28 februarie 2018
P8_TA(2015)0346(COR01)
RECTIFICARE
la Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 octombrie 2015 în vederea adoptării directivei menționate mai sus)
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
WORD 48k
Notă juridică