Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0435(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0046/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0046/2014

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0380

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 67k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Uuselintarvikkeet ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0894),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0487/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon sekä neuvoston että Euroopan parlamentin 29. maaliskuuta 2011 vahvistamat kannat uuselintarvikkeita koskevan sovittelumenettelyn epäonnistuttua,

–  ottaa huomioon Ranskan kansalliskokouksen ja Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0046/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 311, 12.9.2014, s. 73.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2013)0435

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/2283.)

Oikeudellinen huomautus