και ατόμων στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

12.  τονίζει ότι οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσμου συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις εργασίες για την πλήρη εφαρμογή της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ· επικροτεί το ότι χαιρέτισαν τη δημιουργία του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου του ΟΗΕ με πρωτοβουλία του Φύλακα των δύο ιερών τζαμιών, και ότι ζήτησαν να υποστηριχθεί το κέντρο αυτό, καθώς και το ότι χαιρέτισαν την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη Βαγδάτη τον Μάρτιο του 2014, ως μια ευκαιρία για συζήτηση και αναζήτηση κατάλληλων μέσων και τρόπων για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε περιφερειακό επίπεδο·

13.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ με τον Αραβικό Σύνδεσμο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας τη σημασία του να συνεχισθεί η προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, όπου περιλαμβάνονται το δικαίωμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, και παράλληλα η προαγωγή των αξιών της ανοχής και της συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και η απόρριψη του αποκλεισμού, του εξτρεμισμού, της υποδαύλισης και διάδοσης του μίσους και της βίας·

14.  καλεί το Συμβούλιο να ελέγξει εάν έχουν διαπραχθεί παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων σε σχέση με την καταστολή·

15.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, ένα ειδικό μηχανισμό για να μειωθεί το φαινόμενο της λαθρεμπορίας όπλων, ιδίως απέναντι στις χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία ή στις οποίες εκπαιδεύονται οι τρομοκράτες· ζητεί από την ΕΕ να επιβλέπει στενά τις εξαγωγές όπλων, ιδιαίτερα των τεχνολογιών διπλής χρήσης που θα μπορούσαν στο τέλος να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες· εκτιμά πως έχει ζωτική σημασία το να αντιμετωπισθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε συντονισμό με τους αρμόδιους, συμπεριλαμβανομένων του Αραβικού Συνδέσμου και των μελών του·

16.  εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις κυριότερες αδυναμίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη αντιτρομοκρατική συνεργασία με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, μέσω των οποίων διοχετεύθηκαν ξένοι μαχητές και οι πόροι για την υποστήριξή τους, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών του ΣΕΝ·

17.  τονίζει ότι μια συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των αντιτρομοκρατικών μέτρων, βασισμένη σε μια αντίληψη που θα συνδυάζει διπλωματικούς, κοινωνικοοικονομικούς, αναπτυξιακούς μηχανισμούς και μηχανισμούς πρόληψης των συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης και διαχείρισης των κρίσεων, θα πρέπει επίσης να κάνει πλήρη χρήση της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, ώστε να καταπολεμηθούν η φτώχεια, οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, και να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να προλαμβάνονται και να επιλύονται ο συγκρούσεις, παράγοντες όλοι αυτοί που συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων και τμημάτων της κοινωνίας που έτσι καθίστανται πιο τρωτά απέναντι στην προπαγάνδα των εξτρεμιστικών οργανώσεων·

18.  υπενθυμίζει ότι, με τη θέσπιση της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών από τη Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα 60/288, η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε υπέρ της λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους καθώς και το κράτος δικαίου, ως θεμελιώδη βάση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

19.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπόλ και της Eurojust, τις υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάσει των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

20.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον σεβασμό των άλλων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότητα και την ελευθερία της έκφρασης, και ζητεί από τον ΣΑΚ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη και των δυο οργανισμών να προστατεύουν τις θρησκευτικές μειονότητες στον αραβικό κόσμο και να εφαρμόζουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0032.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0012.


Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού
PDF 429kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επαρκείς οι επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων λαβρακιού, ιδίως τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ακριβή όρια, τις οδούς μετανάστευσης των αποθεμάτων και τους τόπους αναπαραγωγής του λαβρακιού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) προσδιορίζει τέσσερα είδη αποθεμάτων λαβρακιού: Κελτικής θάλασσας/ Μάγχης/Βόρειας θάλασσας, Βισκαϊκού κόλπου, υδάτων της Δυτικής Ιβηρικής, και στα Δυτικά της Σκωτίας/Ιρλανδίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η κατάσταση των αποθεμάτων του λαβρακιού είναι ανησυχητική, παρά τα κατεπείγοντα μέτρα που έλαβε παλαιότερα η Επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του γεγονότος ότι η θνησιμότητα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή και ότι το λαβράκι είναι είδος με καθυστερημένη ωριμότητα και βραδεία ανάπτυξη, απαιτείται μεγαλύτερη χρονική περίοδος για να ανακάμψει το μέγεθος του πληθυσμού του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαβράκι είναι ένα ευγενές είδος με πολύ μεγάλη ζήτηση από την αλιευτική βιομηχανία για την σημαντική οικονομική του αξία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός σκαφών συμμετέχει στην αλιεία λαβρακιού, και είναι μια ανομοιογενής αλιεία από άποψη μεγέθους σκαφών, αλιευτικών περιόδων και χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα στην ερασιτεχνική αλιεία είναι σημαντικά και καλύπτουν το ένα τέταρτο τουλάχιστον των αλιευμάτων του είδους αυτού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική(1) προβλέπει ότι τα αποθέματα θα πρέπει να αυξηθούν ή να διατηρηθούν σε επίπεδα μεγαλύτερα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαβράκι δεν περιλαμβάνεται στα είδη που υπόκεινται στο σύνολο επιτρεπομένων αλιευμάτων (TACs)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει λάβει κατεπείγοντα μέτρα που απαγορεύουν την αλιεία λαβρακιού με την χρησιμοποίηση πελαγίσιας μηχανότρατας στην Κελτική θάλασσα, στη Μάγχη, στην θάλασσα της Ιρλανδίας και στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας έως τις 30 Απριλίου του 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά μέτρα διαχείρισης που έχουν ληφθεί έως τώρα δεν επαρκούν για τη διατήρηση του είδους και δεν επιλύουν τα προβλήματα επιμερισμού και πρόσβασης στους πόρους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση του λαβρακιού κατά την περίοδο αναπαραγωγής πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη εφόσον αυτό προφανώς καθυστερεί την ανανέωση του αποθέματος και εμποδίζει την ανάκαμψή του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία έχει διαθέσει την αλιεία λαβρακιού στην ερασιτεχνική αλιεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) συνιστά μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας του λαβρακιού κατά 60% περίπου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας Inter-AC (περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια) για το λαβράκι συνιστά τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων διαχείρισης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού συνεπάγεται πολιτικές επιλογές, οι οποίες πρέπει να γίνουν με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την κατάσταση των αποθεμάτων λαβρακιού και την οριοθέτησή του, την μετανάστευση του είδους και τους ακριβείς τόπους αναπαραγωγής του· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βασισθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το οποίο προβλέπει σημαντική χρηματοδότηση για την συλλογή επιστημονικών δεδομένων·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει να αξιολογηθεί με ακρίβεια το μέρος των διαφόρων αλιευτικών δραστηριοτήτων για το λαβράκι και το μέρος του ποσοστού της ερασιτεχνικής αλιείας στα αλιεύματα·

3.  θεωρεί ότι απαιτούνται μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας του λαβρακιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διαφυλαχθεί το είδος αυτό· θεωρεί, επιπλέον, ότι στα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη η επιστημονική γνώση και να ευνοηθεί η εκ του σύνεγγυς διαχείριση και η αρχή της περιφερειακής κατανομής·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το λαβράκι προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα σε επίπεδο μεγαλύτερο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και γνωμοδοτικά συμβούλια στην προετοιμασία αυτού του σχεδίου διαχείρισης·

5.  υπενθυμίζει ότι τα πολυετή σχέδια διαχείρισης πρέπει να εκπονούνται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης·

6.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το λαβράκι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν διάφορα μέτρα διαχείρισης για την εμπορική αλιεία, ιδίως ο καθορισμός συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων και η ανάγκη για μια σωστή από επιστημονική άποψη απόφαση σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης και την απαγόρευση αλιείας σε χώρο και χρόνο προκειμένου να προστατευθεί η αναπαραγωγή, καθώς και άλλα τεχνικά μέτρα·

7.  αναγνωρίζει τα προβλήματα που θα ανακύψουν με την εφαρμογή ενός συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων, ιδίως όσον αφορά τον υπολογισμό των ιστορικών αλιευμάτων, την διανομή των ποσοστώσεων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και τη δυσκολία κάλυψης της ερασιτεχνικής αλιείας, αλλά, υπό το πρίσμα της απόλυτης ανάγκης να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του λαβρακιού, τονίζει ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης ενός τέτοιου μέτρου·

8.  πιστεύει ότι είναι αναγκαία τα μέτρα της ΕΕ για την ερασιτεχνική αλιεία υπό την μορφή ποσοτικών περιορισμών, το είδος των οποίων μένει να καθορισθεί·

9.  θεωρεί ότι τα μέτρα για την εμπορική αλιεία και την ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους προκειμένου να διατηρηθεί το απόθεμα πάνω από την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 22.


28η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ
PDF 606kWORD 156k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (2015/2572(RSP))
P8_TA(2015)0079RC-B8-0228/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα διεθνή βήματα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη 28η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 27 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, φύλο, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, καθώς και σε μεταγενέστερες διεθνείς συμβάσεις, διακηρύξεις και ψηφίσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά – είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έλλειψη δημοκρατικής συμμετοχής οδηγούν σε αστάθεια, αποτυχημένο κράτος, ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την επικείμενη 28η τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ΣΑΔΗΕ), όπως αυτές ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015·

2.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Joachim Rücker ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2015·

3.  συγχαίρει τον Zeid Ra’ad Al Hussein για το διορισμό του ως Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR), και επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή του στις προσπάθειες και στην εντολή του·

4.  χαιρετίζει την παρουσία της κας Mogherini, Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στη σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΣΑΔΗΕ, δεδομένου ότι έτσι εκπέμπεται το κατάλληλο μήνυμα σχετικά με την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Νοέμβριο του 2014 και εκφράζει την αμέριστη στήριξή του για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της υπηρεσίας του· τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Ύπατος Αρμοστής μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το έργο του αποτελεσματικά και αμερόληπτα· επαναλαμβάνει ότι η Ύπατη Αρμοστεία χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση·

6.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του να στηρίζουν ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, που θα περιλαμβάνει την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και το έργο συναφών εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, καθώς και τις Ειδικές Διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών·

7.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ με έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, ώστε να παρουσιάζεται η θέση της ΕΕ με μία φωνή· επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία της ενσωμάτωσης του έργου που επιτελείται στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, της Τρίτης Επιτροπής και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις συναφείς εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής·

8.  θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ, υπονομεύει την αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και που έχουν συμφωνήσει να απευθύνουν μόνιμες προσκλήσεις σε όλες τις Ειδικές Διαδικασίες, ενώ παράλληλα παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν και να υιοθετήσουν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν διαφανείς, ανοικτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες για την εκλογή των μελών του ΣΑΔΗΕ·

9.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τον μηχανισμό της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και την ικανοποίησή του για το πολύτιμο έργο της UPR, καλεί δε τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ενεργητικά την UPR τους, μεταξύ άλλων με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, να αποδυθούν σε αλληλεπιδραστικό διάλογο κατά τη σύνοδο UPR και να υλοποιήσουν τις συστάσεις της UPR και να λάβουν απτά μέτρα για τη βελτίωση και στήριξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  εξακολουθεί να αντιτίθεται στην «ψηφοφορία κατά συνασπισμούς κρατών» στο ΣΑΔΗΕ· καλεί τις χώρες που είναι μέλη του ΣΑΔΗΕ να διατηρήσουν τη διαφάνεια της ψήφου τους·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν την επακολούθηση των συστάσεων της UPR σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να αναζητηθούν τρόποι για τη στήριξη των χωρών κατά την υλοποίηση των συστάσεων·

12.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων, που τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους με πλήρη αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκθέτουν περιπτώσεις μη συνεργασίας κρατών με εντολοδόχους Ειδικών Διαδικασιών·

13.  θεωρεί σημαντικό να αποστέλλονται κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες στις συνόδους του ΣΑΔΗΕ και σε άλλες σχετικές συνόδους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών·

14.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το περιθώριο αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του ΣΑΔΗΕ συνεχίζει να συρρικνώνεται και ότι στις ΜΚΟ προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες να λαμβάνουν τον λόγο στις συνόδους αυτές· παροτρύνει την ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών θα έχει την ευκαιρία να συμβάλει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην 28η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ, καθώς και στη διαδικασία της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και σε άλλους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς τον φόβο αντιποίνων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

15.  επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου· καταδικάζει έντονα τη δολοφονία, τον Ιανουάριο του 2015 στη Γαλλία, 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων γελοιογράφοι, στα γραφεία της εφημερίδας Charlie Hebdo, και άλλων τεσσάρων ατόμων σε ένα εβραϊκό σούπερ-μάρκετ, καθώς και τη δολοφονία ενός σκηνοθέτη και ενός φύλακα συναγωγής στην Κοπεγχάγη, από τρομοκράτες που ήθελαν να πλήξουν την ελευθερία του λόγου και της θρησκείας·

16.  καταδικάζει τη χρήση της θρησκείας από εξτρεμιστικές και τζιχαντιστικές ομάδες σε όλες τις χώρες, και ιδίως στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Νιγηρία, τη Μιανμάρ και τη Κεντρική Αφρική, των οποίων οι ενέργειες περιλαμβάνουν ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, απαγωγές και άλλες βίαιες ενέργειες που τρομοκρατούν τους πληθυσμούς· φρονεί ότι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτούνται μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της, οι οποίες περιλαμβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την πολιτική περιθωριοποίηση και την ανισότητα· ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες· επιμένει ότι σε όλες τις αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες πρέπει να διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για όλους τους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης και άλλων περιοριστικών νόμων, υπέρμετρες απαιτήσεις καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων, και υπερβολικά περιοριστικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό και επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθήσουν και να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό, να συνεργάζονται με το ΣΑΔΗΕ στο μηχανισμό UPR και να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για αντίποινα εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καλούνται να λογοδοτήσουν, ιδίως για μοιραία αντίποινα όπως εκείνα που οδήγησαν στο θάνατο του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Cao Shunli τον Μάρτιο του 2014 στην Κίνα, επειδή είχε αποπειραθεί να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για να παρευρεθεί στη σύνοδο του ΣΑΔΗΕ στη Γενεύη το Σεπτέμβριο του 2013·

19.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

20.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης, και η προτεραιότητα την οποία η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αποδίδει στο ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, καθώς και στη διευκόλυνση του έργου του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για τα βασανιστήρια· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν την από κοινού δέσμευσή τους για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυμάτων, συνεχίζοντας ή, ενδεχομένως αρχίζοντας να συμβάλλουν στο Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων και στο Ειδικό Ταμείο που θεσπίστηκε με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες και εκτεταμένες διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεών του· καλεί τις κυβερνήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εγγενή αξιοπρέπεια των μεταναστών, να θέσουν τέρμα στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολικά μακρά κράτηση των παράτυπων μεταναστών, να επανεξετάσουν τις περιόδους κράτησης και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές προς την κράτηση λύσεις· ζητεί από τις κυβερνήσεις να σέβονται ανά πάσα στιγμή την αρχή της μη επαναπροώθησης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απέλαση μεταναστών· καλεί τα κράτη, εφόσον δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν συστήματα και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων των προγραμμάτων και θεσμών τους του τομέα της μετανάστευσης·

22.  υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκθεση και τα συμπεράσματα του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ σχετικά με σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή στην εσωτερική πολιτική τους και να καταπολεμήσουν την εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα με πλήρη σεβασμό άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης·

23.  αναγνωρίζει ότι η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών έχει μετασχηματίσει τις συνθήκες άσκησης της ελευθερίας έκφρασης σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργώντας και σοβαρές ανησυχίες· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου και καταδικάζει κάθε προσπάθεια περιορισμού των ψηφιακών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων όταν ο στόχος είναι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπευθύνων ιστολογίου·

24.  ενθαρρύνει το ΣΑΔΗΕ να συνεχίσει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και, προς τούτο, να διορίσει Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ιδίως στο πλαίσιο των ψηφιακών επικοινωνιών·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

25.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έχει θέσει ως στόχο να τεθεί τέρμα στη φτώχεια έως το 2030 μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· χαιρετίζει τη συνθετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενόψει της ειδικής συνόδου του ΟΗΕ για το πρόγραμμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· υποστηρίζει τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα για μια προσέγγιση επικεντρωμένης στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ανθρώπων έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στη φτώχεια·

26.  θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες και ακραίες ανισότητες έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα με διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ικανοποιητική στέγαση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το διογκούμενο πρόβλημα της αρπαγής γαιών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί·

27.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια από επενδύσεις σε απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές, διαιωνίζοντας έτσι τη φτώχεια των πληθυσμών· υπενθυμίζει ότι βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά, και Πολιτισμικά Δικαιώματα οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους διαθέτοντας επαρκείς πόρους· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων·

28.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στον ορισμό Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

29.  υποστηρίζει ένθερμα την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών των ΗΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· χαιρετίζει τη πρωτοβουλία που αφορά κανονισμό για την δημιουργία ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας εφοδιαστικής αλυσίδας για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 11η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξουν τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το τέλος του 2015 σχετικά με την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

30.  ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεργαστούν με ενωσιακές επιχειρήσεις με αντικείμενο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσουν ότι το θέμα «επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα» θα συμπεριλαμβάνεται στα κεντρικά θέματα κατά τις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

31.  πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αλληλοενισχυθούν, δημιουργώντας νέο επιχειρηματικό δυναμικό στις περιφέρειες που περισσότερο χρειάζονται βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις και συμβάλλοντας στον γενικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν στην αναδυόμενη συζήτηση σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

Δικαιώματα των γυναικών

33.  επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία συνεπάγεται την αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικών για να εξασφαλιστεί ότι μια προσέγγιση ίσων ευκαιριών ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές -σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια- από εκείνους που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ισότητας των φύλων·

34.  καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 59η σύνοδο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, και να συνεχίσει να αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου των ΗΕ, η οποία πρόκειται να επανεξεταστεί με την ευκαιρία της 20ής επετείου της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα·

35.  παρατηρεί κριτικά ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών, σε πολλές χώρες παραμένει σε ισχύ νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις, ιδίως σε σχέση με την οικογένεια και την πρόσβαση στην ιδιοκτησία· παρατηρεί ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται εντονότατα στις θέσεις λήψης αποφάσεων και ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει εκτεταμένη, ενώ η πρόσβαση στη δικαιοσύνη παραμένει περιορισμένη παρά τον αριθμό των γυναικών που βρίσκουν το θάνατο κάθε μέρα εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του διότι σε ορισμένες χώρες έχουν σημειωθεί οπισθοδρομήσεις, ιδίως στον τομέα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων·

36.  καταδικάζει έντονα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως είναι οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η εξαναγκαστική πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται ως πολεμική τακτική· καλεί και πάλι την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

37.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πτυχών που αφορούν το φύλο στις αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, κατά τρόπο σύμφωνο προς τα ψηφίσματα-ορόσημα 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν, κατά τη διεργασία επίτευξης βιώσιμης συμφιλίωσης, τη συστηματική συμμετοχή γυναικών ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα των ειρηνευτικών διεργασιών και να αναγνωρίσουν την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση μετά τη λήξη των συγκρούσεων και τη διεργασία μετάβασης στη δημοκρατία·

38.  τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) είναι μια μορφή βασανιστηρίου· υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη να συνεργαστεί η ΕΕ με τρίτες χώρες για την εξάλειψη της πρακτικής του FGM· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει εθνική νομοθεσία που ποινικοποιεί τον FGM ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη νομοθεσία όταν πολίτες τους διαπιστώνεται ότι τον έχουν υποστεί·

39.  χαιρετίζει την συμπερίληψη από το ΔΠΔ των σεξουαλικών και με βάση το φύλο εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, η σεξουαλική επίθεση και ταπείνωση, και τη σύστασή του τα εγκλήματα αυτά να θεωρούνται εγκλήματα πολέμου·

Δικαιώματα των παιδιών

40.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος μετά την έγκριση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, τουλάχιστον 58 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ιδίως κορίτσια, παιδιά από φτωχές οικογένειες, παιδιά με αναπηρίες και παιδιά σε περιοχές συγκρούσεων, ενώ πολλά παιδιά εξακολουθούν να πάσχουν από ασθένειες που μπορούν εύκολα να προληφθούν, άλλα δε επιδίδονται σε παιδική εργασία·

41.  καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, τη διακίνηση ανθρώπων, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

42.  υπενθυμίζει ότι μια από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις του κράτους είναι να προσφέρει σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση με αύξηση των ευκαιριών, δημιουργία επαρκών θεσμών και αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών σημαντικών φραγμών στην καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων είναι τα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, που παραμένουν σημαντικός φραγμός στην καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

43.  ζητεί να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση από την ΕΕ σε προγράμματα αποστράτευσης και επανένταξης για παιδιά που συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις και για παιδιά πρώην στρατιώτες· επαναλαμβάνει την έντονη στήριξή του προς την εκστρατεία «Παιδιά, όχι στρατιώτες», όπως εκφράστηκε κατά την ακρόαση για το θέμα αυτό που πραγματοποιήθηκε από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 3 Δεκεμβρίου 2014· χαιρετίζει τις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών, μαζί με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τις πωλήσεις παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

44.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ, μεταξύ άλλων στη Νιγηρία και στη Γκάμπια οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους αντι-ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί στις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου· χαιρετίζει το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ για την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, το οποίο εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2014· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για το συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «Ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει τον του Ύπατου Αρμοστή να συνεχίσει την καταπολέμηση των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

45.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής σε ομάδες και άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση είναι σημαντικός, ιδίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και σε παράκτια και χαμηλού υψομέτρου νησιωτικά κράτη, που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους ώστε να προσαρμοστούν σε σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές·

46.  παρατηρεί με ανησυχία ότι οι αυτόχθονες λαοί πλήττονται ιδιαίτερα από περιστατικά που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες λαοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα συστήματα εκπροσώπησης, λήψης πολιτικών αποφάσεων ή δικαιοσύνης·

47.  χαιρετίζει την αναγνώριση εκ μέρους του ΣΑΔΗΕ του γεγονότος ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον βιοπορισμό των πληθυσμών και αποτελούν εμπόδια στην πραγμάτωση θεμελιωδών, διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει κατά συνέπεια τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής κατά την επικείμενη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή του 2015 στο Παρίσι·

48.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον όρο «κλιματικός πρόσφυγας», μεταξύ άλλων για τον πιθανό νομικό ορισμό του στο διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

49.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική και πολιτική και χρηματοοικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους Ειδικούς Εντεταλμένους της, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης· χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση του Καταστικού της Ρώμης από την Παλαιστινιακή Αρχή τον Ιανουάριο του 2015·

Αυτόχθονες λαοί

50.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

51.  καταγγέλλει την αυξανόμενη πρακτική αυταρχικών κρατών να διοργανώνουν μεγάλης κλίμακας αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ενισχύσουν τη διεθνή νομιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν περαιτέρω τις εγχώριες αντιδράσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν ενεργητικά αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων στο ΣΑΔΗΕ και να συνεργαστούν με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού το 2015 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Ρωσία το 2018 και το Κατάρ το 2022·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

52.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για την εκπόνηση μιας κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία να δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να αντιμετωπίζει ζητήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η υποχρέωση λογοδοσίας, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

53.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

54.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενσωματώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής τους με τρίτες χώρες· τονίζει επίσης ότι η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη ΕΕ και να αποφεύγουν τα διπλά μέτρα και σταθμά προκειμένου για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας;

Προτεραιότητες της ΕΕ σε ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες

Ουκρανία

56.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη βία και την ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· ελπίζει ότι η συμφωνία εκεχειρίας, που βασίζεται στη Συμφωνία του Μινσκ, θα διατηρηθεί· καταδικάζει τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά τις συγκρούσεις και τις συνέπειες που έχουν οι πρόσφατες συγκρούσεις· υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία και ζητεί την ενίσχυση της τελευταίας· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την τύχη των εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας της ένοπλης σύγκρουσης στις νοτιοανατολικές περιφέρειες· καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από την επιθετική και επεκτατική πολιτική της Ρωσίας, η οποία συνιστά απειλή για την ενότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις διακρίσεις και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά του τοπικού πληθυσμού σε αυτή την περιοχή, ιδίως κατά των Τατάρων της Κριμαίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν όλες τις δυνατές προσπάθειες σε επίπεδο ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την διενέργεια αμερόληπτης έρευνας στα βίαια γεγονότα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την καταστολή εναντίον των διαδηλώσεων στο Maidan, την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και την ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία· ζητεί τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των αρχών του για την προστασία των αμάχων κατά τις συγκρούσεις·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

57.  χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)· χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο οποίο ενθαρρύνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να αναλάβει τη δέουσα δράση ώστε να εξασφαλίσει τη λογοδοσία, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επαναλάβει την έκκλησή του για λογοδοσία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους υπεύθυνους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με πολιτικές που έχουν χαραχθεί στο ανώτατο επίπεδο του κράτους· χαιρετίζει τη συγκρότηση μιας επιτόπιας δομής στη Δημοκρατία της Κορέας, προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση της κατάστασης και η τεκμηρίωση των στοιχείων με στόχο να εξασφαλιστεί η λογοδοσία και παροτρύνει όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τη δομή αυτή και καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εντείνει την προσοχή του στην κατάσταση στη ΛΔΚ συγκαλώντας επίσημη ομάδα, στο πλαίσιο μιας επικείμενης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία θα ακουστούν οι φωνές των θυμάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ιράν

58.  χαιρετίζει το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ του Μαρτίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή, και καλεί το Ιράν να επιτρέψει στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ την είσοδο στη χώρα, στοιχείο που θα αποτελέσει καίριο δείκτη για την προθυμία του Ιράν να κάνει βήματα προς το άνοιγμα ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την καταδίκη της θανατικής ποινής στο Ιράν, μεταξύ άλλων για ανηλίκους, η οποία συχνά επιβάλλεται ύστερα από δικαστική διαδικασία που δεν συμμορφώνεται με τα διεθνώς αποδεκτά ελάχιστα πρότυπα δίκαιης δίκης και δέουσας διαδικασίας· παραμένει ανήσυχο για το υψηλό ποσοστό εκτελέσεων χωρίς τη δέουσα διαδικασία ή δίκαιη δίκη· υποστηρίζει την κοινή δήλωση του Αυγούστου 2014 των εντολοδόχων των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ σχετικά με το κύμα συλλήψεων και καταδικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν· καλεί την ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την συστηματική κατάχρηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε όλες τις επαφές με την ιρανική κυβέρνηση· καλεί τις ιρανικές αρχές να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει του οποίου η εκτέλεση ανήλικων παραβατών αποτελεί παραβίαση των διεθνών ελάχιστων προτύπων, και να μην προβεί σε εκτελέσεις κανενός ανήλικου παραβάτη·

Μιανμάρ/Βιρμανία

59.  υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην οποία αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ενώ παράλληλα εντοπίζονται περιοχές που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να ενσωματώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και σε όλους τους τομείς πολιτικής της χώρας και να σέβεται πλήρως την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη νομοθεσία σχετικά με την «προστασία της φυλής και της θρησκείας», η οποία περιλαμβάνει τέσσερα νομοσχέδια για τον γάμο μεταξύ ετερόδοξων, την αλλαγή θρησκεύματος, τη μονογαμία και τον έλεγχο του πληθυσμού· καλεί το UNHCR να ανανεώσει την εντολή του Ειδικού Εισηγητή βάσει της παραγράφου 4, να επαναλάβει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση της μειονότητας Rohingya στην πολιτεία Rakhine, η οποία επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή δεν διαθέτει νομική καθεστώς και έτσι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συστημικές διακρίσεις, και ζητεί πλήρεις, διαφανείς και ανεξάρτητες έρευνες όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya, και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανοίγματος γραφείου της OHCHR στη χώρα με πλήρη εντολή παρακολούθησης και υποβολής αναφορών· καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στις πολιτείες Kachin και Shan, τη σεξουαλική βία που διαπράττεται από δυνάμεις ασφαλείας κατά τις ένοπλες συγκρούσεις, την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων, την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών και επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, τις εξωδικαστικές δολοφονίες, την κατάσχεση γαιών και τη στοχοποίηση θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·υποστηρίζει ότι η διαπραγμάτευση επενδυτικής συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Μιανμάρ πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, δεδομένου ότι οι ξένες επενδύσεις στη χώρα δημιουργούν τον κίνδυνο επιδείνωσης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Λευκορωσία

60.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· καταδικάζει τις τρεις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014, την όχληση εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διώξεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, τη λογοκρισία σε όλες τις επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την περιοριστική νομοθεσία για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις· ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου και καλεί την κυβέρνηση να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση στους εντολοδόχους Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή· ζητεί την άνευ όρων απελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των εναπομενόντων πολιτικών κρατουμένων·

Μπαχρέιν

61.  εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία του για την καταστολή ηγετών της αντιπολίτευσης, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστών στο Μπαχρέιν, και την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στη χώρα· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Μπαχρέιν να δρομολογήσουν εποικοδομητικές συνομιλίες χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την πραγματική συμφιλίωση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων του Μπαχρέιν· ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών διαδηλωτών και εκφράζει την υποστήριξή του στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν στις 4 Φεβρουαρίου 2015 οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ σχετικά με τη σύλληψη ενός επιφανούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και τη διάλυση των διαδηλώσεων που ακολούθησαν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα μέλη του ΣΑΔΗΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, με έμφαση στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Μπαχρέιν κατά τη διαδικασία UPR, και των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του Μπαχρέιν, τις οποίες είχε χαιρετίσει ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν· εκφράζει την λύπη του για την έλλειψη προόδου που σημείωσε η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στη συνεργασία της με την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και τις Ειδικές Διαδικασίες του ΣΑΔΗΕ, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν για την έγκριση, κατά τη σύνοδο του Μαρτίου του ΣΑΔΗΕ, ενός ψηφίσματος που να ζητεί την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Μπαχρέιν κατά τη διαδικασία UPR και των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ζητεί να υποβάλει η OHCHR έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συνεργασία του Μπαχρέιν με τους μηχανισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Αίγυπτος

62.  χαιρετίζει τα πεπραγμένα της UPR για την Αίγυπτο το Νοέμβριο του 2014 και προσβλέπει στην έγκρισή τους κατά την επικείμενη σύνοδο του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την Αίγυπτο να απελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους τους ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όσους κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί επίσης από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να θεσπίσει νομοθεσία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που να διασφαλίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης και διάθεσης χρηματοδότησης και να καταργήσει τον νόμο περί διαμαρτυρίας του Νοεμβρίου 2013, θεσπίζοντας νέα νομοθεσία που θα εγγυάται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί επιμόνως από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να δρομολογήσει δικαστική έρευνα ώστε να προσδιοριστεί η ταυτότητα όσων ευθύνονται για την ανάθεση και εκτέλεση παράνομων δολοφονιών στο πλαίσιο της καταστολής των κατά κύριο λόγο ειρηνικών διαδηλώσεων που συνέβησαν μετά τις 3 Ιουλίου 2013, μεταξύ των οποίων η βίαιη διάλυση των διαδηλώσεων της 14ης Αυγούστου 2013 στις πλατείες Raba’a και Nahda, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές· παροτρύνει την Αίγυπτο να διεξαγάγει ανεξάρτητες, αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν μετά το 2011, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας και να εξασφαλίσει ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν και θα παρασχεθεί στα θύματα επαρκής ικανοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν αμέσως όλες τις θανατικές ποινές και να διατάξουν επαναλήψεις των δικών που να εξασφαλίζουν το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και στη δέουσα διαδικασία και να επιβάλουν άμεσο μορατόριουμ στις θανατικές ποινές και εκτελέσεις, να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατούμενους δημοσιογράφους και εργαζόμενους των μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφόρησης και της έκφρασης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί επιμόνως από τις αιγυπτιακές αρχές να επιτρέψουν την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Γυναικών, η οποία έχει μεν συμφωνηθεί καταρχήν αλλά εκκρεμεί από τις αρχές του 2014, και να καλέσουν τους σχετικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ, και ειδικότερα τον Ειδικό Εισηγητή για την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τον Ειδικό Εισηγητή για τα Βασανιστήρια, τον Ειδικό Εισηγητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και τον Ειδικό Εισηγητή για την ανεξαρτησία δικαστικών και νομικών· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του εγχωρίου δικαίου με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποσύρουν αμέσως το νόμο αριθ. 136/2014 και να θέσουν τέρμα στις στρατιωτικές δίκες για πολίτες και παράλληλα να ακυρώσουν όλες τις ετυμηγορίες που έχουν εκδοθεί από στρατοδικεία κατά πολιτών και να διατάξουν άμεσες επαναλήψεις των δικών σε πολιτικά δικαστήρια· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν μια κατηγορηματική δήλωση στα ζητήματα αυτά·

Μάλι

63.  χαιρετίζει το έργο του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι και καλεί το ΣΑΔΗΕ να παρατείνει την εντολή του· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση του Μάλι στην αποκατάσταση των δικαστικών αρχών σε ορισμένα τμήματα της χώρας και στις έρευνες σχετικά με τα βασανιστήρια και τη δολοφονία 21 επίλεκτων στρατιωτών το 2012, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη και τη Συμφιλίωση· εξακολουθεί να ανησυχεί για τη νέα επιδείνωση της κατάστασης από πλευράς ασφάλειας και για τη συνεχιζόμενη χρήση και στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών, και καλεί την κυβέρνηση του Μάλι να ερευνήσει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους, από όλες τις αντιμαχόμενες μερίδες ευθύνονται για παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου που διαπράχθηκαν κατά την ένοπλη σύγκρουση του 2012-2013· χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία για όλους τους πολίτες του Μάλι, οι οποίοι θα είναι και οι πρώτοι που θα ωφεληθούν ύστερα από μήνες αστάθειας και ανασφάλειας, αλλά εκφράζει τη λύπη του ηια την καθυστέρηση που ζήτησαν οι αντάρτες του Βορρά· καλεί όλα τα μέρη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της κυβέρνησης του Μάλι και να υπογράψουν αμέσως τη συμφωνία, η υλοποίηση της οποίας θα παρακολουθείται από την ΕΕ, και να εξασφαλίσουν ότι η μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα ζητεί τη λογοδοσία, την ενίσχυση της επιτροπής εξακρίβωσης της αλήθειας και τον έλεγχο του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας·

Νότιο Σουδάν

64.  καλεί την Αφρικανική Ένωση να δημοσιοποιήσει την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από όλα τα μέρη στο Νότιο Σουδάν, ως ένα βήμα προς την προώθηση της δικαιοσύνης σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης· καταδικάζει την απαγωγή μιας ομάδας νεαρών παιδιών στο Wau Shilluk τον Φεβρουάριο του 2015, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως στρατιώτες· παροτρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εγκρίνει ψήφισμα στο οποίο να τονίζεται ότι απαιτούνται δίκαιες και αξιόπιστες έρευνες και απαγγελία διώξεων για τα εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου προκειμένου το Νότιο Σουδάν να ξεφύγει από τον κύκλο της ωμότητας που τροφοδοτείται από την ατιμωρησία· προς τούτο ζητεί να εξεταστεί η συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστικού μηχανισμού και περαιτέρω ζητεί επιμόνως από το Νότιο Σουδάν να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμη και να συγκροτηθεί εντολή Ειδικού Εισηγητή για το Νότιο Σουδάν προκειμένου να προωθηθούν δίκαιες και αξιόπιστες ασκήσεις διώξεων και ευρύτερα μέτρα λογοδοσίας με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας·

Σρι Λάνκα

65.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, και την καλεί να λάβει απτά μέτρα προκειμένου να υπάρξει λογοδοσία από σήμερα έως την 30η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015 έτσι ώστε να αναλάβει δράση σχετικά με τις υποσχέσεις της για βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και προκειμένου να προληφθεί η οπισθοδρόμηση, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών ερευνών και άσκησης δίωξης, σε συνδυασμό με άλλα βήματα για την αντιμετώπιση του ευρύτερου προβλήματος της ατιμωρησίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνεργαστεί πλήρως με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή της έρευνα σχετικά με τη Σρι Λάνκα·

Συρία

66.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη δραματική και βίαια σύρραξη και την ανθρωπιστική κρίση που είναι αποτέλεσμα της χρήσης βίας, πρώτα και κύρια από το καθεστώς Assad, αλλά επίσης από το Ισλαμικό Κράτος/Da’esh και άλλες πολιτοφυλακές εναντίον πολιτών, ιδίως ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Da’esh εξάγει την ιδεολογία του στο εξωτερικό· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία, οι οποίες μπορεί να στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· παροτρύνει όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με την κείμενη διεθνή ανθρωπιστική νομοθεσία για την προστασία των αμάχων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους· ζητεί επιμόνως από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τοποθετηθούν σαφώς κατά της βίας και ειδικότερα υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής δίωξης των Χριστιανών· ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που κρατούνται αυθαίρετα ή έχουν απαχθεί εξαιτίας της άσκησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων ειρηνικών πολιτικών δραστηριοτήτων· ζητεί έντονη υποστήριξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέρ της λογοδοσίας και της ανανέωσης της Εξεταστικής Επιτροπής των ΗΕ·

Ιράκ

67.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δραματικές και βίαιες συγκρούσεις και την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ· παρατηρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται καθώς το IS/Da’esh και άλλες πολιτοφυλακές διαπράττουν απαγωγές και μαζικές εκτελέσεις και προβαίνουν σε διώξεις των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων του Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών·

Παλαιστίνη/Ισραήλ

68.  καταδικάζει τις επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ, που εξαπολύονται από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες, και εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξη στην Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (CoI) και να καταγγείλουν με δημόσια δήλωση στο ΣΑΔΗΕ την έλλειψη συνεργασίας και χορήγησης πρόσβασης από τις ισραηλινές αρχές προς την CoI· υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελούν απολύτως απαραίτητες βάσεις για την ειρήνη και τονίζει ότι η επικρατούσα από μακρού συστηματική ατιμωρησία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να σταματήσει· χαιρετίζει την δρομολόγηση, από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί πλήρως με την Εισαγγελία του ΔΠΔ· καλεί την ΕΕ να ασχοληθεί εκ νέου με την παράγραφο 7 του ΣΑΔΗΕ και να καταδικάσει κατηγορηματικά τις παρατεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την έλλειψη εφαρμογής της συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και να υποστηρίξει την ανανέωση της εντολής της CoI·

o
o   o

69.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.


Η κατάσταση στη Βενεζουέλα
PDF 468kWORD 86k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP))
P8_TA(2015)0080RC-B8-0236/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα δε της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1) και της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, σχετικά με την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τα από 23ης Φεβρουαρίου 2015 ανακοινωθέντα τύπου της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Federica Mogherini, σχετικά με την σύλληψη του Δημάρχου του Καράκας Antonio Ledezma και σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την από 26ης Φεβρουαρίου 2015 δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την από 25ης Φεβρουαρίου 2015 δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) και πρώην Προέδρου της Κολομβίας Ernesto Samper, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα και σχετικά με τον θάνατο του δεκατετράχρονου μαθητή Kluivert Roa,

–  έχοντας υπόψη την από 24ης Φεβρουαρίου 2015 δήλωση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR),

–  έχοντας υπόψη την από 26ης Αυγούστου 2014 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Οκτωβρίου 2014 δήλωση του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με την κράτηση διαδηλωτών και πολιτικών στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του οποίου συμβαλλόμενο μέρος είναι η Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 2014/2015 της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο ‘The State of the World’s Human Rights’ («Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο»), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015, και την έκθεση της Human Rights Watch σχετικά με την Βενεζουέλα με τίτλο ‘New Military Authority to Curb Protests’ («Νέες εξουσίες στον στρατό για την πάταξη των διαδηλώσεων»), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Φεβρουαρίου 2015, ο Antonio Ledezma, επανεκλεγείς με δημοκρατικές διαδικασίες Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου του Καράκας και ένας από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, συνελήφθη αυθαιρέτως από πάνοπλους αξιωματικούς της Μπολιβαριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN) χωρίς αυτοί να διαθέτουν ένταλμα σύλληψης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο διάπραξης αδικήματος εναντίον του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την κράτησή του, απαγγέλθηκαν στον Antonio Ledezma οι κατηγορίες της συνομωσίας και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές φυλάκισης στη Βενεζουέλα, και οδηγήθηκε στη στρατιωτική φυλακή του Ramo Verde·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκλεισμός πολιτών σε στρατιωτικές φυλακές δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ζωή, την μη απάνθρωπη μεταχείριση και την ασφάλεια όλων των κρατουμένων, καθώς και να μεριμνά για την ύπαρξη συνθηκών κράτησης που συνάδουν με τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Nicolás Maduro ανακοίνωσε στην εθνική ραδιοτηλεόραση την εξάρθρωση υποτιθέμενου σχεδίου αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του μέσω πραξικοπήματος, στο οποίο εικάζεται ότι εμπλέκονταν η ηγεσία της Mesa de la Unidad Democrática («Στρογγυλή Τράπεζα Δημοκρατικής Ενότητας»), οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης María Corina Machado και Julio Borges και ο Δήμαρχος του Καράκας Antonio Ledezma· λαμβάνοντας υπόψη τις εικαζόμενες διασυνδέσεις των εν λόγω ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης με σχέδιο δολοφονίας του αρχηγού της αντιπολίτευσης Leopoldo López, ο οποίος κρατείται σε στρατιωτική φυλακή εδώ και πάνω από έναν χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη στιγμή της σύλληψής του, ο κ. López έχει υποστεί σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια και του έχουν επιβληθεί συνθήκες απομόνωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Maduro έχει επίσης ανακοινώσει παράξενες εικαζόμενες ξένες συνομωσίες, σχέδια αποσταθεροποίησης και απόπειρες δολοφονίας, επί των οποίων έχουν αναφερθεί επανειλημμένως οι υπηρεσίες της εθνικής διοίκησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρελθόν, έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα και αναιτιολόγητα κατηγορίες εναντίον ηγετών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης περί συμμετοχής τους σε εικαζόμενα σχέδια αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρούσματα παρενόχλησης και κακομεταχείρισης φυλακισμένων ηγετών της αντιπολίτευσης και φοιτητών που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του 2014 έχουν πολλαπλασιαστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Leopoldo López, Daniel Ceballos και άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να κρατούνται αυθαιρέτως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η María Corina Machado απομακρύνθηκε παρανόμως και αυθαιρέτως από τη θέση της και αποβλήθηκε από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απειλεί τον βουλευτή Julio Borges με άρση της ασυλίας του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεκμήριο της αθωότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται όταν ένα άτομο που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες υπόκειται σε προσωρινή κράτηση χωρίς κατάλληλη αιτιολόγηση, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση η κράτηση αποτελεί τιμωρητικό και όχι προληπτικό μέτρο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις, ένα έτος μετά τις ειρηνικές διαδηλώσεις, περισσότεροι από 1 700 διαδηλωτές αναμένουν να δικαστούν, περισσότεροι από 69 παραμένουν στη φυλακή, ενώ τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις και οι δολοφόνοι τους δεν έχουν λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές αντιμετωπίστηκαν με χρήση υπέρμετρης και συστηματικής βίας από την αστυνομία, από τμήματα της Εθνοφρουράς και από βίαιες και ανυπόλογες ένοπλες ομάδες που πρόσκεινται στη κυβέρνηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δημοκρατικό κράτος δεν πρέπει να μεταχειρίζεται τους ηγέτες της αντιπολίτευσης με ποινικά μέσα αλλά αντιθέτως να εγγυάται τη συμμετοχή όλων των στρωμάτων της χώρας στην πολιτική ζωή, καθώς και να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων δηλώνουν ότι ανήκουν στην αντιπολίτευση, όπως δήλωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 24 Φεβρουαρίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν απορρίψει ανοιχτά την αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, έχουν δεσμευτεί δημοσίως υπέρ της προώθησης της πολιτικής ατζέντας της κυβέρνησης και έχουν επανειλημμένως λάβει αποφάσεις υπέρ της κυβέρνησης, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την περιφρόνηση της τελευταίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2014, η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης διόρισε 12 νέα μέλη στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά από ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία, μη έχοντας κατορθώσει προηγουμένως να επικυρώσει τον διορισμό με πλειοψηφία των δύο τρίτων για την οποία θα ήταν απαραίτητη η συναίνεση της αντιπολίτευσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο διάταγμα 8610 του Υπουργείου Άμυνας επιτρέπει στο στρατό να κάνει χρήση πυροβόλων όπλων για να ελέγξει «δημόσιες συνάξεις και ειρηνικές διαδηλώσεις»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η χρήση πυροβόλων όπλων και τοξικών ουσιών για τον έλεγχο ειρηνικών διαδηλώσεων απαγορεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι περιορισμένη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Φεβρουαρίου 2015, ο δεκατετράχρονος μαθητής Kluivert Roa δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της έλλειψης τροφίμων και φαρμάκων στο San Cristóbal της Πολιτείας Táchira και αποτέλεσε το πρώτο θύμα από τότε που επιτράπηκε η χρήση πυροβόλων όπλων για την αντιμετώπιση διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2015 ανακοινώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία ότι έχουν απαγγελθεί σε αστυνομικό κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και για άλλες παραβάσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατον να υπάρξουν ισότητα και δικαιοσύνη για όλους χωρίς σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπόκεινται σε ολοένα και επιδεινούμενα επίπεδα λογοκρισίας και εκφοβισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα ενεργειακών πόρων στην Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Βενεζουέλας πλήττεται από οξείες ελλείψεις αγαθών πρώτης ανάγκης, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν διπλασιαστεί και ότι έχει επεκταθεί εντόνως η παροχή τροφίμων με δελτίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός η αποτυχία του κράτους να επιβάλει τον νόμο και την τάξη και αφετέρου η οξύτατη πολιτική πόλωση έχουν μετατρέψει τη Βενεζουέλα μία από τις βιαιότερες χώρες του κόσμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα διεξαχθεί σε πνεύμα σεβασμού και ανοχής μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να αναδυθεί από τούτη τη βαθιά κρίση και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις δυσκολίες του μέλλοντος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Τράπεζα Διαλόγου» (‘Mesa de Dialogo’) για την προσέγγιση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε και δυστυχώς διακόπηκε χωρίς αποτέλεσμα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τρίτες χώρες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής δράσης της, και ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται από τα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 206 και 207 της ΣΛΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις περί κράτους δικαίου και με το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι εξελέγη μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Οκτωβρίου 2014·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη Βενεζουέλα και καταδικάζει τη χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών· ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να απελευθερώσουν άμεσα τους Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos και όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, σπουδαστές και ηγέτες της αντιπολίτευσης που κρατούνται αυθαιρέτως διότι άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση καθώς και τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως απαιτούν διάφοροι φορείς των Ηνωμένων Εθνών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να αποσύρουν τις αβάσιμες κατηγορίες εναντίον τους·

2.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να μεριμνήσουν ώστε να επιτραπεί στους Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos και σε όλους τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους η χορήγηση οποιασδήποτε ιατρικής φροντίδας έχουν ανάγκη, καθώς και άμεση, ιδιωτική και τακτική επικοινωνία με τις οικογένειες τους και τους δικηγόρους της επιλογής τους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των κρατουμένων·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να δώσει ένα τέρμα στην πολιτική δίωξη και στην καταστολή που εφαρμόζεται εναντίον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, καθώς και στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και της διαμαρτυρίας· ζητεί να δοθεί επειγόντως τέρμα στην λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει στις αρχές ότι η φωνή της αντιπολίτευσης είναι απαραίτητο στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας·

4.  καταδικάζει τη δολοφονία του Kluivert Roa και άλλων έξι φοιτητών και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους· καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει το προσφάτως δημοσιοποιηθέν διάταγμα 8610, το οποίο επιτρέπει στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση ενδεχομένως φονικής δύναμης, με πυροβόλο ή άλλο ενδεχομένως φονικό όπλο, για την καταστολή διαδηλώσεων αμάχων πολιτών και το οποίο αντιβαίνει στο άρθρο 68 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα της χώρας της και με τις διεθνείς υποχρεώσεις ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και το δικαίωμα στον πολιτικό πλουραλισμό, δικαιώματα που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις ανεξάρτητες μη κυβερνητικές οργανώσεις να επιτελέσουν το ένθεσμο έργο τους για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· τονίζει ότι, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο·

6.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να μεριμνήσουν ώστε οι κατηγορίες να διερευνηθούν χωρίς χρονοτριβή και χωρίς μεροληψία, χωρίς περιθώριο ατιμωρησίας και σε πνεύμα απόλυτου σεβασμού των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και της δίκαιης δίκης· υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός της αρχής της διάκρισης των εξουσιών είναι ουσιώδης σε μία δημοκρατία και ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πολιτών της χώρας, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων και κομματικών προτιμήσεων·

7.  εκφράζει την ανησυχία του ως προς το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν νέες διαδηλώσεις και να υπάρξουν περισσότερα κρούσματα βίας, γεγονός που θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και θα επιτείνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την πόλωση που χαρακτηρίζει τις αμφίρροπες πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Βενεζουέλα· καλεί τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων και όλων των στρωμάτων της κοινωνίας της Βενεζουέλας να επιδείξουν ψυχραιμία, τόσο σε λεκτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ενεργειών· προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία κίνηση που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε κλίμα έντασης και οπισθοχώρησης, δημιουργώντας τον κίνδυνο να απολέσει η δημοκρατική αντιπολίτευση τη νομιμοποίησή της και να τεθεί εκτός νόμου και/ή να ακυρωθούν οι ίδιες εκλογές·

8.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ η χώρα διανύει έτος εκλογών, η αντιπολίτευση έχει πέσει θύμα αυθαιρέτων συλλήψεων και επιθέσεων, γεγονός που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο τη νομιμότητα όσο και την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας·

9.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο για να δρομολογήσουν μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στη συναίνεση και την κοινή ευθύνη, μέσα από ένα γνήσιο εθνικό διάλογο και με ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων σε πλαίσιο δημοκρατίας, κράτους δικαίου και πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επιπλέον και από τις δύο πλευρές να συζητήσουν τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να μεριμνήσουν για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων κοινοβουλευτικών εκλογών στο πλαίσιο μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών παραγόντων· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να κρατήσουν την πολιτική πάλη εντός των ορίων της συνταγματικής τάξης και να αντισταθούν σε οποιεσδήποτε πιέσεις για περαιτέρω όξυνση των ενεργειών τους·

10.  παροτρύνει τους περιφερειακούς εταίρους της Βενεζουέλας, όπως η UNASUR και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, να διανοίξουν διαύλους διαλόγου και συνεννόησης μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών και να συμβάλουν στην διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας, από κοινού με την επιστροφή στην ηρεμία και την ομαλότητα στη Βενεζουέλα·

11.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της καθώς και τη διεθνή κοινότητα να προβούν σε δηλώσεις και να λάβουν μέτρα αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να διερευνήσουν σχετικά και να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και της ασφάλειας δικαίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα·

13.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βενεζουέλα και από τις Πρεσβείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις ανακριτικές διαδικασίες και τις ακροαματικές διαδικασίες για τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης· υπενθυμίζει το αίτημά του σχετικά με την αποστολή ad hoc αντιπροσωπείας του για να αξιολογήσει την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να διεξάγει διάλογο με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, το συντομότερο δυνατόν·

14.  υπενθυμίζει το αίτημα που θα υποβάλει προσεχώς στην ΑΠ / ΥΕ ώστε να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση των διαδηλωτών που έχουν συλληφθεί αυθαιρέτως από την έναρξη των διαδηλώσεων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης–Λατινικής Αμερικής και το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0176.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0106.
(3) ΕΕ C 258 Ε, 7.9.2013, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου