Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0422(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0345/2015

Ingivna texter :

A8-0345/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0424

Antagna texter
PDF 240kWORD 289k
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det Europeiska stödkontoret för asylfrågor ***
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (18079/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (18078/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 74 och 78.1 och 78.2 samt artikel 218 punkt 6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0027/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0345/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, Europeiska stödkontoret för asylfrågor samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy