Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0422(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0345/2015

Внесени текстове :

A8-0345/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0424

Приети текстове
PDF 452kWORD 62k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ***
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (18079/2013),

—  като взе предвид проекта за Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (18078/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 74 и член 78, параграфи 1 и 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0027/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0345/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Договореността;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Правна информация