Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0901B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0296/2015

Pateikti tekstai :

A8-0296/2015

Debatai :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0377

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 66k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (09375/1/2015 – C8‑0166/2015),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Europos Parlamentui ir Tarybai pateikto Teisingumo Teismo prašymo (02074/2011) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 21 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento per antrąjį svarstymą priimtai pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A8-0296/2015),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 2014 4 15 priimti tekstai, P7_TA(2014)0358.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. spalio 28 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2015/..., kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 2015/2422.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas

Įvykdžius reformų procesą Bendrąjį Teismą sudarys po du teisėjus iš kiekvienos valstybės narės. Todėl valstybių narių vyriausybės, siekdamos moterų ir vyrų lygybės, kuri yra Europos Sąjungos tikslas pagal ES sutarties 3 straipsnį, ir pagal SESV 254 straipsnį skirdamos kandidatus į Bendrojo Teismo teisėjus turėtų kuo labiau užtikrinti vienodą atstovavimą vyrams ir moterims.

Teisinis pranešimas