Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0901B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0296/2015

Předložené texty :

A8-0296/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0377

Přijaté texty
PDF 404kWORD 66k
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 k postoji Rady v prvním čtení k nařízení Evropské parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k žádosti Soudního dvora předložené Evropskému parlamentu a Radě (02074/2011),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. října 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 8 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 69 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro právní záležitosti (A8-0296/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Soudnímu dvoru, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Přijaté texty, 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/..., kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2422.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady

Na konci reformního procesu bude Tribunál tvořen dvěma soudci z každého členského státu. V zájmu dosažení rovnosti mezi ženami a muži, která je podle článku 3 Smlouvy o EU jedním z cílů Evropské unie, by proto vlády členských států měly v rámci procesu nominace kandidátů na soudce Tribunálu podle článku 254 Smlouvy o fungování EU v co nejvyšší míře zajistit rovné zastoupení žen a mužů.

Právní upozornění