Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2875(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-1002/2015

Razprave :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0343

Sprejeta besedila
PDF 174kWORD 82k
Četrtek, 8. oktober 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razmere na Tajskem
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2015 o razmerah na Tajskem (2015/2875(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Tajski, zlasti resolucij z dne 20. maja 2010(1), 6. februarja 2014(2) in 21. maja 2015(3),

–  ob upoštevanju izjave predstavnika za javnost podpredsednice Komisije/visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 2. aprila 2015 o dogodkih na Tajskem,

–  ob upoštevanju izjav delegacije Evropske unije na Tajskem, objavljenih v soglasju z voditelji misije Evropske unije na Tajskem z dne 14. novembra 2014, 30. junija 2015 in 24. septembra 2015,

–  ob upoštevanju zaključkov Sveta o Tajski z dne 23. junija 2014,

–  ob upoštevanju odgovora podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton v imenu Komisije z dne 15. maja 2013 o položaju Andyja Halla,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost posebnega poročevalca OZN za spodbudo in zaščito pravice do svobode izražanja z dne 1. aprila 2015,

–  ob upoštevanju rednega splošnega pregleda razmer na Tajskem pred Svetom OZN za človekove pravice in njegovih priporočil z dne 5. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisala tudi Tajska,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je tajska vojska 20. maja 2014 odstavila tajsko vlado in nato razglasila izredno stanje v vsej državi, ter s tem prisilila k razpustitvi centra za upravljanje miru in reda, ki je deloval kot začasna vlada;

B.  ker so vojaške sile nato ustanovile nacionalni svet za mir in red, katerega vodja general Prajuth Čan-oča bo imel vsa pooblastila in neomejeno pristojnost za izdajo odredb in izvedbo ustavne reforme;

C.  ker vojaško osebje nadzoruje ključne ustavne organe, ki jih je ustanovil nacionalni svet za mir in red, člani nacionalnega sveta za mir in red pa uživajo popolno imuniteto v zvezi s kakršnim koli nezakonitim ravnanjem, odgovornostjo in obveznostmi, dokler so zaposleni na podlagi 44. in 47. člena začasne ustave;

D.  ker je ustanovni odbor 29. avgusta 2015 sestavil osnutek nove ustave, ki jo je svet za nacionalno reformo zavrnil 6. septembra 2015; ker mora novi ustanovni odbor ustavo preoblikovati 180 dneh in ker bi nedavna zavrnitev lahko podaljšala vojaško vladavino v državi;

E.  ker je nacionalni svet za mir in red vodilne spletne strani o stanju na področju političnih in človekovih pravic na Tajskem v skladu 44. členom začasne ustave obdolžil, da ogrožajo nacionalno varnost, televizijske in lokalne radijske postaje, povezane z vsemi domačimi političnimi frakcijami, pa se soočajo s hudo cenzuro;

F.  ker je z nedavnim zakonom o javnem zbiranju, ki je začel veljati 14. avgusta 2015, resno omejena svoboda zbiranja, uvedene pa so tudi stroge kazni do 10 let zaporne kazni za prekrške, kot je motenje javnih storitev;

G.  ker so vojaško osebje imenovali za „častnike za vzdrževanje miru in reda“, ki bodo lahko samovoljno pridržali osebe ter brez naloga izvajali poizvedbe in preiskave;

H.  ker so bili udeleženci mirnih demonstracij večkrat obdolženi nagovarjanja k uporu in kršitve zakona, 14 aktivistov novega demokratičnega gibanja (Neo-democracy movement ­– NDM) pa je bilo aretiranih;

I.  ker se na Tajskem še naprej uporablja smrtna kazen, z novo zakonodajo pa so bile razširjene okoliščine, v katerih se lahko uporabi;

J.  ker je po državnem udaru prišlo do porasta zapornih kazni na podlagi zakona o razžalitvi kralja (lèse-majesté);

K.  ker nacionalni komisiji za človekove pravice ni bilo dovoljeno obiskati posameznikov, ki so jih mučili ali z njimi slabo ravnajo v trajnem odvzemu prostosti brez obtožbe ali sojenja v pristojnosti vojaških sodišč;

L.  ker se je po vojaškem udaru poslabšala varnost lokalnih skupnosti in aktivistov za zemljiške pravice;

M.  ker Tajska ni podpisnica konvencije o beguncih iz leta 1951 ali njenega protokola iz leta 1967 ter nima formalnega nacionalnega azilnega okvira; ker tajske oblasti še naprej vračajo begunce in prosilce za azil v države, kjer bodo verjetno preganjani;

N.  ker bi Tajska morala v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki jih je podpisala, preiskovati in ustrezno kaznovati mučenje, primere smrti v zaporu in druge domnevne resne kršitve človekovih pravic;

O.  ker je kazenski postopek zaradi razžalitve zoper zagovornika pravic delavcev Andyja Halla, ki je državljan EU, ustavljen, vendar mu še vedno grozijo obtožbe v zadevah v zvezi z računalniškim kriminalom in razžalitvijo ter dve civilni tožbi zaradi razžalitve, zaradi katerih bi lahko bil obsojen na sedemletno zaporno kazen in globo v višini več milijonov dolarjev, potem ko je v prispevku za poročilo nevladne organizacije Finnwatch poročal o domnevnih zlorabah delovne sile pri tajskem trgovcu na debelo z ananasom, čeprav sta tajsko ministrstvo za delo in nekdanji zaposleni podjetja na predhodnem zaslišanju potrdila, da je podjetje kršilo pravice delavcev; ker bo zadeva znova obravnavana 19. oktobra 2015;

P.  ker imajo na Tajskem delavci migranti le malo zaščite, čeprav je Tajska ratificirala konvencijo št. 29 Mednarodne organizacije dela; ker je trgovina z delavci velik problem; ker so razmere še zlasti zaskrbljujoče razmere v ribiškem sektorju;

Q.  ker je EU začasno ustavila nova pogajanja z Tajsko o dvostranskem sporazumu o prosti trgovini, ki so se začela leta 2013, in zavrnila podpis sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil končan novembra 2013, dokler ne bo izvoljena demokratična vlada; ker je EU tretja največja trgovinska partnerica Tajske;

1.  pozdravlja, da se EU zelo zavzema za tajsko prebivalstvo, s katerim ima močne in dolgotrajne politične, gospodarske in kulturne vezi; poudarja, da je EU kot prijateljica in partnerica Tajske večkrat pozvala k ponovni vzpostavitvi procesa demokratizacije;

2.  vendar je zelo zaskrbljen, ker so po nezakonitem državnem uradu maja 2014 razmere na področju človekovih pravic na Tajskem vse slabše;

3.  poziva tajske oblasti, naj odpravijo represivne omejitve pravice do svobode in mirnega uresničevanja drugih človekovih pravic, zlasti tistih, ki so pomembne za mirno sodelovanje v političnih dejavnostih;

4.  poziva tajske oblasti, naj razveljavijo obsodbe in kazni, umaknejo obtožbe ter izpustijo posameznike in medijske subjekte, ki so bili obsojeni ali obtoženi zaradi mirnega uresničevanja pravice do svobode izražanja ali združevanja; poziva vlado, naj nemudoma prekliče 44. člen začasne ustave in povezane določbe, na podlagi katerih tajske oblasti zatirajo temeljne svoboščine in nekaznovano kršijo človekove pravice;

5.  poziva tajske oblasti, naj pomagajo preprečiti varnostne grožnje, ki prizadenejo prebivalstvo, ter naj se bolje odzivajo na pomisleke članov skupnosti in aktivistov za zemljiške pravice;

6.  poziva tajske oblasti, naj čim prej prenesejo politične oblasti z vojske na civilne organe; je seznanjen z jasnim načrtom za svobodne in poštene volitve in poziva, naj se upošteva časovni načrt;

7.  spodbuja prenos vseh sodnih pristojnosti za civiliste z vojaških na civilna sodišča, odpravo samovoljnih pridržanj zaradi vojnega stanja in omejitev pristojnosti vojske glede pridržanja civilistov;

8.  spodbuja oblasti, naj ponovno preučijo zakon lèse majesté, da se z njim ne bi kaznovalo mirno politično izražanje, in ustavijo razširjeno uporabo tega zakona za zadeve, ki z njim niso povezane;

9.  poziva k spoštovanju in zaščiti pravice do varnosti, tudi zagovornikov človekovih pravic, ter da bodo vse kršitve njihovih pravic nemudoma, učinkovito in neodvisno raziskane;

10.  je seznanjen, da je tajska vlada imenovala nov ustavodajni odbor, ki naj bi čimprej pripravil novo ustavo; poziva, naj ustava temelji na demokratičnih načelih, kot so enakost, svoboda, pravična zastopanost, preglednost, odgovornost, človekove pravice, pravna država ter javni dostop do virov;

11.  poziva tajsko vlado, naj spoštuje lastne ustavne in mednarodne obveznosti v zvezi z neodvisnostjo pravosodja, pravico do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, ter politični pluralizem, zlasti ker so njeni zakoni o razžalitvi vse strožji;

12.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je tajska vlada sprejela zaradi izpolnjevanja minimalnih standardov za odpravo trgovine z ljudmi in novodobnega suženjstva v preskrbovalni verigi svoje ribiške industrije; poziva vlado, naj te ukrepe začne čim prej izvajati in naj okrepi svoja prizadevanja;

13.  poziva Tajsko, naj podpiše in ratificira konvencijo o beguncih iz leta 1951 ali njen protokol iz leta 1967;

14.  spodbuja Tajsko, naj sprejme konkretne ukrepe za odpravo smrtne kazni;

15.  toplo pozdravlja sprejetje zakona o enakosti spolov, ki nakazuje bolj vključujočo prihodnost za pravno obravnavo lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v tej državi;

16.  pozdravlja odločitev o ustavitvi kazenskega postopka zaradi razžalitve zoper Andyja Halla in njegovo izpustitev; poziva, naj se ustavita tudi postopka zaradi računalniškega kriminala in razžalitve, ki sta se proti njemu začela na kazenskem sodišču na jugu Bangkoka, ker so bila njegova dejanja kot zagovornika človekovih pravic namenjena razkritju trgovanja z ljudmi in izboljšanju pravnega položaja delavcev migrantov na Tajskem, zaradi česar ima pravico izvajati raziskave in zagovorništvo, in to brez strahu pred povračilnimi ukrepi; je zaskrbljen, da sojenje v civilnih tožbah zaradi razžalitve ne bo povsem nepristransko, ker obstajajo poročila o lastniških povezavah med tožečimi podjetji in visokimi tajskimi politiki; prosi delegacijo EU, naj še naprej pozorno spremlja njegovo sodno zadevo in naj bo navzoča na sojenju;

17.  pozdravlja, da je okrožno sodišče v Phuketu 1. septembra 2015 oprostilo novinarja Chutimo „Oi“ Sidasathian in Alana Morisona;

18.  poziva mednarodno skupnost in zlasti EU, naj storita vse za boj proti trgovini z ljudmi, suženjskemu delu in prisilnim migracijam, tako da spodbujata mednarodno sodelovanje pri nadzoru in preprečevanju kršitev človekovih pravic na področju dela;

19.  spodbuja EU in tajsko vlado, naj vzpostavita konstruktiven dialog o zadevah, povezanih z varstvom človekovih pravic in procesi demokratizacije na Tajskem in v vsej regiji; ponovno izraža podporo procesu demokratizacije na Tajskem;

20.  podpira Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) pri ohranjanju ekonomskega in političnega pritiska, s katerim naj bi zagotovili, da bi se Tajska vrnila k demokratičnemu upravljanju; v zvezi s tem opominja tajsko vlado, naj ne pričakuje napredka pri sporazumu o prosti trgovini in sporazumu o partnerstvu med EU in Tajsko, dokler bo na oblasti vojaška hunta;

21.  pozdravlja novo vlogo Tajske kot države koordinatorice za odnose ASEAN-EU za obdobje 2015–2018; opozarja na obojestranske koristi sodelovanja za ASEAN in EU;

22.  prosi ESZD, delegacijo EU in delegacije držav članic, naj uporabijo vse razpoložljive instrumente za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in pravne države na Tajskem, še posebej tako, da še naprej spremljajo preiskave zoper opozicijske voditelje in njihova zaslišanja na sojenjih;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladi in parlamentu Tajske, parlamentom in vladam držav članic, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice in vladam Združenja držav jugovzhodne Azije.

(1) UL C 161 E, 31.5.2011, str. 152.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0107.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0211.

Pravno obvestilo