Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2123(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0335/2015

Předložené texty :

A8-0335/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0406

Přijaté texty
PDF 401kWORD 66k
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení na výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 14. listopadu 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0335/2015),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 4a odst. 4 nařízení (ES) č. 2012/2002 je v souhrnném rozpočtu Unie vyčleněna částka 50 000 000 EUR na vyplácení záloh prostřednictvím prostředků;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na výplaty záloh

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2016/252.)

Právní upozornění