Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2150(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0280/2015

Predložena besedila :

A8-0280/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0353

Sprejeta besedila
PDF 249kWORD 70k
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj Končna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2015 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki je bil dokončno sprejet 17. decembra 2014(2),

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, kot je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015(3),

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 2/2015, št. 3/2015, št. 4/2015 in št. 5/2015, kot so bile dokončno sprejete 7. julija 2015(4),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(6),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(7),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(8),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2015, ki ga je Komisija sprejela 15. julija 2015 (COM(2015)0351),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2015, ki ga je Svet sprejel 18. septembra 2015 in ga istega dne posredoval Parlamentu (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0280/2015),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2015 nanaša na spremembo napovedi v zvezi z osnovami tradicionalnih lastnih sredstev, DDV in BND ter vključitev ustreznih popravkov za Združeno kraljestvo in njihovega financiranja v proračun, kar bo povzročilo spremembo porazdelitve prispevkov v proračun Unije po državah članicah;

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2015 zajema tudi uvedbo dveh novih proračunskih postavk z zaznamkom (p.m.) za podporo skrbniškim skladom, ki jih upravlja Komisija na področjih politike za razvoj in sodelovanje oziroma širitvene politike;

C.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2015 določa tudi spremembo kadrovskega načrta urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, pri čemer pa ne bo prišlo do spremembe skupnega števila delovnih mest ali proračuna;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2015, kot ga je predložila Komisija, in s stališčem Sveta o njem;

2.  ugotavlja, da se v primerjavi s prvotnim proračunom za leto 2015 nacionalni prispevki v proračun na podlagi BND zmanjšajo za 2,26 milijarde EUR zaradi prihodkov iz tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carin in prelevmanov na sladkor), ki so bili višji od pričakovanih za 1 133,5 milijona EUR, ter zaradi vključitve presežka iz leta 2014 s predlogom spremembe proračuna št. 3/2015;

3.  meni, da ima ta tehnična sprememba prihodkov v proračunu Unije trdno podlago v zadnjih statističnih dogajanjih in je v skladu z dogovorjeno porazdelitvijo po državah članicah;

4.  ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2015 z vsemi svojimi elementi ne vpliva na odhodke v proračunu za leto 2015, njegov vpliv na prihodke pa je povzročil samo spremembo porazdelitve prispevkov po državah članicah;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2015;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 69, 13.3.2015, str. 1.
(3) UL L 190, 17.7.2015, str. 1.
(4) UL L 261, 7.10.2015.
(5) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(6) UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
(7) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(8) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo