Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0213(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0295/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0295/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0378

Pieņemtie teksti
PDF 397kWORD 64k
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 28. oktobra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0457),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0295/2015),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (kopā ar attiecīgo Eiropas Parlamenta paziņojumu);

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 12, 15.1.2015., 116. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, 13.1.2015., P8_TA(2015)0005.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par atkāpju piešķiršanu attiecībā uz zveju Melnajā jūrā, izmantojot traļu un žaunu tīklus

"Eiropas Parlaments paziņo, ka Regulā (ES) Nr. 1343/2011 iekļaujamā 15.a panta noteikumi par atkāpēm no aizlieguma Melnās jūras piekrastes ūdeņos izmantot atsevišķus zvejas rīkus ir noteikti izņēmuma kārtā. Nosakot minētās atkāpes, ir ņemts vērā pašreizējais stāvoklis šajā reģionā, kurā dalībvalstis ir pieņēmušas pasākumus, lai konkrēto rīku varētu izmantot saskaņā ar attiecīgajiem GFCM ieteikumiem. Minētā informācija jau bija Parlamenta rīcībā, pirms Komisija iesniedza pašreizējo priekšlikumu. Šo iemeslu dēļ Parlaments, ņemot vērā pašreizējo kontekstu, piekrīt noteikumiem, kas paredz piešķirt attiecīgajām dalībvalstīm minētās atkāpes. Tomēr Parlaments uzsver, ka šos noteikumus nedrīkst uzskatīt vai izmantot par precedentu turpmākos tiesību aktos."

Juridisks paziņojums