Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0811(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0353/2015

Texte depuse :

A8-0353/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0434

Texte adoptate
PDF 245kWORD 62k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11595/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0303/2015),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26 alineatul (2),

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 aprilie 2015 (2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0353/2015),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(2) Hotărârile Curții de Justiție din 16 aprilie 2015 în cauzele conexate C-317/13 și C-679/13, Parlamentul/Consiliul, ECLI:EU:C:2015:223, și în cauza C-540/13, Parlamentul/Consiliul, ECLI:EU:C:2015:224.

Notă juridică