Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2238(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0358/2015

Texte depuse :

A8-0358/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2015 - 4.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0436

Texte adoptate
PDF 247kWORD 67k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Decizia Parlamentului European din 15 decembrie 2015 privind cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (2015/2238(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos, înaintată la 21 iulie 2015 de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei în legătură cu o plângere formulată de East Attica Labour Inspectorate (Inspectoratul de Muncă East Attica) pentru neplata salariilor(1), anunțată în ședința plenară din 9 septembrie 2015,

–  având în vedere că Georgios Kyrtsos a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(2),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0358/2015),

A.  întrucât Parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei a solicitat ridicarea imunității lui Georgios Kyrtsos, membru al Parlamentului European, în legătură cu o eventuală acțiune în justiție pusă în mișcare sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni prezumtive;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituție Republicii Elene prevede că, pe durata mandatului lor parlamentar, deputații nu pot fi urmăriți, arestați, trimiși la închisoare sau supuși altor măsuri privative de libertate fără acordul prealabil al Parlamentului;

D.  întrucât Georgios Kyrtsos este învinuit de neplata unei părți din salariul unuia dintre foștii săi angajați;

E.  întrucât acuzația se referă la o partea a salariului pe 2013 al unui fost angajat al două edituri de periodice, al căror director era, în perioada respectivă, Georgios Kyrtsos, și este îndreptată împotriva acestuia ca fost director al celor două edituri;

F.  întrucât este clar că infracțiunea prezumtivă nu are nicio legătură cu calitatea lui Georgios Kyrtsos de deputat în Parlamentul European, ci se raportează la funcția la anterioară, de director al celor două edituri;

G.  întrucât urmărirea nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatului în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

H.  întrucât nu există niciun motiv pentru a suspecta că intenția subiacentă procedurii penale este aceea de a aduce daune activității politice a unui deputat (fumus persecutionis), dat fiind că urmărirea a fost inițiată cu mai mulți ani înainte ca deputatul să-și preia funcția;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Georgios Kyrtsos;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților din Grecia.

(1) Document de referință ABM:IB2014/8927.
(2) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)

Notă juridică