Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0997/2015

Συζήτηση :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0345

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 83k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, στη Σαουδική Αραβία(1), και της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο 1998 και αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής (A/RES/69/186),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και αναθεωρήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Σαουδική Αραβία έχει συνυπογράψει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948, και το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον οποίο έχει συνυπογράψει η Σαουδική Αραβία, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 του Χάρτη, βάσει του οποίου παραχωρείται το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και το άρθρο 8 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τα σωματικά ή ψυχοσωματικά βασανιστήρια και την ωμή, εξευτελιστική, ταπεινωτική ή απάνθρωπη μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιπρόσθετη υπόθεση της καταδίκης σε αποκεφαλισμό δεύτερου ανήλικου προσώπου, του Dawoud al-Marhoon, ο οποίος, στην ηλικία των 17 ετών, φέρεται να βασανίστηκε και να εξαναγκάστηκε να υπογράψει ομολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από αξιωματούχους για την καταδίκη του, μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2015, ο 21χρονος Ali Mohammed al-Nimr, ανιψιός γνωστού αντιφρονούντος, καταδικάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε θάνατο με αποκεφαλισμό και σταύρωση, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας βάσει ποινικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων της εξέγερσης, της συμμετοχής σε ταραχές, της ληστείας για λόγους διαμαρτυρίας και της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα, παρόλο που τη στιγμή που συνελήφθη, ενώ λάμβανε μέρος σε διαδήλωση για τη δημοκρατία και την ισότητα των δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, είχε ηλικία μικρότερη των 18 ετών και, συνεπώς, ήταν ανήλικος· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω της συμμετοχής του στις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι κυρίως σιιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταγγέλλεται από αξιόπιστες πηγές, ο Ali al-Nimr βασανίστηκε και εξαναγκάστηκε να υπογράψει την ομολογία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει στερηθεί κάθε εγγύηση ασφαλούς δίκης και προσήκουσας νομικής διαδικασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε πρόσωπο που δεν είχε ενηλικιωθεί τη στιγμή που διαπράχθηκε το αδίκημα, καθώς και οι καταγγελίες που ακολούθησαν σχετικά με τον βασανισμό του, είναι ασύμβατες με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σαουδικής Αραβίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου και, συνεπώς, είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν επικυρώσει τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών συνδέεται στενά με τις αποφάσεις του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου της Σαουδικής Αραβίας σε δίκες για αδικήματα σχετικά με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διενεργήθηκαν τουλάχιστον 175 εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση αυτή είναι μια από τις πολλές υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων επιβλήθηκαν σκληρές αποφάσεις και παρενοχλήθηκαν ακτιβιστές της Σαουδικής Αραβίας που διώχθηκαν επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους, ορισμένοι δε εκ των οποίων καταδικάστηκαν με διαδικασίες που δεν τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για δίκαιη δίκη, όπως επιβεβαιώθηκε από τον πρώην Ύπατο Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τον Ιούλιο 2014·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Faisal bin Hassan Trad, διορίστηκε πρόεδρος ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση του διαλόγου μεταξύ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να αποτελέσει εποικοδομητικό βήμα για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και της προώθησης μεταρρυθμίσεων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό πολιτικό και οικονομικό παράγοντα στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ο οποίος ασκεί σημαντική επιρροή·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την καταδίκη του Ali Mohammed al-Nimr σε θάνατο· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

2.  ζητεί από σαουδαραβικές αρχές, και ιδίως από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Salman bin Abdulaziz Al Saud, να αποτρέψει την εκτέλεση του Ali Mohammed al-Nimr και να απονείμει χάρη ή να μετατρέψει την ποινή του· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουν αμέσως την εκτέλεση·

3.  υπενθυμίζει στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη χρήση της θανατικής ποινής για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

4.  ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσουν το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο που ιδρύθηκε το 2008 για να εξετάζει υποθέσεις τρομοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε όμως όλο και περισσότερο για την δίωξη διαφωνούντων με ειρηνικά μέσα επί τη βάσει κατηγοριών με φανερά πολιτικά κίνητρα και σε διαδικασίες που παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στη δίκαιη δίκη·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να διασφαλίσει την έγκαιρη και αμερόληπτη διενέργεια έρευνας για τα καταγγελθέντα βασανιστήρια, και να εξασφαλίσει ότι ο Ali Mohammed al-Nimr θα λάβει την ιατρική φροντίδα που ενδέχεται να χρειάζεται, καθώς και τακτική πρόσβαση στην οικογένεια και τους δικηγόρους του·

6.  υπενθυμίζει στη Σαουδική Αραβία τις υποχρεώσεις της ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ· σημειώνει ότι ανατέθηκε πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία να προεδρεύσει ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από τις σαουδαραβικές αρχές να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα τους είναι συνεπή προς έναν τόσο διεθνή ρόλο·

7.  ζητεί τη δημιουργία ενισχυμένου μηχανισμού για τον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Σαουδικής Αραβίας για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη διαδικασία των δικαστικών μεταρρυθμίσεων στην οποία έχει δεσμευτεί· ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να επιδιώξουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως όσες σχετίζονται με τη θανατική ποινή·

8.  ενθαρρύνει τη Σαουδική Αραβία να υπογράψει και να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1976, το άρθρο 6 του οποίου ορίζει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή·

9.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταγγελθείσα αύξηση των θανατικών ποινών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας το 2014, καθώς και για το ανησυχητικό ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες τα δικαστήρια αποφάσισαν να επιβάλουν τη θανατική ποινή το 2015·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Βασιλιά Salman bin Abdulaziz Al Saud, στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0037.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου