Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0901B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0296/2015

Esitatud tekstid :

A8-0296/2015

Arutelud :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0377

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 63k
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 28. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud Euroopa Kohtu taotluse (02074/2011) suhtes,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 21. oktoobri 2015. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 8 punktile a,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 69,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0296/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Liidu Kohtule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 28. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2015/..., millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2015/2422) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus

Reformi lõppedes koosneb Üldkohus kahest kohtunikust liikmesriigi kohta. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamiseks, mis on Euroopa Liidu eesmärk vastavalt ELi lepingu artiklile 3, peaksid liikmesriikide valitsused Üldkohtu kohtunike kandidaatide nimetamisel kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 254 tagama võimalikult suurel määral naiste ja meeste võrdse esindatuse.

Õigusalane teave