Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0866/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0319

Prijaté texty
PDF 177kWORD 80k
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Bielorusku
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. septembra 2015 o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania o Bielorusku,

–  so zreteľom na samit Východného partnerstva, ktorý sa konal v máji 2015 v Rige, a vyhlásenie z neho,

–  so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskou republikou, ktorý sa uskutočnil 28. júla 2015,

–  so zreteľom na prepustenie šiestich politických väzňov bieloruskými orgánmi 22. augusta 2015 a na následné stanovisko podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku 22. augusta 2015,

–  so zreteľom na nadchádzajúce prezidentské voľby, ktoré sú naplánované na 11. októbra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže napriek zintenzívneniu kontaktov medzi Bieloruskom, EÚ Spojenými štátmi v Bielorusku pretrváva porušovanie ľudských práv vrátane zastrašovania obhajcov ľudských práv, policajných razií proti organizáciám ľudských práv a zabavovania ich vybavenia, ako aj násilného vysťahovania z Bieloruska, čo potvrdzuje aj správa osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku;

B.  keďže prvá oficiálna návšteva Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom od roku 2002 sa konala v Minsku 18. a 19. júna 2015; keďže Európsky parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom;

C.  keďže výrazné zlepšenie v oblasti slobody prejavu a médií, dodržiavania politických práv bežných občanov a tiež opozičných aktivistov a dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv je predpokladom pre zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; keďže EÚ je stále pevne odhodlaná ďalej obhajovať ľudské práva v Bielorusku vrátane slobody prejavu a médií;

D.  keďže sa zaznamenal pokrok v spolupráci v niektorých sektorových politikách, ako sú vyššie vzdelávanie, odborná príprava, digitálny trh, energetika, potravinová bezpečnosť a kultúra, čo má pozitívny vplyv na začatie konštruktívneho dialógu v bieloruskej spoločnosti o potrebných reformách v krajine a na informovanosť o EÚ; keďže však EÚ musí zabezpečiť, že jej zdroje sa nebudú využívať na potláčanie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, novinárov v slobodnom povolaní a opozičných lídrov;

E.  keďže od roku 1994 sa v Bielorusku neuskutočnili slobodné a spravodlivé voľby podľa volebných zákonov, ktoré by boli v súlade s medzinárodne dohodnutými normami, a keďže platné zákony výrazne zvýhodňujú súčasného prezidenta; keďže OBSE/ODIHR nasadila dlhodobé volebné pozorovateľské misie v Bielorusku a bude koordinovať prácu krátkodobých pozorovateľov;

F.  keďže prezident Lukašenko 2. apríla 2015 podpísal dekrét č. 3 o predchádzaní sociálnej závislosti, podľa ktorého sú nezamestnaní povinní pracovať pod hrozbou platby osobitného poplatku do štátnej pokladnice, administratívneho vyvodenia zodpovednosti vo forme pokuty alebo administratívneho zatknutia;

G.  keďže 1. januára 2015 bol prijatý nový zákon upravujúci činnosť všetkých druhov médií; keďže tento zákon umožňuje vláde, aby zrušila všetky masmédiá vrátane online médií, ak považuje obsah, ktorý uverejnia, za „nevhodný“;

H.  keďže bieloruské orgány konečne prepustili šiestich politických väzňov vrátane bývalých prezidentských kandidátov po tom, čo dlhé roky popierali ich existenciu;

I.  keďže 13. júla a 31. júla 2015 Rada revidovala reštriktívne opatrenia voči Bielorusku a zmenila zákaz vydávania víz a zoznam zmrazeného majetku, pričom z neho odstránila niektorých oficiálnych predstaviteľov a niektoré podniky; keďže na 175 osôb vrátane Alexandra Lukašenka sa v súčasnosti vzťahuje zákaz vstupu a ich aktíva, ako aj aktíva 18 hospodárskych subjektov sú v EÚ zmrazené; keďže hodnotenie reštriktívnych opatrení EÚ sa má uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch, berúc do úvahy najnovší vývoj, ako aj všetky ostatné faktory, na základe ktorých sa reštriktívne opatrenia prijali;

J.  keďže EÚ a Bieloruská republika uskutočnili 28. júla 2015 v Bruseli dialóg o ľudských právach zameraný na rozličné problémy zahŕňajúce vytvorenie národnej inštitúcie pre ľudské práva, slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, trest smrti a boj proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu, ako aj práva detí;

K.  keďže Bielorusko zohralo konštruktívnu rolu pri umožnení dohody o prímerí na Ukrajine;

L.  keďže konflikt na Ukrajine prehĺbil obavy bieloruskej spoločnosti z destabilizácie vnútornej situácie v dôsledku zmeny moci;

M.  keďže Bielorusko zostáva jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti;

1.  zostáva hlboko znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Bielorusku, ako aj nedostatkami, na ktoré poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia volieb v súvislosti s poslednými voľbami, a tiež aktívnym prenasledovaním opozičných lídrov po voľbách;

2.  víta nedávne prepustenie zostávajúcich politických väzňov; vyzýva vládu Bieloruska, aby rehabilitovala prepustených politických väzňov a aby v plnej miere obnovila ich občianske a politické práva; zdôrazňuje, že by potenciálne mohlo ísť o prvý krok k zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; upozorňuje však, že podobné kroky boli v minulosti skôr symbolickými gestami a nepriniesli ani zlepšenie situácie v bieloruskej spoločnosti ani vzťahov s EÚ;

3.  vyzýva Bielorusko, aby sa blížiace prezidentské voľby v krajine konali v súlade s medzinárodne uznávanými normami, aby opozícia mala neobmedzený prístup ku všetkým komunikačným prostriedkom kontrolovaným vládou, a aby sa mohla zúčastniť na voľbách za rovnakých podmienok, a najmä aby sa vytvorili nezávislé volebné komisie a umožnilo sa zodpovedajúce zastúpenie v nich na všetkých úrovniach, ako aj transparentné sčítavanie hlasov;

4.  očakáva, že orgány prestanú zastrašovať nezávislé médiá z politických dôvodov; požaduje, aby ukončili administratívne prenasledovanie a svojvoľné uplatňovanie článku 22 ods. 9 časti 2 správneho kódexu voči novinárom v slobodnom povolaní, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

5.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym zadržaním a pretrvávajúcim trestným vyšetrovaním mládežníckych aktivistov Maksima Piakarskeho, Vadzima Žaromskeho a Viačeslava Kasineraua v súvislosti s podozrením zo „škodlivého výtržníctva“, ktoré považuje za neprimerané a dôrazne odsudzuje násilie, ktorého boli obeťami;

6.  pripomína, že v Bielorusku bolo od roku 2010 popravených desať osôb, pričom len v roku 2014 boli popravení traja a najnovší rozsudok smrti bol vynesený 18. marca 2015; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Bielorusko, jedinú krajinu v Európe, v ktorej sa ešte stále vykonáva trest smrti, aby sa pripojilo k celosvetovému moratóriu v súvislosti s vykonávaním trestu smrti v rámci prvého kroku k jeho trvalému zrušeniu;

7.  vyzýva vládu Bieloruska, aby dodržiavala odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva o zrušení prvkov nútenej práce v krajine;

8.  upozorňuje na situáciu národnostných menšín v krajine a na ich kultúrne organizácie, ktorých poprední predstavitelia sú niekedy nahrádzaní predstaviteľmi, ktorých presadzujú štátne orgány, čím sa porušuje jedna zo základných ľudských slobôd: sloboda združovania;

9.  opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

10.  berie na vedomie šieste kolo konzultácií medzi EÚ a Bieloruskom o otázkach modernizácie, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra 2015 v Bruseli, keď delegácie diskutovali o vyhliadkach na spoluprácu v kľúčových oblastiach na základe dohôd dosiahnutých v roku 2014 a 2015; naliehavo vyzýva ESVČ a Radu, aby zabezpečili, že každá účasť oficiálnych orgánov na rovnakom základe s demokratickou opozíciou a občianskou spoločnosťou na dialógu o modernizácii bude vychádzať z riadneho dodržiavania demokratických zásad v záujme rozvoja udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva a podpory demokratických reforiem, ako aj pluralistickej spoločnosti a právneho štátu;

11.  podporuje Komisiu v jej politike „kritickej spolupráce” s bieloruskými orgánmi a vyjadruje pripravenosť prispieť k nej aj prostredníctvom Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom; pripomína však, že EÚ musí byť aj naďalej obozretná, pokiaľ ide o to, komu sú prideľované jej prostriedky, a musí zabezpečiť, že neprispievajú k zhoršovaniu situácie opozície a občianskej spoločnosti;

12.  opätovne vyzýva Komisiu, aby finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií a mimovládnych organizácií v Bielorusku o podporu demokratických nárokov bieloruského obyvateľstva;

13.  víta pokrok, ktorý sa zaznamenal v sektorovej spolupráci s Bieloruskom v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti, kultúry a ďalších;

14.  berie na vedomie, že v januári 2014 začnú rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu občianskej spoločnosti; zdôrazňuje potrebu urýchliť pokrok v tejto oblasti;

15.  uznáva častejšie používanie bieloruského jazyka vo verejnom živote; berie na vedomie plány ministerstva školstva posilniť používanie bieloruského jazyka vo vzdelávaní, ako aj to, že ústavný súd zverejňuje právne akty v ruštine aj bieloruštine;

16.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby našli nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane mediálneho vysielania v bieloruštine zo zahraničia;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii a členským štátom.

Právne oznámenie