Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0183(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0264/2015

Předložené texty :

A8-0264/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0328

Přijaté texty
PDF 320kWORD 61k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Podrobení 25I-NBOMe, AH-7 921, MDPV a methoxetaminu kontrolním opatřením *
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) kontrolním opatřením (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10011/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0185/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0264/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právní upozornění