Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2833(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0832/2015

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0317

Testi adottati
PDF 283kWORD 99k
Il-Ħamis, 10 ta' Settembru 2015 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa
P8_TA(2015)0317RC-B8-0832/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa (2015/2833(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-protokoll addizzjonali tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ottubru 2013 dwar miżuri tal-UE u tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-fluss ta' rifuġjati b'riżultat tal-kunflitt fis-Sirja(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-flussi migratorji fil-Mediterran, b'attenzjoni partikolari għall-ġrajjiet traġiċi ftit 'il barra minn Lampedusa(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni" (COM(2015)0240),

–  wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni f'għaxar punti dwar il-migrazzjoni adottat fil-laqgħa konġunta tal-Kunsill Affarijiet Barranin u l-Kunsill Affarijiet Interni tal-20 ta' April 2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' April 2015 dwar il-kriżi tar-rifuġjati fil-Mediterran,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' April 2012 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE) bit-titolu "Lives lost in the Mediterranean Sea" (Ħajjiet mitlufa fil-Baħar Mediterran),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Inizjattiva dwar ir-Rotta tal-Migrazzjoni bejn l-UE u l-Qarn tal-Afrika, jew "il-Proċess ta' Khartoum", li l-Unjoni Afrikana u l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE adottaw fit-28 ta' Novembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapporti tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Migranti, b'mod partikolari dak bit-titolu "Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants" (Fiduċja fil-mobilità għal ġenerazzjoni sħiħa: segwitu tal-istudju reġjonali dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti), ippubblikat f'Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) dwar is-Sitwazzjoni tal-Asil fl-Unjoni Ewropea 2014,

–  wara li kkunsidra d-dibattitu li sar fil-Parlament fid-9 ta' Settembru 2015 dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, bħala konsegwenza tal-kunflitti persistenti, l-instabbiltà reġjonali u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, għadd bla preċedent ta' persuni qegħdin ifittxu protezzjoni fl-UE; billi l-għadd ta' applikazzjonijiet għall-asil li jikkonċernaw it-tfal żdied b'75 % mis-sena l-oħra 'l hawn; billi l-perjodu tas-sajf għal darb'oħra wera li l-migrazzjoni mhijiex kwistjoni temporanja u li ż-żieda f'daqqa fl-għadd ta' rifuġjati jidher li se tkompli, u dan jenfasizza għal darb'oħra l-ħtieġa urġenti li jsir dak kollu li huwa possibbli biex jiġu salvati l-ħajjiet tan-nies li qed jaħarbu minn pajjiżhom u li qegħdin fil-periklu, u l-fatt li l-Istati Membri għandhom jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom, inklużi l-obbligi ta' salvataġġ fuq il-baħar;

B.  billi fl-2015, skont id-data tal-UNHCR, 2 800 persuna bejn nisa, irġiel u tfal ġew rappurtati mejta jew nieqsa fit-tentattiv tagħhom li jaslu f'post sikur fl-Ewropa; billi r-rifuġjati u l-migranti qegħdin ukoll jitilfu ħajjithom fil-vjaġġ tagħhom fuq l-art madwar l-Ewropa;

C.  billi t-traffikanti tal-bnedmin jisfruttaw il-migrazzjoni irregolari u jpoġġu l-ħajjiet tal-immigranti f'riskju biex huma jagħmlu l-qligħ, huma responsabbli għal eluf ta' mwiet u jirrappreżentaw sfida serja għall-UE u l-Istati Membri; billi t-traffikanti jiġġeneraw profitti ta' EUR 20 biljun fis-sena permezz tal-attivitajiet kriminali tagħhom; billi, skont il-Europol, gruppi tal-kriminalità organizzata li jiffaċilitaw b'mod attiv it-trasport tal-migranti irregolari madwar il-Baħar Mediterran għandhom konnessjonijiet mat-traffikar tal-bnedmin, id-drogi, l-armi tan-nar u t-terroriżmu;

D.  billi, skont id-data tal-FRONTEX, il-pajjiżi ewlenin li minnhom joriġinaw il-persuni li qed ifittxu asil fl-2015 huma s-Sirja, l-Afganistan, l-Eritrea u l-Iraq; billi, skont il-Eurostat, l-maġġoranza l-kbira tal-persuni li jaħarbu minn dawn il-pajjiżi lejn l-Ewropa jingħataw protezzjoni;

E.  billi l-instabbiltà u l-kunflitti reġjonali u l-espansjoni tal-IS/Da'esh fiż-żoni ta' kunflitt ġirien qed ikollhom impatt fuq l-influss massiv ta' migranti u fuq il-flussi ta' persuni spostati u, għalhekk, fuq l-għadd ta' individwi li qed jippruvaw jaslu fl-UE;

F.  billi l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ewropew, li saret bejn il-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, u l-laqgħa sussegwenti tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-20 ta' Lulju 2015 naqsu milli jiġġeneraw ftehim dwar mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni vinkolanti għar-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni tal-persuni, u minflok intlaħaq qbil fuq mekkaniżmu volontarju; billi l-Istati Membri naqsu milli jilħqu ftehim biex joffru 40 000 post għar-rilokazzjoni ta' rifuġjati mill-Greċja u l-Italja u minflok impenjaw ruħhom fir-rigward ta' 32 256 post biss;

G.  billi fit-3 ta' Settembru 2015 il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk appella biex 100 000 rifuġjat, mill-inqas, jitqassmu mill-ġdid;

H.  billi, minflok it-teħid ta' deċiżjonijiet ad hoc attwali, jeħtieġ li jiġi żviluppat approċċ fuq terminu itwal fir-rigward tal-asil u l-migrazzjoni;

I.  billi ħafna ċittadini qed juru livell bla preċedent ta' solidarjetà mar-rifuġjati, b'akkoljenza mill-qalb u livell impressjonanti ta' appoġġ; billi b'hekk iċ-ċittadini Ewropej qegħdin juru li l-kompassjoni u l-protezzjoni ta' dawk fil-bżonn għadhom valuri Ewropej awtentiċi;

J.  billi s-sitwazzjoni attwali enfasizzat nuqqas ta' solidarjetà deplorevoli min-naħa tal-gvernijiet fil-konfront tal-persuni li qed ifittxu asil, kif ukoll azzjoni mhux koordinata u koerenti biżżejjed; billi dan qed iwassal għal sitwazzjoni kaotika u ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-pożizzjonijiet differenti meħuda minn Stati Membri individwali jkomplu jenfasizzaw il-fatt li l-UE għandha 28 politika frammentata dwar il-migrazzjoni; billi n-nuqqas ta' proċeduri u standards armonizzati tal-asil fl-Istati Membri jwassal għal livelli differenti ta' protezzjoni, u f'ċerti każijiet anke għal garanziji mhux adegwati għall-persuni li jfittxu asil;

K.  billi xi Stati Membri u l-mexxejja tagħhom ħadu approċċ proattiv u wrew livell għoli ta' preparazzjoni u rieda li jilqgħu lir-rifuġjati u jistabbilixxu mekkaniżmu permanenti u obbligatorju għall-allokazzjoni ta' rifuġjati fost l-Istati Membri kollha; billi Stati Membri oħrajn għandhom isegwu dan l-eżempju;

L.  billi r-rapport strateġiku dwar approċċ olistiku għall-migrazzjoni mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern se jindirizza l-politika tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil tal-UE fl-intier tagħha;

M.  billi skont il-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati (il-Konvenzjoni ta' Ġinevra) persuni jistgħu jfittxu asil irrispettivament mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom sakemm ikollhom biża' motivat li jiġu persegwitati minħabba r-razza, ir-reliġjon, in-nazzjonalità, is-sħubija fi grupp soċjali partikolari jew l-opinjoni politika tagħhom;

1.  Jesprimi dispjaċir u niket kbar għat-telf traġiku tal-ħajjiet ta' nies li jkunu qed ifittxu asil fl-UE; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jagħmlu kulma jistgħu sabiex jimpedixxu aktar imwiet fuq il-baħar jew fuq l-art;

2.  Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-għadd kbir ta' rifuġjati u migranti li huma vittmi ta' kunflitti, ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, nuqqasijiet ta' governanza tanġibbli u repressjoni ħarxa;

3.  Jilqa' l-isforzi tal-gruppi tas-soċjetà ċivili u ta' dawk l-individwi madwar l-Ewropa kollha li qed jorganizzaw ruħhom bi ħġarhom biex jilqgħu u jagħtu l-għajnuna lir-rifuġjati u lill-migranti; iħeġġeġ liċ-ċittadini Ewropej ikomplu bl-appoġġ u l-involviment tagħhom għal reazzjoni umanitarja għall-kriżi tar-rifuġjati; jemmen li azzjonijiet bħal dawn juru twemmin ġenwin fil-valuri Ewropej u huma sinjal ta' tama għall-ġejjieni tal-Ewropa;

4.  Itenni l-appoġġ tiegħu għar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil; itenni l-ħtieġa li l-UE tibbaża r-reazzjoni tagħha għas-sitwazzjoni attwali tar-rifuġjati fuq is-solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà, kif iddikjarat fl-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u fuq approċċ olistiku li jieħu inkonsiderazzjoni l-migrazzjoni sikura u legali u r-rispett sħiħ għad-drittijiet u l-valuri fundamentali;

5.  Itenni l-impenn tiegħu li jinfetħu l-fruntieri fi ħdan iż-żona Schengen, filwaqt li tiġi żgurata l-ġestjoni effikaċi tal-fruntieri esterni; jenfasizza li l-moviment liberu tal-persuni fi ħdan iż-żona Schengen kienet waħda mill-akbar kisbiet għall-integrazzjoni Ewropea;

6.  Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni dwar ir-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni, inkluża l-inizjattiva l-ġdida għal rilokazzjoni b'emerġenza ta' numru akbar ta' persuni li qed ifittxu asil u li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, li tkopri l-Greċja, l-Italja u l-Ungerija; japprova d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li fiha ħabbret mekkaniżmu ta' rilokazzjoni permanenti li jiġi attivat f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u li jqis l-għadd ta' rifuġjati preżenti fi Stat Membru, u li huwa bbażat fuq l-Artikolu 78(2) tat-TFUE; huwa lest jittratta l-iskema l-ġdida ta' rilokazzjoni b'emerġenza fil-qafas ta' proċedura rapida u jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jipproċedi bil-miżuri l-oħra kollha proposti mill-Kummissjoni b'mod parallel, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri ma jdewmux l-iskema ta' rilokazzjoni permanenti; ifakkar lill-Kunsill li l-Parlament jaqbel bis-sħiħ ma' mekkaniżmu ta' rilokazzjoni vinkolanti li, kemm jista' jkun, iqis il-preferenzi tar-rifuġjati;

7.  Jilqa' l-appoġġ operazzjonali li l-Kummissjoni se tagħti lill-Istati Membri l-aktar esposti, bħall-Greċja, l-Italja u l-Ungerija, permezz ta' "hotspots" permezz tal-użu tal-għarfien espert tal-aġenziji tal-UE bħall-FRONTEX, l-EASO u l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), biex tgħin lill-Istati Membri fir-reġistrazzjoni tal-persuni li jaslu; ifakkar lill-Istati Membri li s-suċċess ta' dawn iċ-ċentri ta' reġistrazzjoni jiddependi minn kemm ikunu lesti jirrilokaw rifuġjati mill-"hotspots" għat-territorji tagħhom; jemmen li approċċ bħal dan għandu jipprevedi biċ-ċar mekkaniżmi effikaċi biex jiġu identifikati l-persuni bi bżonnijiet speċifiċi u biex dawn jiġu riferuti għand is-servizzi adatti;

8.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li d-dispożizzjoni dwar l-hekk imsejjaħ "pajjiż ta' oriġini sikur" fid-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil tissaħħaħ billi titfassal lista komuni tal-UE ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri; jifhem li dan l-approċċ jista' jillimita d-drittijiet proċedurali taċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi; ifakkar li r-rata ta' aċċettazzjoni ta' applikazzjonijiet għall-asil tvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor, inkluż fir-rigward ta' pajjiżi ta' oriġini partikolari; jitlob li jittieħdu passi biex jiġi żgurat li dan l-approċċ ma jimminax il-prinċipju ta' non-refoulement u d-dritt individwali għall-asil, speċjalment dak ta' persuni li jappartjenu għal gruppi vulnerabbli;

9.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex temenda r-Regolament ta' Dublin b'tali mod li tiddaħħal sistema permanenti u vinkolanti ta' tqassim ta' persuni li jfittxu asil fost it-28 Stat Membru, permezz ta' koeffiċjent ta' allokazzjoni ġust u obbligatorju, filwaqt li jitqiesu l-prospetti ta' integrazzjoni u l-ħtiġijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-persuni kkonċernati stess;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu spazju u prontezza mil-lat baġitarju fil-provvedimenti tal-baġit tal-2016 u tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), sabiex ikun jista' jingħata appoġġ aktar mgħaġġel u aktar sostanzjali lill-EASO u lill-Istati Membri fir-rigward tal-azzjonijiet tagħhom għall-akkoljenza u l-integrazzjoni tar-rifuġjati, inkluż fil-qafas tal-iskemi ta' rilokazzjoni u risistemazzjoni;

11.  Jappella għal traspożizzjoni sħiħa u implimentazzjoni effikaċi tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil min-naħa tal-Istati Membri parteċipanti kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri qegħdin jimplimentaw kif xieraq il-leġiżlazzjoni tal-UE sabiex jiġi żgurat li qed jiġu applikati standards komuni effikaċi, konsistenti u umani fl-UE kollha filwaqt li jitqiesu l-aħjar interessi tat-tfal;

12.  Jemmen li l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn għandha timxi id f'id mar-rispett għall-proċeduri u l-istandards li jippermettu lill-Ewropa tiżgura trattament uman u dinjituż tal-persuni rimpatrijati, f'konformità mal-prinċipju ta' non-refoulement; ifakkar li r-ritorn volontarju għandu jingħata prijorità fuq ir-ritorn furzat;

13.  Ifakkar li l-persuni li jeħtieġu protezzjoni għandhom possibbiltajiet limitati ħafna biex jidħlu legalment fl-UE, u jiddeplora l-fatt li dawn m'għandhomx għażla oħra ħlief li jirrikorru għat-traffikanti u għal rotot perikolużi biex isibu protezzjoni fl-Ewropa, minħabba, fost fatturi oħra, il-bini ta' ċnut u l-għeluq tal-fruntieri esterni; iqis, għalhekk, li huwa ta' prijorità kbira li l-UE u l-Istati Membri tagħha joħolqu mezzi sikuri u legali għar-rifuġjati, bħal "kurituri" umanitarji kif ukoll viżi umanitarji; jenfasizza li, minbarra programm ta' risistemazzjoni obbligatorju; l-Istati Membri għandhom jaqblu li jipprovdu għodod oħrajn, bħat-tisħiħ tar-riunifikazzjoni tal-familja, skemi ta' sponsorizzazzjoni privata u arranġamenti flessibbli dwar il-viżi, fosthom għal skopijiet ta' studju u xogħol; jemmen fil-ħtieġa li l-Kodiċi dwar il-Viżi jiġi emendat billi jiddaħħlu dispożizzjonijiet komuni aktar speċifiċi dwar viżi umanitarji; jitlob lill-Istati Membri jagħmluha possibbli li wieħed japplika għall-asil fl-ambaxxati u fl-uffiċċji konsulari tagħhom;

14.  Ifakkar li l-Istati Membri għandhom jimponu sanzjonijiet kriminali ħorox kontra t-traffikar tal-bnedmin, kemm lejn l-UE u kemm fi ħdanha; jistieden lill-Istati Membri jikkumbattu n-netwerks kriminali tat-traffikanti, iżda fl-istess ħin ma jippenalizzawx lil dawk li jgħinu lill-migranti b'mod volontarju għal raġunijiet umanitarji, inklużi t-trasportaturi, u jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/51/KE; jieħu nota tal-operazzjoni EUNAVFOR Med kontra t-traffikanti tal-persuni fil-Mediterran;

15.  Jiddeplora l-fatt li l-mexxejja ta' xi Stati Membri u tal-partiti tal-lemin estrem qegħdin jużaw is-sitwazzjoni attwali biex ikebbsu s-sentiment antimigratorju filwaqt li jagħtu t-tort lill-UE għal din il-kriżi, u l-fatt li dan qed iwassal għal għadd dejjem akbar ta' atti vjolenti kontra l-migranti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi urġenti kontra l-azzjonijiet vjolenti u l-inċitament għall-mibegħda fil-konfront tal-migranti; jistieden ukoll lill-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri jieħdu pożizzjoni ċara favur is-solidarjetà Ewropea u r-rispett għad-dinjità tal-bniedem;

16.  Ifakkar li l-migrazzjoni hija fenomenu globali u kumpless li jeħtieġ ukoll approċċ fuq terminu twil li jindirizza l-kawżi fl-għeruq tiegħu, bħall-faqar, l-inugwaljanza, l-inġustizzja, it-tibdil fil-klima, il-korruzzjoni, il-governanza ħażina u l-kunflitt armat; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiffukaw is-Summit tal-Belt Valletta f'Novembru 2015 fuq dawn il-kawżi; jissottolinja l-ħtieġa ta' approċċ komprensiv tal-UE li jsaħħaħ il-koerenza tal-politiki interni u esterni tagħha, u b'mod partikolari l-politika estera u ta' sigurtà komuni tagħha kif ukoll il-politiki tagħha dwar l-iżvilupp u l-migrazzjoni; għandu riservi dwar il-pjanijiet biex l-għajnuna għall-iżvilupp tintrabat ma' aktar kontrolli fil-fruntieri jew ftehimiet ta' riammissjoni ma' pajjiżi terzi;

17.  Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lil donaturi oħra internazzjonali sabiex iwettqu b'urġenza l-impenji li ħadu waqt il-Konferenza dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp li saret f'Lulju 2015 f'Addis Ababa, u jenfasizza l-bżonn li l-politika għall-iżvilupp tiġi ffukata mill-ġdid fuq il-bini ta' soċjetajiet paċifiċi, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-promozzjoni ta' governanza tajba, kif speċifikat fl-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 16 tal-qafas ta' żvilupp globali għal wara l-2015;

18.  Iħeġġeġ lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lill-komunità internazzjonali jsaħħu r-rwol tagħhom fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u, b'mod partikolari, jgħinu biex jinstabu soluzzjonijiet politiċi sostenibbli fir-reġjuni li jinsabu f'kunflitt, bħall-Iraq, is-Sirja, il-Libja u l-Lvant Nofsani, u jsaħħu d-djalogu politiku, inkluż mal-organizzazzjonijiet reġjonali, fir-rigward tal-elementi kollha relatati mad-drittijiet tal-bniedem, bil-għan li jappoġġaw istituzzjonijiet inklużivi u demokratiċi u l-istat tad-dritt, jibnu r-reżiljenza tal-komunitajiet lokali u jrawmu l-iżvilupp soċjali u demokratiku fil-pajjiżi ta' oriġini u fost il-popli tagħhom; jappella, f'dan ir-rigward, għal kooperazzjoni akbar mal-pajjiżi fir-reġjun fi ħdan il-Lega Għarbija u l-Unjoni Afrikana għall-finijiet ta' ġestjoni, risistemazzjoni u għoti ta' asil lill-persuni li jeħtieġu protezzjoni;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jlaqqgħu konferenza internazzjonali dwar il-kriżi tar-rifuġjati, bil-parteċipazzjoni tal-UE, l-Istati Membri tagħha, l-aġenziji relatati man-NU, l-Istati Uniti, l-NGOs internazzjonali rilevanti u l-Istati Għarab, fost l-oħrajn, bil-għan li titfassal strateġija komuni u globali dwar l-għajnuna umanitarja;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P7_TA(2013)0414.
(2) Testi adottati, P7_TA(2013)0448.
(3) Testi adottati, P8_TA(2014)0105.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0176.

Avviż legali