Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0232/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0232/2015

Συζήτηση :

PV 05/10/2015 - 11
CRE 05/10/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 533kWORD 130k
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη
P8_TA(2015)0336A8-0232/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2014 από την Ανοικτή Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στις 8 Αυγούστου 2014 από τη Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση, την οποία ενέκρινε το Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη τον Ιούλιο 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2014,

–  έχοντας υπόψη το τελικό κείμενο της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας Σύμπραξης για μία Αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία (GPEDC) που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού τον Απρίλιο 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Dialogue on localizing the post-2015 development Agenda» (Διάλογος για την τοπική εφαρμογή του αναπτυξιακού θεματολογίου για μετά το 2015) της 31ης Οκτωβρίου 2014, την οποία εκπόνησε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η Παγκόσμια ειδική ομάδα (Global Taskforce)(2) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς (UN Habitat),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDG) του 2014 με τίτλο «Delivering the Post-2015 development agenda: opportunities at the national and local levels» (Υλοποίηση του αναπτυξιακού θεματολογίου για μετά το 2015: ευκαιρίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 για την ανθρώπινη ανάπτυξη του UNDP με τίτλο «Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience» (Ενίσχυση της ανθρώπινης προόδου: Μείωση των αδυναμιών και βελτίωση της ανθεκτικότητας),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με το θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Gender Chart 2012» (Ισότητα των φύλων: συντελεσθείσα πρόοδος. Έτος 2012), στην οποία αξιολογούνται οι βελτιώσεις όσον αφορά τα διάφορα θέματα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε το 1992, καθώς και την έκθεση που εγκρίθηκε στην επακόλουθη Διάσκεψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 20-22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε το Μάιο 2013 η Ομάδα προσωπικοτήτων υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2012 της Ομάδας εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ σχετικά με το αναπτυξιακό θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015, με τίτλο «Realising the future we want for all» (Χτίζοντας το μέλλον που θέλουμε για όλους), που υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για τη δεκαετία 2011-2020,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το Φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο έλαβε χώρα στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Δεκέμβριο 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, καθώς και το Πρόγραμμα δράσης της Άκκρα,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη(3) και τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης» (COM(2013)0280),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(5) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015» (COM(2015)0044),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014)0335),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, με τίτλο «Tool Box - A right-based approach, encompassing all human rights for EU development Cooperation» (Δέσμη εργαλείων - Μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: Εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και η βιώσιμη ανάπτυξη: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492),

–  έχοντας υπόψη τις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής για την προετοιμασία της θέσης της ΕΕ, με τίτλο «Προς ένα αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015», οι οποίες διεξήχθησαν από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης: φορείς ανάπτυξης» (SEC(2008)2570),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη(6),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό χάρτη για την αναπτυξιακή συνεργασία προς στήριξη της τοπικής διακυβέρνησης, ο οποίος εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης» στις 16 Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2005, με τίτλο: «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (COM(2005)0134) και τα συμπεράσματα της 3166ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 14ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 24ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Ιουνίου 2010, με τίτλο «Εαρινή δέσμη μέτρων: σχέδιο δράσης της ΕΕ υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 22ας Απριλίου 2009, με τίτλο «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης: φορείς ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας – ορισμός του πλαισίου μετά το 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Μαΐου 2014 σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΑΚΕ-ΕΕ, της 20ής Ιουνίου 2014, σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0232/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές (ΟΤΑ), που αποτελούν βασικούς κρατικούς παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της άμεσης δημοκρατικής εκπροσώπησης, και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και βασίζονται στη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών και στη δημοκρατική της έκφραση, θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην έμπρακτη εφαρμογή των στόχων μετά το 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΤΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον ορισμό, την οργάνωση και την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΤΑ συνδέουν στενά τους κοινοτικούς, τους εθνικούς και τους παγκόσμιους στόχους στο πλαίσιο του θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΤΑ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προστασία ευπαθών πληθυσμών σε ασταθή κράτη σε περιόδους κρίσης και σε χώρες μέσου εισοδήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο παγκόσμιο αειφόρο αναπτυξιακό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), τοπικών αρχών και εθνικών κοινοβουλίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των ΟΤΑ και των ΟΚΠ είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση ορθής, διαφανούς και υπεύθυνης διακυβέρνησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τη στήριξη των ΟΤΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο τη συμβολή στη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των ΑΣΧ, αλλά και την ενσωμάτωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι υποεθνικών διοικητικών αρχών και ΟΤΑ έχουν συμβάλει στις συνόδους της Ανοικτής Ομάδας Εργασίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (OWG) και η Παγκόσμια Ειδική Ομάδα έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση διαβουλεύσεων του ΟΗΕ με θέμα την τοπική εφαρμογή του αναπτυξιακού θεματολογίου για μετά το 2015 από κοινού με το UNDP και το UN Habitat·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεφαλαιωτική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015 επαναλαμβάνει ότι το νέο αναπτυξιακό θεματολόγιο πρέπει να έχει μετασχηματιστικό, καθολικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να βασίζεται στις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας ζητεί οι καινοτόμες εταιρικές σχέσεις, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ, να αποτελούν τους βασικούς φορείς που εφαρμόζουν αυτό το θεματολόγιο στο εγγύτερο προς τους πολίτες επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότεροι στόχοι και προκλήσεις του παγκόσμιου αναπτυξιακού θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015 θα εξαρτηθούν από την τοπική δράση και τις ισχυρές εταιρικές σχέσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φθάσει από περίπου 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους τα 9,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050, και το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της αύξησης αναμένεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις αστικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερβολικά υψηλός βαθμός αστικοποίησης υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης σε όλες της τις διαστάσεις

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυόμιση δισεκατομμύρια νέοι κάτοικοι αστικών περιοχών θα χρειάζονται πρόσβαση σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, θέσεις εργασίας, τροφή, υγειονομικές υποδομές, μεταφορές, στέγαση και ηλεκτρισμό· και ότι πρόκειται για σημαντικές προκλήσεις για τις τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Ρίο τονίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι κοινότητές τους διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην περιβαλλοντική διαχείριση και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να στηρίζουν δεόντως την ταυτότητα, τον πολιτισμό και τα συμφέροντά τους, καθώς και να επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας είναι άνιση και ότι οι ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών, οι οποίες έχουν οξυνθεί τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνιστούν μείζονα αναπτυξιακή πρόκληση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις και οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να διαταράσσουν τις αναπτυξιακές προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένα άτομα, υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες των στρατιωτικών συγκρούσεων και των κρίσεων και ότι οι τοπικές αρχές αποτελούν βασικούς παράγοντες πρώτης γραμμής για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα, δεδομένου ότι 162 εκατομμύρια μικρά παιδιά υποσιτίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρυφή πείνα μπορεί να οριστεί ως έλλειψη σε μικροθρεπτικά συστατικά, η οποία μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες στην υγεία και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μειωμένη παραγωγικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστούν απειλή για τη μείωση της φτώχειας και αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις τοπικές αρχές καθότι επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τους τοπικούς πληθυσμούς ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες νέες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της δημογραφικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας συνιστά σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο στην καταπολέμηση της φτώχειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια εξακολουθεί να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο τόσο για τη μείωση της φτώχειας, όσο και ως παράγοντας καθοριστικών αλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες· ότι θα πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένη για να καλύψει τις ανάγκες των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού, και ότι μόνη της δεν είναι επαρκής και πρέπει, επομένως, να καταφύγει στην καινοτόμο χρηματοδότηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση διεθνών, δημόσιων και ιδιωτικών πόρων θα έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως μεγαλύτεροι επίσημοι χορηγοί αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά και ως σημαντικότεροι φορείς καθορισμού της πολιτικής και ως παράγοντες στην αποκεντρωμένη συνεργασία, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να συνιστούν την κινητήρια δύναμη κατά το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας και θεσπίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

I.Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως φορείς ανάπτυξης και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  υπενθυμίζει ότι η Σύμπραξη του Μπουσάν παρέχει ένα διευρυνόμενο φόρουμ για νέους αναπτυξιακούς φορείς, όπως τοπικοί και περιφερειακοί φορείς·

2.  τονίζει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τοπικές αρχές και την αναγνώριση του ρόλου τους ως κρατικών παραγόντων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην νέα αναπτυξιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας τόσο στο επίπεδο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) όσο και του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας·

4.  τονίζει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι απολύτως απαραίτητος για την προώθηση και την ενσωμάτωση των τριών βασικών διαστάσεων της ανάπτυξης: της κοινωνικής, της οικονομικής και της περιβαλλοντικής διάστασης·

5.  χαιρετίζει την υποστήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών μέσω της θεματικής γραμμής για τους ΟΤΑ, και κυρίως την υποστήριξη για την ενίσχυση των δομών συντονισμού των τοπικών αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και πανηπειρωτικό επίπεδο, και τη δημιουργία μιας συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

6.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που οι ΟΤΑ παίζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες· ενθαρρύνει τη δημιουργία δομών εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ και των ΟΤΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα επιτρέψουν μεγαλύτερα οφέλη, όπως η βελτίωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού·

7.  πιστεύει ότι αυτές οι δομές συντονισμού διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής υποστήριξης για την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων, όσον αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της διαδικασίας αποκέντρωσης και την παροχή των βασικών υπηρεσιών· επίσης, αποτελούν την κατάλληλη διασύνδεση για τον πολιτικό διάλογο και την ενίσχυση της φωνής των ΟΤΑ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

8.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αποκεντρωμένη συνεργασία ως μέσο για την υλοποίηση του πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να καταστήσει την αποκέντρωση τομέα προτεραιότητας για τα χρηματοδοτικά μέσα της εξωτερικής βοήθειας, κυρίως τον ΜΑΣ και το ΕΤΑ και να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενσωμάτωση των ΟΤΑ ως ισότιμων παραγόντων στην υλοποίηση του 11ου ΕΤΑ τόσο στο επίπεδο των χωρών εταίρων, όσο και των περιφερειών, και των τομεακών και δημοσιονομικών ενισχύσεων· καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν μια κατάλληλη θέση στα αναπτυξιακά τους προγράμματα για τις ΟΤΑ, συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους με εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών·

II.Ο πολιτικός διάλογος, η κινητοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και η λογοδοσία

9.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη μεταφορά οικονομικών πόρων από το εθνικό επίπεδο στο επίπεδο υποπεριφέρειας, δήμων και κοινοτήτων·

10.  τονίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αποκέντρωσης, να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να μεταφέρουν μέρος των εθνικών δημοσιονομικών πόρων στις περιφερειακές και τοπικές αρχές· προς τούτο, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής ικανότητας των ΟΤΑ, ιδίως μέσω των ενώσεών τους·

11.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται ένα μέρος της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής βοήθειας για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ·

12.  επιμένει στην καθιέρωση ενός πραγματικού πολιτικού διαλόγου με τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, που θα επιτρέψει να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί, οι προκλήσεις και οι προοπτικές ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας σε τοπικό επίπεδο·

13.  ζητεί τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου διαλόγου, με βάση τις υφιστάμενες δομές συντονισμού στα διάφορα πλαίσια συνεργασίας·

III.Ο ρόλος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των ΑΣΧ: διδάγματα που αντλήθηκαν

14.  υπογραμμίζει ότι οι ΑΣΧ ανέδειξαν τον καίριο ρόλο των ΟΤΑ στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, όπως είναι η ύδρευση, οι υγειονομικές υποδομές, η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση·

15.  χαιρετίζει την εξάπλωση αποκεντρωμένων πρωτοβουλιών αναπτυξιακής συνεργασίας και της χρήσης μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των πόλεων·

16.  τονίζει την ανάγκη διάθεσης επιπλέον πόρων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποκεντρωμένων αρχών, ώστε να μπορέσουν να εγγυηθούν δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας, την ισότητα των ευκαιριών και την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι ΑΣΧ δεν έχουν λάβει επαρκώς υπόψη τη σημασία της τοπικής διάστασης της ανάπτυξης και για το ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα δεν ενσωματώνουν αρκετά την πολιτιστική διάσταση, που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την κατανόηση του τοπικού πλαισίου· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική διάσταση στις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

18.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι σημερινοί ΑΣΧ στερούνται σαφήνειας όσον αφορά την προσαρμογή των παγκόσμιων στόχων στις εθνικές και τοπικές δυναμικές·

IV.Ορισμός του αναπτυξιακού θεματολογίου για την περίοδο μετά το 2015: προκλήσεις και ευκαιρίες

19.  θεωρεί ότι οι διεργασίες την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να παρέχουν ένα σαφές όραμα για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20 με αναγνώριση του ρόλου των ΟΤΑ·

20.  τονίζει τη σημασία της θέσπισης αξιόπιστων στόχων και δεικτών για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα πρέπει να πληρούν τα πλαίσια, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των τοπικών πληθυσμών· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο των ΟΤΑ και να λαμβάνει υπόψη την εμπειρία τους σε άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

21.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ΟΤΑ στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, αλλά επίσης στην υλοποίηση των ροών της χρηματοδοτικής βοήθειας· τονίζει ότι αυτό θα απαιτήσει μια γνήσια συμμετοχική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και ότι, από την άποψη αυτή, η αποκεντρωμένη κρατική βοήθεια πρέπει να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αυξημένη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών·

22.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι ΟΤΑ θα εκπροσωπούνται καλύτερα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την έγκριση της αναπτυξιακής ατζέντας μετά το 2015, τόσο στη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης όσο και στη διεθνή διάσκεψη COP21 για το κλίμα·

23.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει έναν αυτόνομο στόχο για τις πόλεις και τους οικισμούς·

V.Ανάγκη για μια ανανεωμένη, αποτελεσματική παγκόσμια συνεργασία (με τις ΟΚΠ, τον ιδιωτικό τομέα, κ.λπ.)

24.  καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση των πολυμερών εταιρικών σχέσεων ώστε να συμβάλει στην τοπική εφαρμογή του θεματολογίου για μετά το 2015·

25.  ζητεί σαφή καθορισμό και καταμερισμό των αρμοδιοτήτων στους εταίρους·

VI.Εταιρικές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα

26.  υπενθυμίζει ότι ο δημόσιος τομέας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα διευκόλυνσης και υλοποίησης του νέου παγκοσμίου αναπτυξιακού θεματολογίου, και τονίζει ότι η κινητοποίηση των εσόδων και η ενίσχυση του φορολογικού συστήματος στη βάση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και σε μια δίκαιη αποζημίωση για μια διαφανή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά του·

27.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάδυση μιας μεσαίας τάξης μέσα από την προώθηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως των νέων και των γυναικών·

28.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των τοπικών, των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω πολιτικών συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

29.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για την εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών λογοδοσίας και τον ορισμό υποχρεωτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων·

VII.Εταιρικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών

30.  θεωρεί ότι το παγκόσμιο αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει να τροποποιήσει τον ρόλο και τον αντίκτυπο των ΟΚΠ· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις ΟΚΠ μέσω της δημιουργίας μηχανισμών για τακτικό διάλογο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά ως προς την θετική ανατροφοδότηση από την κοινωνία των πολιτών·

VIII. Στήριξη της εγχώριας λογοδοσίας και της οικοδόμησης ικανοτήτων

31.  τονίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να λογοδοτούν τόσο στους εγχώριους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και στη διεθνή κοινότητα·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της προώθησης των πολυμερών διαλόγων για την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πολιτισμών, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των μεταναστών και των μειονοτήτων·

33.  πιστεύει ότι απαιτείται η καταβολή μεγάλων προσπαθειών για τη βελτίωση της ικανότητας των ΟΤΑ να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες·

34.  τονίζει τη σημασία της προώθησης μιας ορθής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, με την προώθηση των αρχών της υπευθυνότητας, της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας, της συμμετοχής, της διαδραστικότητας, και του κράτους δικαίου·

35.  ενθαρρύνει τη δημιουργία τοπικών φορέων συντονισμού στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού·

36.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση των επίσημων υπηρεσιών συλλογής δεδομένων·

IX.Αυτόχθονες πληθυσμοί και αναπτυξιακός σχεδιασμός

37.  τονίζει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί θα πρέπει να συμμετέχουν σημαντικά στην κατάρτιση αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

38.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ΟΤΑ: α) να ενισχύσουν την τοπική νομοθεσία για να θεσπιστεί η αναγνώριση παραδοσιακών ρυθμίσεων για την έγγειο ιδιοκτησία· β) να συνεργαστούν με τις παραδοσιακές αρχές στην διαχείριση των φυσικών πόρων· γ) να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αφορούν τα φύλα και τις διαφορετικές γενιές τα οποία υφίστανται στους αυτόχθονες πληθυσμούς· δ) να προστατεύσουν τις γνώσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών και ε) να ενισχύσουν την ικανότητα των αυτοχθόνων πληθυσμών να συμμετέχουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό·

X.Μεταφορά τεχνολογίας

39.  τονίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι ΟΤΑ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που να διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογιών·

40.  θεωρεί ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

XI.Πόλεις και οικισμοί

41.  χαιρετίζει την κινητοποίηση και τη δέσμευση των αφρικανικών πόλεων, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη Habitat ΙΙΙ· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτές τις διαδικασίες κινητοποίησης και να προβλέψει στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων, την υποστήριξη στη διαχείριση μιας βιώσιμης αστικοποίησης·

42.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της OWG να εντάξει έναν αυτοτελή στόχο σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη·

43.  τονίζει τη σημασία υιοθέτησης μιας περιφερειακής προσέγγισης για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η διαχείριση των αποβλήτων και η αστική φτώχεια, η μείωση των ανισοτήτων, η αυτονόμηση των πολιτών, η χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχική διακυβέρνηση, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των υποδομών, η παροχή υπηρεσιών, η διαχείριση της γης, η συμβολή των πόλεων στην παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή και οι επιπτώσεις τους στα οικοσυστήματα, η μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, η χρήση ενέργειας, κ.λπ.

44.  τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής και τεχνικής αρωγής·

XII.Χρηστή διακυβέρνηση και καταπολέμηση της διαφθοράς

45.  τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της φορολόγησης τοπικών και διεθνών εταιρειών·

46.  τονίζει ότι η αποκέντρωση της εξουσίας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς που προέρχεται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, για τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού μέσω κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

XIII. Ενίσχυση της κινητοποίησης πόρων

47.  τονίζει ότι πρέπει να διερευνηθούν δημιουργικοί και δίκαιοι μηχανισμοί χρηματοδότησης·

48.  τονίζει τη ζωτική σημασία της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων σε τοπικό επίπεδο για την επιτυχία του θεματολογίου για μετά το 2015, καθότι είναι απαραίτητη για την εφαρμογή τόσο των εθνικών όσο και των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και πολιτικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες των ΟΤΑ στις χώρες εταίρους στον τομέα της δημοτικής φορολογίας και του δημοσιονομικού προγραμματισμού· χαιρετίζει τη σταδιακή δημιουργία παρατηρητηρίων των οικονομικών των τοπικών αρχών, τα οποία αξίζουν περισσότερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

49.  θεωρεί ότι η δράση σε τοπικό επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και ότι μια σημαντική πρόκληση για τους ΟΤΑ και τις εθνικές αρχές είναι να ενθαρρύνουν τη σταδιακή επανένταξη του άτυπου τομέα απασχόλησης χωρίς να αποθαρρύνουν την καινοτομία·

50.  καλεί την Παγκόσμια Τράπεζα και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επικαιροποιήσουν τις πολιτικές τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές διασφαλίσεις·

51.  υπενθυμίζει ότι οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση αυξανόμενου αριθμού κρίσεων, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχουν τις δυνατότητες και τα μέσα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την κινητοποίηση καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης για την αποκεντρωμένη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων μέσων συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων, που δεν είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ·

53.  καλεί ως εκ τούτου την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των αποκεντρωμένων χρηματοδοτικών μέσων που είναι απαραίτητα για την τοπική ανάπτυξη·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(2) Παγκόσμια ειδική ομάδα τοπικών και των περιφερειακών αρχών για το αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015 με στόχο το HABITAT III.
(3) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(4) Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07 της 15.5.2007.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2013)0432.
(6) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2014)0269.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2013)0283.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου