Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2132(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0283/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0283/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0370

Hyväksytyt tekstit
PDF 175kWORD 77k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman, varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(6),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0283/2015),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden ARTEMIS‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2)EUVL C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3)EUVL L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4)EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Euroopan parlamentin päätös 27. lokakuuta 2015 ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys) lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ARTEMIS-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman, varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ARTEMIS-yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008(6),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0283/2015),

1.  hyväksyy ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2)EUVL C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3)EUVL L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4)EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6)EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7)EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9)EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2132(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0283/2015),

A.  ottaa huomioon, että ARTEMIS-yhteisyritys perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on määritellä ja toteuttaa tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi eri sovellusaloilla unionin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen lujittamiseksi sekä mahdollistaa uusien markkinoiden ja yhteiskunnallisten sovellusten syntyminen;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

C.  toteaa, että ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuuksien kokonaismäärän olisi oltava unionin rahoitusosuuteen nähden 1,8-kertainen ja että hankkeisiin yhteisyrityksen keston ajan osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontaissuoritusten on oltava yhtä suuria tai suurempia kuin julkisten tahojen osuus;

D.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen todenneen, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

2.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitettuja hallinnollisia sopimuksia koskeviin jälkitarkastuksiin liittyvät käytännön järjestelyt on otettu käyttöön; toteaa, että käytännön järjestelyihin kuuluu erityisen raportointilomakkeen käyttöönotto, jonka tueksi yhteisyritys arvioi kansallisten rahoitusviranomaisten varmentamisjärjestelmiä ja tilintarkastustuomioistuin tekee käyntejä jäsenvaltioihin tutustuakseen kansallisten rahoitusviranomaisten toimintaan;

3.  palauttaa mieliin, että yhteisyrityksen hyväksymän jälkitarkastusstrategian mukaisesti sen on arvioitava vähintään kerran vuodessa, saadaanko kansallisten rahoitusviranomaisten toimittamien tietojen perusteella riittävä varmuus toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

4.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tietoja tarkastusstrategioistaan antaneiden 23 kansallisen rahoitusviranomaisen osuus kaikista myönnetyistä avustuksista oli 95 prosenttia; suhtautuu myönteisesti siihen, että täydentääkseen yhteisyrityksen saamia tietoja tilintarkastustuomioistuin hankkii lisätietoja suoraan kansallisilta rahoitusviranomaisilta voidakseen antaa lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

5.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että se edistyi pannessaan täytäntöön toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on korjata tilintarkastustuomioistuimen varauman sisältävässä lausunnossaan mainitsemat puutteet; toteaa, että kansallisten järjestelmien antama varmuus arvioitiin positiivisesti maissa, joiden osuus on 54 prosenttia kaikista avustuksista, ja että muita maita koskeva arviointi on edennyt pitkälle ja sen jälkeen arvioitujen avustusten osuus on 84 prosenttia; kehottaa yhteisyritystä jatkamaan arviointia siten, että arvioinnin piiriin kuuluu 100 prosenttia kaikista avustuksista;

6.  panee merkille, että järjestettiin varmuutta käsittelevä seminaari, johon osallistui tilintarkastustuomioistuimen, komission ja komission sisäisen tarkastuksen edustajia sekä yhteisyrityksessä toimivia kansallisten rahoitusviranomaisten edustajia; toteaa, että seminaarissa korostettiin unionin ohjelmien vaatimuksia ja annettiin mahdollisuus vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa;

7.  panee merkille, että yhteisyritys kehitti jäännösvirhetason arvioimiseksi uuden menetelmän, joka on samankaltainen kuin yhteisesti hallinnoitavasta rahoituksesta vastaavien komission yksiköiden käyttämä menetelmä; ottaa huomioon, että jäännösvirhetason ensimmäinen arvio perustui 157 tarkastettuun toimeen ja antoi tulokseksi 0,73 prosenttia ja äskettäin ajan tasalle saatettu arvio perustui 331 toimeen ja antoi virhetasoksi 0,66 prosenttia, mikä on alle 2 prosentin olennaisuusrajan;

8.  palauttaa mieliin, että talousarvion tarkistamisen jälkeen vuoden lopussa maksumäärärahojen käyttöaste oli 69 prosenttia; panee merkille, että yhteisyrityksen mukaan yksi alhaisen käyttöasteen keskeisistä syistä oli se, että kansalliset rahoitusviranomaiset antoivat maksutodistuksia viipeellä, koska maksut maksettiin heti, kun kansalliset todistukset oli saatu; toteaa lisäksi, että hitaampi maksuvauhti ei vaikuttanut hankkeiden tekniseen toteutukseen;

9.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että osakasvaltioiden maksuosuudet olivat 1,8-kertaiset verrattuna unionin sitoumuksiin; toteaa, että valtiontukisääntöihin sisältyvien rajoitusten noudattamiseksi osakasvaltioiden sitoumuksia piti avustuksia myönnettäessä vähentää alle kynnysarvon (1,8-kertainen taso); panee merkille, että näin ollen unionin yhteisyritykselle maksama rahoitusosuus oli 181 454 844 euroa ja osakasvaltioiden maksuosuudet 341 842 261 euroa, joten taso oli 1,88-kertainen;

10.  panee merkille, että komissio laatii arvion ARTEMIS-yhteisyrityksen toiminnasta yhteisen ECSEL-teknologia-aloitteen luomiseen asti ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008 mukaisesti, mikä otetaan huomioon käsiteltäessä varainhoitovuoden 2014 vastuuvapauden myöntämistä;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

11.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että sen perustamisesta annetun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan vaatimusten lisäksi ENIAC-yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen toiminto on nyt vahvistettu yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen toiminnoksi, koska yhteisyritykset on yhdistetty;

12.  toteaa, että yhteisyrityksen mukaan sen yhteisen tietoteknisen infrastruktuurin palautumissuunnitelma on hyväksytty;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  panee merkille, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritysten yhdistämisen vuoksi ENIAC‑yhteisyrityksen eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia kattavia toimintaperiaatteita sovelletaan myös ARTEMIS-yhteisyritykseen; toteaa lisäksi, että hyväksytyt toimintaperiaatteet sisältävät eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat menettelyt sekä sääntöjen rikkomisen johdosta käynnistettävät menettelyt;

14.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että toimitusjohtajan ja johtajien ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset koottiin yhteen ja julkistettiin yhteisyrityksen verkkosivustolla henkilöstösääntöjen ja niiden soveltamissääntöjen mukaisesti; panee merkille, että on luotu kattava tietokanta, joka sisältää kaikki tiedot eturistiriidoista ja toteutetuista toimista ja jota pidetään säännöllisesti yllä;

Tutkimustulosten seuranta ja niistä raportointi

15.  palauttaa mieliin, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä(1) määrätään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että unionin 10 000 000 euron avustusta kohti on tuotettu 211,5 julkaisua ja 16,6 patenttia, mikä on osoitus yhteisyrityksen tutkimustulosten korkeasta tuottavuudesta ja siitä, että se noudattaa kaikkia seitsemännen puiteohjelman koordinaattoreiden tähän mennessä esittämiä vaatimuksia.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 6), 7 artikla.

Oikeudellinen huomautus