Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0056(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2015

Ingivna texter :

A8-0320/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2015 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0428

Antagna texter
PDF 237kWORD 288k
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser ***
P8_TA(2015)0428A8-0320/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07195/2015 – C8-0146/2015 – 2015/0056(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07195/2015),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07127/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0146/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0320/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Självständiga staten Samoa parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande