Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0183(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0264/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0264/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2015 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0328

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 63k
2015. október 6., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A 25I-NBOMe, az AH-7921, a MDPV és a metoxetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról *
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

Az Európai Parlament 2015. október 6-i jogalkotási állásfoglalása a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (10011/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0185/2015),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0264/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL L 127., 2005.05.20., 32. o.

Jogi nyilatkozat