Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 28 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Examinarea declarațiilor privind interesele financiare ale comisarilor desemnați (interpretarea alineatului (1) litera (a) din Anexa XVI la Regulamentul de procedură)
 Convenția internațională privind standardele pentru personalul navelor de pescuit ***
 Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015: Modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
 Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor ***II
 Directiva privind calitatea combustibililor și Directiva privind energia din surse regenerabile ***II
 Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire***II
 Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***II
 Statisticile europene ***II
 Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I
 Obligația de debarcare ***I
 Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între CE și Rusia pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană ***
 Monitorizarea implementării procesului Bologna
 Filmul european în era digitală
 O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier
Texte
Ediţie definitivă (252 kb)
Notă juridică