Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0125(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0245/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0245/2015

Viták :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Szavazatok :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0306

Elfogadott szövegek
PDF 494kWORD 243k
2015. szeptember 9., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében *
P8_TA(2015)0306A8-0245/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. szeptember 9-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0286),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0156/2015),

–  tekintettel a Tanács 2015. július 30-i levelére amelyben a Parlament tudomására hozza általános megközelítését,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0245/2015),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  kéri, hogy a Tanács újra konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
3 a bevezető hivatkozás (új)
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak I. fejezetére, valamint 18. és 19. cikkére,
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével és 80. cikkével összhangban az e határozatban tervbe vett szolidaritási intézkedések kötelezőek.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A sürgősségi áttelepítéseket célzó ideiglenes intézkedések a migrációra vonatkozóan az „Európai migrációs menetrendˮ című, 2015. május 13-i bizottsági közleményben és az Európai Parlament hamarosan elkészülő saját kezdeményezésű jelentésében vázolt átfogóbb megközelítésnek csupán az egyik elemét képezik. Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az átfogó megközelítés valamennyi dimenziója fontos, és azokat egymással párhuzamosan kell előmozdítani. Tekintettel az aktuálisan fennálló szükséghelyzetre, valamint az Unió elhivatottságára az iránt, hogy megerősítse a szolidaritást és a felelősségvállalást, az Európai Tanács 2015. június 25–26-i ülésén megállapodott mindenekelőtt abban, hogy két év alatt 40 000 nyilvánvalóan nemzetközi védelemre szoruló személyt kell ideiglenesen és rendkívüli intézkedésként áttelepíteni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. A tagállamoknak kötelező kvótát kell megállapítaniuk az ilyen személyek elosztására vonatkozóan.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   2015. április 29-i állásfoglalásában az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy az Uniónak a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákra adott válaszát a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztására kell alapoznia, és e területen fokoznia kell erőfeszítéseit azon tagállamok irányában, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legnagyobb számú menekültet, illetve nemzetközi védelmet kérelmezőt fogadják.
(5)   2015. április 29-i állásfoglalásában az Európai Parlament ismételten hangsúlyozta, hogy az Uniónak a Földközi-tengeren bekövetkezett legutóbbi tragédiákra adott válaszát a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztására kell alapoznia, és e területen fokoznia kell erőfeszítéseit azon tagállamok irányában, amelyek akár abszolút értelemben, akár arányosan a legtöbb menekültet, illetve nemzetközi védelmet kérelmezőt fogadják, a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó, a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a megfelelő feltételek alapján. Az Európai Parlament kötelező kvótát kért a menedékkérők valamennyi tagállam közötti elosztására.
______________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 604/2013/EU rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   A különös nyomásnak kitett tagállamok közül – a földközi-tengeri térségben történt legutóbbi tragikus események fényében – elsősorban Olaszországba és Görögországba érkeztek a migránsok minden korábbinál nagyobb hullámai (köztük egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők is), ami jelentős nyomást gyakorol a két ország migrációs és menekültügyi rendszerére.
(7)   A különös nyomásnak kitett tagállamok közül – a földközi-tengeri térségben történt legutóbbi tragikus események fényében – elsősorban Olaszországba és Görögországba érkeztek a migránsok minden korábbinál nagyobb hullámai (köztük egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők is), ami jelentős nyomást gyakorol a két ország migrációs és menekültügyi rendszerére, és ezáltal jelzést ad a 604/2013/EU rendeletnek az EU területére való első belépési országra gyakorolt negatív hatásairól, ami sajnálatosan még nem vezetett e rendelet felfüggesztéséhez vagy legalább az EU területére való első belépési országra való hivatkozás törléséhez. Ugyanakkor az Unión belül más tagállamokban is tapasztalható a menedékkérők számának jelentős növekedése.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A szakértők előrejelzése szerint rövid- és középtávon fokozott migrációs nyomás fog nehezedni az Unió külső tengeri és szárazföldi határaira.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)   Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) adatai szerint 2014-ben a Földközi-tenger középső és keleti térségében található útvonalak voltak az Unióba irányuló illegális határátlépés fő területei. 2014-ben csak Olaszországba több mint 170 000 migráns érkezett illegális úton, ami 2013-hoz képest 277%-os növekedést jelent. Görögországban is folyamatos növekedés volt tapasztalható: az országba több mint 50 000 illegális migráns érkezett, ami 2013-hoz képest 153%-os növekedést jelent. A 2015 első hónapjaira vonatkozó statisztikák Olaszország tekintetében megerősítik ezt az egyértelmű tendenciát. Emellett 2015 első hónapjaiban Görögországban jelentősen nőtt az illegális határátlépések száma: a 2014-ben észlelt összes illegális határátlépés több mint 50%-ának felelt meg (2015 első négy hónapjában ez a szám csaknem 28 000 volt, miközben 2014-ben a teljes szám volt közel 55 000). Az e két régióban észlelt összes illegális migráns jelentős hányada olyan ország állampolgára volt, amelyek tekintetében az Eurostat adatai alapján magas az uniós szintű elismerési arány (2014-ben a szíriaiak és az eritreaiak – akik tekintetében az uniós szintű elismerési arány 75% feletti – Olaszországban az illegális migránsok több mint 40, Görögországban pedig több mint 50%-át tették ki). Az Eurostat szerint 2014-ben 30 505 szíriai tartózkodott illegálisan Görögországban; ez a szám 2013-ban 8 220 volt.
(8)   Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) adatai szerint 2014-ben a Földközi-tenger középső és keleti térségében található útvonalak voltak az Unióba irányuló illegális határátlépés fő területei. 2014-ben csak Olaszországba több mint 170 000 migráns – köztük több mint 26 000 (a migránsok 7,6%-át kitevő) gyermek, ebből 13 000 kísérő nélküli kiskorú – érkezett illegális úton, ami 2013-hoz képest 277%-os növekedést jelent. Görögországban is folyamatos növekedés volt tapasztalható: az országba több mint 50 000 illegális migráns érkezett, ami 2013-hoz képest 153%-os növekedést jelent. A 2015 első hónapjaira vonatkozó statisztikák Olaszország tekintetében megerősítik ezt az egyértelmű tendenciát. 2015. január és június között Olaszország az illegális határátlépések 5%-os növekedését tapasztalta az előző év azonos időszakához képest. Emellett 2015 első hónapjaiban Görögországban jelentősen nőtt az illegális határátlépések száma: az előző év azonos időszakához képest több mint hatszoros növekedésnek, az előző év egészét tekintve pedig közel 140%-os növekedésnek felelt meg (a Frontex adatai szerint 2015. januártól júniusig 76 293 fő, miközben 2014-ben a teljes szám volt közel 55 000). Az e két régióban észlelt összes illegális migráns jelentős hányada olyan ország állampolgára volt, amelyek tekintetében az Eurostat adatai alapján magas az uniós szintű elismerési arány (2014-ben a szíriaiak és az eritreaiak – akik tekintetében az uniós szintű elismerési arány 75% feletti – Olaszországban az illegális migránsok több mint 40, Görögországban pedig több mint 50%-át tették ki; 2015. január és június között a szíriaiak és eritreaiak alkották az Olaszországba érkezők 30%-át, valamint a Görögországba érkezők közel 60%-át). Az Eurostat szerint 2014-ben 30 505 szíriai tartózkodott illegálisan Görögországban; ez a szám 2013-ban 8 220 volt.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)   A Frontex adatai szerint 2014-ben az Unióba irányuló migráció másik fontos útvonala a nyugat-balkáni útvonal volt, 43 357 illegális határátlépéssel. A balkáni útvonalat igénybe vevő migránsok többsége azonban első megközelítésben nem szorul nemzetközi védelemre; az érkezők 51%-át koszovóiak alkotják.
(10)   A Frontex adatai szerint 2014-ben az Unióba irányuló migráció másik fontos útvonala a nyugat-balkáni útvonal volt, 43 357 illegális határátlépéssel. 2015-ben drámaian megnőtt az illegális határátlépések száma. 2015. január és június között 67 444 migráns és menekült használta a Törökország és Görögország, illetve Bulgária közötti határon, valamint a magyarországi határszakaszon keresztül vezető útvonalat. Az előző év ugyanezen időszakához képest ez 962%-os növekedést tesz ki. Az útvonalat mostanra egyre több, háború és üldöztetés elől menekülő személy is használja. 2015. január és június között Afganisztánból 17 955, Szíriából 13 225, Irakból 3 021, Eritreából pedig 196 menekült lépett be az Unióba ezen az útvonalon.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A közös európai menekültügyi rendszerben részt vevő valamennyi tagállamnak gondoskodnia kell a rendszer gyors és maradéktalan átültetéséről és végrehajtásáról, ezáltal biztosítva a hatályos uniós jogszabályoknak megfelelő közös uniós normákat, például a menedékkérők fogadásának feltételei és az alapvető jogok tisztelete tekintetében.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)   Ha egy Olaszországtól és Görögországtól eltérő tagállam olyan hasonló szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.
(15)   Az Unió közvetlen szomszédságában zajló konfliktusokra, az instabil helyzetre, illetve a migrációs áramlások változó természetére tekintettel ha egy Olaszországtól és Görögországtól eltérő tagállam olyan hasonló szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)   Az e határozat által előirányzott intézkedések együtt járnak a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételtől, valamint a rendelet 21., 22. és 29. cikkében meghatározott eljárási lépésektől – köztük a határidőktől – való ideiglenes eltéréssel.
(17)   Az e határozat által előirányzott intézkedések együtt járnak a 604/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételtől, valamint a rendelet 21., 22. és 29. cikkében meghatározott eljárási lépésektől – köztük a határidőktől – való ideiglenes eltéréssel. Az áttelepítési intézkedések nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy teljes mértékben éljenek a 604/2013/EU rendelet kínálta lehetőségekkel, ideértve valamennyi kritérium – így a családegyesítés, a kísérő nélküli kiskorúak különleges védelme és a humanitárius okok mérlegelésére vonatkozó záradék – proaktív és hatékony alkalmazását.
____________________
____________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)   Az Olaszországból és Görögországból áttelepítendő kérelmezők személyére és számára vonatkozó döntés meghozatalakor alkalmazandó feltételek tekintetében választani kellett. A javaslat egyértelmű, működőképes rendszert irányoz elő, melynek alapja – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában a rendelkezésre álló legutóbbi statisztikák szerint uniós szinten meghozott elsőfokú határozatok teljes számához képest – a nemzetközi védelmet elsőfokú eljárásban megadó határozatok uniós szintű átlagára vonatkozó, Eurostat által meghatározott küszöbérték. Egyrészt e küszöbértéknek a lehető legteljesebb mértékben biztosítania kell, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállamban valamennyi, a legnagyobb valószínűség szerint nemzetközi védelemre szoruló kérelmező teljes körűen és gyorsan gyakorolni tudja védelmi jogait. Másrészt a lehető legteljesebb mértékben megakadályozza, hogy azokat a kérelmezőket, akiknek kérelmét valószínűleg elutasítják, egy másik tagállamba telepítsék át, és ezzel indokolatlanul meghosszabbítsák uniós tartózkodásukat. Az Eurostat 2014-ben hozott, elsőfokú határozatokra vonatkozó adatai alapján e határozatban 75%-os küszöbérték alkalmazása indokolt, mely megfelel az adott évben a szíriai és eritreai állampolgárok kérelmei tárgyában hozott határozatok arányának.
(18)   Az Olaszországból és Görögországból áttelepítendő kérelmezők személyére és számára vonatkozó döntés meghozatalakor alkalmazandó feltételek tekintetében választani kellett. A javaslat egyértelmű, működőképes rendszert irányoz elő, melynek alapja – a nemzetközi védelem iránti kérelmek tárgyában a rendelkezésre álló legutóbbi statisztikák szerint uniós szinten meghozott elsőfokú határozatok teljes számához képest – a nemzetközi védelmet elsőfokú eljárásban megadó határozatok uniós szintű átlagára vonatkozó, Eurostat által meghatározott küszöbérték. Egyrészt e küszöbértéknek a lehető legteljesebb mértékben biztosítania kell, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállamban valamennyi, a legnagyobb valószínűség szerint nemzetközi védelemre szoruló kérelmező teljes körűen és gyorsan gyakorolni tudja védelmi jogait. Másrészt a lehető legteljesebb mértékben megakadályozza, hogy azokat a kérelmezőket, akiknek kérelmét valószínűleg elutasítják, egy másik tagállamba telepítsék át, és ezzel indokolatlanul meghosszabbítsák uniós tartózkodásukat. Az Eurostat 2014-ben hozott, elsőfokú határozatokra vonatkozó adatai alapján e határozatban 75%-os küszöbérték alkalmazása indokolt, mely megfelel az adott évben a szíriai és eritreai állampolgárok kérelmei tárgyában hozott határozatok arányának. A migrációs áramlások változó természetének figyelembevétele érdekében az áttelepítésre kiválasztott csoportokat negyedévente értékelni kell.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)   Az átmeneti intézkedések célja, hogy könnyítsenek az Olaszországra és Görögországra nehezedő, jelentős menekültügyi nyomáson, egyebek mellett nagy számú, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése révén, akik e határozat alkalmazásának kezdő időpontját követően érkeztek Olaszország és Görögország területére. Azon harmadik országbeli állampolgárok teljes száma alapján, akik 2014-ben illegálisan érkeztek Olaszországba és Görögországba, valamint akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, összesen 40 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése indokolt Olaszországból és Görögországból. Ez a szám megközelítőleg 40%-a azon egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, összes harmadik országbeli állampolgárnak, akik 2014-ben érkeztek illegálisan Olaszországba és Görögországba. Így az e határozatban javasolt áttelepítési intézkedés méltányos tehermegosztást jelent egyrészről Olaszország és Görögország, másrészről a többi tagállam között. A 2014-re, illetve 2015 első négy hónapjára vonatkozó ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – az olaszországi és a görögországi helyzetet összehasonlító – számadatok alapján indokolt, hogy e kérelmezők 60%-át Olaszországból, 40%-át pedig Görögországból telepítsék át.
(19)   Az átmeneti sürgősségi intézkedések célja, hogy tisztességes és egyenlő áttelepítési mechanizmust alakítsanak ki és könnyítsenek az Olaszországra és Görögországra nehezedő, jelentős menekültügyi nyomáson, egyebek mellett nagy számú, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése révén, akik e határozat alkalmazásának kezdő időpontját követően érkeztek Olaszország és Görögország területére. Azon harmadik országbeli állampolgárok teljes száma alapján, akik 2014-ben illegálisan érkeztek Olaszországba és Görögországba, valamint akik egyértelműen nemzetközi védelemre szorulnak, összesen 40 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmező áttelepítése indokolt Olaszországból és Görögországból. Ez a szám megközelítőleg 40%-a azon egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, összes harmadik országbeli állampolgárnak, akik 2014-ben érkeztek illegálisan Olaszországba és Görögországba. Így az e határozatban javasolt áttelepítési intézkedés a felelősség méltányos megosztását jelenti egyrészről Olaszország és Görögország, másrészről a többi tagállam között. A 2014-re, illetve 2015 első négy hónapjára vonatkozó ugyanezen összesített, rendelkezésre álló – az olaszországi és a görögországi helyzetet összehasonlító – számadatok alapján indokolt, hogy e kérelmezők 60%-át Olaszországból, 40%-át pedig Görögországból telepítsék át. E határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján a Bizottságnak értékelnie kell az Olaszországból és Görögországból áttelepítésre kerülő személyek megosztását, azzal a céllal, hogy e megosztás igazodjon a menekültáradat változásaihoz. A sürgősségi áttelepítési mechanizmus nem nyújt megoldást az Unió külső határaira nehezedő menekültügyi nyomás jelentette hosszú távú kihíváshoz, hanem inkább próbának tekinthető a Szerződés 78. cikkének (2) bekezdése alapján az állandó sürgősségi áttelepítési rendszerről szóló közelgő jogalkotási javaslathoz, és ezért kezdetben összesen 40 000 kérelmezőre korlátozódik. Fontolóra kell venni ugyanakkor az áttelepítési helyek további növelését, amennyiben az e határozat alkalmazása során a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében erre szükség van. Egy állandó sürgősségi áttelepítési mechanizmusra irányuló bármilyen javaslatnak a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében a tagállamok közötti szolidaritáshoz és felelősségmegosztáshoz való lényegesebb hozzájárulásra – többek között a rendelkezésre álló áttelepítési helyek számának jelentős növelésére – kell alapulnia. A mechanizmusnak egyértelműen meghatározott kritériumokra kell alapulnia, beleértve a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlására és az ezt kiváltó rendkívüli menekültügyi nyomásra vonatkozóan, átlátható és objektív mutatók alapján.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)  A Szerződés 78. cikke szerinti állandó áttelepítési mechanizmus kidolgozásakor a Bizottságnak a migránsok elosztási kulcsának meghatározásához szükséges feltételek közé fel kell vennie egy tagállam területét.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatást nyújt a tagállamok által közösen elfogadott tehermegosztási műveletekhez, és nyitott az e területen bekövetkező új szakpolitikai fejleményekre. Az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nemzeti programjaik részeként végrehajthatnak a nemzetközi védelmet kérelmezők átszállításához kapcsolódó intézkedéseket, az 516/2014/EU rendelet 18. cikke pedig – más tagállamból átszállított, nemzetközi védelemben részesülő személyenként – 6 000 EUR átalányösszeg lehetőségét biztosítja.
(21)   Az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatást nyújt a tagállamok közötti igazságos felelősségmegosztási műveletekhez, és nyitott az e területen bekövetkező új szakpolitikai fejleményekre. Az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok nemzeti programjaik részeként végrehajthatnak a nemzetközi védelmet kérelmezők átszállításához kapcsolódó intézkedéseket, az 516/2014/EU rendelet 18. cikke pedig – más tagállamból átszállított, nemzetközi védelemben részesülő személyenként – 6 000 EUR átalányösszeg lehetőségét biztosítja.
______________
___________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).
1 Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  A Bizottságnak ellenőriznie kell a kérelmezők áttelepítésére előirányzott 6000 euró/fő felhasználását.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)   Annak eldöntésekor, hogy az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők közül kiket kell Olaszországból és Görögországból áttelepíteni, elsőbbséget kell biztosítani a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv10 22. cikke szerinti kiszolgáltatott kérelmezőknek. E tekintetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kérelmezők különleges szükségleteire, így egészségére is. A gyermek érdekére mindig kiemelt figyelmet kell fordítani.
(25)   Annak eldöntésekor, hogy az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló kérelmezők közül kiket kell Olaszországból és Görögországból áttelepíteni, elsőbbséget kell biztosítani a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv10 21. és 22. cikke szerinti kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezőknek, közülük is különös figyelmet kell szentelni a kísérő nélküli kiskorúaknak. A kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2013/33/EU és a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvek1a értelmében a tagállamoknak egyenként értékelnie kell e személyek sebezhetőségét különleges befogadási és eljárási igényeik tekintetében. Ezért a tagállamoknak aktív lépéseket kell tenniük a menedékkérők egyéni igényeinek felmérésére és az uniós jog szerinti jogaiknak hathatós garantálása érdekében nem hagyatkozhatnak kizárólag e személyek önmeghatározására. E tekintetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kérelmezők különleges szükségleteire, így egészségére is. A gyermek érdekére mindig kiemelt figyelmet kell fordítani az e határozatot követően bevezetett valamennyi eljárás során, valamint az Európai Bíróság C-648/111b ügyben hozott 2013. június 6-i ítéletében megállapított kulcsfontosságú elveket soha nem szabad kockára tenni.
______________
___________________
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.).
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.).
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).
1b A Európai Unió Bíróságának a C-648/11.sz., MA és társai ügyében hozott 2013. június 6-i ítélete, ECLI:EU:C:2013:367.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)   Emellett annak eldöntése érdekében, hogy mely konkrét tagállam legyen az áttelepítés helye szerinti tagállam, különös tekintettel kell lenni az érintett kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való beilleszkedését adott esetben megkönnyítő konkrét jellemzőkre, például nyelvi készségeikre. A különösen kiszolgáltatott kérelmezők esetében figyelembe kell venni, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállam tud-e megfelelő támogatást nyújtani e kérelmezők számára.
(26)   Emellett annak eldöntése érdekében, hogy mely konkrét tagállam legyen az áttelepítés helye szerinti tagállam, különös tekintettel kell lenni az érintett kérelmezők preferenciáira és a kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való beilleszkedését adott esetben megkönnyítő konkrét jellemzőkre, például nyelvi készségeikre, a családtagok 604/2013/EU rendeletben szereplő fogalommeghatározásán túlmutató családi kötelékeikre, társadalmi kapcsolataikra, kulturális kötelékeire, a valamely tagállambeli korábbi tartózkodásukra, valamint a valamely konkrét tagállam valamely vállalatánál vagy szervezeténél szerzett korábbi tanulmányi és munkatapasztalatokra, és olyan speciális képesítéseikre, amelyek fontosak lehetnek a kérelmezőknek az áttelepítés helye szerinti tagállamba való integrációja szempontjából. A tagállamoknak ezért meg kell könnyíteniük a kérelmezők diplomáinak, képesítéseinek és készségeinek tényleges elismerését. Ezen túlmenően a tagállamok tájékoztathatják a kérelmezőket munkaerő-piaci esélyeikről is. A különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők esetében figyelembe kell venni, hogy az áttelepítés helye szerinti tagállam tud-e megfelelő támogatást nyújtani e kérelmezők számára. Jóllehet a kérelmezőknek nincs joguk megválasztani az áttelepítésük helye szerinti tagállamot, szükségleteiket, preferenciáikat és konkrét jellemzőiket a lehetséges mértékben figyelembe kell venni.
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)  A Máltáról való áttelepítésre irányuló kísérleti projektből (EUREMA) levont tanulságok alapján a lehetőség szerint figyelembe kell venni az elvárásokat és preferenciákat. Első lépésként a kérelmezőknek esélyt kell kapniuk arra, hogy kinyilvánítsák preferenciáikat. A preferenciáiknak megfelelő sorrendbe kell állítaniuk a tagállamokat, és preferenciáikat olyan elemekkel kell alátámasztaniuk, mint a családi kötelékek, társadalmi és kulturális kötelékek, például nyelvi készségek, korábbi tartózkodás, korábbi tanulmányok és korábbi munkatapasztalat. Erre az első feldolgozás során kell sort keríteni. Második lépésként tájékoztatni kell az érintett tagállamokat a kérelmezők preferenciáiról. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy jelezzék, hogy azon kérelmezők közül, amelyek kinyilvánították, hogy az érintett tagállamot részesítenék előnyben, mely kérelmezőket részesítenék előnyben. A tagállamoknak olyan szempontokkal kell alátámasztaniuk preferenciáikat, mint a családi, társadalmi és kulturális kötelékek. A tagállamok által kinevezett összekötő tisztviselők az érintett kérelmezőkkel folytatott megkérdezések révén megkönnyíthetik az eljárást. A kérelmezőknek lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy más szereplőkkel, így nem kormányzati szervezetekkel, az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosával (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) konzultáljanak. Végezetül, Olaszországnak és Görögországnak – lehetőség szerint a preferenciák figyelembevétele mellett – az EASO segítségével határozatot kell hoznia az egyes kérelmezők valamely konkrét tagállamba történő áttelepítéséről. A letelepítés során kialakított legjobb gyakorlatokról, ezen belül a preferenciák és konkrét jellemzők kezeléséről konzultálni kell az ENSZ menekültügyi főbiztosával.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)
(26b)  A megkülönböztetésmentesség elvét, amelyet a Szerződés 10. cikke állapít meg, az áttelepítési eljárás során mindenkor maradéktalanul tiszteletben kell tartani. A nemen, az életkoron, az etnikai hovatartozáson, a fogyatékosságon és a valláson alapuló megkülönböztetés egyértelműen sérti a Szerződést.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)   A 604/2013/EU rendeletben meghatározott jogi és eljárási biztosítékok alkalmazandók maradnak az e határozat hatálya alá tartozó kérelmezők tekintetében. Emellett a kérelmezőket tájékoztatni kell az e határozatban megállapított áttelepítési eljárásról, és közölni kell velük az áttelepítési határozatot. Tekintettel arra, hogy egy kérelmező az uniós jog értelmében nem jogosult megválasztani a kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállamot, indokolt, hogy a kérelmező kizárólag alapvető jogai tiszteletben tartásának tekintetében legyen jogosult hatékony jogorvoslatra a 604/2013/EU rendelet szerinti áttelepítési határozatokkal szemben.
(28)   A 604/2013/EU rendeletben meghatározott jogi és eljárási biztosítékok alkalmazandók maradnak az e határozat hatálya alá tartozó kérelmezők tekintetében. Emellett a kérelmezőket tájékoztatni kell az e határozatban megállapított áttelepítési eljárásról, és közölni kell velük az áttelepítési határozatot. Indokolt, hogy a kérelmező a 604/2013/EU rendelettel és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összhangban hatékony jogorvoslatra legyen jogosult az áttelepítési határozatokkal szemben.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)   Intézkedéseket kell elfogadni az áttelepített személyek – áttelepítés helye szerinti tagállamból más tagállamokba irányuló – másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében. A kérelmezőket különösen tájékoztatni kell a tagállamokon belüli továbbutazás következményeiről, valamint arról, hogy ha az áttelepítés helye szerinti tagállam nemzetközi védelemben részesíti őket, akkor a nemzetközi védelemhez kapcsolódó jogok főszabály szerint csak az adott tagállamban illetik meg őket.
(30)   Intézkedéseket kell elfogadni az áttelepített személyek – áttelepítés helye szerinti tagállamból más tagállamokba irányuló – másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében. A kérelmezők preferenciáinak, ezen belül – a 604/2013/EU rendeletben a család tekintetében foglalt rendelkezéseken túlmutatóan – a családi kötelékeknek, a társadalmi és kulturális kötelékeknek a lehető legnagyobb mértékben történő figyelembevétele egyszerű intézkedés, amellyel elérhető, hogy a kérelmezőkben kialakuljon az áttelepítés helye szerinti tagállamba való tartozás érzése. A kérelmezőt a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven el kell látni a célországra vonatkozó minden szükséges információval, és amennyiben preferenciáit nem tudják teljes mértékben figyelembe venni, tájékoztatni kell ennek okairól. A kérelmezők további másodlagos mozgásának megakadályozása érdekében a kérelmezőket a 604/2013/EU rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatni kell a tagállamokon belüli továbbutazás következményeiről, valamint arról, hogy ha az áttelepítés helye szerinti tagállam nemzetközi védelemben részesíti őket, akkor a nemzetközi védelemhez kapcsolódó jogok főszabály szerint csak az adott tagállamban illetik meg őket.
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
(30a)  A nemzetközi védelmet kérelmező vagy abban részesülő személyek beleegyezése az Unió másodlagos jogában biztosított alapelv, amelyet az 516/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, és ennek analógiájára a 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke, valamint a 604/2013/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdése is rögzít, mivel a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése alapján az uniós jogtól való eltérésre nagyon korlátozott körülmények között van lehetőség. Biztosítani kell a sürgősségi áttelepítési mechanizmus hatékony végrehajtását, mivel a beleegyezés különösen fontos a másodlagos mozgások megelőzéséhez, és ezért az áttelepítést megelőzően elvileg szükség van a bellegyezésre. Amennyiben egy személy nem adja beleegyezését, akkor elvileg nem lehet áthelyezni, és egy másik személynek kell ezt a lehetőséget felajánlani.
_________
1a Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlament és tanácsi rendelet (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).
Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk
Ez a határozat a nemzetközi védelem területén átmeneti intézkedéseket állapít meg Olaszország és Görögország érdekében azzal a céllal, hogy képessé tegye őket egy olyan szükséghelyzet kezelésére, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen, e tagállamokba irányuló beáramlása jellemez.
Ez a határozat a nemzetközi védelem területén kötelező átmeneti sürgősségi intézkedéseket állapít meg Olaszország és Görögország érdekében azzal a céllal, hogy képessé tegye őket egy olyan szükséghelyzet kezelésére, amelyet harmadik országok állampolgárainak vagy hontalan személyek hirtelen, e tagállamokba irányuló beáramlása jellemez.
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   „kérelmező”: olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában még nem hoztak jogerős határozatot;
b)   „kérelmező”: olyan – a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének i) pontjában említett – harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be, amelynek tárgyában még nem hoztak jogerős határozatot;
Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   „családtagok”: a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott családtagok;
d)   „közeli hozzátartozók”: a házastárs, gyerekek, szülők, szülői felügyeletet gyakorló személyek, nagyszülők és unokák;
(Horizontális módosítás. A bizottsági javaslat teljes szövegére vonatkozik.)
Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa)  „preferenciák”: a valamely kérelmező által egy bizonyos tagállam tekintetében kinyilvánított preferencia vagy a valamely tagállam által bizonyos kérelmező tekintetében kinyilvánított preferencia, amelyet olyan elemek támasztanak alá, mint a családtagoka 604/2013/EU rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott fogalmán túlmutató családi kötelékek, társadalmi kötelékek, például etnikai és kulturális közösségekhez fűződő kapcsolatok, valamint az előnyben részesített tagállamhoz fűződő kulturális kapcsolatok, úgymint nyelvi készségek, korábbi tartózkodás valamely tagállamban vagy korábbi tanulmányi vagy munkakapcsolatok az adott tagállam vállalataival vagy szervezeteivel.
Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A migrációs áramlások változó természetére tekintettel az áttelepítésre kiválasztott csoportokat negyedévente értékelni kell.
Módosítás 47
Határozatra irányuló javaslat
4. cikk
(-1) Az Olaszországra és Görögországra nehezedő jelentős menekültügyi nyomás enyhítése érdekében – de egyúttal a Szerződés 78. cikkének (2) bekezdése alapján az egy állandó sürgősségi áttelepítési rendszerről szóló közelgő jogalkotási javaslatot megelőző fontos próbaként – kezdetben összesen 110 000 kérelmezőt áthelyeznek Olaszországból és Görögországból. Amennyiben az e határozat alkalmazása során a gyorsan változó menekültáramláshoz és tendenciákhoz való alkalmazkodás érdekében erre szükség van, fontolóra fogják venni e szám további növelését.
(1)  24 000 kérelmező telepítendő át Olaszországból a többi tagállam területére, az I. mellékletben meghatározottak szerint.
(1)  Kezdetben 40 000 kérelmező telepítendő át Olaszországból a többi tagállam területére.
(2)  16 000 kérelmező telepítendő át Görögországból a többi tagállam területére, a II. mellékletben meghatározottak szerint.
(2)  Kezdetben 70 000 kérelmező telepítendő át Görögországból a többi tagállam területére.
(2a)  E határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a Frontex legfrissebb rendelkezésre álló adatai alapján a Bizottság értékeli az Olaszországból és Görögországból áttelepítésre kerülő személyek megosztását, azzal a céllal, hogy e megosztás igazodjon a menekültáradat változásaihoz.
Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Beleegyezés
A kérelmezőnek elvileg belegyezését kell adnia az áttelepítéséhez.
Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)   Olaszország és Görögország e határozat alkalmazásának ideje alatt rendszeres időközönként – az EASO, és adott esetben a (8) bekezdésben említett tagállami összekötő tisztviselők segítségével – azonosítja a többi tagállamba áttelepítendő egyedi kérelmezőket, és az áttelepíthető kérelmezők számát közli e tagállamok kapcsolattartó pontjaival és az EASO-val. E tekintetben elsőbbséget élveznek a 2013/33/EU irányelv 22. cikke szerinti kiszolgáltatott kérelmezők.
(2)   Olaszország és Görögország e határozat alkalmazásának ideje alatt rendszeres időközönként – az EASO és egyéb érintett ügynökségek segítségével – azonosítja a többi tagállamba áttelepítendő egyedi kérelmezőket, és az áttelepíthető kérelmezők számát közli e tagállamok kapcsolattartó pontjaival és az EASO-val. E tekintetben elsőbbséget élveznek a 2013/33/EU irányelv 21. és 22. cikke szerinti kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők, továbbá különös figyelmet kell szentelni a kísérő nélküli kiskorúaknak.
Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
(3)   A tagállamok az I., illetve a II. mellékletben meghatározott számok keretein belül, a (2) bekezdésben említett információ beérkezése után a lehető leghamarabb jelzik a területükre azonnal áttelepíthető kérelmezők számát, és minden egyéb releváns információt.
(3)   A tagállamok az I., illetve a II. mellékletben meghatározott számok keretein belül, a (2) bekezdésben említett információ beérkezése után a lehető leghamarabb tájékoztatást adnak a migránsok befogadásával kapcsolatos kapacitásról, és jelzik a területükre azonnal áttelepíthető kérelmezők számát, és minden egyéb releváns információt.
Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Olaszország és Görögország az EASO segítségével tájékoztatja a kérelmezőket a sürgősségi áttelepítésben részt vevő tagállamokról, a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven. A kérelmezők más szereplők, így a nem kormányzati szervezetek, az UNHCR és az IOM által nyújtott tájékoztatáshoz is hozzáférnek. Az első feldolgozás során a kérelmezőket felkérik, hogy preferenciáiknak megfelelően rangsorolják a tagállamokat, és támasszák alá e preferenciákat.
Módosítás 34 és 48
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
(5)   Azok a kérelmezők, akiktől a 603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell venni, csak akkor telepíthetők át, ha ujjnyomatot vettek tőlük.
(5)   Azok a kérelmezők, akiktől a 603/2013/EU rendelet 9. cikkében rögzített kötelezettségek alapján ujjnyomatot kell venni és továbbítani, csak akkor telepíthetők át, ha alapvető jogaik maradéktalan tiszteletben tartása mellett, kényszerítő intézkedés alkalmazása vagy őrizetbe vétel nélkül ujjnyomatot vettek tőlük.
Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az e cikkben leírt áttelepítési eljárás valamennyi vonatkozásának megvalósítása érdekében a tagállamok úgy dönthetnek, hogy összekötő tisztviselőket küldenek Olaszországba és Görögországba.
törölve
Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
(4)   Ha egy kérelmező áttelepítésére vonatkozó határozat megszületett, a tényleges áttelepítés előtt Olaszország és Görögország írásban értesíti az érintett személyt az áttelepítésére vonatkozó határozatról. Utóbbi határozat megjelöli az áttelepítés helye szerinti tagállamot.
(4)   Ha egy kérelmező áttelepítésére vonatkozó határozat megszületett, a tényleges áttelepítés előtt Olaszország és Görögország az EASO és más szereplők, így – amennyiben rendelkezésre állnak – az összekötő tisztviselők segítségével írásban, érthető módon, a kérelmező által – ténylegesen vagy ésszerű feltételezés alapján – megértett nyelven értesíti az érintett személyt az áttelepítés helye szerinti tagállamról, illetve ha a kérelmező preferenciáit nem vették figyelembe, e határozat okairól. Olaszország és Görögország írásban értesíti az érintett személyt az áttelepítésére vonatkozó határozatról is. Utóbbi határozat megjelöli az áttelepítés helye szerinti tagállamot.
Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a kérelmek első feldolgozása;
b)   a kérelmek első feldolgozása, ezen belül a kiszolgáltatottság és a preferenciák azonosítása a potenciálisan áttelepítendő kérelmezők azonosítása céljából, valamint a kérelmezők vizsgálata, ideértve a nemzetközi védelmet kérelmezők pontos azonosítását, nyilvántartásba vételét és ujjnyomatuk levételét;
Módosítás 38
Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)   a kérelmezők átszállításának végrehajtása az áttelepítés helye szerinti tagállamba.
d)   a kérelmezők átszállításának végrehajtása az áttelepítés helye szerinti tagállamba. Az áttelepítés helye szerinti tagállamban az átszállítással kapcsolatban felmerülő költségeket nem szabad plusz teherként Görögországra és Olaszországra hárítani.
Módosítás 39
Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)   Ha Olaszország vagy Görögország nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget, a Bizottság az adott tagállam tekintetében ezt a határozatot legfeljebb három hónapra felfüggesztheti. E felfüggesztés időtartamát a Bizottság egyszer, legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
(2)   Ha Olaszország vagy Görögország nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget, a Bizottság – miután lehetőséget biztosított az érintett tagállamnak véleménye kinyilvánítására – az adott tagállam tekintetében e határozatot legfeljebb három hónapra felfüggesztheti. E felfüggesztés időtartamát a Bizottság egyszer, legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
Módosítás 40
Határozatra irányuló javaslat
9 cikk
Ha egy áttelepítés helye szerinti tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése szerint. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.
Ha egy áttelepítés helye szerinti tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében, a Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése szerint. Ezen intézkedések közé tartozhat emellett adott esetben a szóban forgó tagállam e határozat alapján fennálló kötelezettségeinek felfüggesztése.
Módosítás 41
Határozatra irányuló javaslat
11 cikk
Olaszország és Görögország háromhavonta jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak e határozat végrehajtásáról, ideértve a 8. cikkben említett ütemterveket is.
Olaszország és Görögország háromhavonta jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak e határozat végrehajtásáról, ideértve a 8. cikkben említett ütemterveket is, valamint a határozat keretében kapott pénzeszközök megfelelő felhasználásáról.
Módosítás 42
Határozatra irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
Értékelés
A Bizottság 2016. júliusig félidős értékelést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács elé e határozat alkalmazásáról, és adott esetben javaslatot tesz az állandó áttelepítési mechanizmusra vonatkozó szükséges ajánlásokra, többek között a dublini rendelet bejelentett állapotfelmérésére tekintettel is.
A Bizottság ...*-ig végleges értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács elé e határozat alkalmazásáról.
A tagállamok kellő időben benyújtják a Bizottságnak az e jelentés elkészítéséhez szükséges valamennyi információt.
____________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e határozat hatálybalépésének dátumát követő 30 hónap.
Módosítás 43
Határozatra irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IIa. melléklet

Az áttelepítési eljárás

A Bizottság javaslata által tervbe vett eljárás; az Európai Parlament által beillesztett további eljárási lépések alá vannak húzva

1 – A nemzetközi védelmet igénylő személyek első feldolgozása

–  Azon személyek azonosítása, akikért a dublini rendelet alapján valamely másik tagállam a felelős (vagy valamely másik tagállamnak kell felelősnek lennie)

→ Dublini átadások

– A kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezők azonosítása

– A közeli hozzátartozók azonosítása együttes áttelepítés céljából

– A kérelmezők bizonyos tagállamokra vonatkozó preferenciáinak azonosítása

2 – A kérelmezők áttelepítésre való kiválasztása

– Olaszország/Görögország meghatározza az áttelepítendő kérelmezőket

–Tájékoztatják a tagállamokat a szükséges helyek számáról, valamint a kérelmezők preferenciáiról

3 – A tagállamok bevonása

– A tagállamok tájékoztatják Olaszországot/Görögországot a rendelkezésre álló áttelepítési helyek számáról

– az összekötő tisztviselők megkérdezéseket folytathatnak le azokkal a kérelmezőkkel, akik kinyilvánították, hogy tagállamukat részesítenék előnyben

– A tagállamok jelzik, hogy mely kérelmezőket részesítenék előnyben

4 – Áttelepítési határozat

– Olaszország/Görögország a kérelmezők és a tagállamok preferenciáinak figyelembevételével eldönti, hogy mely kérelmezőt mely tagállamba telepítenek át

5 – Tájékoztatás és beleegyezés

–  A kérelmezők mindenre kiterjedő tájékoztatást kapnak az áttelepítés helye szerinti tagállamukról

– A kérelmezők beleegyezésüket adják ahhoz, hogy áttelepítsék őket az adott tagállamba

6 – Átadás

A kérelmezők átadása egy hónapon belül az áttelepítés helye szerinti tagállamnak


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata

Tekintettel arra, hogy azonnali intézkedéseket kell elfogadni a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlásával jellemzett szükséghelyzettel szembesülő tagállamok javára, az Európai Parlament elfogadta, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése szolgáljon a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozat jogalapjaként. Az Európai Parlament mindazonáltal csak a szükséghelyzeti intézkedés tekintetében tudja jogalapként elfogadni az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdését, amely intézkedést a bármely jövőbeni szükséghelyzet strukturált kezelését célzó megfelelő jogalkotási javaslat fog követni. Kitart amellett, hogy a helyes jogalap az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése, amely szerint rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghatározni az annak megállapítására szolgáló intézkedéseket, hogy mely tagállam a felelős valamely nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért, mégpedig az EUMSZ 80. cikkének második mondatával összefüggésben értelmezve, amely rendelkezéseiben a 80. cikk első mondatában kinyilvánított szolidaritást juttatja érvényre. Az Európai Parlament hangsúlyozza továbbá, hogy e határozat elfogadása egyáltalán nem érinti a jövőben társjogalkotó rendelkezésére álló jogalapok körét, különös tekintettel az EUMSZ 78. cikkére, a 80. cikkel összefüggésben értelmezve. Az Európai Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig terjesszen elő a 78. cikk (2) bekezdése és a 80. cikk alapján jogalkotási javaslatot egy állandó áttelepítési rendszerről, amint azt a Bizottság a migrációra vonatkozó európai menetrendjében bejelentette. Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő kellő időben ilyen jogalkotási javaslatot, saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést készítsen.

Jogi nyilatkozat