Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0207(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0263/2015

Texte depuse :

A8-0263/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2015 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0327

Texte adoptate
PDF 241kWORD 61k
Marţi, 6 octombrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control *
P8_TA(2015)0327A8-0263/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 octombrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10012/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8‑0186/2015),

–  având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive(1), în special articolul 8 alineatul (3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8‑0263/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.

Notă juridică