Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2123(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0335/2015

Teksty złożone :

A8-0335/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0406

Teksty przyjęte
PDF 403kWORD 64k
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r. (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020(2),w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 14 listopada 2015 r. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0335/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 kwota 50 000 000 EUR jest udostępniona na wypłaty zaliczek za pośrednictwem środków w budżecie ogólnym Unii

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypłatę zaliczek

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2016/252.)

Informacja prawna