Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0065(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0299/2015

Predložena besedila :

A8-0299/2015

Razprave :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0362

Sprejeta besedila
PDF 333kWORD 72k
Torek, 27. oktober 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Obdavčitev dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti: razveljavitev direktive o prihrankih *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o predlogu direktive Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0129),

–  ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0086/2015),

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0299/2015),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Direktiva 2014/107/EU ima na splošno širše področje uporabe od Direktive 2003/48/ES ter določa, da v primeru prekrivanja področij uporabe prevlada Direktiva 2014/107/EU. Še vedno je nekaj preostalih primerov, v katerih bi se uporabljala le Direktiva 2003/48/ES. Ti preostali primeri so posledica rahlih razlik v pristopu med obema direktivama ter različnih posebnih izjem. Če v teh omejenih primerih področje uporabe Direktive 2003/48/ES ne bi spadalo na področje uporabe Direktive 2014/107/EU, bi se zadevne določbe Direktive 2003/48/ES še naprej uporabljale, v Uniji pa bi veljali dvojni standardi poročanja. Stroški takšnega dvojnega poročanja bi prevladali nad manjšimi koristmi, ki bi jih imeli z ohranitvijo tega stanja.
(5)  Direktiva 2014/107/EU ima na splošno širše področje uporabe od Direktive 2003/48/ES ter določa, da v primeru prekrivanja področij uporabe prevlada Direktiva 2014/107/EU. Še vedno je nekaj preostalih primerov, v katerih bi se uporabljala le Direktiva 2003/48/ES. Ti preostali primeri so posledica rahlih razlik v pristopu med obema direktivama ter različnih posebnih izjem. Če v teh omejenih primerih področje uporabe Direktive 2003/48/ES ne bi spadalo na področje uporabe Direktive 2014/107/EU, bi se zadevne določbe Direktive 2003/48/ES še naprej uporabljale, v Uniji pa bi veljali dvojni standardi poročanja. Čeprav o sistemu dvojnega poročanja ni bila opravljena specifična analiza stroškov in koristi, niti za začasno prehodno obdobje med dvema standardoma, se upravičeno domneva, da bi stroški takšnega dvojnega poročanja prevladali nad manjšimi koristmi, ki bi jih imeli z ohranitvijo tega stanja.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Določbe, enakovredne tistim iz Direktive 2003/48/ES, se trenutno uporabljajo prek ločenih dvostranskih sporazumov med Unijo in petimi evropskimi državami, ki niso države članice Unije (Švicarska konfederacija, Kneževina Lihtenštajn, Republika San Marino, Kneževina Monako in Kneževina Andora), ter med vsako državo članico in 12 odvisnimi ali pridruženimi ozemlji (Kanalski otoki, Otok Man in odvisna ali pridružena ozemlja v Karibih). Pomembno je, da se vsi ti dvostranski sporazumi prilagodijo novemu svetovnemu standardu OECD in Direktivi 2014/107/EU. Bistveno je tudi, da v prehodu z obstoječega na novi standard ne nastanejo vrzeli ali druge pomanjkljivosti. Komisija sicer ima jasen mandat za pogajanja o spremembah teh sporazumov s petimi evropskimi državami, ki niso države članice Unije, vendar bi morala glede na svoje strokovno znanje prevzeti dejavnejšo vlogo tudi pri lajšanju in spodbujanju pregledov sporazumov med državami članicami in 12 odvisnimi ali pridruženimi ozemlji. Komisija bi morala, kjer je to primerno in po izrecni privolitvi države članice, prevzeti vodenje takšnih pogajanj, da bi bila pogajanja preprostejša in učinkovitejša.
Sprememba 3
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija do 1. julija 2016 predloži Svetu in Evropskemu parlamentu poročilo o prehodu s standarda poročanja iz Direktive 2003/48/ES na novi standard poročanja, vzpostavljen z Direktivo 2014/107/EU. Poročilo med drugim vključuje tudi tveganja za nastanek vrzeli ali drugih nepravilnosti pri poročanju, ki bi lahko omogočile čezmejne davčne utaje in goljufije. Poročilo zajema tudi sorodne procese pregleda ločenih dvostranskih sporazumov med Unijo in petimi evropskimi državami, ki niso države članice Unije (Švicarska konfederacija, Kneževina Lihtenštajn, Republika San Marino, Kneževina Monako in Kneževina Andora), ter med vsako državo članico in 12 odvisnimi ali pridruženimi ozemlji (Kanalski otoki, Otok Man in odvisna ali pridružena ozemlja v Karibih). Komisija do 1. oktobra 2017 predloži poročilo o spremljanju, da bi podrobno spremljali razmere. Poročilom se po potrebi priložijo ustrezni zakonodajni predlogi.
Pravno obvestilo