Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0183(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0264/2015

Predkladané texty :

A8-0264/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0328

Prijaté texty
PDF 252kWORD 62k
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Podrobenie látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam *
P8_TA(2015)0328A8-0264/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení látok 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamínu (25I-NBOMe), 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) a 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanónu (metoxetamínu) kontrolným opatreniam (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10011/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0185/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok(1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0264/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právne oznámenie