Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2970(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1257/2015

Разисквания :

PV 26/11/2015 - 4.3

Гласувания :

PV 26/11/2015 - 11.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0414

Приети текстове
PDF 481kWORD 94k
Четвъртък, 26 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Свободата на изразяване на мнение в Бангладеш
P8_TA(2015)0414RC-B8-1257/2015

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно свободата на словото в Бангладеш (2015/2970(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Бангладеш, и по-специално своята резолюция от 21 ноември 2013 г. относно Бангладеш: права на човека и предстоящи избори(1), своята резолюция от 18 септември 2014 г. относно нарушаването на правата на човека в Бангладеш(2) и своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно последните избори в Бангладеш(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС(4), както и своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света(5),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие от 2001 г.,

—  като взе предвид изявленията от 1 април 2015 г. и 9 август 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно убийството на блогъри в Бангладеш,

—  като взе предвид изявлението от 7 август 2015 г. на експерти на ООН, в което се осъжда убийството на блогъра Нилой Нийл,

—  като взе предвид изявлението от 5 ноември 2015 г. на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн, с което държавата се призовава да предложи по-добра защита на писатели, издатели и други лица, заплашвани от екстремисти в Бангладеш,

—  като взе предвид изявлението от 11 февруари 2015 г. на делегацията на ЕС в Бангладеш,

—  като взе предвид изявлението от 9 април 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно предстоящата екзекуция на г-н Мухаммед Камарузаман в Бангладеш,

—  като взе предвид изявлението от 29 октомври 2014 г. на делегацията на ЕС в Бангладеш относно използването на смъртното наказание в страната,

—  като взе предвид предварителните констатации от 9 септември 2015 г. във връзка с посещението в Бангладеш на специалния докладчик на ООН по свободата на религията или убежденията,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Бангладеш е страна, и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн от 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно насърчаването и защитата на свободата на религията или убежденията от 24 юни 2013 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността,

A.  като има предвид, че съгласно Всеобщата декларация за правата на човека свободата на словото, включително свободата на пресата и на медиите, е важен стълб за изграждането на демократично, плуралистично и отворено общество;

Б.  като има предвид, че насърчаването и защитата на свободата на религията или убежденията е един от основните приоритети на политиката на ЕС в областта на правата на човека, включително пълна подкрепа за принципа на недискриминация и осигуряване на еднаква защита за лицата с нетеистични или атеистични убеждения;

В.  като има предвид, че Бангладеш постигна значителен напредък през последните години, по-специално по отношение на изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие; като има предвид, че ЕС има добри, дълготрайни отношения с Бангладеш, в това число чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие;

Г.  като има предвид, че приетата през 2014 г. конституция на Бангладеш включва основните свободи, в това число свободата на словото;

Д.  като има предвид, че в Бангладеш все още са широко разпространени нарушенията на основните свободи и права на човека, включително насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване и цензура спрямо журналисти и блогъри; като има предвид, че Бангладеш е на 146-то място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата;

Е.  като има предвид, че напреженията между нерелигиозни и религиозни сили са се увеличили и е нараснало насилието спрямо инакомислещите; като има предвид, че в продължение на години национални фундаменталистки ислямистки екстремистки групировки, и по-специално групировката „Ансарула Бангла“, публикуват „списъци на лица, които трябва да бъдат убити“, включващи предполагаеми критици на исляма, в това число носителката на наградата „Сахаров“ Таслима Насрин, и призовават за екзекутирането на светски блогъри и писатели, като същевременно извършват относително безнаказано брутални убийства;

Ж.  като има предвид, че на 31 октомври 2015 г. издателят Фейсал Арефин Дипан от издателството „Джагрити Прокашони“ беше брутално убит с мачете в неговия офис в Дака; като има предвид, че същия ден друг издател и двама писатели бяха нападнати и ранени, а други лица продължават да бъдат заплашвани;

З.  като има предвид, че през тази година в страната бяха убити най-малко петима светски блогъри и журналисти (Нилой Чаттерджи, наричан още Нилой Нийл, Фейсал Арефин Дипан, Ананта Биджой Дас, Вашикур Рахман Бабу и Авиджит Рой) за това, че са използвали основното си право на свобода на словото по политически, социални и религиозни въпроси; като има предвид, че ислямски екстремисти групировки са поели отговорност за няколко убийства;

И.  като има предвид, че през 2013 г. беше убит известният блогър Ахмед Раджиб Хайдер, а през 2014 г. — университетският преподавател A.K.M. Шафиул Ислам; като има предвид, че много други блогъри са получили смъртни заплахи в социалните медии — във Фейсбук са публикувани „списъци на лица, които трябва да бъдат убити“, насочени срещу светски писатели — или пък са оживели след опити за убийство, като много от тях са престанали да пишат или са избягали от страната;

Й.  като има предвид, че министър-председателят Шейх Хасина осъди тези убийства и изрази ангажимента на своето правителството за борба с тероризма и насилствения екстремизъм; като има предвид, че тя обяви политика на „нулева толерантност“ от страна на правоприлагащите органи спрямо всяко нарушение на правата на човека и прие Закон за реформа на полицията, предвиждащ кодекс на поведение; като има предвид, че въпреки това тя подкрепи също така задържането на светски блогъри от нейното правителство и създаването на разузнавателна комисия за преглед на социалните медии с цел откриване на евентуално богохулно съдържание;

К.  като има предвид, че през август 2014 г. правителството на Бангладеш въведе нова медийна политика, която продължава да поражда загриженост във връзка със свободата на словото; като има предвид, че някои елементи от тази политика налагат ограничения спрямо свободата на медиите, например чрез забрана на реч, която е „противодържавна“, „осмива националната идеология“ или „е в противоречие с културата на Бангладеш“, и чрез ограничаване на репортажите за „анархия, въстания или насилие“; като има предвид, че правителството на Бангладеш е засилило ограничителните мерки спрямо социалните медии чрез временно или пълно спиране на целия интернет, на Фейсбук, УотсАп, Вайбър и Месинджър;

Л.  като има предвид, че през последните месеци редица журналисти бяха арестувани и обвинени в нарушение на Закона за информационните и комуникационните технологии, който криминализира клеветническите и „противодържавни“ публикации;

M.  като има предвид обезпокояващото увеличение на тормоза след необоснованото въвеждане на някои закони през 2014 г.; като има предвид, че срещу 13 лица, работещи в медийния сектор, бяха образувани производства за неуважение към съда, които допринесоха за създаването на обща атмосфера на страх и сплашване, а това води до налагането на автоцензура;

Н.  като има предвид, че на 16 август 2015 г. журналистът Пробир Сикдар, собственик на онлайн вестника „Уттарадхикар Екаттор нюз“, беше арестуван по обвинение в клевета срещу министър от правителството във Фейсбук; като има предвид, че на 18 август 2015 г. председателят на Бангладешкия федерален съюз на журналистите Шаукат Махмуд беше арестуван заради твърдения, че на 23 януари 2015 г. е нападнал и запалил автобус и срещу него бяха заведени три съдебни дела във връзка с това предполагаемо нападение;

O.  като има предвид, че през последните години някои членове на опозиционни партии са изчезнали при неясни обстоятелства;

П.  като има предвид, че ЕС се противопоставя на използването на смъртно наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства и последователно призовава за повсеместното му премахване;

Р.  като има предвид, че на 21 ноември 2015 г. двама висши лидери на бангладешката опозиция бяха екзекутирани за военни престъпления, извършени по време на войната за независимост с Пакистан през 1971 г., след като последната им молба за помилване беше отхвърлена;

С.  като има предвид, че на 18 ноември 2015 г. беше застрелян италианският свещеник и лекар Пиеро Аролари, както и че бяха убити италианският хуманитарен работник Чезаре Тавела съответно на 28 септември 2015 г. и японският социален работник Хоши Кунио — на 3 октомври 2015 г., като активисти на Ислямска държава поеха отговорност за този атентат, както и за бомбените атентати в Дака на 24 октомври 2015 г., извършени по време на шествието Ашура в главния храм на шиитските мюсюлмани, като беше убит един юноша, а десетки други хора бяха ранени;

Т.  като има предвид, че правителството внесе проектозакон за регулиране на чуждестранните дарения (доброволчески дейности), целящ регламентиране на операциите и финансирането за групи, получаващи чуждестранни помощи;

1.  Осъжда зачестилите нападения на ислямистки екстремисти срещу светски писатели, блогъри, религиозни малцинства и чуждестранни хуманитарни работници; изразява съжаление за загубата на човешки животи и изказва искрените си съболезнования на жертвите и техните семейства;

2.  Призовава властите в Бангладеш да осъдят продължаващите ужасяващи актове срещу свободата на словото и да предприемат действия за незабавно прекратяване на всякакви актове на насилие, тормоз, сплашване и цензура спрямо журналисти, блогъри и представители на гражданското общество;

3.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващото се положение по отношение на правото на свободно мнение, което съпровожда възхода на религиозния фундаментализъм, нетърпимостта и екстремисткото насилие в Бангладеш; призовава властите в Бангладеш да положат повече усилия за подобряване на защитата, предоставяна от органите на активисти и журналисти; призовава всички политически партии и техните ръководители недвусмислено и категорично да осъдят екстремисткото насилие и да подкрепят правото на свобода на словото;

4.  Припомня на компетентните органи на Бангладеш техните национални и международни правни задължения, включително тяхната отговорност за обезпечаване на сигурността и безопасността на всички граждани, независимо от техните политически и религиозни възгледи, както и за гарантиране на упражняването на свободата на словото и свободата на печата без произволни ограничения и цензура в страната;

5.  Призовава властите в Бангладеш да гарантират провеждането на независими разследвания и да дадат обяснения за изчезването на членове на опозиционни партии през последните няколко години, и по-специално в месеците преди и след изборите през януари 2014 г.;

6.  Настоятелно призовава властите в Бангладеш да предотвратяват безнаказаността и да направят всичко възможно за откриване на всички нападатели и за изправянето им пред съд, чрез започване на независими, надеждни и прозрачни разследвания и гарантиране на справедлив съдебен процес, без налагане на смъртно наказание;

7.  Отбелязва усилията, полагани за задържането на лица във връзка с убийството на Авиджит Рой, Вашикур Бабу и Ниладри Чаттерджи; приветства постигнатия напредък по наказателните разследвания във връзка със смъртта на италианския гражданин Чезаре Тавела и японския гражданин Хоши Кунио;

8.  Настоятелно призовава правителството на Бангладеш да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на други убийства, като предприеме ефективни мерки за защита на писатели, издатели и други лица, които са получили заплахи, не само чрез осигуряването на конкретна физическа закрила за лицата, които са потенциални мишени за насилие, но също така и чрез започване на обществени дебати за отхвърляне на всякакви екстремистки възгледи;

9.  Призовава властите в Бангладеш да възстановят пълната независимост на медиите, да оттеглят всички обвинения срещу издатели и журналисти, които са публикували текстове, критикуващи правителството, да разрешат незабавното отваряне на всички затворени офиси на средства за масово осведомяване и да възстановят веднага пълния и безпрепятствен достъп до всички видове публикации, включително и електронните публикации;

10.  Призовава властите в Бангладеш да изпълнят незабавно своите ангажименти и да приложат плана за действие на ООН за безопасността на журналистите и въпроса за безнаказаността, приет през 2013 г.;

11.  Призовава властите в Бангладеш да гарантират независимостта и безпристрастността на съдебната система и да изменят Закона за информационните и комуникационните технологии и Закона за киберсигурността от 2015 г., с цел привеждането им в съответствие с международните стандарти във връзка със свободата на словото, като се декриминализират „противодържавните“ публикации;

12.  Изразява сериозна загриженост във връзка с често повтарящите се случаи на етническо и религиозно мотивирано насилие, по-специално основаното на пола насилие срещу жени и ЛГБТИ лица; настоятелно призовава правителството на Бангладеш, както и религиозните организации и техните ръководители, да започнат процес на помирение; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да работи за изправянето пред съд на извършителите на такива насилствени актове; настоятелно призовава правителството на Бангладеш също така да осигури достатъчна защита и гаранции за малцинствата, като например шиитските мюсюлмани, ахмадите, будистите, индусите и християните, както и бихарите;

13.  Отбелязва, че Законът за регулиране на чуждестранните дарения (доброволчески дейности) от 2014 г. доведе в някои случаи до упражняването на произволен контрол от страна на правителството спрямо легитимни организации на гражданското общество; призовава властите в Бангладеш да преразгледат този закон, за да предотвратят подобни случаи;

14.  Призовава властите в Бангладеш да изпълнят незабавно своите ангажименти и да приложат плана за действие на ООН за безопасността на журналистите и въпроса за безнаказаността, приет през 2013 г.;

15.  Призовава правителството на Бангладеш да позволи на международните НПО в страната да изпълняват своите задачи, както и да гарантира, че всички организации за правата на човека и групи на гражданското общество могат да работят в спокойна обстановка, без страх и репресии;

16.  Призовава Европейската служба за външна дейност, делегацията на ЕС в Бангладеш и делегациите на държавите членки да следят внимателно положението с правата на човека и политическата ситуация в Бангладеш и да използват всички налични инструменти, включително и Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

17.  Призовава ЕС, в съответствие с неговата стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията, незабавно да представи горепосочените опасения и да отправи препоръки към властите в Бангладеш;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на върховния комисар на ООН по правата на човека, генералния секретар на ООН, както и на правителството и парламента на Бангладеш.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0516.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0024.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0045.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0470.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0274.

Правна информация