Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0901B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0296/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0296/2015

Keskustelut :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0377

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 63k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. lokakuuta 2015 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09375/1/2015 – C8‑0166/2015),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetusta unionin tuomioistuimen pyynnöstä (02074/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 21. lokakuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0296/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, unionin tuomioistuimelle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 28. lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/… antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/2422.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma

Uudistusprosessin päättyessä unionin yleisessä tuomioistuimessa on kaksi tuomaria jäsenvaltiota kohti. Naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamiseksi, mikä on Euroopan unionin tavoite Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden hallitusten olisi varmistettava mahdollisimman laajasti naisten ja miesten tasapuolinen edustus asettaessaan ehdolle henkilöitä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 254 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus