Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2970(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1257/2015

Debatai :

PV 26/11/2015 - 4.3

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0414

Priimti tekstai
PDF 269kWORD 90k
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Žodžio laisvė Bangladeše
P8_TA(2015)0414RC-B8-1257/2015

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žodžio laisvės Bangladeše (2015/2970(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir artėjančių rinkimų Bangladeše(1), 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Bangladeše(2) ir 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl neseniai įvykusių rinkimų Bangladeše(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje(4) ir į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. Europos bendrijos ir Bangladešo Liaudies Respublikos bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 1 d. ir 2015 m. rugpjūčio 9 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimus dėl tinklaraštininkų nužudymų Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 7 d. JT ekspertų pareiškimą, kuriuo smerkiamas tinklaraštininko Niloy Neel nužudymas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 5 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra'ado Al Husseino pareiškimą, kuriuo valstybė raginama suteikti geresnę apsaugą rašytojams, leidėjams ir kitiems žmonėms, kuriems grasina ekstremistai Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 11 d. ES delegacijos Bangladeše pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 9 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl Muhammadui Kamaruzzamanui gresiančios mirties bausmės Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 29 d. ES delegacijos Bangladeše pareiškimą dėl mirties bausmės šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 9 d. JT specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo klausimais preliminarią išvadą po apsilankymo Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Bangladešas, ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 12 d. ES gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir apsaugos gaires,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją žodžio laisvė, be kita ko, spaudos ir žiniasklaidos laisvė, yra neatsiejamas demokratinės, pliuralistinės ir atviros visuomenės ramstis;

B.  kadangi religijos ar tikėjimo laisvės propagavimas ir apsauga yra vienas iš pagrindinių ES žmogaus teisių politikos prioritetų, įskaitant visapusišką pritarimą nediskriminavimo principui ir vienodą žmonių, išpažįstančių neteistinį tikėjimą arba neišpažįstančių jokio tikėjimo, apsaugą;

C.  kadangi Bangladešas per pastaruosius metus padarė didelę pažangą, visų pirma siekdamas Tūkstantmečio vystymosi tikslų; kadangi ES ir Bangladešą sieja geri ir ilgalaikiai santykiai, įskaitant santykius, pagrįstus bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi;

D.  kadangi 2014 m. priimtoje Bangladešo Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės laisvės, įskaitant žodžio laisvę;

E.  kadangi pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant prieš žurnalistus ir tinklaraštininkus nukreiptą smurtą, kurstymą, neapykantą kurstančią kalbą, priekabiavimą, bauginimą ir cenzūrą, ir toliau yra plačiai paplitę Bangladeše; kadangi Bangladešas pagal pasaulio spaudos laisvės indeksą užima 146 vietą iš 180;

F.  kadangi išaugo įtampa tarp pasaulietiškų ir religinių jėgų ir padaugėjo smurto prieš prieštaravimą reiškiančius asmenis; kadangi daugelį metų fundamentalistinės šalies viduje kilusios islamo ekstremistų grupės (pirmiausiai „Ansarullah Bangla Team“) skelbia sąrašą žmonių, kurie laikomi islamo kritikais ir su kuriais raginama susidoroti (įskaitant Sacharovo premijos laureatę Taslimą Nasreen), bei ragina žudyti pasaulietiškus tinklaraštininkus ir rašytojus, tuo pačiu metu beveik nebaudžiamai vykdydamos žiaurias žmogžudystes;

G.  kadangi 2015 m. spalio 31 d. „Jagriti Prokashoni“ leidyklos leidėjas Faisal Arefin Dipan buvo žiauriai nužudytas mačetėmis savo biure Dakoje; kadangi tą pačią dieną buvo užpulti ir sužeisti kitas leidėjas ir du rašytojai ir kadangi kitiems vis dar grasinama;

H.  kadangi šiais metais buvo nužudyti bent penki pasaulietiški tinklaraštininkai ir žurnalistai (Niladri Chatterjee, dar žinomas kaip Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das, Washiqur Rahman Babu ir Abhijit Roy) dėl to, kad jie pasinaudojo savo pagrindine teise į žodžio laisvę politiniais, socialiniais ir religiniai klausimais; kadangi islamistų ekstremistų grupuotės prisiėmė atsakomybę už keletą nužudymų;

I.  kadangi žinomas tinklaraštininkas Ahmed Rajib Haider buvo nužudytas 2013 m., o 2014 m. – universiteto dėstytojas A.K.M. Shafiul Islam; kadangi daug kitų tinklaraštininkų susilaukė grasinimų socialinėje žiniasklaidoje – tinkle „Facebook“ paskelbti taikinių sąrašai, kuriuose išvardyti pasaulietiški rašytojai – arba išgyveno pasikėsinimus nužudyti, o keletas jų nustojo rašyti arba pabėgo iš šalies;

J.  kadangi Ministrė Pirmininkė Sheikh Hasina pasmerkė žudymus ir pareiškė, kad vyriausybė yra įsipareigojusi kovoti su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu; kadangi ji paskelbė netoleravimo politiką prieš bet kokius teisėsaugos institucijų vykdomus žmogaus teisių pažeidimus ir priėmė Policijos reformos aktą, kuriame nustatytas elgesio kodeksas; kadangi, nepaisant to, ji taip pat pritarė tam, kad vyriausybė suimtų pasaulietiškus tinklaraštininkus ir kad būtų įsteigta žvalgybos grupė, kuri tikrintų socialinę žiniasklaidą dėl potencialiai šventvagiško turinio;

K.  kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. Bangladešo vyriausybė nustatė naują žiniasklaidos politiką, dėl kurios ir toliau kyla susirūpinimas dėl žodžio laisvės; kadangi pagal kai kurias šios politikos nuostatas nustatomi žiniasklaidos laisvės apribojimai, pavyzdžiui, draudžiant teiginius, kurie yra „antivalstybiniai“, „išjuokia nacionalinę ideologiją“ arba „nedera su Bangladešo kultūra“, tai pat draudžiant pranešti apie „anarchiją, maištą arba smurtą“; kadangi Bangladešo vyriausybė sustiprino savo represijas prieš socialinę žiniasklaidą, laikinai arba visiškai sustabdydama prieigą prie viso interneto, „Facebook“, „WhatsApp“, „Viber“ ir „Messenger“;

L.  kadangi pastaraisiais mėnesiais keletas žurnalistų buvo suimti ir apkaltinti pažeidę Informacinių ir ryšių technologijų aktą (IRT aktą), kuriuo numatoma baudžiamoji atsakomybė už šmeižikiškus ir „antivalstybinius“ leidinius;

M.  kadangi nuo nepagrįsto atitinkamų teisės aktų priėmimo 2014 m. grėsmingai padaugėjo priekabiavimo atvejų; kadangi 13 žiniasklaidos sektoriaus darbuotojų iškeltos bylos dėl nepagarbos teismui, o tai sustiprino bendrą baimės ir bauginimo atmosferą ir skatina vidinę cenzūrą;

N.  kadangi 2015 m. rugpjūčio 16 d. internetinio laikraščio „Uttaradhikar Ekattor News“ savininkas ir žurnalistas Probir Sikdar buvo suimtas dėl to, kad tinkle „Facebook“ tariamai apšmeižė vyriausybės ministrą; kadangi 2015 m. rugpjūčio 18 d. Bangladešo žurnalistų federacinės sąjungos prezidentas Mahmud Shaukat buvo suimtas dėl 2015 m. sausio 23 d. tariamai įvykdytų autobusų padegimų ir apkaltintas trijose bylose dėl tariamų išpuolių;

O.  kadangi pastaraisiais metais kai kurie opozicinių partijų nariai dingo neaiškiomis aplinkybėmis;

P.  kadangi ES prieštarauja mirties bausmės taikymui visais atvejais ir visomis aplinkybėmis ir nuolat ragina ją panaikinti visame pasaulyje;

Q.  kadangi 2015 m. lapkričio 21 d. dviems vyresnio amžiaus Bangladešo opozicijos lyderiams buvo įvykdyta mirties bausmė už karo nusikaltimus, padarytus per 1971 m. nepriklausomybės karą su Pakistanu, po to, kai buvo atmesti jų paskutiniai malonės prašymai;

R.  kadangi 2015 m. lapkričio 18 d. buvo nušautas italas kunigas ir gydytojas Piero Arolari, 2015 m. rugsėjo 28 d. nužudytas humanitarinės pagalbos darbuotojas italas Cesare Tavella, 2015 m. spalio 3 d. – socialinis darbuotojas japonas Hoshi Kunio, o už tai (kaip ir už 2015 m. spalio 24 d. bombų sprogimus vykstant Atminimo dienos (Ašura) procesijai pagrindinėje musulmonų šiitų šventykloje Dakoje, kurių metu žuvo vienas paauglys ir sužeista dešimtys kitų žmonių) prisiėmė atsakomybę grupuotės „Islamo valstybė“ kovotojai;

S.  kadangi vyriausybė pasiūlė Užsienio aukų (savanoriškos veiklos) reglamentavimo akto projektą, kurio paskirtis – reglamentuoti bet kokios dotacijų iš užsienio gaunančios grupės veiklą ir finansavimą;

1.  smerkia vis dažnesnius islamizmo ekstremistų išpuolius prieš pasaulietinius rašytojus, tinklaraštininkus, religines mažumas ir užsienio pagalbos darbuotojus; apgailestauja dėl žmonių aukų ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukoms ir jų šeimoms;

2.  ragina Bangladešo valdžios institucijas dar labiau pasmerkti tebevykstančius siaubingus išpuolius prieš žodžio laisvę ir imtis veiksmų, kad būtų nedelsiant nutraukti visi smurto, priekabiavimo, bauginimo ir cenzūros veiksmai, nukreipti prieš žurnalistus, tinklaraštininkus ir pilietinę visuomenę;

3.  reiškia didžiausią susirūpinimą dėl blogėjančių sąlygų įgyvendinti teisę į žodžio laisvę, drauge plintant religiniam fundamentalizmui, netolerancijai ir ekstremistiniam smurtui Bangladeše; ragina Bangladešo valdžios institucijas dėti daugiau pastangų gerinant aktyvistų ir žurnalistų apsaugą, kurią užtikrina valdžios institucijos; ragina visas politines partijas ir jų lyderius nedviprasmiškai ir besąlygiškai pasmerkti ekstremistinį smurtą bei palaikyti teisę į žodžio laisvę;

4.  primena kompetentingoms Bangladešo valdžios institucijoms apie jų nacionalinius ir tarptautinius teisinius įsipareigojimus, įskaitant jų pareigą užtikrinti visų piliečių saugumą ir saugą, nepaisant jų politinių ar religinių įsitikinimų, ir užtikrinti, kad saviraiškos ir spaudos laisves šalyje būtų galima įgyvendinti netrikdant savavališkiems suvaržymams ir cenzūrai;

5.  ragina Bangladešo valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų atlikti nepriklausomi tyrimai ir pateikti paaiškinimai dėl opozicinių partijų narių, kurie dingo per pastaruosius keletą metų, ypač mėnesiais iki ir po 2014 m. sausio mėn. vykusių rinkimų;

6.  primygtinai ragina Bangladešo valdžios institucijas užkirsti kelią nebaudžiamumui ir padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų nustatyti ir atsakomybėn patraukti visi išpuolių vykdytojai, pradedant nepriklausomus, pasitikėjimą keliančius ir skaidrius tyrimus bei užtikrinant teisingą bylų nagrinėjimą, netaikant mirties bausmės;

7.  atkreipia dėmesį į pastangas suimti asmenis, susijusius su Abhijito Roy, Washiquro Rahmano Babu ir Niladri Chatterjee nužudymais; palankiai vertina pažangą, pasiektą atliekant baudžiamuosius Italijos piliečio Cesare Tavellos ir Japonijos piliečio Konio Hoshi mirties tyrimus;

8.  primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę imtis būtinų veiksmų, kad būtų išvengta naujų nužudymų, taikant veiksmingas priemones, skirtas apsaugoti autorius, leidėjus ir kitus asmenis, kuriems buvo grasinta, ne tik suteikiant specialią fizinę apsaugą galimoms smurto aukoms, bet ir pradedant viešas diskusijas, kuriomis kovojama su visų rūšių ekstremistinėmis pažiūromis;

9.  ragina Bangladešo valdžios institucijas atkurti visišką žiniasklaidos nepriklausomumą, panaikinti visus kaltinimus vyriausybę kritikuojančią medžiagą paskelbusiems leidėjams ir žurnalistams, nedelsiant leisti iš naujo atidaryti visas uždarytas žiniasklaidos priemones ir nedelsiant atkurti visapusišką ir nevaržomą prieigą prie visų rūšių leidinių, įskaitant elektroninius;

10.  ragina Bangladešo valdžios institucijas skubiai įvykdyti savo įsipareigojimus ir taikyti 2013 m. patvirtintą JT Veiksmų planą dėl nebaudžiamumo problemos ir žurnalistų saugumo;

11.  ragina Bangladešo valdžios institucijas užtikrinti teismų sistemos nepriklausomumą ir nešališkumą bei iš dalies pakeisti Informacinių ir ryšių technologijų aktą ir 2015 m. priimtą Kibernetinio saugumo aktą, siekiant suderinti juos su tarptautiniais žodžio laisvės standartais, panaikinant „antivalstybinių“ leidinių kriminalizavimą;

12.  yra labai susirūpinęs dėl pasikartojančių smurto dėl etninių ir religinių priežasčių, ypač smurto dėl lyties prieš moteris ir LGBTI asmenis, atvejų; primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę ir religines organizacijas bei jų lyderius pradėti susitaikymo procesą; primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę imtis veiksmų siekiant patraukti atsakomybėn tokio smurto vykdytojus; primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę taip pat suteikti pakankamą apsaugą ir garantijas mažumoms, pavyzdžiui, musulmonams šiitams ir achmaditams, induistams, budistams ir krikščionims, taip pat bihariams;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriais atvejais vyriausybė, taikydama 2014 m. priimtą Užsienio aukų (savanoriškos veiklos) reglamentavimo aktą, savavališkai kontroliavo teisėtų pilietinės visuomenės organizacijų veiklą; ragina Bangladešo valdžios institucijas, siekiant užkirsti kelią šiam reiškiniui, peržiūrėti šį teisės aktą;

14.  ragina Bangladešo valdžios institucijas skubiai įvykdyti savo įsipareigojimus ir taikyti 2013 m. patvirtintą JT Veiksmų planą dėl nebaudžiamumo problemos ir žurnalistų saugumo;

15.  prašo Bangladešo vyriausybės leisti šalyje veikiančioms tarptautinėms NVO vykdyti savo užduotis, taip pat užtikrinti, kad visos žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės grupės galėtų dirbti netrikdomos baimės ir represijų;

16.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, ES delegaciją Bangladeše ir valstybių narių delegacijas atidžiai stebėti žmogaus teisių ir politinę padėtį Bangladeše ir pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

17.  ragina ES vadovaujantis savo Strategine programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje nedelsiant aptarti pirmiau minėtas problemas su Bangladešo valdžios institucijomis ir pateikti joms čia išdėstytas rekomendacijas;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0516.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0024.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0045.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.

Teisinis pranešimas