Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0297/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0297/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0366

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 61k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (09173/3/2015 – C8‑0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0512),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0297/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 73.
(2)Hyväksytyt tekstit, 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Tarkastellessaan uudelleen 3. joulukuuta 2009 päivättyä komission yksiköiden valmisteluasiakirjaa, joka koskee ohjeita sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanoa ja soveltamista varten, komissio käsittelee myös kaupallisia menettelyjä, joissa verkossa palvelujaan markkinoivat matkapalvelujen tarjoajat tarjoavat lisäpalveluja piilotetulla, epäselvällä tai monitulkintaisella tavalla, kuten piilottamalla vaihtoehdon, joka mahdollistaa muiden palvelujen varaamatta jättämisen. Komissio ilmoittaa parlamentille, miten sen näkemykset on otettu huomioon, kun tarkistetut ohjeet hyväksytään.

Oikeudellinen huomautus