Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0183(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0264/2015

Indgivne tekster :

A8-0264/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2015 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0328

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 60k
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Afgørelse om at underkaste 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV og methoxetamin kontrolforanstaltninger *
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. oktober 2015 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron (MDPV) og 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamin) kontrolforanstaltninger (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10011/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0185/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer(1), særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0264/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

Juridisk meddelelse