Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2875(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1002/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0343

Prijaté texty
PDF 185kWORD 84k
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Thajsku
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2015 o situácii v Thajsku (2015/2875(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Thajsku, najmä na uznesenia z 20. mája 2010(1), zo 6. februára 2014(2) a z 21. mája 2015(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 2. apríla 2015 o vývoji v Thajsku,

–  so zreteľom na vyhlásenia vydané delegáciou EÚ v Thajsku po dohode s vedúcimi misie EÚ v Thajsku zo 14. novembra 2014, z 30. júna 2015 a 24. septembra 2015,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. júna 2014 o Thajsku,

–  so zreteľom na odpoveď vtedajšej podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej v mene Komisie z 15. mája 2013 o situácii Andyho Halla,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie, ktoré 1. apríla 2015 vydal osobitný spravodajca OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu prejavu,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Thajska pred Radou OSN pre ľudské práva a na jeho odporúčania z 5. októbra 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Thajsko zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Deklaráciu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. mája 2014 armáda zosadila thajskú vládu a v celej krajine zaviedla stanné právo, pričom si vynútila rozpustenie dočasného Centra pre udržiavanie mieru a poriadku;

B.  keďže vojenské sily následne zriadili Národnú radu pre mier a poriadok (NRMP), ktorej líder, generál Prayuth Chan-ocha, bude využívať všetky právomoci a neobmedzenú moc vydávať príkazy a zaviesť ústavnú reformu;

C.  keďže kľúčové ústavné orgány, ktoré zriadila NRMP, kontroluje vojsko a keďže členovia NRMP využívajú úplnú imunitu, pokiaľ ide o akékoľvek previnenie, zodpovednosť alebo záväzky, a to dovtedy, kým sú nasadení na základe oddielov 44 a 47 dočasnej ústavy;

D.  keďže 29. augusta 2015 ústavodarný výbor dokončil vypracúvanie návrhu novej ústavy, ktorú NRMP 6. septembra 2015 zamietla; keďže nový ústavodarný výbor musí vypracovať nový návrh ústavy do 180 dní a keďže nedávne zamietnutie môže znamenať predĺženie vojenskej vlády v krajine;

E.  keďže popredné webové stránky venujúce sa situácii v oblasti politických a ľudských práv v Thajsku čelia obvineniam zo strany NRMP z ohrozovania národnej bezpečnosti v zmysle oddielu 44 dočasnej ústavy a keďže existuje silná cenzúra televíznych kanálov a komunitných rozhlasových staníc spojených so všetkými vnútroštátnymi politickými frakciami;

F.  keďže nedávno prijatý akt o verejnom zhromažďovaní, ktorý nadobudol účinnosť 14. augusta 2015, vážnym spôsobom obmedzuje slobodu zhromažďovania a stanovuje vysoké tresty odňatia slobody v trvaní až 10 rokov za trestné činy, ako je narušenie verejných služieb;

G.  keďže príslušníci armády boli vymenovaní za „poverencov pre udržiavanie mieru a poriadku“, aby mohli svojvoľne zatýkať a vykonávať vyšetrovania a prehliadky bez príslušného povolenia;

H.  keďže účastníci pokojných demonštrácií boli opakovane obvinení z buričstva a z porušovania zákona a keďže bolo zatknutých 14 aktivistov z Neodemokratického hnutia;

I.  keďže v Thajsku sa naďalej uplatňuje trest smrti a keďže nové právne predpisy rozšírili rozsah okolností, za ktorých sa môže uložiť;

J.  keďže od štátneho prevratu bol zaznamenaný prudký nárast prípadov väznenia za vlastizradu;

K.  keďže Národnej komisii pre ľudské práva bol odopretý prístup k jednotlivcom, ktorí sú obeťou mučenia alebo zlého zaobchádzania, sú držaní v trvalej väzbe bez obvinenia alebo súdneho procesu a rozhodujú o nich vojenské súdy;

L.  keďže od štátneho prevratu bolo zaznamenané zhoršenie bezpečnosti miestnych komunít a aktivistov v oblasti pozemkových práv;

M.  keďže Thajsko nie je signatárom Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 ani protokolu k nemu z roku 1967 a nedisponuje formálnym vnútroštátnym rámcom pre oblasť azylu; keďže thajské orgány naďalej vracajú utečencov a žiadateľov o azyl do krajín, kde budú pravdepodobne vystavení prenasledovaniu;

N.  keďže Thajsko má podľa medzinárodných zmlúv, ktorých je zmluvnou stranou, povinnosť vyšetrovať a náležite stíhať prípady mučenia, úmrtia vo väzení a iného údajného závažného porušovania ľudských práv;

O.  keďže trestné stíhanie vo veci ohovárania proti obhajcovi práv zamestnancov Andymu Hallovi, občanovi EÚ, bolo zamietnuté, ale keďže Andy Hall naďalej čelí obvineniam v prípadoch počítačovej kriminality a ohovárania a dvoch občianskoprávnych prípadoch ohovárania, ktoré by mohli viesť k sedemročnému trestu odňatia slobody a pokutám vo výške mnohých miliónov dolárov po tom, ako sa podieľal na správe organizácie Finnwatch o údajnom zneužívaní pracovníkov thajským veľkoobchodníkom v oblasti spracovania ananásu, a to napriek tomu, že porušovanie práv pracovníkov uvedenou spoločnosťou potvrdilo i thajské ministerstvo práce, ako aj zamestnanec spoločnosti počas predošlých súdnych pojednávaní; keďže jeho prípad bude prerokovaný 19. októbra 2015;

P.  keďže migrujúci pracovníci sú slabo chránení napriek tomu, že Thajsko ratifikovalo dohovor č. 29 Medzinárodnej organizácie práce; keďže obchodovanie s pracovníkmi je vážny problém; keďže situácia v odvetví rybárstva je mimoriadne znepokojujúca;

Q.  keďže EÚ pozastavila začínajúce rokovania s Thajskom o dvojstrannej dohode o voľnom obchode, ktoré sa začali v roku 2013, a keďže odmieta podpísať dohodu o partnerstve a spolupráci dokončenú v novembri 2013, kým nebude ustanovená demokratická vláda; keďže EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Thajska;

1.  víta pevný záväzok EÚ voči thajskému ľudu, s ktorým má EÚ silné a dlhotrvajúce politické, hospodárske a kultúrne väzby; zdôrazňuje, že EÚ ako priateľ a partner Thajska opakovane žiadala o obnovenie demokratického procesu;

2.  vyjadruje však hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciu v oblasti ľudských práv v Thajsku po protiprávnom prevrate v máji 2014;

3.  naliehavo vyzýva thajské orgány, aby zrušili represívne obmedzenia práva na slobodu a pokojné uplatňovanie ďalších ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú pokojného zapojenia do politických aktivít;

4.  vyzýva thajské orgány, aby zrušili tresty a rozsudky, stiahli obvinenia a prepustili jednotlivcov a prevádzkovateľov médií, ktorí boli odsúdení alebo obvinení za pokojné uplatňovanie svojich práv na slobodu prejavu alebo zhromažďovania; vyzýva vládu, aby okamžite zrušila oddiel 44 dočasnej ústavy a súvisiace ustanovenia, ktoré slúžia thajským orgánom ako základ na potlačovanie základných slobôd a beztrestné porušovanie ľudských práv;

5.  žiada thajské orgány, aby pomohli predchádzať hrozbám pre bezpečnosť širokého obyvateľstva a lepšie reagovali na obavy príslušníkov miestnych komunít a aktivistov v oblasti pozemkových práv;

6.  vyzýva thajské orgány, aby čo najskôr začali s politickým prenosom právomocí z vojenských na civilné orgány; berie na vedomie jasný plán pre slobodné a spravodlivé voľby a žiada rešpektovanie harmonogramu;

7.  podporuje presun celej súdnej právomoci nad civilným obyvateľstvom z vojenských na civilné súdy, skoncovanie so svojvoľným zadržiavaním v rámci stanného práva a opatrenia na obmedzenie, a nie posilnenie právomocí armády, pokiaľ ide o zadržiavanie civilistov;

8.  nabáda orgány, aby prehodnotili zákon o vlastizrade s cieľom zamedziť trestaniu pokojného uplatňovania prejavu politického postoja a pozastaviť rozsiahle používanie tohto zákona aj v prípade nesúvisiacich záležitostí;

9.  žiada, aby sa rešpektovalo a chránilo právo na bezpečnosť vrátane bezpečnosti obhajcov ľudských práv a aby akékoľvek porušovanie práv obhajcov ľudských práv bolo podrobené okamžitému, účinnému a nezávislému vyšetrovaniu;

10.  berie na vedomie, že thajská vláda vymenovala nový výbor pre vypracovanie návrhu ústavy, ktorý má návrh novej ústavy vypracovať čo najskôr; žiada ústavu, ktorá by bola založená na demokratických zásadách, ako sú rovnosť, sloboda, spravodlivé zastúpenie, transparentnosť, zodpovednosť, dodržiavanie ľudských práv, právny štát a verejný prístup k zdrojom;

11.  vyzýva thajskú vládu, aby plnila svoje ústavné a medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ako aj politický pluralizmus, najmä v kontexte rastúcej závažnosti jej zákonov zameraných proti ohováraniu;

12.  berie na vedomie opatrenia, ktoré prijala thajská vláda s cieľom splniť minimálne normy pre odstránenie obchodovania s ľuďmi a skoncovanie s endemickým moderným otroctvom v dodávateľskom reťazci odvetvia rybolovu; nabáda vládu, aby naliehavo vykonávala tieto opatrenia a zintenzívnila svoje úsilie;

13.  vyzýva Thajsko, aby podpísalo a ratifikovalo Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a protokol k nemu z roku 1967;

14.  naliehavo vyzýva Thajsko, aby uskutočnilo konkrétne kroky smerom k zrušeniu trestu smrti;

15.  s potešením víta schválenie zákona o rovnosti pohlaví v Thajsku, čo je znamením inkluzívnejšej budúcnosti, pokiaľ ide o právny postoj krajiny k lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám (LGBT);

16.  víta rozhodnutie zamietnuť trestné stíhanie vo veci ohovárania proti Andymu Hallovi a jeho následné prepustenie; takisto žiada o zastavenie trestného stíhania v súvislosti s počítačovou kriminalitou a ohováraním, ktoré proti nemu začal trestný súd v južnom Bangkoku, keďže jeho konanie ako obhajcu ľudských práv bolo zamerané na odhaľovanie prípadov obchodovania s ľuďmi a zlepšenie právnej situácie migrujúcich pracovníkov v Thajsku, čo potvrdzuje jeho právo realizovať výskum a obhajobu bez strachu z represálií; v súvislosti s občianskoprávnymi prípadmi ohovárania vyjadruje znepokojenie, že jeho súdny proces nemusí byť úplne nestranný, keďže existujú správy o vlastníckych vzťahoch medzi žalujúcou spoločnosťou a vysokopostavenými thajskými politikmi; žiada delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala jeho právnu situáciu a aby sa zúčastnila na súdnom konaní;

17.  víta oslobodenie novinárov Chutimy ‘Oi’ Sidasathianovej a Alana Morisona oblastným súdom vo Phukete dňa 1. septembra 2015;

18.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby všetko svoje úsilie zamerali na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, nútenej práci a nútenej migrácii, a to tým, že budú podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti monitorovania prípadov porušovania ľudských práv týkajúcich sa pracovnej problematiky a zamedzenia takýmto prípadom;

19.  nabáda EÚ a thajskú vládu, aby sa zapojili do konštruktívneho dialógu o otázkach týkajúcich sa ochrany ľudských práv a procesov demokratizácie v Thajsku a v celom regióne; opakuje svoju podporu procesu demokratizácie v Thajsku;

20.  podporuje Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pri udržiavaní hospodárskeho a politického nátlaku s cieľom zabezpečiť návrat Thajska k demokratickej vláde; v tejto súvislosti pripomína thajskej vláde, že pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode a dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Thajskom, nemožno očakávať žiadny pokrok, kým bude pri moci vojenská junta;

21.  víta novú rolu Thajska ako koordinátora vzťahov medzi združením ASEAN a EÚ v rokoch 2015 – 2018; poukazuje na vzájomné výhody spolupráce medzi združením ASEAN a EÚ;

22.  žiada ESVČ a delegáciu EÚ, ako aj delegácie členských štátov, aby využili všetky dostupné nástroje na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a právneho štátu v Thajsku, najmä tým, že budú naďalej sledovať vyšetrovanie a súdne vypočutia vedúcich predstaviteľov opozície;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vláde a parlamentu Thajska, parlamentom a vládam členských štátov, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie.

(1) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0107.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0211.

Právne oznámenie