28 ta' Frar 2018
P8_TA(2015)0346(COR01)
RETTIFIKA
għad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-8 ta’ Ottubru 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-Direttiva)
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
WORD 47k
Avviż legali