Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 28. travnja 2015. - StrasbourgZavršno izdanje
 Pregled izjave o financijskom interesu kandidata za povjerenika (tumačenje stavka 1. točke (a) Priloga XVI. Poslovniku)
 Međunarodna konvencija o standardima za osoblje na ribarskim brodovima ***
 Nacrt izmjene proračuna br. 2/2015: Izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.-2020.
 Uvođenje sustava eCall u vozila ***II
 Direktiva o kakvoći goriva i direktiva o energiji iz obnovljivih izvora ***II
 Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***II
 Emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa ***II
 Europska statistika ***II
 Višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove ***I
 Obveza iskrcavanja ***I
 Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europske zajednice i Ruske Federacije, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji ***
 Praćenje provedbe Bolonjskog procesa
 Europski film u digitalnom dobu
 Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama
Tekstovi
Završno izdanje (227 kb)
Pravna napomena