Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0021(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0265/2015

Předložené texty :

A8-0265/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0326

Přijaté texty
PDF 315kWORD 60k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením *
P8_TA(2015)0326A8-0265/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10010/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0182/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0265/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právní upozornění