Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 29. dubna 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 Předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I
 Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí ***I
 Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem ***I
 Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií ***I
 Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou ***I
 Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ***I
 Použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie horizontální státní podpory *
 Prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování EU *
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury
 Zvláštní zpráva Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8. 9. a 10. ERF
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (EPA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
 Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA)
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR
 Fondy peněžního trhu ***I
 Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I
 Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament
 Úřad evropského veřejného žalobce
 Strategie v oblasti alkoholu
 Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti
 Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU
Texty
Konečné znění (1950 kb)
Právní upozornění