Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0017(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0120/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0120/2015

Debates :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Balsojumi :

PV 29/10/2015 - 10.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0387

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 98k
Ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība***I
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2014)0040),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0023/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 7. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 29. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0120/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 451, 16.12.2014., 56. lpp.
(2) OV C 271, 19.8.2014., 87. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012
P8_TC1-COD(2014)0017

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/2365.)

Juridisks paziņojums