Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0297/2015

Pateikti tekstai :

A8-0297/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0366

Priimti tekstai
PDF 322kWORD 64k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EE (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09173/3/2015 – C8-0281/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0512) per pirmąjį svarstymą(2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0297/2015),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 170, 2014 6 5, p. 73.
(2) 2014 3 12 priimti tekstai, P7_TA(2014)0222.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Persvarstydama 2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo ir taikymo gairės“ Komisija taip pat aptars komercinės praktikos klausimą, kai savo paslaugas internetu parduodantys kelionės paslaugų teikėjai siūlo papildomas paslaugas neaiškiu ar dviprasmišku būdu, kaip antai, paslėpdami pasirinkimo galimybę neužsakyti daugiau papildomų paslaugų. Priimdama persvarstytas gaires Komisija informuos Parlamentą, kaip ji atsižvelgė į jo nuomonę.

Teisinis pranešimas