Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 15. apríla 2015 - BruselFinálna verzia
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Francúzsko
 Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu *
 Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť *
 Zmena VFR na roky 2014 – 2020 ***
 100. výročie arménskej genocídy
 Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny
Texty
Finálna verzia (47 kb)
Právne oznámenie