Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2253(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0290/2015

Predložena besedila :

A8-0290/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0354

Sprejeta besedila
PDF 327kWORD 70k
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. oktobra 2015 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2014(1),

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, kot je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015(2),

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 2/2015, št. 3/2015, št. 4/2015 in št. 5/2015, kot so bile dokončno sprejete 7. julija 2015(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2015, ki ga je Komisija sprejela 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru), zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(6), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0290/2015),

A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev za prevzem obveznosti v okviru razdelka 3 zdi, da je za te odobritve potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti;

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti prek zgornje meje večletnega finančnega okvira za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 v višini 66,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za obvladovanje begunske in migracijske krize;

1.  ugotavlja, da v okviru zgornje meje razdelka 3 za leto 2015 ni mogoče ustrezno financirati pomembnih in nujnih političnih prednostnih nalog Unije;

2.  zato soglaša, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 66,1 milijona EUR;

3.  soglaša tudi s predlagano razporeditvijo ustreznih odobritev plačil v višini 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017;

4.  ponovno poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

5.  ponovno izraža svoje dolgoletno mnenje, da se lahko plačila, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile predhodno sprejete prek instrumenta prilagodljivosti, upoštevajo zgolj nad zgornjo mejo, brez poseganja v možnost uporabe odobritev plačil za specifične proračunske vrstice prek instrumenta prilagodljivosti brez predhodno odobrenih obveznosti;

6.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 69, 13.3.2015, str. 1.
(2) UL L 190, 17.7.2015, str. 1.
(3) UL L 261, 7.10.2015.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
(6) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/2248.)

Pravno obvestilo