Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0118(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0254/2015

Predkladané texty :

A8-0254/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0337

Prijaté texty
PDF 245kWORD 62k
Streda, 7. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Protokol k Euro-stredomorskej dohode o všeobecných zásadách účasti Tuniska na programoch Únie ***
P8_TA(2015)0337A8-0254/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Tuniskou republikou o všeobecných zásadách účasti Tuniskej republiky na programoch Únie (16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16160/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Tuniskou republikou o všeobecných zásadách účasti Tuniskej republiky na programoch Únie (16159/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0080/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0254/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Tuniskej republiky.

Právne oznámenie