Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0207(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0263/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0263/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0327

Hyväksytyt tekstit
PDF 228kWORD 60k
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
P8_TA(2015)0327A8-0263/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. lokakuuta 2015 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10012/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0186/2015),

–  ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10. toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS(1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0263/2015),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

Oikeudellinen huomautus