Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0901B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0296/2015

Predkladané texty :

A8-0296/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0377

Prijaté texty
PDF 334kWORD 66k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k žiadosti Súdneho dvora predloženej Európskemu parlamentu a Rade (02074/2011),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 8 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 69 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A8-0296/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Súdnemu dvoru, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 28. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/..., ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/2422.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Na konci reformného procesu bude Všeobecný súd pozostávať z dvoch sudcov za každý členský štát. V záujme dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi, čo je cieľom Európskej únie podľa článku 3 Zmluvy o EÚ, by preto vlády členských štátov mali v rámci procesu vymenúvania kandidátov na sudcov Všeobecného súdu podľa článku 254 ZFEÚ v čo najväčšom rozsahu zabezpečiť rovnomerné zastúpenie žien a mužov.

Právne oznámenie