Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0901B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0296/2015

Teksty złożone :

A8-0296/2015

Debaty :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0377

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 66k
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów Sądu ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Trybunału Sprawiedliwości przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (02074/2011),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 21 października 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 69 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Prawną (A8-0296/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w drugim czytaniu;

2.  Zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji.;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte z dnia 15.4.2014 r., P7_TA(2014)0358.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/... zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2015/2422.)ZAŁĄCZIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJWspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i RadyPo zakończeniu procesu reformy Sąd będzie składał się z dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego. Zatem, aby osiągnąć równość kobiet i mężczyzn, która jest celem Unii Europejskiej zgodnie z art. 3 TUE, rządy państw członkowskich powinny w możliwie największym zakresie zapewnić równą reprezentację kobiet i mężczyzn w procesie mianowania kandydatów na sędziów w Sądzie na mocy art. 254 TFUE”

Informacja prawna