Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0403(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0140/2015

Předložené texty :

A8-0140/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0338

Přijaté texty
PDF 400kWORD 68k
Středa, 7. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu ***I
P8_TA(2015)0338A8-0140/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0794),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0414/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1)

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0140/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 43.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
P8_TC1-COD(2013)0403

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2421.)

Právní upozornění