Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0183(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0264/2015

Teksty złożone :

A8-0264/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0328

Teksty przyjęte
PDF 321kWORD 62k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli *
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) i 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady 10011/2015,

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego Traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0185/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0264/2015),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

Informacja prawna