Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2239(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0356/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0356/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0437

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 70k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Az Európai Parlament 2015. december 15-i határozata a Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2239(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a görög Legfelsőbb Bíróság Ügyészsége által 2015. augusztus 7-én rágalmazás és becsületsértés vádja miatt indult eljárással(1) összefüggésben eljuttatott és 2015. szeptember 9-én a plenáris ülésen bejelentett, a Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  tekintettel arra, hogy Stelios Kouloglou lemondott az eljárási szabályzat 9. cikkének (5) bekezdése szerint őt megillető meghallgatáshoz való jogról,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(2),

–  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0356/2015),

A.  mivel a görög Legfelsőbb Bíróság Ügyészsége egy állítólagos bűncselekmény kapcsán teendő lehetséges jogi lépésekkel kapcsolatban kérte Stelios Kouloglou európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

C.  mivel a Görög Köztársaság Alkotmányának 62. cikke értelmében a parlamenti ciklus alatt a parlamenti képviselőkkel szemben a Parlament előzetes engedélye nélkül vád nem emelhető, nem tartóztathatók le, nem börtönözhetők be, illetve egyéb módon nem tarthatók fogva;

D.  mivel Stelios Kouloglou-t a patraszi börtön személyzete ellen elkövetett rágalmazással és becsületsértéssel vádolják;

E.  mivel a vád olyan kijelentésekkel kapcsolatos, amelyeket Stelios Kouloglou állítólagosan 2010-ben tett a sajtónak a patraszi börtön bizonyos alkalmazottainak tisztességét illetően, amikor ő televíziós riportokat készítő újságíróként dolgozott;

F.  mivel a feltételezett bűncselekmény egyértelműen nem Stelios Kouloglou európai parlamenti képviselői mandátumához, hanem korábbi televíziós újságírói állásához kapcsolódik;

G.  mivel a feljelentés az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 8. cikke alkalmazásában nem az adott európai parlamenti képviselő feladatának ellátása során kifejtett véleményével vagy leadott szavazatával kapcsolatos;

H.  mivel nincs ok feltételezni, hogy az ügy alapját képező büntetőeljárást a képviselőnek történő politikai kár okozásának szándékával indították volna (fumus persecutionis), hiszen a feljelentést több évvel képviselővé válása előtt tették;

I.  mivel a görög hatóságok azt kérték az Európai Parlamenttől, hogy a feljelentés elévülési határideje miatt legkésőbb 2015. október 7-ig adjon választ a kérelemre, de az Európai Parlament eljárási követelményei nem teszik lehetővé a határozat ilyen rövid időn belüli meghozását;

J.  mivel ugyanakkor a Jogi Bizottság megvitatott véleménye szerint a görög Legfelsőbb Bíróság 1126/1994. számú ítélete fényében Stelios Kouloglou európai parlamenti képviselői mandátuma egyébként is legfeljebb hároméves időtartamra felfüggeszti az elévülést;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Stelios Kouloglou mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a görög hatóságoknak.

(1) A dokumentum hivatkozási száma: ABM:IΓ/2011/11882.
(2) A 101/63. sz., Wagner kontra Fohrmann és Krier ügyben 1964. május 12-én hozott ítélet (EBHT 1964, 387. o.); a 149/85. sz., Wybot kontra Faure és társai ügyben 1986. július 10-én hozott ítélet (EBHT 1986, 2391. o.); a T-345/05. sz., Mote kontra Európai Parlament ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet (EBHT 2008, II-2849. o.); a C-200/07. és C-201/07. sz., Marra kontra De Gregorio és Clemente egyesített ügyekben 2008. október 21-én hozott ítélet (EBHT 2008, I-7929. o.); a T-42/06. sz., Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2010. március 19-én hozott ítélet (EBHT 2010, II-1135. o.); a C-163/10. sz., Patriciello elleni büntetőeljárásban 2011. szeptember 6-án hozott ítélet (EBHT 2011, I-0765. o.); a T-346/11. és T-347/11. sz. Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2013. január 17-én hozott ítélet (EBHT 2013, 23. o.).

Jogi nyilatkozat